ecopress
Με στοιχεία από το e adeies, που δείχνουν εξαιρετικά μειωμένες τις εγκρίσεις πολεοδομικών πράξεων και τους έλεγχους από τις ΥΔΟΜ η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ οδηγείται... ΥΔΟΜ: αποτίμηση της 20ήμερης αποχής και νέες κινητοποιήσεις

Με στοιχεία από το e adeies, που δείχνουν εξαιρετικά μειωμένες τις εγκρίσεις πολεοδομικών πράξεων και τους έλεγχους από τις ΥΔΟΜ η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η πρόσφατη εικοσαήμερη απεργία -αποχή στις ΥΔΟΜ είχε τη συμμετοχή των μηχανικών του δημοσίου και ταυτοχρόνως τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών και ανακοινώνει πρωτοβουλίες κοινού μετώπου για νέες κινητοποιήσεις.

-«Ως πρώτο βήμα κα­λούμε σε διαδικτυακή συνάντηση όλων των συναδέλφων των ΥΔΟΜ την επόμενη Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 στις 11πμ στο γνωστό λινκ: https://meet.iit.si/aen svm do emdvdas» αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΕΜΔΥΔΑΣ) στην ανακοίνωση της, που υπογράφει ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και τη γενική γραμματέα Πλουμίτσα Τριανταφυλλοπούλου και σημειώνει ότι:

-«Στη συνέχεια απευθύνουμε ξανά κάλεσμα σε Συλλόγους και Φορείς Μηχανικών, ώσ­τε με κοινές αποφάσεις να διοργανώσουμε προετοιμασμένη Κοινή Απεργιακή κινητο­ποίηση σε όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας».

Αποτίμηση της κινητοποίησης στις ΥΔΟΜ και νέες κινητοποιήσεις

Στην ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με θέμα: «αποτίμηση της κινητοποίησης, στις Υπηρεσίες Δόμησης» αναφέρονται τα ακόλουθα:

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου απεργιακών κινητοποιήσεων του 2023, που πραγματοποίησαν 3 Ομοσπονδίες (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ΠΟΕ-ΟΤΑ) από 23/1 έως 13/2, με απεργία-αποχή από διαδικασίες των Υπηρεσιών Δόμησης, η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ χαιρετίζει τους συναδέλφους που αγωνίστηκαν και προσπαθεί μέσω της αποτίμησης της κινητοπο­ίησης, να αναδείξει τις προοπτικές της και να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα.

Τα στοιχεία που αφορούν σε δραστηριότητες των Υπηρεσιών Δόμησης όπως καταγ­ράφηκαν στο e adeies, την περίοδο της απεργίας/αποχής, σε σύγκριση με την προηγούμε­νη περίοδο, αποδεικνύουν ότι η ΕΜΔΥΔΑΣ είναι μία ζωντανή συνδικαλιστική και επιστημο­νική Ένωση και ότι οι Μηχανικοί ανταποκρίνονται δυναμικά σε θέματα που θίγουν την αξι­οπρέπεια, τα επαγγελματικά δικαιώματα και την ύπαρξη του κλάδου.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία, σε πανελλαδικό επίπεδο, δείχνουν ότι τόσο οι εγκρίσεις Πολεοδομικών Πράξεων όσο και οι έλεγχοι από Υπαλλήλους ΥΔΟΜ, το διάστημα της κινητοποίησης μειώθηκαν κατά 70-75%, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο διάστημα.

Είναι επίσης προφανές ότι κατά τη διάρκεια της Απεργίας – Αποχής, οι εργασίες συνεχίζονταν κανονικά, απλά δεν ανέβαιναν πράξεις στο e adeies, αυτό φαίνεται και από την εκτίναξη των πράξεων μετά τη λήξη της Αποχής.

Η κινητοποίηση μας – αν και στηρίχθηκε από πολλούς φορείς Μηχανικών, όπως και το ΤΕΕ – στοχοποιήθηκε από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών με την κατάθε­ση Αγωγών ώστε να κηρυχθεί παράνομη. Αγωγές όμως που κατέπεσαν τόσο σε πρώτο, όσο και σε δεύτερο βαθμό. Μετά τις Αγωγές ακολούθησε το απαράδεκτο Άρθρο 83 του Ν.5021/23 που αντί να επιλύσει, διογκώνει τα προβλήματα των ΥΔΟΜ, μειώνει την αναγ­καία στελέχωση τους κλπ, όπως αναλυτικά αναφέραμε στην ανακοίνωση μας.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο υπό συζήτηση Νομοσχέδιο “Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Το­μέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών” περιλαμβάνεται στο Άρθρο 29 προσθήκη στο Νόμο 1264/82, ό­πως αυτός τροποποιήθηκε από τον αντεργατικό Νόμο Χατζηδάκη, που αναφέρει ότι :”Το Ελληνικό Δημόσιο νομιμοποιείται σε κάθε περίπτωση να προσφύγει ενώπιον του Μονομε­λούς Πρωτοδικείου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22, και δια του Υπουργού που ασ­κεί τη σχετική εποπτεία, και όταν έχει εκχωρήσει τις σχετικές κρατικές 17 αρμοδιότητες σε Ο.Τ.Α. ή άλλα ν.π.δ.δ., ακόμη και με μεταφορά προς αυτούς των κατ’ αντικείμενο αρμόδι­ων υπαλλήλων. ”

Δηλαδή εκχωρεί νομοθετικά στον Υπουργό Εσωτερικό το “Έννομο Συμφέρον”, να καταθέτει αγωγές σε βάρος κινητοποιήσεων εργαζομένων σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, με στόχο να τις απαγορεύει μέσω της κήρυξης τους από τα Δικαστήρια ως “παράνομες και καταχρηστι­κές”.

Είναι προφανές ότι η εκδικητική αυτή ρύθμιση έρχεται σε απάντηση της δικαστικής ήττας που είχαν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, τόσο Πρωτόδικα, όσο και εφετειακά, απέναντι στην Απεργία-Αποχή μας. Πρόκειται δηλαδή περί πρωτοφανούς νομοθέ­τησης σε βάρος συνδικαλιστικών πρακτικών που υπερβαίνει τα εσκαμμένα ακόμα και του Νόμου Χατζηδάκη, τροποποιώντας τον προς το χειρότερο. Προδιαγράφει την επερχόμενη απαγόρευση κάθε κινητοποίησης που αναδεικνύει προβλήματα και δημιουργεί πίεση για την επίλυση τους. Γιατί δεν αρκεί οι Υπάλληλοι να είναι φτωχοί πρέπει να είναι και υποταγμένοι και να μην αντιδρούν. Δεν τους αρκεί το 98% των κινητοποιήσεων που βγαίνουν από τα Δικαστήρια “παράνομες” ή και “καταχρηστικές”, θέλουν να μην ξεφεύγει καμία. Αποτελεί δε και ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης – όταν αυτή καμία φορά δεν εκδίδει τις επιθυμητές από την Πολιτική Εξουσία αποφάσεις – αποδίδοντας “έννομο συμφέρον στον Υπουργό” ενώ αυτό υποτίθεται ότι κρίνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο. Επιπρόσθετα υπο­βιβάζει περαιτέρω τους Αιρετούς, δίνοντας πρόσθετες εξουσίες στο ΥΠΕΣ.

Η ΕΜΔΥΔΑΣ είναι συνηθισμένη στους αγώνες και όπως έχει αποδείξει η ιστορία της, κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος αλλά συμβάλλει ουσιαστικά, στη νίκη.

Ως εκ τούτου, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την βελτίωση και προστασία του Δη­μοσίου, την αξιοπρέπεια διαβίωσης και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, μαζί με άλλους κλάδους με τους οποίους διαμορφώνουμε κοινά αιτήματα. Ως πρώτο βήμα κα­λούμε σε διαδικτυακή συνάντηση όλων των συναδέλφων των ΥΔΟΜ την επόμενη Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 στις 11πμ στο γνωστό λινκ: https://meet.iit.si/aen svm do emdvdas

Στη συνέχεια απευθύνουμε ξανά κάλεσμα σε Συλλόγους και Φορείς Μηχανικών, ώσ­τε με κοινές αποφάσεις να διοργανώσουμε προετοιμασμένη Κοινή Απεργιακή κινητο­ποίηση σε όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας».

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας