ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Την επερχόμενη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης (ΚΥΔΟΜ) ανακοινώνει το ΥΠΕΝ, για  κτιριακές επενδύσεις άνω του μισού δις ευρώ σε κτίρια... ΥΠΕΝ: έρχεται Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης για κτίρια άνω των 3000 τετραγωνικών

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Την επερχόμενη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης (ΚΥΔΟΜ) ανακοινώνει το ΥΠΕΝ, για  κτιριακές επενδύσεις άνω του μισού δις ευρώ σε κτίρια άνω των 3000 τετραγωνικών μέτρων, όπως επίσης  την προώθηση νέων πολεοδομικών και χωροταξικών δράσεων.

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Δρ Ευθύμιος Μπακογιάννης, μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα «Εξελίξεις σε θέματα χωροταξίας και αδειοδότησης» που διοργάνωσαν ο ΣΕΒ και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΘΣΕ)

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΝ, ανέλυσε εκτενώς τις αλλαγές που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού, με βάση τον ν.4759/2020. Αναφέρθηκε στις επόμενες πρωτοβουλίες του ΥΠΕΝ για την σταδιακή ολοκλήρωση του σχεδιασμού έως το 2026, μέσω των νέων Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, τα οποία αναμένεται να δώσουν λύσεις σε σύνθετα ζητήματα, που έως σήμερα τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν (οριοθέτηση οικισμών, χαρακτηρισμός οδικού δικτύου, τροποποιήσεις όρων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, κλιματική αλλαγή).

Στη συζήτηση σχετικά με τον επερχόμενο σχεδιασμό του ΥΠΕΝ, εκτός από τον προγραμματισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στην αναθεώρηση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων (ΕΧΠ) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και για τη Βιομηχανία καθώς και στο νέο ΕΧΠ για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπακογιάννης τόνισε τη σημασία των διαβουλεύσεων σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού, αλλά και τις χρονοβόρες διαδικασίες που διέπουν το υφιστάμενο πλαίσιο αναθέσεων, τις δυσκολίες στη συλλογή επικαιροποιημένων και εξειδικευμένων στοιχείων που απαιτεί ο ειδικός αυτός σχεδιασμός και άλλα συναφή ζητήματα που σταδιακά όμως φαίνεται ότι αντιμετωπίζονται. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν  μία σειρά από κρίσιμες αλλαγές που θα συμβάλλουν με ουσιαστικό τρόπο όχι μόνο στην επιτάχυνση και στον εκσυγχρονισμό του σχεδιασμού, αλλά και στην ασφάλεια δικαίου των επενδύσεων που σήμερα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συσσωρευμένα προβλήματα, όπως είναι:

  • οι παρεμβάσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης Οικοδομικών Αδειών,
  • η επερχόμενη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης (ΚΥΔΟΜ) στο ΥΠΕΝ,
  • ο ορισμός του Συντονιστή για τα νέα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και οι ιδιώτες που θα συνεπικουρήσουν το έργο της διοίκησής για την έγκαιρη αξιολόγηση και ολοκλήρωση του σχεδιασμού,
  • η λειτουργία του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΧΩΘΑ) για την επίλυση αντιφάσεων και  συγκρούσεων μεταξύ των σχεδίων στα διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού, καθώς και
  • η σταδιακή ανάπτυξη του ενιαίου ψηφιακού χάρτη.

Η Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης

Ειδικά για την Κεντρική Υπηρεσίας Δόμησης (ΚΥΔΟΜ), η οποία θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό ΠΕΝ, αναμένεται η έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία θα καθορίσει το οικονομικό τίμημα που θα καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, που θα προσφεύγουν σε αυτήν για την έκδοση οικοδομικών αδειών και τις λεπτομέρειες για τη στελέχωση και τη λειτουργία της.

Πάντως η λειτουργία ΚΔΟΜ στο ΥΠΕΝ από τη φάση της νομοθέτησης της από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ έχει προκαλέσει αντιδράσεις του τεχνικού κόσμου, ότι είναι δυνατόν να εξελιχθεί σε «πελατειακός μηχανισμός», επίσης ότι αλληλεπικαλύπτονται οι αρμοδιότητες της με υπηρεσίες του ίδιου του υπουργείου, όπως με τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του ΥΠΕΝ και τις Υπηρεσίες Δόμησης  (ΥΔΟΜ), που λειτοπυργούν σε όλη τη χώρα και ότι αντί να επιλύσει θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στον κυκεώνα της πολεοδομικής πολυνομίας.

Η  Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (ΚΥΔΟΜ) στο ΥΠΕΝ θα είναι αρμόδια,  με εσπευσμένες διαδικασίες να εκδίδει οικοδομική άδεια ή να αναθεωρεί οικοδομική άδεια στις εξής περιπτώσεις:

α) για οικοδομικές εργασίες που γίνονται στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων ή επενδύσεων που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από ευρωπαϊκούς πόρους αξίας τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ή που αφορούν σε κτίρια άνω των τριών χιλιάδων (3000) τ.μ.,

β) αν η προέγκριση ή η οικοδομική άδεια ή η αναθεώρηση αυτής δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης στην οποία υπάγεται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών.

Η κεντρική υπηρεσία δόμησης (Κ.ΥΔΟΜ.) θα στελεχωθεί με την αξιοποίηση του ενιαίου συστήματος κινητικότητας (ΕΣΚ) ή ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 51 του ν. 4622/2019, αναφορικά με τις προσλήψεις βάσει ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού, ενώ δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθούν καί μεταβατικοί τρόποι άμεσης στελέχωσης.

Τι ζητούν οι επιχειρηματίες

Ο εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας και οι πρωτοβουλίες που βελτιώνουν σταδιακά το επιχειρηματικό περιβάλλον για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συζητήθηκαν στην εκδήλωση με θέμα «Εξελίξεις σε θέματα χωροταξίας και αδειοδότησης» που διοργάνωσαν ο ΣΕΒ και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΘΣΕ).

Η Πρόεδρος του ΣΒΘΣΕ, κα Ελένη Κολιοπούλου, υπογράμμισε τη σημασία της «γρήγορης εκκίνησης των νέων Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, όχι μόνο από περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, αλλά και από περιοχές προτεραιότητας για την ανάπτυξη της μεταποίησης που είτε έχουν απαρχαιωμένα χωρικά σχέδια ή και καθόλου πολεοδομικό σχεδιασμό». Προέτρεψε, επίσης, τις επιχειρήσεις της περιφέρειας «να συνεργαστούν με τους επιχειρηματικούς φορείς προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αστοχίες και εκκρεμότητες στο νέο πλαίσιο, και να υπάρξουν συντονισμένες ενέργειες προς την Πολιτεία για τη διευθέτησή τους».

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, τόνισε πως «ζητούμενο είναι η Ελλάδα να μπορεί να φιλοξενεί παραγωγικές επενδύσεις σε ασφαλείς τόπους εγκατάστασης, όπου θα μπορούν να λειτουργούν με τρόπο προβλέψιμο και συνεχή. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ως προς τη χωροταξία και τις αδειοδοτήσεις για τη βιομηχανία και μεταποίηση διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, αλλά μέσα από τη συνεργασία των φορέων μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτές με περαιτέρω βελτιώσεις».

Στη συζήτηση που συντόνισε ο Διευθυντής του Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και ρυθμιστικών πολιτικών του ΣΕΒ κ. Μιχάλης Μητσόπουλος, τονίστηκε ως θετική εξέλιξη «ο προωθούμενος συντονισμός της χωρικής πολιτικής με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό και την πράσινη ανάπτυξη, η αποκατάσταση της ιεραρχίας του Συστήματος Σχεδιασμού και η ενίσχυση των πολεοδομικών κινήτρων εγκατάστασης σε οργανωμένους υποδοχείς».

Τέλος, κατά την παρουσίαση που πραγματοποίησε ο Senior Advisor του Τομέα Επιχειρηματικού περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ, κ. Ιωάννης Λαϊνάς, αναλύθηκαν οι νέες ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, οι αλλαγές στο Νέο Οικοδομικό Κανονισμό για τα βιομηχανικά κτίρια και τοπικά ζητήματα σε σχέση με την εφαρμογή των αναθεωρημένων Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, τέθηκαν ακόμη ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με το καθεστώς που διέπει την αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας (ΑΓΥΠ), τις χρήσεις γης, τις υποδομές, τη διενέργεια επεκτάσεων και εκσυγχρονισμού των παραγωγικών εγκαταστάσεων, για τα οποία ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε το ενδιαφέρον του αλλά και την ανάγκη να συγκεντρωθούν και να καταγραφούν, προκειμένου να επικοινωνηθούν το επόμενο διάστημα στο ΥΠΕΝ.

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας