ecopress
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που προβλέπει την αναστολή έως ένα χρόνο κατεδάφισης για αυθαίρετες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και... Βουλή: νομιμοποίηση αυθαίρετων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που προβλέπει την αναστολή έως ένα χρόνο κατεδάφισης για αυθαίρετες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και η νομιμοποίηση τους με έκδοση οικοδομικής άδειας και χαμηλό πρόστιμο.

Στο ίδιο νομοσχέδιο, το οποίο αποτελείται συνολικά από 18 άρθρα  περιλαμβάνεται ρύθμιση, η οποία προβλέπει ότι επιτρέπονται επεμβάσεις για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις.

Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Συγκεκριμένα η ρύθμιση για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αναφέρει ότι:

« Άρθρο 11 Κατασκευές κτηνοτροφικής εγκατάστασης

  1. Αν κατά της έκθεσης αυτοψίας του άρθρου 92 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), με την οποία κατασκευές κτηνοτροφικής εγκατάστασης διαπιστώνονται και χαρακτηρίζονται ως αυθαίρετες, ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ως άνω νόμου, η οποία περιέχει αίτημα έκδοσης άδειας νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η επιτροπή εξέτασης προσφυγών αυθαιρέτων του άρθρου 17 του ν. 4495/2017, υπολογίζει τα πρόστιμα και χορηγεί προθεσμία αναστολής κατεδάφισης εννέα (9) μηνών για την προσκόμιση άδειας νομιμοποίησης, η οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί για επιπλέον τρεις (3) μήνες, κατά παρέκκλιση της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 4495/2017. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η κατασκευή κρίνεται κατεδαφιστέα και οριστικοποιούνται τα πρόστιμα.
  2. Αν ο ιδιοκτήτης κτηνοτροφικής εγκατάστασης προβεί σε νομιμοποίηση των σχετικών αυθαίρετων κατασκευών μέσα σε ένα (1) έτος από την κοινοποίηση ή από τον χρόνο γνώσης με οιονδήποτε τρόπο της έκθεσης αυτοψίας, επιβάλλεται, σύμφωνα με το Τμήμα Δ’ του ν. 4495/2017, πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του προστίμου ανέγερσης της έκθεσης αυτοψίας και διατήρησης από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017».

Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται ότι «με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, η οποία περιέχει αίτημα έκδοσης αδείας νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών κτηνοτροφικής εγκατάστασης, χορηγείται προθεσμία αναστολής κατεδάφισης εννέα (9) μηνών για την προσκόμιση άδειας νομιμοποίησης. Το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) δεν επαρκεί, ενόψει των ιδιαιτεροτήτων και της σημασίας που παρουσιάζουν οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Ακολούθως, εισάγεται ειδικότερη διάταξη από αυτή της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017, όσον αφορά στο πρόστιμο επί νομιμοποίησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η οποία παρίσταται αναγκαία, προκειμένου να καταστεί εφικτή η νομιμοποίηση των κατασκευών κτηνοτροφικής εγκατάστασης και η συνακόλουθη έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας αυτών, το οποίο θα συμβάλλει τα μέγιστα στη χαρτογράφηση και στη χωροταξική οργάνωσή τους».

Επεμβάσεις σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις

Για επεμβάσεις σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου αναφέρει ότι:  «Έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 Η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α’ 289) βελτιώνεται νομοτεχνικά, προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Κάθε επιτρεπτή, κατά τις διατάξεις του παρόντος, επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις αποτελεί εξαιρετικό μέτρο. Επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις ως και σε δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, σύμφωνα με τους όρους της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 3, επιτρέπεται μετά από έγκριση. Η έγκριση αυτή χορηγείται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της οικείας δασικής αρχής, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην παρ. 4 ή στα άρθρα 46 έως 61. Όταν πρόκειται για επέμβαση σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις που ανήκουν σε περιοχές όπου υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες η εισήγηση της οικείας δασικής αρχής χορηγείται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από το αίτημα του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση επέμβασης από τρίτους στις ιδιωτικού χαρακτήρα εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη».

Στην αιτιολογική έκθεση, σχετικά σημειώνεται ότι «με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α΄ 289). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, η εισήγηση της οικείας δασικής αρχής, πριν την έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, που ανήκουν αποκλειστικά σε περιοχές όπου υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες, χορηγείται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται καθυστερήσεις και επιτυγχάνονται η άμβλυνση της γραφειοκρατίας και η απαλλαγή του διοικούμενου από μία χρονοβόρα διαδικασία, χωρίς να περιορίζεται ή να αίρεται η δασική προστασία».

Σκοπός και αντικείμενο

Σκοπός του νομοσχέδιου σημειώνεται ότι «είναι η απλοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, για την αντιμετώπιση τόσο των χρόνιων ζητημάτων της κτηνοτροφικής παραγωγής, όσο και των σύγχρονων προκλήσεων που παρουσιάζει ο εν λόγω χώρος, η βελτίωση των διαδικασιών διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων και η επίλυση επειγόντων θεμάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Αντικείμενο του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι «είναι η τροποποίηση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Επιπροσθέτως, αποσαφηνίζεται το καθεστώς διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν αφενός τη λειτουργία του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και αφετέρου την αποστολή του, ειδικότερα δε τη χορήγηση αποζημιώσεων».

Συνοπτική παρουσίαση του νομοσχεδίου

Η παρουσίαση του νομοσχεδίου με  τίτλο «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» έχει ως εξής:

Άρθρο Στόχος
1 Με το προτεινόμενο άρθρο εισάγεται ο σκοπός του σχεδίου νόμου.
2 Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται το αντικείμενο του σχεδίου νόμου.
3 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 1 του ν. 4056/2012 (Α’ 52) και συγκεκριμένα τροποποιείται ο ορισμός των πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, εισάγονται οι ορισμοί της έγκρισης ίδρυσης και της έγκρισης λειτουργίας ή γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η οποία αντικατέστησε την άδεια εγκατάστασης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, βάσει του Κεφαλαίου ΙΗ’ του ν. 4442/2016 (Α’ 230) και τροποποιείται ο ορισμός του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, προκειμένου να ανταποκρίνονται στη σημερινή διαμορφωθείσα κατάσταση.
4 Με την προτεινόμενη ρύθμιση επέρχονται διορθωτικές τροποποιήσεις στο άρθρο 5 του ν. 4056/2012, με τις οποίες παρέχονται κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, επιτυγχάνεται η καθετοποίηση της λειτουργίας αυτών με επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων και υποπροϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ εξασφαλίζονται η βιωσιμότητα και η έτι περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
5 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 6Β του ν. 4056/2012. Ειδικότερα, καταργούνται ορισμένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β’ για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται η απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας, η οποία καθίσταται περισσότερο ευέλικτη, καθώς και η περαιτέρω άμβλυνση της γραφειοκρατίας και των σχετικών διοικητικών βαρών.
6 Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 6Γ του ν. 4056/2012. Ειδικότερα, αντικαθίστανται και καταργούνται ορισμένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της Κατηγορίας Β’, για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας τους, με σκοπό την περαιτέρω απλούστευση και επιτάχυνση. Επιπροσθέτως, καταργούνται ως δικαιολογητικά η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) και η συναφής σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας κάτω των ορίων της Κατηγορίας Β’, τα οποία ούτως ή άλλως δεν απαιτούνται από το άρθρο 10 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται στις γενικότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς.
7 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται άρθρο 6Δ στον ν.4056/2012, με το οποίο προβλέπεται ότι, προκειμένου να χορηγηθούν στον φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης τα δικαιολογητικά των περ. γ’ έως στ’ της
παρ. 3 του άρθρου 6Α, των υποπερ. βδ’ έως βζ’ της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 6Β και των υποπερ. βδ’ έως βστ’ της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 6Γ, απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), περί περάτωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης, θα έχει αποπερατώσει τις κτηριακές εγκαταστάσεις της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ευζωία και ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου κατά την άφιξή του στην εγκατάσταση.
8 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 17α του ν. 4056/2012. Ειδικότερα, με την τροποποιούμενη παρ. 1 του άρθρου 17α αντικαθίσταται ο κωδικός εκμετάλλευσης της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής από τον αριθμό καταχώρισης, προς αποκατάσταση της ορολογικής ενότητας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της ορολογίας με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία και συγκεκριμένα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων», L 84). Με την τροποποιούμενη παρ. 3 παρατείνεται έως τις 31.12.2022 η προθεσμία υποβολής αιτήματος στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) για όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Προσέτι, προστίθεται παρ. 9 με την οποία παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών να τροποποιούν την άδεια διατήρησης για να βελτιώσουν τις υφιστάμενες συνθήκες υγιεινής ή να εκσυγχρονίσουν τη δραστηριότητά τους, όπως με την κατασκευή αμελκτηρίου, υπό την προϋπόθεση μη αύξησης του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων ή μη αλλαγής της σύνθεσης του ζωικού κεφαλαίου ή μη επέκτασης των εγκαταστάσεων, πέραν των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών υγιεινής ή για τον εκσυγχρονισμό της δραστηριότητάς τους.
9 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, τροποποιείται ο πίνακας 1 του παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012 περί καθορισμού ελάχιστων αποστάσεων από χώρους προστασίας, προκειμένου: α) να αποσαφηνισθεί ότι στα στρατόπεδα δεν περιλαμβάνονται τα στρατιωτικά αεροδρόμια, για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα πολιτικά αεροδρόμια και β) να εξαιρεθούν από τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία τα σφαγεία, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για την υγεία των ζώων.
10 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α’ 289). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, η εισήγηση της οικείας δασικής αρχής, πριν την έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, που ανήκουν αποκλειστικά σε περιοχές όπου υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες, χορηγείται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται καθυστερήσεις και επιτυγχάνονται η άμβλυνση της γραφειοκρατίας και η
απαλλαγή του διοικούμενου από μία χρονοβόρα διαδικασία, χωρίς να περιορίζεται ή να αίρεται η δασική προστασία.
11 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, η οποία περιέχει αίτημα έκδοσης αδείας νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών κτηνοτροφικής εγκατάστασης, χορηγείται προθεσμία αναστολής κατεδάφισης εννέα (9) μηνών για την προσκόμιση άδειας νομιμοποίησης. Το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) δεν επαρκεί, ενόψει των ιδιαιτεροτήτων και της σημασίας που παρουσιάζουν οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Ακολούθως, εισάγεται ειδικότερη διάταξη από αυτή της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017, όσον αφορά στο πρόστιμο επί νομιμοποίησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η οποία παρίσταται αναγκαία, προκειμένου να καταστεί εφικτή η νομιμοποίηση των κατασκευών κτηνοτροφικής εγκατάστασης και η συνακόλουθη έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας αυτών, το οποίο θα συμβάλλει τα μέγιστα στη χαρτογράφηση και στη χωροταξική οργάνωσή τους.
12 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιούνται η παρ. 17 του άρθρου 9, η παρ. 7 του άρθρου 13 και οι παρ. 13 και 14 του άρθρου 45 του ν. 4036/2012 9 (Α’ 8), με στόχο τον επανακαθορισμό των αρμοδίων οργάνων επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί γεωργικών φαρμάκων, κατά τρόπο σύμφωνο και με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
13 Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζονται τα καθήκοντα ελέγχου και επιθεώρησης (δικαιώματα και υποχρεώσεις) των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14 Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η προθεσμία για την εκπόνηση, υποβολή και έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκήσιμων γαιών και προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας με έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.
15 Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται η προθεσμία σχετικά με την υποχρέωση τοποθέτησης συσκευών δορυφορικής παρακολούθησης (VMS) και τήρησης ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (ERS) στα υπόχρεα σκάφη, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp.
16 Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνονται οι προθεσμίες του άρθρου 209 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), προκειμένου να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του έτους 2022, από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), η διεκπεραίωση των δηλώσεων ζημίας, η υποβολή των αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης, η χορήγηση της σχετικής προκαταβολής και η εξόφληση των αποζημιώσεων για τον «Παγετό Άνοιξη 2021».
17 H παράταση της θητείας του Προέδρου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να εναρμονιστεί με τη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και του Αντιπροέδρου του, η οποία είχε οριστεί ως τριετής, κατά την τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 1790/1988 (Α’ 134) από τον ν. 3698/2008, εν αντιθέσει με τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου του Οργανισμού, η οποία παραλείφθηκε από την τροποποίηση και παρέμεινε διετής. Άλλωστε, δυνάμει των άρθρων 20 επ.
του ν. 4735/2020 (Α’ 197), η τριετής θητεία προβλέπεται πλέον σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.
18 Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος του σχεδίου νόμου.

Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση, όπως κατατέθηκε στη Βουλή

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας