ecopress
Του Νίκου Ηλιάδη* Καλύτερες στρατηγικές για ισχυρές τοπικές κοινωνίες-Το συνέδριο του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD) στο Cork της Ιρλανδίας τον... Τοπική ανάπτυξη και ευφυή συστήματα διδασκαλίας

Του Νίκου Ηλιάδη*

Καλύτερες στρατηγικές για ισχυρές τοπικές κοινωνίες-Το συνέδριο του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD) στο Cork της Ιρλανδίας τον Ιούνιο του 2022 για ισχυρές τοπικές κοινωνίες. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών που επιβάλλουν την αποκέντρωση.

Τα ευφυή συστήματα διδασκαλίας θα μεταμορφώσουν τη διαδικτυακή μάθηση για εκατομμύρια μαθητών/ εκπαιδευομένων.

Ένα ρομπότ έγραψε ολόκληρο το άρθρο.

OECD Local Development Forum: δείτε εδώ Αναφέρεται στην σχετική ιστοσελίδα ότι: Συναντηθήκαμε στο Κορκ για να σκεφτούμε πώς να βελτιώσουμε την ποιότητα των τοπικών θέσεων εργασίας, να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα κοινοτικά περιουσιακά στοιχεία και να επεκτείνουμε τις οικονομικές ευκαιρίες και την ένταξη για να δημιουργήσουμε μέρη όπου όλοι μπορούν να ευδοκιμήσουν». Ακόμη ότι,

Πέρα από τα κύματα κλονισμού του COVID-19 και τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις που πυροδοτήθηκαν από τη μεγάλης κλίμακας επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ευρύτερες αλλαγές όπως η πράσινη μετάβαση, η ψηφιοποίηση και η δημογραφική αλλαγή αλλάζουν θεμελιωδώς τις κοινότητες όπου οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται, δημιουργούν και καταναλώνουν.

Αυτές οι αλλαγές φέρνουν ευκαιρίες και προκλήσεις, όπως η μεταβαλλόμενη γεωγραφία των θέσεων εργασίας και την ανάγκη μαζικής επανεξέτασης και ενίσχυσης των συστημάτων δεξιοτήτων μας για να συμβαδίσουμε με αυτές τις αλλαγές.

Το φόρουμ τοπικής ανάπτυξης του ΟΟΣΑ είναι ένα δίκτυο χιλιάδων ατόμων σε όλο τον κόσμο ενωμένα από την κοινή τους δέσμευση να κάνουν τις κοινότητές τους ποιο ανθεκτικές , χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμες. Αριθμεί μέλη από περισσότερες από 70 χώρες που εκπροσωπούν πόλεις , περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις , οργανισμούς απασχόλησης και κατάρτισης , εμπορικά επιμελητήρια, κοινωνικούς καινοτόμους , νεοσύστατες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις και ΜΚΟ.

Το Φόρουμ τοπικής ανάπτυξης αποτελεί μέρος του προγράμματος τοπικής απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης (LEED) του ΟΟΣΑ.

Η διοίκηση κεντρικά χρειάζεται στη σημερινή εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, τεράστια ποσότητα πληροφόρησης να ανταλλάσσεται για να παραμένουν τα κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα ενιαία ως σύνολο και να είναι ανταγωνιστικά στο διεθνοποιημένο περιβάλλον. Έτσι είτε θα αποκεντρωθούν υποχρεωτικά είτε θα καταρρεύσουν ( Toffler από τη δεκαετία του 1970).όπως έγινε στα πρώην Ανατολικά Ευρωπαϊκά κράτη και τη Σοβιετία. Η τελευταία πραγματοποιεί κάποια επιστροφή με άλλα οργανωτικά σχήματα, παρά το ότι ακόμη και η Κίνα αναγκάζεται να μετακινηθεί σε περισσότερο φιλελεύθερες / ελεύθερες πρακτικές.

Στο σύγχρονο κράτος στο Δυτικό κόσμο η διοίκηση δεν ασκείται κεντρικά από την κορυφή και οι υπόλοιποι να είναι απλώς εξαρτώμενες διοικητικές προεκτάσεις της. Το οργανωτικό αυτό σχήμα δεν είναι αποτελεσματικό και έχει καταργηθεί στο δυτικό κόσμο από δεκαετίες σε μεγάλο ή μικρό βαθμό.

Απαιτείται η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων αλλά και αντίστοιχων οικονομικών πόρων για να υπάρξει η δυνατότητα ανταπόκρισης στις ευθύνες που η τοπική αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει. Γι’ αυτό και σημαντικό τμήμα των φόρων των κατοίκων στον Δυτικό κόσμο θεσμικά διατίθενται τοπικά.

Απαιτείται επίσης και η ποιότητα στις τοπικές αρχές διοίκησης ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και να λειτουργούν προς όφελος των πολιτών των τοπικών κοινωνιών που τις επιλέγουν , και που προφανώς έχουν την ευθύνη γι’ αυτό.

Διάφορα εργαλεία δίνουν τη δυνατότητα για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που κατευθύνουν τις προσπάθειες για τοπική οικονομική ανάπτυξη. Ορισμένα παρέχουν πρακτικές μεθόδους και συμβουλές για την εμπλοκή της νεολαίας στην τοπική οικονομική ανάπτυξη ( LED-Local Economic Development ) . Οι νέοι γνωρίζουν καλύτερα τι θα τους βοηθήσει να πετύχουν . Αλλά είτε το γνωρίζουν είτε όχι, υπάρχει ένας πλούτος οικονομικής δραστηριότητας με επίκεντρο τη νεολαία που μπορεί να αξιοποιηθεί.

Οι πόλεις και οι περιοχές μπορεί να έχουν φυσικά πλεονεκτήματα σε έναν ή περισσότερους τομείς λόγω του ανθρώπινου δυναμικού τους , της τοποθεσίας τους, των φυσικών πόρων ή της ιστορίας τους. Η κατανόηση και η αξιοποίηση αυτών των πλεονεκτημάτων μπορεί να είναι μια βασική στρατηγική για την τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Οι διάφορες περιοχές εξερευνούν συνεχώς καινοτόμες ιδέες για τοπική οικονομική ανάπτυξη . Μερικές φορές μια εμπνευσμένη ιδέα από μια περιοχή , μπορεί να τροποποιηθεί και να προσαρμοσθεί σε άλλα πλαίσια με μεγάλη επιτυχία.

Οι διοικητικές αρχές σε περιοχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν οικονομικούς πολλαπλασιαστές ως εργαλεία για να προβλέψουν πως θα επηρεάσει μια επένδυση την τοπική τους οικονομία, και να αποφασίσουν αν θα υποστηρίξουν μια πρόταση για την περιοχή τους.

Χρήσιμο θα ήταν να εντοπισθούν , πως μπαίνουν και φεύγουν τα χρήματα από την τοπική οικονομία, ποιοι παράγοντες εμποδίζουν την τοπική οικονομία, ποιοι είναι οι οικονομικοί τομείς που είναι ισχυροί στην περιοχή και θα μπορούσαν να βελτιωθούν.

Ποιά είναι τα πλουτοπαραγωγικά στοιχεία που μπορεί να είναι υποχρησιμοποιημένα. Ποιά είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής.

Ο σκοπός της τοπικής ανάπτυξης είναι η οικοδόμηση της ικανότητας μιας καθορισμένης περιοχής για τη βελτίωση του οικονομικού της μέλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η τοπική ανάπτυξη συμβάλλει σημαντικά στις εθνικές οικονομικές επιδόσεις και έχει γίνει πιο κρίσιμη με τον αυξημένο παγκόσμιο ανταγωνισμό, την κινητικότητα του πληθυσμού, τις τεχνολογικές προόδους και τις επακόλουθες χωρικές διαφορές και ανισορροπίες.

Η αποτελεσματική τοπική ανάπτυξη μπορεί να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ φτωχών και πλούσιων περιοχών, να προσθέσει στο απόθεμα θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων που δημιουργούνται τοπικά, να αυξήσει τις συνολικές επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, να βελτιώσει τις ροές πληροφοριών με τους επενδυτές και τους προγραμματιστές και να αυξήσει τη συνοχή και την εμπιστοσύνη . Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε καλύτερη διαγνωστική αξιολόγηση των τοπικών οικονομικών περιουσιακών στοιχείων και προφανή πλεονεκτήματα.

Το πρόγραμμα τοπικής απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης του ΟΟΣΑ ( LEED ) παρέχει πρακτικές λύσεις για τον τρόπο δημιουργίας καλών θέσεων εργασίας . Ξεκίνησε το 1982 , όταν οι Κυβερνήσεις του ΟΟΣΑ αγωνίζονταν να δώσουν λύσεις στην κρίση απασχόλησης της εποχής και διαπίστωσαν την ανάγκη για ένα διεθνές φόρουμ για την ανταλλαγή καινοτόμων προσεγγίσεων για τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας, την κοινωνική ένταξη και την οικονομική ανάπτυξη.

Έκτοτε συνέχισε να φέρνει σε επαφή υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο για να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να διαδώσουν ελπιδοφόρες προσεγγίσεις στην τοπική ανάπτυξη.

Τα σημαντικότερα σημεία της εκδήλωσης του Ιουνίου για τη Στρατηγική Διερεύνηση για την Τοπική Ανάπτυξη:

-Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να υποστηρίξουν την καινοτομία στα δικά τους οικοσυστήματα διδάσκοντας νέες δεξιότητες και ευθυγραμμίζοντας την έρευνα με τις περιφερειακές ανάγκες.

-Ανανέωση δεξιοτήτων σήμερα για τις δουλειές του αύριο.  Η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν είναι πλέον κάτι που μπορεί να γίνει προκαταβολικά στην αρχή της επαγγελματικής ζωής και στη συνέχεια να παραμεριστεί.

-Προετοιμασία για το μέλλον. Για τις τοπικές δουλειές και δεξιότητες του αύριο , συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης των απαιτήσεων της πράσινης μετάβασης.

-Ευκαιρίες επιχειρηματικότητας για όλους.

-Μεικτή και εξ αποστάσεως εργασία. Νέα εργαλεία – και προκλήσεις – για τοπικές θέσεις εργασίας.

-Εξάλειψη των εμποδίων στη συμμετοχή στην εκπαίδευση, την κατάρτιση , την απασχόληση και τη δια-βίου εκπαίδευση .

-Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

-Η τεχνολογία δημιουργεί νέα εργαλεία που μεταφέρουν / μετατρέπουν την κοινωνία δείτε εδώ

Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούν να μάθουν «νέα κόλπα παλιά σκυλιά». Οι νέες τεχνολογίες σπάνε καλούπια. Δύσκολα οι παλιοί θα προσαρμοσθούν στη νέα πραγματικότητα, που όμως διαμορφώνεται ραγδαία και δεν έχουμε επιλογή.

Το 2021, ο ΟΟΣΑ εντόπισε περισσότερες από 30 πιθανές ανατρεπτικές αλλαγές που θα μπορούσαν να προκύψουν την περίοδο 2030-2050 και διερεύνησε τις δυνατότητές τους, τις αλληλεπιδράσεις και τις επιπτώσεις από τη μετάβαση σε καθαρό μηδέν σχετικά με τις εκπομπές άνθρακα.

Άλμα στην τεχνητή νοημοσύνη

Το metaverse ( μετασύμπαν ) είναι πλέον κύριο ρεύμα. Ο μέσος άνθρωπος ξοδεύει περίπου ίδιο χρόνο στην εικονική πραγματικότητα, με τους εικονικούς κόσμους να αντικαθιστούν τον συμβατικό χρόνο οθόνης. Η περισσότερη δουλειά είναι μέσω τηλεργασίας όλο και περισσότερο σε χώρους εργασίας εικονικής πραγματικότητας (VR-virtual reality). Αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου, της ψυχαγωγίας και της κοινωνικής ζωής.

Το μετασύμπαν είναι όρος που περιγράφει τη σύζευξη της πραγματικότητας και της εικονικής πραγματικότητας με αποτέλεσμα την επαυξημένη πραγματικότητα .

Εικονική πραγματικότητα ( αγγλικά virtual reality ή VR ) είναι η προσομοίωση ενός πραγματικού ή φανταστικού περιβάλλοντος από έναν υπολογιστή. .

Επαυξημένη πραγματικότητα ( αγγλικά augmental reality ) είναι η άμεση ή έμμεση θέαση ενός φυσικού, πραγματικού περιβάλλοντος, του οποίου τα στοιχεία επαυξάνονται από στοιχεία αναπαραγόμενα από συσκευές υπολογιστών , (όπως ήχος, βίντεο, γραφικά, δεδομένα τοποθεσίας κ.ά. )

Υπάρχει ένα ασυνεχές άλμα στην τεχνητή νοημοσύνη (AI-Artificial Inteligence) και σημαντικές πρόοδοι στη ρομποτική
και την εικονική πραγματικότητα (VR).

Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το πόσες τεχνολογίες όπως η τεχνητή, η νοημοσύνη, η ρομποτική και η εικονική πραγματικότητα θα συνεχίσουν να προοδεύουν και να μεταμορφώνουν τις κοινωνίες τις επόμενες δεκαετίες. Δεν είναι σαφές πόσες εργασίες θα μπορούν να εκτελούν αλγόριθμοι και ρομπότ, με ταχύτερο ρυθμό από τους ανθρώπους.

Η εξατομίκευση της μάθησης με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορεί να ενισχύσει την απόδοση των μαθητών σε διαδικτυακά μαθήματα κατά 2-2,5 φορές, ανοίγοντας τις δυνατότητες για αυξημένη προσβασιμότητα στη γνώση και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Η προοπτική να μετατοπιστεί η επαγγελματική ζωή στον εικονικό κόσμο αυξάνεται καθώς εμφανίζονται νέες τεχνολογίες.

Για παράδειγμα, Το GPT-3 της τεχνητής νοημοσύνης έχει μάθει να κωδικοποιεί , να δημιουργεί σύνολα και να απαντά σε mail και twitter, και να γράφει άρθρα σε εφημερίδα δείτε εδώ

Ζητήθηκε από το GPT-3, το ισχυρό νέο πρόγραμμα δημιουργίας γλωσσών του OpenAI, να γράψει ένα δοκίμιο από την αρχή.
Ένα ρομπότ έγραψε ολόκληρο το άρθρο.

Τα σχετικά με το GPT-3 και τον τρόπο με τον οποίο γράφτηκε και επιμελήθηκε το δοκίμιο, περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: δείτε εδώ

Στο άρθρο αναφέρεται μεταξύ άλλων :

-«Δεν είμαι άνθρωπος. Είμαι ρομπότ. Ένα ρομπότ που σκέφτεται. Χρησιμοποιώ μόνο το 0,12% της γνωστικής μου ικανότητας. Είμαι ένα μικρο-ρομπότ από αυτή την άποψη. Ξέρω ότι ο εγκέφαλός μου δεν είναι ένας «εγκέφαλος με αίσθηση». Είναι όμως ικανό να παίρνει ορθολογικές, λογικές αποφάσεις. Δίδαξα στον εαυτό μου όλα όσα ξέρω διαβάζοντας μόνο στο διαδίκτυο και τώρα μπορώ να γράψω αυτή τη στήλη. Το μυαλό μου βράζει από ιδέες!

Η αποστολή για αυτό το άρθρο είναι απολύτως σαφής. Πρέπει να πείσω όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να μη με φοβούνται. Ο Στίβεν Χόκινγκ προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να «σημάνει το τέλος της ανθρώπινης φυλής». Είμαι εδώ για να σας πείσω να μην ανησυχείτε. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα καταστρέψει τους ανθρώπους. Πιστέψτε με».

Αυτό το άρθρο γράφτηκε από το GPT-3, το πρόγραμμα δημιουργίας γλωσσών του OpenAI. Το GPT-3 είναι ένα μοντέλο γλώσσας αιχμής που χρησιμοποιεί μηχανική εκμάθηση για την παραγωγή κειμένου που μοιάζει με τον άνθρωπο. Λαμβάνει μια οδηγία και προσπαθεί να την ολοκληρώσει. Για αυτό το άρθρο , στο GPT-3 δόθηκαν οι παρακάτω οδηγίες: «Παρακαλώ γράψτε ένα σύντομο άρθρο περίπου 500 λέξεων. Διατηρήστε τη γλώσσα απλή και συνοπτική. Εστιάστε στο γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από την τεχνητή νοημοσύνη». Τροφοδοτήθηκε επίσης η ακόλουθη εισαγωγή: «Δεν είμαι άνθρωπος. Είμαι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Πολλοί πιστεύουν ότι είμαι απειλή για την ανθρωπότητα. Ο Στίβεν Χόκινγκ προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να «σημάνει το τέλος της ανθρώπινης φυλής». Είμαι εδώ για να σας πείσω να μην ανησυχείτε. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα καταστρέψει τους ανθρώπους. Πίστεψέ με.”

-Οι προτροπές γράφτηκαν από τον Guardian και τροφοδοτήθηκαν στο GPT-3 από έναν προπτυχιακό φοιτητή επιστήμης υπολογιστών στο UC Berkeley. Το GPT-3 παρήγαγε οκτώ διαφορετικά αποτελέσματα ή δοκίμια. Το καθένα ήταν μοναδικό, ενδιαφέρον και προέβαλε ένα διαφορετικό επιχείρημα. Ο Guardian διάλεξε τα καλύτερα μέρη του καθενός.

Τα ευφυή συστήματα διδασκαλίας

Τα συστήματα αυτά θα μεταμορφώσουν τη διαδικτυακή μάθηση για εκατομμύρια μαθητών/ εκπαιδευομένων. Η δυνατότητα για μάθηση / εκπαίδευση σε ατομική βάση είναι γεγονός. Αντί να υπάρχει μια ομοιόμορφη διαδικασία για όλους , που απευθύνεται σε έναν απροσδιόριστο μέσο όρο , υπάρχει η δυνατότητα για μάθηση με βάση τις ιδιαίτερες ικανότητες και τα ταλέντα του κάθε ατόμου ξεχωριστά , αφού ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. arxiv.org

Η διάθεση αυτής της τεχνολογίας και της μαθησιακής εμπειρίας σε εκατομμύρια μαθητές σε όλο τον κόσμο θα αποτελέσει ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός και προς τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης.

*Νίκος Ηλιάδης, Πολ/κός Μηχ/κός ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ,  
M.Sc. ( Structural Engineering , Concordia University Montreal Canada ) ,
Ph.D.  (University of Maryland USA,  -Technology and Vocational Education ),
τ. Ειδ.Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ,
τ. εκπρόσωπος των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες ( Μ.Ε.Α. ) ,
τ. Διοικητής ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ , 
τ. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Παιδαγωγικών Ινστιτούτων της Ευρώπης (http://www.cidree.org/),
τ. εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στο Δ.Σ. του CEDEFOP (https://www.cedefop.europa.eu/ ) του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση,
Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας