ecopress
Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες  αναδύονται  για όλους τους ενδιαφερόμενους που στα  επιχειρηματικά τους σχέδια εντάσσουν βιώσιμες πρακτικές. Η  ανάπτυξη της βιοοικονομίας, του ανανεώσιμου δηλαδή τομέα... Βιοοικονομία: επιχειρηματικές ευκαιρίες “πράσινης” καινοτομίας

Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες  αναδύονται  για όλους τους ενδιαφερόμενους που στα  επιχειρηματικά τους σχέδια εντάσσουν βιώσιμες πρακτικές.

Η  ανάπτυξη της βιοοικονομίας, του ανανεώσιμου δηλαδή τομέα της κυκλικής οικονομίας, διαδραματίζει καίριο ρόλο  αφενός στη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας στην πράσινη οικονομία, και αφετέρου, ανοίγει νέες προοπτικές για το επιχειρείν,  που χρησιμοποιεί ως βασικά εργαλεία την έρευνα και την καινοτομία.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι μόνο για το 2020 μέσω του προγράμματος  BBI-JU του χρηματοδοτικού εργαλείου HORIZON 2020, θα διατεθούν 87 εκατομμύρια ευρώ για το επιχειρείν και την έρευνα που θα αναπροσανατολίσει την οικονομία σε κυκλικά καινοτόμα έργα τα οποία  θα ελαχιστοποιούν την πίεση και την άκρατη  εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων

Νέες και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες για την εξασφάλιση τροφίμων, προϊόντων και ενέργειας, οι οποίες βασίζονται στο σεβασμό και την ορθολογική διαχείριση των βιολογικών πόρων του πλανήτη  μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης σε όλη την Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη, ανοίγοντας το δρόμο για μία κλιματικά ουδέτερη αλλά και ανταγωνιστική οικονομία.

Στην αιχμή του δόρατος της βιοοικονομίας σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι στις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες να δημιουργούν συνθήκες προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, γεγονός, που όπως φαίνεται  παρακίνησε δημιουργικά την εγχώρια και διεθνή επιχειρηματικότητα.

Τα δίχτυα φαντάσματα που γίνονται καρέκλες…

Κατασκευασμένες  από τα πλαστικά απόβλητα του ωκεανού, κυρίως από δίχτυα αλιείας, οι καρέκλες DuraOcean, στο τέλος της ζωής τους, μπορούν να ανακυκλωθούν όπως ακριβώς ένα πλαστικό μπουκάλι!

Με στόχο τη δημιουργία ενός προϊόντος το οποίο θα υπηρετεί απόλυτα την αναγκαιότητα της κυκλικής οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα θα ευαισθητοποιήσει τον καταναλωτή σε ζητήματα προστασίας  των θαλάσσιων οικοσυστημάτων,  η δανέζικη εταιρεία ScanCom κατασκεύασε τις εν λόγω καρέκλες, από τα περιβόητα «δίχτυα- φαντάσματα», πλαστικά υλικά αλιευτικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας, που είτε παρασύρονται από θαλάσσια ρεύματα και παγιδεύονται σε ξέρες, είτε εγκαταλείπονται και παραμένουν στο νερό επί δεκαετίες, αποτελώντας έως και το 40% της θαλάσσιας πλαστικής μόλυνσης.

Εκτός από τα δίχτυα, για την κατασκευή των επίπλων αυτών χρησιμοποιούνται σχοινιά και συντρίμμια που συλλέγονται από τους ωκεανούς. Μάλιστα, κάθε καρέκλα περιέχει 3.5 κιλά! Η καρέκλα DuraOcean έχει σχεδιαστεί για αποσυναρμολόγηση, καθώς κάθε συστατικό έχει παραχθεί η πιο αγνή του μορφή ώστε να μπορεί να ανακυκλωθεί σε κάτι άλλο.

Η ΕΕ ενισχύει τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία

Σύμφωνα με τα τελευταία έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής:  Ο οικολογικός σχεδιασμός είναι μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό των προϊόντων, που ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να εξετάσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε προϊόντος, σε όλο τον κύκλο ζωής του. Για να ενισχύσει αυτήν τη μετάβαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στη σύμπραξη 200 περίπου βιοβασισμένων βιομηχανιών στην Ευρώπη και χρηματοδοτεί καινοτόμα έργα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επεξεργασίας βιομάζας με σκοπό τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών βιολογικών προϊόντων διαθέτοντας μέχρι τώρα 1 δισεκ.  ευρώ επί συνόλου του τρέχοντος Προγράμματος ύψους 3,7 δισεκ. ευρώ. Σύμφωνα με την Ε.Ε ο εκσυγχρονισμός των μοντέλων παραγωγής δεν αφορά μόνο το περιβάλλον και το κλίμα. Προσφέρει επίσης μεγάλες δυνατότητες για νέες «πράσινες» θέσεις εργασίας, ιδίως στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας