ecopress
Μετά από μακρά κυοφορία με 123 άρθρα και τρία παραρτήματα βγήκε μεσάνυχτα Σαββάτου της 6ης Απριλίου 2024 σε δημόσια διαβούλευση δέκα ημέρων το πολυνομοσχέδιο... Βγήκε σε διαβούλευση δέκα ημερών το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Μετά από μακρά κυοφορία με 123 άρθρα και τρία παραρτήματα βγήκε μεσάνυχτα Σαββάτου της 6ης Απριλίου 2024 σε δημόσια διαβούλευση δέκα ημέρων το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ έχει απαλειφθεί η πολλές φορές εξαγγελθείσα από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ μεταβατική νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα δόμησης σε εκτός σχεδίου γήπεδα άνω των τεσσάρων στρεμμάτων.

Η ρύθμιση  εκκρεμεί εδώ και ένα χρόνο και είχε ετοιμαστεί προκειμένου να καλύψει το πολεοδομικό αδιέξοδο που δημιουργήθηκε σε όλη τη χώρα μετά την ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ πέρσι την άνοιξη για νομίμως εκδοθείσα οικοδομική άδεια στην Πάτμο.

Η μεταβατική νομοθετική ρύθμιση “κόπηκε”  και μπαίνει στον “πάγο” και  το αδιέξοδο στην εκτός σχεδίου δόμηση συνεχίζεται  για αόριστο χρόνο. Προκλήθηκε ανατροπή στις εξαγγελίες και τους νομοθετικούς προγραμματισμούς του υπουργείου από πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ,  η οποία όπως έγραψε το ecopress επιφέρει ανατροπές στην νομοθετική προετοιμασία του υπουργείου, καθώς  διευρύνει την απαίτηση για να μπορούν να χτίσουν, να έχουν πρόσωπο σε πολεοδομικά αναγνωρισμένο δρόμο και τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός ζώνης οικισμού, όπως και τα εντός σχεδίου.

Το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ έχει τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας».

Περιλαμβάνονται οι νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, νομοτεχνικές βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα κτιρίων, πλήθος πολεοδομικών θεμάτων και πολεοδομικές παρατάσεις. Χωροταξικά θέματα και ρυθμίσεις για αστικές αναπλάσεις.  Επίσης η δασική μεταρρύθμιση για τη διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών από ιδιώτες επιχειρηματίες και συνεταιρισμούς δασεργατών, δημιουργία νέα οργανισμού για τη διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία κ.α.

Εισάγεται επίσης νομοθετική ρύθμιση για το πρόγραμμα “Απόλλων” δημιουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων ανά μία Περιφέρεια, δημιουργία ηλεκτρικού χώρου για αυτοπαραγωγή από ΑΠΕ, ρυθμίσεις για τα θαλάσσια αιολικά, την αγορά ενέργειας και την αρχή υδρογονανθράκων.

Διαβούλευση δέκα ημερών

Στην ανάρτηση του νομοσχεδίου στη δημόσια διαβούλευση, ο υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης, που έχει δηλώσει ότι θα παρακολουθήσει προσωπικά κάθε σχόλιο που θα γίνει επί του νομοσχεδίου σημειώνει ότι:

-“Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει από σήμερα, 6 Απριλίου 2024, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024 και ώρα 08:00”.

Τι περιλαμβάνει το νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΕΝΟΤΗΤΑ Β’

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α’

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 3 Ίδρυση – μορφή
Άρθρο 4 Καταστατικό
Άρθρο πρώτο Σκοπός της Εταιρείας
Άρθρο δεύτερο Έδρα και διάρκεια της Εταιρείας
Άρθρο τρίτο Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές
Άρθρο τέταρτο Διοίκηση – Εκπροσώπηση – Επιτροπή Ελέγχου
Άρθρο πέμπτο Έσοδα
Άρθρο έκτο Οικονομική διαχείριση – Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο
Άρθρο έβδομο Σχέδιο δράσης και αξιολόγηση οργάνων διοίκησης
Άρθρο όγδοο Οικονομικός έλεγχος, εποπτεία και κυρώσεις
Άρθρο ένατο Απαλλαγές – Ατέλειες
Άρθρο δέκατο Ευθύνη – Αμοιβή Συμβούλων
Άρθρο ενδέκατο Πλήρωση θέσεων προσωπικού και αμοιβές – Εσωτερική λειτουργία
Άρθρο δωδέκατο Προγραμματικές συμβάσεις – Μνημόνια συνεργασίας
Άρθρο δέκατο τρίτο Διαδικασία σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση των δράσεων του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία
Άρθρο

δέκατο τέταρτο

Εσωτερικοί Κανονισμοί – Εσωτερικός έλεγχος
Άρθρο

δέκατο πέμπτο

Μεταφορά της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία
Άρθρο δέκατο έκτο Μεταφορά της Διεύθυνσης Υδροοικονομίας και Εποπτείας του Τοπικού Οργανισμού Έγγειων Βελτιώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία και κατάργηση Τμημάτων Εποπτείας του Τοπικού Οργανισμού Έγγειων Βελτιώσεων
Άρθρο

δέκατο έβδομο

Κατάργηση Οργανισμών Έγγειων Βελτιώσεων στη Θεσσαλία και υπαγωγή τους στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία
Άρθρο

δέκατο όγδοο

Αποπληρωμή χρεών Οργανισμού Έγγειων Βελτιώσεων Θεσσαλίας προς επιχειρήσεις ηλεκτρισμού
Άρθρο

δέκατο ένατο

Διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών
Άρθρο εικοστό Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού και Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας της Θεσσαλίας
Άρθρο

εικοστό πρώτο

Έλεγχος – συστάσεις – πρόστιμα
Άρθρο 5 Επιτροπές Διαβούλευσης
Άρθρο 6 Απόδοση του περιβαλλοντικού τέλους στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία
Άρθρο 7 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 8 Μεταβατική διάταξη για την ολοκλήρωση των εγγειοβελτιωτικών έργων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άρθρο 9 Ανάθεση ευθύνης δικτύου ομβρίων υδάτων στις Ανώνυμες Εταιρείες Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης – Αντικατάσταση παρ. 1, προσθήκη παρ. 1α έως 1δ στο άρθρο 8 ν. 3481/2006
Άρθρο 10 Άσκηση των αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία, από την Εταιρεία Παγίων Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 2744/1999
Άρθρο 11 Σκοποί Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 2744/1999 – Νέα αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Αποχετεύσεως Πρωτευούσης
Άρθρο 12 Μέτρα για την προστασία των υδάτων – Προσθήκη παρ. 3 έως 5 στο άρθρο 15 του ν. 3199/2003
Άρθρο 13 Συντήρηση και λειτουργία του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης – Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου ν. 4812/2021
Άρθρο 14 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη παρ. 5α στον ν. 5037/2023
ΜΕΡΟΣ Β’

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
Άρθρο 15 Υβριδικά Συνεργατικά Σχήματα
Άρθρο 16 Πρόσκληση για την ανάθεση της υλοποίησης της διαχείρισης και εκμετάλλευσης δημοσίων δασών
Άρθρο 17 Διάρκεια της ανάθεσης
Άρθρο 18 Δικαίωμα συμμετοχής
Άρθρο 19 Διαδικασία ανάθεσης
Άρθρο 20 Ενστάσεις
Άρθρο 21 Κυρώσεις λόγω μη προσήκουσας εκτέλεσης της σύμβασης
Άρθρο 22 Επιδότηση αναδόχων/Δικαιώματα ρύπων
Άρθρο 23 Αντισταθμιστικό/Ανταποδοτικό όφελος
Άρθρο 24 Έλεγχος της αποληπτόμενης βιομάζας και της μεταφοράς της
Άρθρο 25 Μεταφορά δασεργατών και ενεργοποίηση Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς ή άλλης φυσικής καταστροφής
Άρθρο 26 Διαχειριστικές μελέτες – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 63 ν.δ. 86/1969
Άρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 28 Εκτάσεις γεωργικώς καλλιεργούμενες πριν από την 1η Ιανουαρίου 1965 – Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 22 ν. 4061/2012
Άρθρο 29 Ανανέωση των συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που προσελήφθη για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν μετά τις δασικές πυρκαγιές του 2021 και 2023, με παράταση ή επαναπρόσληψη
Άρθρο 30 Παράταση λειτουργίας δραστηριοτήτων – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 52 ν. 4280/2014
ΜΕΡΟΣ Γ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4685/2020

Άρθρο 31 Πρόβλεψη για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και για την αντιμετώπιση περιστατικών σύγκρουσης άγριας πανίδας και ανθρώπου – Τροποποίηση παρ. 4 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 27 ν. 4685/2020
Άρθρο 32 Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 32 ν. 4685/2020
Άρθρο 33 Αναγνώριση του ιδρύματος με την επωνυμία «Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας» ως Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α’

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Άρθρο 34 Ορισμοί
Άρθρο 35 Έγκριση Αστικής Πολιτικής
Άρθρο 36 Ελάχιστο περιεχόμενο τομεακών εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης για θέματα αστικής διαχείρισης
Άρθρο 37 Εθνική Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας
Άρθρο 38 Εθνική Στρατηγική για τη Διαχείριση του Οικιστικού Αποθέματος
Άρθρο 39 Εθνικό Σχέδιο για την Προσβασιμότητα με έμφαση στην Κλιματική Αλλαγή Αποθέματος
Άρθρο 40 Εκπόνηση Σχεδίων Αστικής Ανθεκτικότητας
Άρθρο 41 Στάθμευση ποδηλάτων – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη άρθρου 26Α στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 42 Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα – Τροποποίηση παρ. 4 και προσθήκη περ. δ) στην παρ. 5 του άρθρου 26 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
Άρθρο 43 Εγκατάσταση ανελκυστήρα και αναβατορίου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 27 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
Άρθρο 44 Εθνικό σήμα προσβασιμότητας – Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 27Α στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό
Άρθρο 45 Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας – Προσθήκη περ. ιε) στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4495/2017
ΜΕΡΟΣ Β’

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.

4495/2017

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑ’ Ν. 4495/2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑ’ ΣΤΟΝ Ν.

4495/2017

Άρθρο 46 Προσθήκη Τμήματος για την αυστηροποίηση του πλαισίου της αυθαίρετης δόμησης στον ν. 4495/2017 – Προσθήκη Τμήματος ΔΑ’ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 47 Πεδίο εφαρμογής – Προσθήκη άρθρου 125Α στον ν. 4495/2017
Άρθρο 48 Αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εντοπισμό και τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης
Άρθρο 49 Ειδικός Επιθεωρητής Ελέγχου και Καταστολής της Αυθαίρετης Δόμησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 50 Προσθήκη Κεφαλαίου για τον εντοπισμό, τις καταγγελίες και τον έλεγχο επί αυθαιρέτων – Προσθήκη Κεφαλαίου Β’ στο Τμήμα ΔΑ’ του ν. 4495/2017
Άρθρο 51 Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για τον εντοπισμό αυθαιρέτων με χρήση δορυφορικών εικόνων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών – Προσθήκη άρθρου 125Β στον ν. 4495/2017
Άρθρο 52 Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγγελιών – Προσθήκη άρθρου 125Γ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 53 Διαδικασία υποβολής καταγγελιών στο Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγγελιών – Προσθήκη άρθρου 125Δ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 54 Αξιολόγηση, προτεραιοποίηση και διαχείριση των καταγγελιών – Προσθήκη άρθρου 125Ε στον ν. 4495/2017
Άρθρο 55 Διαδικασία ελέγχου και αυτοψιών – Προσθήκη άρθρου 125ΣΤ ν. 4495/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 56 Προσθήκη Κεφαλαίου για τη διοικητική και δικαστική προστασία – Προσθήκη Κεφαλαίου Γ’ στο Τμήμα ΔΑ’ του ν. 4495/2017
Άρθρο 57 Άσκηση και εξέταση ενδικοφανών προσφυγών – Προσθήκη άρθρου 125Ζ στον ν.4495/2017
Άρθρο 58 Ένδικα βοηθήματα και μέσα – Προσθήκη άρθρου 125Η στον ν. 4495/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 59 Προσθήκη Κεφαλαίου για τις κυρώσεις επί αυθαιρέτων – Προσθήκη Κεφαλαίου Δ’ στο Τμήμα ΔΑ’ του ν. 4495/2017
Άρθρο 60 Κυρώσεις – Προσθήκη άρθρου 125Θ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 61 Άμεση κατεδάφιση αυθαιρέτου – Προσθήκη άρθρου 125Ι στον ν. 4495/2017
Άρθρο 62 Οικειοθελής κατεδάφιση αυθαιρέτου και απομάκρυνση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης/Άδεια νομιμοποίησης – Προσθήκη άρθρου 125ΙΑ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 63 Κατεδάφιση από το Ελληνικό Δημόσιο – Προσθήκη άρθρου 125ΙΒ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 64 Πρόστιμα ανέγερσης και μη έγκαιρης κατεδάφισης – Προσθήκη άρθρου 125ΙΓ στον ν.4495/2017
Άρθρο 65 Τιμή ζώνης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 109 ν. 4495/2017
Άρθρο 66 Τρόπος καταβολής και απόδοσης προστίμων – Προσθήκη άρθρου 125ΙΔ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 67 Ποινικές κυρώσεις – Προσθήκη άρθρου 125ΙΕ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 68 Αναστολή λειτουργίας για οικονομικές δραστηριότητες και διακοπή ρευματοδότησης – Προσθήκη άρθρου 125ΙΣΤ στον ν. 4495/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Άρθρο 69 Προσθήκη Κεφαλαίου για την υποστήριξη της διοικητικής διαδικασίας και των οργάνων καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης – Προσθήκη Κεφαλαίου Ε’ στο Τμήμα ΔΑ’ του ν. 4495/2017
Άρθρο 70 Όργανα ελέγχου – Προσθήκη άρθρου 125ΙΖ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 71 Ακαταδίωκτο και ασφάλεια των μελών των κλιμακίων ελέγχου – Προσθήκη άρθρου 125ΙΗ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 72 Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών και της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 125ΙΘ στον ν. 4495/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 73 Τελικές διατάξεις – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για κατεδάφιση ειδικών περιπτώσεων κτιρίων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 29 ν. 4495/2017
Άρθρο 74 Προσθήκη Κεφαλαίου για τις εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις – Προσθήκη Κεφαλαίου ΣΤ’ στο Τμήμα ΔΑ’ του ν. 4495/2017
Άρθρο 75 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 125Κ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 76 Μεταβατικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 125ΙΙΑ στον ν. 4495/2017
Άρθρο 77 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ –

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4067/2012

 

Άρθρο 78 Πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν χωροθετηθεί με εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου
Άρθρο 79 Κατασκευή υποσταθμών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και επέκταση των θεμελίων των κτιρίων στα προκήπια – Προσθήκη περ. λδ στην παρ. 6 του άρθρου 11 και τροποποίηση άρθρου 17 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
Άρθρο 80 Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση άρθρου 14 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
Άρθρο 81 Κατασκευή ανοικτών εξωστών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 16 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
Άρθρο 82 Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 17 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
Άρθρο 83 Προσωρινές κατασκευές – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
Άρθρο 84 Εξουσιοδοτική διάταξη για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας και περιοχές πλησίον ρεμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 85 Κίνητρα για την επαναλειτουργία, τον εκσυγχρονισμό και την επανάχρηση εγκαταλελειμμένων τουριστικών καταλυμάτων
Άρθρο 86 Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4447/2016
Άρθρο 87 Μελέτη, κατασκευή, έλεγχος και παραλαβή έργων τεχνικής υποδομής και συναφών κατασκευών στο πλαίσιο Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
Άρθρο 88 Ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 3 άρθρου 8 και παρ. 7 άρθρου 10 ν. 4447/2016
Άρθρο 89 Γενικές κατηγορίες χρήσεων – Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 13 ν. 4447/2016
Άρθρο 90 Εκτίμηση Φέρουσας Ικανότητας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 64 ν. 4964/2022
Άρθρο 91 Μη απαίτηση τήρησης της διαδικασίας χωροθέτησης επενδυτικού σχεδίου – Προσθήκη περ. ε στην παρ. 5 του άρθρου 12 ν. 3986/2011
Άρθρο 92 Πολεοδομικές παραβάσεις – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 81 ν. 4495/2017
Άρθρο 93 Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών σε περιπτώσεις γνωστοποίησης εργασιών
Άρθρο 94 Παράταση οικοδομικών αδειών – Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4710/2020
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΜΕΡΟΣ Α’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΟΛΛΩΝ»

Άρθρο 95 Πρόγραμμα «Απόλλων» – Προσθήκη άρθρου 14Δ στον ν. 3468/2006
Άρθρο 96 Υλοποίηση του Προγράμματος «Απόλλων» – Προσθήκη άρθρου 14Ε στον ν. 3468/2006
ΜΕΡΟΣ Β’

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 97 Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4414/2016
Άρθρο 98 Διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης των σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
Άρθρο 99 Εγκατάσταση Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για αυτοκατανάλωση – Αντικατάσταση παρ. 7 και προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 14 ν. 3468/2006
Άρθρο 100 Εφάπαξ Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης – Τροποποίηση περ. δ) και ε) παρ. 1 άρθρου 17 ν. 4685/2020
Άρθρο 101 Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης και υποβολή αιτημάτων σύνδεσης για Πιλοτικούς Θαλάσσιους Πλωτούς Φωτοβολταϊκούς σταθμούς – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 93 και παρ. 2 άρθρου 5 ν. 4951/2022
Άρθρο 102 Περιθώριο απορρόφησης ισχύος – Τροποποίηση άρθρου 97 ν. 4951/2022
Άρθρο 103 Εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
Άρθρο 104 Προθεσμίες Υδροηλεκτρικών σταθμών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.

4964/2022
Άρθρο 105 Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα και Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 65 ν. 4964/2022
Άρθρο 106 Δυνατότητα φορέα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων για διενέργεια έρευνας και μετρήσεων – Προσθήκη άρθρου 68Α στον ν. 4964/2022
Άρθρο 107 Χορήγηση Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων – Τροποποίηση άρθρου 69 ν. 4964/2022
Άρθρο 108 Εγγυητική Επιστολή Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και Ειδικό τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 71, προσθήκη παρ. 10 και 11 στο άρθρο 87 ν. 4964/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Άρθρο 109 Καθορισμός πλαισίου περιορισμών παραγωγής σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Προσθήκη άρθρου 10Α στον ν. 4951/2022
Άρθρο 110 Μεταβατικές διατάξεις μέχρι τον καθορισμό πλαισίου περιορισμών παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Προσθήκη άρθρου 10Β στον ν. 4951/2022
Άρθρο 111 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4951/2022
Άρθρο 112 Λειτουργικοί περιορισμοί για αύξηση των περιθωρίων ισχύος σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου- Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 4951/2022
Άρθρο 113 Μέτρα για την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την αποσυμφόρηση κορεσμένων δικτύων ανεξάρτητης διασύνδεσης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΜΕΡΟΣ Γ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 114 Επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εξηκοστού πρώτου ν. 4839/2021
Άρθρο 115 Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Άρθρο 116 Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 58 του ν. 4001/2011
Άρθρο 117 Καταπολέμηση της ρευματοκλοπής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 και παρ. 4 άρθρου 7 ν. 4483/1965
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Άρθρο 118 Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 145 ν. 4001/2011
Άρθρο 119 Σκοποί της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 146 ν. 4001/2011
Άρθρο 120 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων – Αντικατάσταση άρθρου 151 ν. 4001/2011
Άρθρο 121 Πρόσληψη προσωπικού στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων – Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 152 ν. 4001/2011
Άρθρο 122 Υλοποίηση δράσεων και έργων Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τη Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 145 ν. 4389/2016
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 123 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
Άρθρου 125 ΙΓ ν. 4495/2017

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας