ecopress
Δεσμεύσεις για νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εποχικών μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και νέων πτυχιούχων δασολόγων για την ενίσχυση της λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών, όπως... ΥΠΕΝ: νέες προσλήψεις δασολόγων και υπόσχεση για επίδομα 6 τοις χιλίοις

Δεσμεύσεις για νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εποχικών μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και νέων πτυχιούχων δασολόγων για την ενίσχυση της λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών, όπως επίσης να εξεταστεί η επαναφορά του αντισταθμίσματος 6 τοις χιλίοις και της επαναφοράς και απόδοσής του στους Δασολόγους δημοσίους υπαλλήλους έλαβε η διοίκηση της ΠΕΔΔΥ από το ΥΠΕΝ.

Σε συνάντηση του Προεδρείου της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) με τον αρμόδιο για τα δάση Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαο Ταγαρά τέθηκε επίσης το θέμα να ληφθεί πολιτική απόφαση για την αναδιοργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών και την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης ο υφυπουργός Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται τροποποίηση της υπουργικής απόφασης και της διαδικασίας για την καταχώρηση της δημόσιας δασικής υπηρεσίας στους δασικούς χάρτες και το Κτηματολόγιο, από τις Δασικές Υπηρεσίες. Δείτε εδώ στο ecopress

Σύμφωνα με ανακοίνωση της (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) η συνάντηση με τον αρμόδιο για τα δάση Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαο Ταγαρά πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της Π.Ε.Δ.Δ.Υ και συμμετείχαν ο Πρόεδρος Νικήτας Φραγκισκάκης, ο Αντιπρόεδρος Νικόλαος Μπόκαρης, ο Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Παπαρουσόπουλος και το μέλος του ΔΣ, Βαγγέλης Γκουντουφας, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης που έχει θέσει σαν άμεση προτεραιότητα και συνδικαλιστικό της στόχο, την προώθηση των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών και την προκήρυξη θέσεων επιστημονικού προσωπικού (Δασολόγων –Δασοπόνων). Τα θέματα αυτά είχαν επίσης τεθεί από την ΠΕΔΔΥ  σε συνάντηση με τον υφυπουργό ΠΕΝ , στις 30 Ιουλίου.

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση 

Σύμφωνα με την ΠΕΔΔΥ στη συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικ. Ταγαρά διατυπώθηκαν από το Δ.Σ, με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, τα αιτήματα του Κλάδου.

Ο αρμόδιος για τη δασική πολιτική Υφυπουργός, αναγνώρισε την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των Δασικών Υπηρεσιών με στελεχιακό δυναμικό και αναφέρθηκε στις σχετικές επιστολές που έχει αποστείλει με αποδέκτες τους αρμόδιους για τον προγραμματισμό των προσλήψεων Υπουργούς Εσωτερικών υπουργείο Περιβάλλοντος και Εργασίας

Το Δ.Σ της ΠΕΔΔΥ ζήτησε από την πολιτική ηγεσία να επανέλθει και να παρακολουθήσει το θέμα με νέα επικοινωνία του Υφυπουργού με το Υπουργείο Εσωτερικών και την αρμόδια Γενική Γραμματέα, δεδομένου ότι δεν αρκεί η αποστολή ενός έγγραφου, αλλά πρέπει να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και να αρχίσει ο σχετικός προγραμματισμός.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικ. Ταγαράς δεσμεύτηκε στο Δ.Σ ότι θα ακολουθήσει νέα επικοινωνία του με το Υπ. Εσωτερικών ώστε το θέμα του προγραμματισμού των προσλήψεων μονίμου προσωπικού να λυθεί σε πολιτικό επίπεδο και να περάσει στη διαδικασία της υλοποίησής του.

Στη συνάντηση πέραν του σημαντικού θέματος των προσλήψεων μονίμου προσωπικού, συζητήθηκαν και τα εξής:

Το «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας» που θα αφορά Δασολόγους, Δασοπόνους και Διοικητικούς υπαλλήλους που θα υποστηρίξουν τη Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ και τις Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες.

Υπήρξε δέσμευση από την πολιτική ηγεσία ότι ήδη έχει συζητηθεί με τον Ο.Α.Ε.Δ και πρόκειται να προχωρήσει η υλοποίηση ειδικού προγράμματος για τις Δασικές Υπηρεσίες που θα αφορά 700 άτομα (Δασολόγους, δασοπόνους και Διοικητικούς)

Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης νέων πτυχιούχων Δασολόγων, που παλαιότερα υλοποιούνταν από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι ώστε κάθε χρόνο να αξιοποιούνται πτυχιούχοι και να αποκτούν εμπειρία προσφέροντας συγχρόνως στην Δασική Υπηρεσία.

Ο Υφυπουργός ζήτησε να έχει πληρέστερη ενημέρωση από το ΥΠ.Α.Α.Τ και η Π.Ε.Δ.Δ.Υ δεσμεύτηκε να του παρουσιάσει το ισχύον πλαίσιο για την πρακτική άσκηση μετά τη μεταφορά του Τομέα στο ΥΠΕΝ και κοστολογημένη πρόταση για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα επαναφοράς του αντισταθμίσματος 6 τοις χιλίοις και της επαναφοράς και απόδοσής του στους Δασολόγους δημοσίους υπαλλήλους, όπως ήδη έχει αποφασιστεί για τους μηχανικούς.

Ο Υφυπουργός ζήτησε ενημέρωση για το θέμα το οποίο αφορά και άλλα Υπουργεία (Υποδομών και Μεταφορών). Η Π.Ε.Δ.Δ.Υ θα του παρουσιάσει πλήρη φάκελο με την εξέλιξη της υπόθεσης και τη νομοθετική ρύθμιση που προτείνουμε για την επίλυσή του.

Συζητήθηκε επίσης διεξοδικά και με μεγάλη τεκμηρίωση το θέμα της σημερινής λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Το Δ.Σ της Π.Ε.Δ.Δ.Υ επισήμανε το θέμα της αναποτελεσματικής λειτουργίας τους που συνδέεται με τη δυσκολία της υλοποίησης ενιαίας Δασικής Πολιτικής, τις διαφορετικές ταχύτητες στην εφαρμογή της, (που πλέον είναι εμφανείς), και κυρίως τα προβλήματα που ανακύπτουν συνεχώς με συναδέλφους οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν ορισμένοι Συντονιστές (αναιτιολόγητες αφαιρέσεις από τα καθήκοντα Αναπληρωτών Προϊσταμένων που ασκούσαν μεγάλο χρονικό διάστημα και μετακινήσεις-μεταθέσεις). Η Π.Ε.Δ.Δ.Υ διατύπωσε την πάγια και σταθερή της θέση, όπως διατυπώθηκε στις Γενικές μας Συνελεύσεις ότι το σημερινό σύστημα είναι άκρως αναποτελεσματικό και διοικητικά θνησιγενές.

Η ΠΕΔΔΥ αναφέρει επίσης ότι ζήτησε τη λήψη πολιτικής απόφασης για την αναδιοργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών και την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατυπώσαμε επίσης το σχέδιο για το οργανωτικό σχήμα της Νέας Δασικής Υπηρεσίας με κάθετη διάρθρωση στο ΥΠΕΝ.

Τέλος συζητήθηκε η ανάγκη εξασφάλισης έγκαιρης και σταθερής χρηματοδότησης του Τομέα.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας