ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ «Για τεράστια λάθη στην καταγραφή των ακινήτων στη βάση του Κτηματολογίου» έγινε λόγος σε κοινή συνέντευξη Τύπου των εκπροσώπων των διοικήσεων...  «Τεράστια λάθη καταγραφής των ακινήτων στη βάση του Κτηματολογίου»

Του Αργύρη Δεμερτζή/

«Για τεράστια λάθη στην καταγραφή των ακινήτων στη βάση του Κτηματολογίου» έγινε λόγος σε κοινή συνέντευξη Τύπου των εκπροσώπων των διοικήσεων των δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών. Παρουσιάστηκαν θεσμικά κενά, διοικητικές και λειτουργικές αδυναμίες, μεγάλης έκτασης ψηφιακή γραφειοκρατία και πολλές ακόμη παθογένειες στις υπηρεσίες του Κτηματολογίου και των Κτηματολογικών Γραφείων και διατυπώθηκαν προτάσεις για την αντιμετώπιση τους. 

Επισημάνθηκε ιδιαίτερα ότι οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων απορρίπτουν τις διορθώσεις πρόδηλων λαθών, τα οποία στην συντριπτική πλειοψηφία τους θα μπορούσαν να διορθωθούν άμεσα με μια διοικητική διαδικασία, οδηγώντας τους πολίτες στα δικαστήρια, που με τα σημερινά δεδομένα δίνουν πρώτη δικάσιμο μετά το 2027.

Εξαιτίας των μεγάλων δυσλειτουργιών στις υπηρεσίες του Κτηματολογίου και των Κτηματολογικών Γραφείων, με κραυγαλέο παράδειγμα το μεταβατικό κτηματολογικό γραφείο Αθήνας, τινάζονται στον αέρα συμβόλαια, επενδύσεις, δανειοδοτήσεις και προκαλούνται μεγάλες συνέπειες στην οικοδομή και την κτηματαγορά ενώ ο τομέας των ακινήτων είναι από τους λίγους και βασικούς που κινούν την οικονομία, τονίστηκε στη συνέντευξη Τύπου.

-«Έχουν δημιουργηθεί φαινόμενα «μικρών θεών», από τους οποίους εξαρτώνται οι συναλλαγές των πολιτών και το έργο των εμπλεκομένων επαγγελματιών», τόνισε ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος Γιώργος Ρούσκας, επισημαίνοντας την απουσία θεσμοθετημένων ενιαίων κανόνων για τον έλεγχο και την διεκπεραίωση των υποθέσεων.

-«Οι τεράστιες ουρές, οι πολύμηνες καθυστερήσεις, που ποικίλουν στα κτηματολογικά γραφεία της χώρας, εκτός από ταλαιπωρία των πολιτών και επαγγελματιών και μεγάλα προβλήματα στις συναλλαγές εκτρέφουν και το φαινόμενο του «γρηγορόσημου», που ακούγεται εντόνως αλλά δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι ισχύει» τόνισε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός. Ο ίδιος υπογράμμισε τα προβλήματα υποστελέχωσης των Κτηματολογικών Γραφείων, λέγοντας ότι «δεν γίνεται να λειτουργήσει η Αθήνα με 3 και του Ζωγράφου με 2 υπαλλήλους».

-«Τεράστια λάθη στη βάση του Κτηματολογίου και μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πράξεων» επισήμανε  η Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, Μαρία Μπρουζούκη.

Συνάντηση με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Οι εκπρόσωποι των διοικήσεων δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών επισήμαναν αναλυτικά τα προβλήματα που προκαλούνται τόσο σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές αλλά και στις συναλλαγές του συναλλασσομένων πολιτών και γενικότερα στην οικονομία, από τη συνεχιζόμενη δυσλειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στην  Αττική. Ταυτοχρόνως παρουσίασαν συγκεκριμένες προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων και μέτρων για την επίλυση τους.

Για αυτό το σκοπό, προκειμένου να προωθηθούν λύσεις έκαναν γνωστό ότι την Παρασκευή 31-3-2023, μετά από αίτημα των τριών φορέων θα υπάρξει συνάντησή τους με τον αρμόδιο Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρο Λιβάνιο, για να τεθούν τα προβλήματα στη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων.

Παράλληλα αναφέρθηκε ότι έχει προηγηθεί συνάντηση τους με τη διοίκηση της Ελληνικό Κτηματολόγιο, η οποία ανέλαβε δεσμεύσεις για την προώθηση λύσεων στα προβλήματα, οι οποίες όμως μέχρι τώρα δεν υλοποιήθηκαν.

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός ανάμεσα στα άλλα επεσήμανε τα προβλήματα και το ποιες πρέπει να είναι οι άμεσες και οι μακροπρόθεσμες λύσεις τους:

-Υποστελέχωση, μικρός αριθμός στην εξυπηρέτηση ταμείων.

-Άμεση εξόφληση των αμοιβών των Δικηγόρων Μελών του Μητρώου Νομικών Εισηγητών.

-Άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης συνεργασίας με τους αναπληρωτές – μέλη του Μητρώου Νομικών Εισηγητών.

-Άμεσα δημιουργία ομάδας νομικών για την άμεση πρόσληψη Δικηγόρων και ομάδας διεκπεραίωσης πράξεων σε Κτηματολογικά Γραφεία που υπάρχουν καθυστερήσεις στην έκδοση πιστοποιητικών.

-Επέκταση ψηφιακών υπηρεσιών έκδοσης ΚΦ και πιστοποιητικών και στα μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία.

-Άμεση λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικών ραντεβού για αποφυγή αναμονής, ξεκινώντας από το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών.

-Επέκταση σε όλη την Αττική.

-Απλοποίηση ηλεκτρονικής υποβολής πράξεων προς καταχώριση (π.χ. ανάρτηση του συνόλου των εγγράφων σε ένα pdf) και ολοκλήρωση διαδικασίας καταχώρισης από υπαλλήλους των Κτηματολογικών Γραφείων.

-Ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων κατόπιν διαμόρφωσης κανόνων σε συνεργασία των Επιστημονικών Φορέων (Δικηγόρων – Συμβολαιογράφων – Δικαστικών Επιμελητών και Φορέα).

-Ενιαία διαδικασία εξυπηρέτησης/πληρωμής (π.χ. με κάρτα και χρήση POS).

Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος Γιώργος Ρούσκας, από την πλευρά του ανέφερε ως βασικά προβλήματα:

-Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των καταχωρήσεων εγγραπτέων πράξεων.

-Διόγκωση προδήλων σφαλμάτων που καθυστερούν τις συναλλαγές.

-Αδικαιολόγητες απορρίψεις εγγραπτέων πράξεων.

Για την λύση τους πρότεινε:

-Απλοποιημένη διαδικασία προαιρετικής ηλεκτρονικής καταχώρισης με απλή αποστολή σαρωμένων εγγράφων.

-Θέσπιση απλοποιημένης διαδικασίας, ώστε συγκεκριμένα πρόδηλα σφάλματα να επιλύονται οίκοθεν.

-Θέσπιση ενιαίων κανόνων νομικού ελέγχου και ο νομικός έλεγχος να περιορίζεται μόνο στα επί ποινή απολύτου ακυρότητας στοιχεία της πράξης καθώς και σε αυτά που από το νόμο απαγορεύεται η καταχώρηση.

-Απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για τη στελέχωση των κτηματολογικών γραφείων.

Η γενική γραμματέας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας Μαρία Μπρουζούκη, ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει:

-Κοινή αντιμετώπιση των προδήλων σφαλμάτων με οίκοθεν επίλυση των:

α) αναγραφή διαφορετική του ονόματος

β) αναγραφή μεταγραφής τόμου, αριθμού και υποθηκοφυλακείου του τίτλου κτήσης

-Τήρηση των προθεσμιών της χορήγησης του πιστοποιητικού βαρών προκειμένου να συντάξουμε το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της κατασχετήριας έκθεσης.

-Ηλεκτρονικά ραντεβού και άλλα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν οι ώρες αναμονής και ταλαιπωρίας για εγγραφή πράξεων.

Ολόκληρη την Συνέντευξη Τύπου μπορείτε να παρακολουθήσετε στο  βίντεο:

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας