ecopress
Οι λύσεις που θα δώσουν τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ), τα οποία ξεκινούν σταδιακά να εκπονούνται σε 250 περιοχές, καλύπτοντας το 70% της επικράτειας... ΤΠΣ: oι λύσεις για εντάξεις περιοχών στο σχέδιο, ελεύθερους χώρους, χρήσεις γης

Οι λύσεις που θα δώσουν τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ), τα οποία ξεκινούν σταδιακά να εκπονούνται σε 250 περιοχές, καλύπτοντας το 70% της επικράτειας με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025, ιδιαίτερα για ένταξη στο σχέδιο περιοχών που είναι ήδη δομημένες, δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και επίλυση εκκρεμοτήτων στις χρήσεις γης παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στο Δήμο Πεντέλης.  

-«Το στοίχημα για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια είναι εθνικό και αυτό το στοίχημα έχουμε κληθεί όλοι να υπηρετήσουμε. Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών, των δημάρχων και των δημοτικών συμβουλίων πρέπει πάντα να κινείται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και όχι το ατομικό και αυτό πρέπει να γίνει η σημαία της όποιας διοίκησης, σημερινής ή μελλοντικής, όπως ακριβώς και το Πρόγραμμα για τις Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις, το οποίο είναι εκείνο που πρέπει να αποτελεί το σημείο συναίνεσης όλων των παρατάξεων» τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Θύμιος Μπακογιάννης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση που έγινε στην Πεντέλη.

Οι λύσεις που δίνουν τα νέα ΤΠΣ

Η επικεφαλής των μελετητών του νέου ΤΠΣ για το Δήμο Πεντέλης Αναστασία Λαγουδάκη τόνισε ότι το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο καταδεικνύει τι μπορούμε να κάνουμε, που και με ποιο τρόπο και σημείωσε ότι τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων, με τα οποία καθορίζονται:

-το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη

-τα όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών

-οι χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης

-οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις

-οι ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων

-τα μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές

-η προσωρινή οριοθέτηση των υδατορεμάτων εντός των προς πολεοδόμηση περιοχών

-η γεωλογική καταλληλόλητα για δόμηση στην περιοχή επέμβασης

-μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

-μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών

-κάθε άλλο μέτρο, όρο ή περιορισμό που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής επέμβασης.

Η ίδια ανέλυσε τις κατηγορίες περιοχών που θα καθοριστούν με το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο:

-Οικιστικές Περιοχές

-Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Π.Ε.Δ.)

-Περιοχές Προστασίας (Π.Ε.Π.) και Περιοχές με ειδικό νομικό καθεστώς (Π.Ε.Κ.)

-Περιοχές ελέγχου χρήσεων γης (Π.Ε.Χ.)

Ένταξη στο σχέδιο δομημένων περιοχών

Στην εκδήλωση ανακοινώθηκε ότι μέχρι το τέλος του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης θα αποκτήσει Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (πρώην ΓΠΣ) και ο Δήμος Πεντέλης θα έχει ενιαίο πολεοδομικό σχεδιασμό.  Παρουσιάστηκε η διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μελέτης, καθώς και τα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα για τους πολίτες, την πόλη και το περιβάλλον. Η μελέτη θα ξεκινήσει να συντάσσεται τις επόμενες μέρες και θα αντιμετωπίσει τη χρόνια εκκρεμότητα που υπάρχει στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης.

Η Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης, είναι η μόνη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής που δεν έχει Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (πρώην Γ.Π.Σ). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πολεοδομική στασιμότητα της περιοχής. Με την ολοκλήρωσή της μελέτης, θα επιλυθούν βασικά προβλήματα της πόλης όπως:

-Θα μπορεί να ενταχθούν στο σχέδιο περιοχές που είναι ήδη δομημένες

-Θα επιβληθούν βασικές πολεοδομικές εκκρεμότητες όπως π.χ. σχέδιο γεωργοκτηνοτρόφων.

Η πόλη θα θεσμοθετήσει πλέον τους αναγκαίους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, σύμφωνα με τα πολεοδομικά σταθερότυπα που ισχύουν.

-Θα λυθεί η εκκρεμότητα με τις χρήσεις γης, οι οποίες πλέον θα θεσμοθετηθούν σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία και έτσι θα μπει ένα τέλος στην πολυετή ομηρία πολλών πολιτών και επιχειρηματιών της πόλης (π.χ. στην Πλατεία Αγίας Τριάδας)

Ο Δήμος Πεντέλης, εξασφάλισε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η μελέτη να χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 558.000 ευρώ από το ταμείο Ανάκαμψης. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε από το ΤΕΕ και πλέον για το Δήμο Πεντέλης έχει επιλεγεί η κοινοπραξία των μελετητικών γραφείων που θα συντάξει τη μελέτη.

 

Ομιλητές 

Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείο Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης σημείωσε ακόμη ότι: «Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, ο πολεοδομικός σχεδιασμός γίνεται για το δημόσιο συμφέρον της πόλης και είναι μια συλλογική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ τη Δήμαρχο Δήμητρα Κεχαγιά, γιατί ένας από τους λόγους που ο Δήμος Πεντέλης μπήκε από τους πρώτους στο πρόγραμμα των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, ήταν η επιμονή του Δήμου και το πιο σημαντικό η ανταπόκριση της πολεοδομικής υπηρεσίας. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο Δήμος Πεντέλης έδωσε στοιχεία και δεδομένα πολύ απαιτητικά τα οποία βοήθησαν το υπουργείο να βγάλει το τεύχος του διαγωνισμού. Ο Δήμος Πεντέλης έχει στο πλευρό του μια μελετητική ομάδα ικανότατη που έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα ζητήματα τα οποία είναι πολύπλοκα σε πολύ μικρό χρόνο, καθώς έχει κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες διότι είναι ιδιαίτερος Δήμος.  Έχει έναν ορεινό όγκο, με πολύ ιδιαίτερο καθεστώς από το προεδρικό διάταγμα προστασίας, έχει χαρακτηριστικά που συνδυάζουν τον αστικό τον προαστικό και τον εξωαστικό χώρο και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη βασική κάλυψη, τη βιοποικιλότητα και τις χρήσης γης.  Άρα όντως αυτός ο σχεδιασμός θα πρέπει να έχει μια περιβαλλοντική στρατηγική εκτίμηση μέσα από την οποία γίνεται όλη διαδικασία δημοσιοποίησης του σχεδίου».

Η εκδήλωση παρουσίασης του ΤΠΣ έγινε στο Δημοτικό Κατάστημα Πεντέλης, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες πολίτες.

Η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά τόνισε μεταξύ άλλων: «Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασίας που θα καθορίσει επιτέλους μετά από πολλά χρόνια, ιδίως για την Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης, το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης.Είναι το βασικό σχέδιο που θα αποτελέσει και την αφετηρία για να καθορίσουμε τις χρήσεις γης, τους συντελεστές δόμησης και να ξεκαθαρίσουμε τι μπορεί να γίνει ακριβώς σε κάθε περιοχή. Η Πεντέλη είναι από τις λίγες περιοχές που δεν είχε κατορθώσει να έχει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, τουλάχιστον στην Αττική, καθώς ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων αποτέλεσαν τα δασικά και γι’ αυτό δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί. Όπως είχαμε υποσχεθεί στους δημότες, προχωρήσαμε μεθοδικά και τα τελευταία τρία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες εντατικές και γρήγορες, ώστε να προωθηθούν διαδικασίες και να μπορέσουμε να έχουμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (πρώην Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο). Σήμερα είναι λοιπόν μία σημαντική μέρα για την πόλη, ίσως η σημαντικότερη, διότι ξεκινάμε να θέτουμε τις βάσεις για όλα αυτά, εδώ στην Πεντέλη, στην αίθουσα την οποία αναβαθμίσαμε το προηγούμενο διάστημα με σύγχρονο εξοπλισμό και με ηλεκτρονικά συστήματα και που δυστυχώς δεν μπορέσαμε να της αυξήσουμε την χωρητικότητα και σήμερα αποδεικνύεται μικρή από τη σημαντική προσέλευση κόσμου. Έγιναν αρκετά ακόμη έργα στην Πεντέλη και αυτά που φαίνονται όπως οι Παιδικές Χαρές, η υπογειοποίηση καλωδίων μεταφοράς ρεύματος, η μελέτη για την αναβάθμιση της Πλατείας Αγίας Τριάδας, αλλά και αυτά που δε φαίνονται ακόμα και για τα οποία θα κάνουμε ξεχωριστές εκδηλώσεις και αφορούν την αποχέτευση της Καλλιθέας Πεντέλης. Αντίστοιχα έχει δοθεί η μελέτη για την αποχέτευση στην Νταού Πεντέλης. Αυτά και πολλά άλλα μικρά και μεγάλα έργα είναι σε εξέλιξη στην περιοχή».

Η Αντιδήμαρχος Πεντέλης Άντα Μπούσουλα καλωσορίζοντας τους παρισταμένους ανέφερε ότι πρόκειται «για μία ιδιαίτερης σημασίας συνάντηση, ιστορική για την πόλη της Πεντέλης και για τον Καλλικρατικό Δήμο Πεντέλης, γεγονός που αποδεικνύεται από την μαζική προσέλευση των συμπολιτών μας, καθώς η Πεντέλη αποκτά Πολεοδομικό Σχέδιο, το κύριο εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού σε πρώτο επίπεδο το οποίο θα επιλύσει σειρά προβλημάτων που απασχολούν τους κατοίκους όπως το σχέδιο πόλης, οι χρήσεις γης, η δασικότητα και άλλα».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας