ecopress
Τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ για τη δημιουργία νέας ρυθμιστικής αρχής για την ενέργεια, τα ύδατα και τα απορρίμματα και παράλληλα την ισχυροποίηση... ΥΠΕΝ: προς ενιαία Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Υδάτων και Απορριμμάτων

Τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ για τη δημιουργία νέας ρυθμιστικής αρχής για την ενέργεια, τα ύδατα και τα απορρίμματα και παράλληλα την ισχυροποίηση της λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) προαναγγέλλει ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας.

Για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας ο κ. Σκρέκας επισημαίνει ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διαθέτει την τεχνογνωσία και θα μπορούσε να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και σε άλλους κλάδους εκτός από την ενέργεια, πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, με  παράδειγμα της ΡΑΕ Ιταλίας, που ρυθμίζει εκτός από την ενέργεια, τα ύδατα και τα απορρίμματα.

Επέκταση δραστηριότητας ΡΑΕ

-«Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων είναι αλληλένδετη με την ενέργεια στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας» δήλωσε ο ΥΠΕΝ σε συνέντευξη του στα «Παραπολιτικά» και ανέφερε ότι: «Τα απόβλητα μιας βιομηχανίας μπορεί να αποτελέσουν τις πρώτες ύλες για άλλους κλάδους. Το ζητούμενο για πολύτιμα αγαθά, όπως το νερό, είναι να διασφαλίσουμε την επάρκειά τους προωθώντας την εξοικονόμηση και την επαναχρησιμοποίηση, βελτιώνοντας παράλληλα τις προσφερόμενες υπηρεσίες στους πολίτες. Για παράδειγμα, πρέπει να υλοποιήσουμε επενδύσεις για την αναβάθμιση των δικτύων πόσιμου νερού για τον περιορισμό των διαρροών που ανέρχονται ακόμα και στο 50% σε ορισμένες περιπτώσεις. Αντίστοιχα, θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για αρδευτικούς και βιομηχανικούς σκοπούς. Ο απώτερος στόχος είναι να επιτύχουμε υψηλό βαθμό ανταποδοτικότητας για τους καταναλωτές” είπε ο ΥΠΕΝ υπογραμμίζοντας ότι:

-“Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία ρυθμιστικής αρχής θα μπορούσε να είναι καθοριστική στην απρόσκοπτη υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων, να συμβάλλει στην ορθολογική τιμολόγηση και να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ΡΑΕ διαθέτει την τεχνογνωσία και θα μπορούσε να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και σε άλλους κλάδους εκτός από την ενέργεια, πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον».

Τέλος 800 ευρώ για κάθε τόνο πλαστικών συσκευασιών που δεν ανακυκλώνεται

Παράλληλα ο ΥΠΕΝ με αφορμή το γεγονός ότι  κάθε χώρα της Ε.Ε. θα καταβάλει από φέτος 800 ευρώ τέλος για κάθε τόνο πλαστικών συσκευασιών που δεν ανακυκλώνεται αναφέρεται στους στόχους για την ανακύκλωση και το νέο ρόλο του ΕΟΑΝ.

-«Το τέλος των 800 ευρώ αφορά στις πλαστικές συσκευασίες και όχι στο σύνολο των πλαστικών» δήλωσε ο κ Σκράκας στα «Παραπολιτικά» σημειώνοντας σχετικά ότι: «η χώρα μας συγκεκριμένα στην ανακύκλωση των συσκευασιών προσεγγίζει το 40%, που είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, είναι αλήθεια πως έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε, δεδομένου ότι δυστυχώς θάβουμε το 80% των απορριμμάτων που παράγουμε. Ο στόχος είναι έως το 2025 να επιτύχουμε αύξηση της ανακύκλωσης στο 55% και το 2030 να έχουμε φτάσει στο 60%. Γι΄ αυτό, το προσεχές διάστημα, θα καταθέσουμε το νομοσχέδιό μας για την ανακύκλωση. Ενδεικτικά, μέσω αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης, βιοαπόβλητα, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο και χαρτί θα συλλέγονται πλέον χωριστά. Προχωράμε, επίσης, στην ουσιαστική ισχυροποίηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

“Βασική αρχή και υποχρέωση, που θα εφαρμόσουμε, είναι ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει», ως ένα ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της ανακύκλωσης τόνισε ο κ. Σκρέκας σημειώνοντας ότι:  ” Η στοχευμένη ενημέρωση, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ενεργή συμβολή των πολιτών, όμως, είναι καθοριστικές για την επιτυχία αυτού του ιδιαιτέρως σημαντικού εγχειρήματος. Προωθούμε, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία του συστήματος εγγυοδοσίας, το οποίο θα προβλέπει την πληρωμή ενός προσυμφωνημένου αντιτίμου που θα προστίθεται στην τιμή του προϊόντος και θα δίνεται πίσω στον καταναλωτή με την επιστροφή της συσκευασίας για ανακύκλωση. Επιπλέον, τα νοικοκυριά, που θα παράγουν λιγότερα απόβλητα και θα ανακυκλώνουν περισσότερο, θα επιβαρύνονται με λιγότερα τέλη. Με αυτόν τρόπο, επιβραβεύουμε στην πράξη την ανακύκλωση, με σκοπό να καταστεί σταδιακά ως ένα αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας».

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας