ecopress
Τη δυνατότητα κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων να δημιουργούν εγκαταστάσεις δωματίων προσωπικού, τόσο στο γήπεδο όπου τα καταλύματα αυτά υφίστανται ως συνοδή εγκατάσταση, όσο και σε... Βουλή: προδιαγραφές για δωμάτια προσωπικού σε ξενοδοχειακά καταλύματα  

Τη δυνατότητα κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων να δημιουργούν εγκαταστάσεις δωματίων προσωπικού, τόσο στο γήπεδο όπου τα καταλύματα αυτά υφίστανται ως συνοδή εγκατάσταση, όσο και σε αυτοτελές γήπεδο, που βρίσκεται σε ακτίνα δέκα χιλιομέτρων από αυτό προβλέπει τροπολογία  προσθήκη στο νομοσχέδιο για τις τουριστικές υποδομές, που ψηφίζεται στη Βουλή.

Η τροπολογία, που κατατέθηκε από το υπουργείο Τουρισμού και τα συναρμόδια υπουργεία, ως προσθήκη στο τουριστικό νομοσχέδιο, που ψηφίζεται την Πέμπτη 11 Ιουλίου στη Βουλή:

-Καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ελάχιστες προδιαγραφές για εγκαταστάσεις δωματίων προσωπικού σερ κύρια τουριστικά καταλύματα.

-Προβλέπει κυρώσεις, καθώς και επιβολή προστίμου ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση της διάταξης, αναφορικά με την έλλειψη των ελάχιστων προδιαγραφών.

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές  για τις εγκαταστάσεις δωματίων προσωπικού είναι:

-Τα δωμάτια προσωπικού που ανεγείρονται εντός των οικοπέδων ή γηπέδων επί των οποίων ανεγείρονται τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης για την ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

-Το εμβαδόν του δίκλινου υπνοδωματίου ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δεκατέσσερα (14) τετραγωνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του λουτρού με τα λοιπά είδη υγιεινής και εξοπλισμό μπάνιου, επιπρόσθετα δε απαιτούνται κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίου – στεγνωτηρίου και σιδερωτηρίου, καθώς και κοινόχρηστη κουζίνα εμβαδού τουλάχιστον δεκαπέντε (15) τετραγωνικών μέτρων.

-Τα δωμάτια προσωπικού μπορούν επίσης να ανεγείρονται εντός αυτοτελών οικοπέδων ή γηπέδων σε απόσταση έως δέκα (10) χιλιομέτρων από το κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα. Στην περίπτωση αυτή τα δωμάτια προσωπικού υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης για την ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καθώς και στις ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για ξενοδοχεία δύο (2) αστέρων, μη εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 4418/5.3.2019 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού, περί υποχρεωτικότητας κατάταξης σε κατηγορίες αστέρων.

Οι εργοδότες δεν μεριμνούν για το προσωπικό

-«Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ως εργοδότες, δεν μεριμνούν για την προσήκουσα στέγαση των εργαζομένων τους, με αποτέλεσμα οι δεύτεροι να δυσκολεύονται υπέρμετρα στην ορθή εκτέλεση της εργασίας τους», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας και σημειώνεται ότι με τη νέα νομοθετική ρύθμιση:

-«Οριοθετείται ευκρινές, καινοτόμο και αυστηρό πλαίσιο δημιουργίας των νέων αυτών εγκαταστάσεων δωματίων προσωπικού που απαγορεύει τη χρήση αυτών από τρίτα πρόσωπα, που δεν συνδέονται εργασιακά με τον φορέα του κύριου καταλύματος και ορίζονται τεχνικές, αλλά και λειτουργικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους αυτούς. Οι προβλέψεις που εισάγονται ενισχύουν το εργασιακό περιβάλλον και το δικαίωμα των εργαζομένων σε καλύτερες συνθήκες εργασίες».

Το πλήρες κείμενο  της τροπολογίας

Το πλήρες κείμενο  της τροπολογίας, όπως κατατέθηκε στη Βουλή έχει ως εξής:

«Άρθρο 1

Δωμάτια προσωπικού κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων – Προσθήκη άρθρου ΙΑ στον ν.4276/2014

Στον ν. 4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται άρθρο ΙΑ ως εξής:

«Αρθρο ΙΑ

Δωμάτια προσωπικού κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

1.Για τη διαμονή του προσωπικού των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων των υποπερ. αα, δδ, εε και ζζ της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 επιτρέπεται η ανέγερση δωματίων προσωπικού, είτε εντός των οικοπέδων ή γηπέδων επί των οποίων ανεγείρονται τα παραπάνω ξενοδοχειακά καταλύματα ως προαιρετική συνοδή εγκατάσταση αυτών, είτε σε αυτοτελή οικόπεδα ή γήπεδα, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ελάχιστες προδιαγραφές των παρ. 2 έως 4.

2.Τα δωμάτια προσωπικού που ανεγείρονται εντός των οικοπέδων ή γηπέδων επί των οποίων ανεγείρονται τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παρ. 1 υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης για την ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Το εμβαδόν του δίκλινου υπνοδωματίου ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δεκατέσσερα (14) τετραγωνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του λουτρού με τα λοιπά είδη υγιεινής και εξοπλισμό μπάνιου, επιπρόσθετα δε απαιτούνται κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίου – στεγνωτηρίου και σιδερωτηρίου, καθώς και κοινόχρηστη κουζίνα εμβαδού τουλάχιστον δεκαπέντε (15) τετραγωνικών μέτρων.

3.Τα δωμάτια προσωπικού μπορούν επίσης να ανεγείρονται εντός αυτοτελών οικοπέδων ή γηπέδων σε απόσταση έως δέκα (10) χιλιομέτρων από το κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα της παρ. 1. Στην περίπτωση αυτή τα δωμάτια προσωπικού υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης για την ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καθώς και στις ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για ξενοδοχεία δύο (2) αστέρων, μη εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 4418/5.3.2019 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού, περί υποχρεωτικότητας κατάταξης σε κατηγορίες αστέρων.

4.Τα δωμάτια προσωπικού των παρ. 2 και 3 προορίζονται αποκλειστικά για τη διαμονή του προσωπικού:

α) της επιχείρησης που συνιστά τον φορέα άσκησης της δραστηριότητας και που έχει προβεί στη γνωστοποίηση λειτουργίας του ξενοδοχειακού καταλύματος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8592/17.5.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού ή

β) καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται με συμβατικούς όρους, εντός του ξενοδοχειακού καταλύματος, και που έχουν προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13387/5.7.2022 (Β’ 3737) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας ή γ) εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, που έχει ανεγερθεί σε συνδυασμό με το κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα.

5.Οι αρμόδιες υπηρεσίες περιβαλλοντικής υγιεινής (Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή Διευθύνεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου) των οικείων περιφερειακών ενοτήτων, κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους, διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής και οι εγκριθέντες περιβαλλοντικοί όροι στις εγκαταστάσεις των δωματίων προσωπικού που δημιουργούνται βάσει των παρ. 2 και 3 . Η έκθεση αυτοψίας αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού. Αν διαπιστωθούν και βεβαιωθούν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, συντάσσεται έκθεση αυτοψίας, η οποία αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού και τα δωμάτια προσωπικού σφραγίζονται ή διακόπτεται η λειτουργία τους.

6.Οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Τουρισμού προβαίνουν οποτεδήποτε σε έλεγχο, ώστε να διαπιστώσουν αν η χρήση των δωματίων του προσωπικού λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το παρόν. Για τα δωμάτια προσωπικού της παρ. 2 εκδίδεται ενιαίο πιστοποιητικό πυρασφάλειας με τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παρ. 1, οι δε κλίνες των δωματίων προσωπικού προσμετρώνται για τις ανάγκες έκδοσης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, σε εκείνες του ξενοδοχειακού καταλύματος της παρ. 1. Για τα δωμάτια προσωπικού της παρ. 3 άνω των πενήντα ένα (51) κλινών απαιτείται πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης.

7.Παραβίαση του παρόντος όσον αφορά την έλλειψη των κατ’ ελάχιστον προδιαγραφών επισύρει πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του υπόχρεου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της απόφασης επιβολής προστίμου μπορεί να επιβάλλεται ως μέτρο η σφράγιση των δωματίων προσωπικού με απόφαση της υπηρεσίας τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού. Παραβίαση του παρόντος όσον αφορά στη μη χρήση των δωματίων προσωπικού για τον σκοπό που δημιουργούνται, ή την έλλειψη πιστοποιητικού πυρασφάλειας, επισύρει σφράγιση των εγκαταστάσεων ή διακοπή λειτουργίας τους από την οικεία υπηρεσία τουρισμού. Για την επιβολή των κυρώσεων εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 16 του άρθρου 7.

8.Τα πρόστιμα του παρόντος, καθώς και οι κυρώσεις επιβάλλονται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, βεβαιώνονται στην αρμόδια κατά περίπτωση Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190). 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται ειδικότερες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, η υποχρέωση εφοδιασμού με βεβαιώσεις, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και πιστοποιητικά από αρμόδιες αρχές, η διαδικασία ελέγχου των καταλυμάτων προσωπικού, η διαδικασία σφράγισης καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, με την επιφύλαξη του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4014/2011 (Α’ 209), περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων.».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας