ecopress
Απαντήσεις από το ΥΠΕΝ έλαβε η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδα για όλα τα φλέγοντα ζητήματα στον τομέα των δασών, ήτοι τη μεταφορά... ΥΠΕΝ: τι γίνεται με τις προσλήψεις στις δασικές υπηρεσίες

Απαντήσεις από το ΥΠΕΝ έλαβε η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδα για όλα τα φλέγοντα ζητήματα στον τομέα των δασών, ήτοι τη μεταφορά των δασικών υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ,  το επίδομα επικίνδυνης- ανθυγιεινής εργασίας , τις προσλήψεις δασολόγων –δασοπόνων, αλλά και τη χρηματοδότηση των δασικών υπηρεσιών. Ποια είναι το χρονοδιάγραμμα όλων των ενεργειών που έθεσε το ΥΠΕΝ στο Προεδρείο της ΟΣΕΑΔΕ.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες που απαιτούνται για η μεταφορά των δασικών υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο προεδρείο της ΟΣΕΑΔΕ ο προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ κ. Β. Γκουντούφας.

Στη συνάντηση των δύο μερών τέθηκαν επί τάπητος όλα τα φλέγοντας ζητήματα που απασχολούν τον τομέα των δασών και των εργαζομένων στις δασικές υπηρεσίες. Με τις προσλήψεις  και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας όπως και τη χρηματοδότηση των δασικών υπηρεσιών να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης. Το Προεδρείο της ΟΣΕΑΔΕ έλαβε συγκεκριμένες απαντήσεις με τον προϊστάμενο Γ.Γ. Δασών να θέτει  χρονοδιαγράμματα  αλλά και να δεσμεύεται με συγκεκριμένες ενέργειες για την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Προσλήψεις

Οσον αφορά τις προσλήψεις δασολόγων –δασοπόνων,  ο κ. Γκουντούφας ανέφερε στους εκπροσώπους της ΟΣΕΑΔΕ ότι έχουν αναγγελθεί και εγκριθεί (με δέσμευση των σχετικών πιστώσεων) προσλήψεις 350 Δασολόγων – Δασοπόνων, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών με την κάθετη υπαγωγή των δασικών υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΣ θα γίνουν τα περιγράμματα θέσεις και η κατανομή του προσωπικού της δασικές υπηρεσίες.

Επίδομα  επικίνδυνης- ανθυγιεινής εργασίας

O γενικός διευθυντής συμφώνησε με το δίκαιο του αιτήματος μας για την μη περικοπή ή μείωση του επιδόματος και τόνισε ότι είναι επιβεβλημένη η καταβολή αυτού ως ελάχιστη αναγνώριση του ιδιαίτερου ρόλου που ασκεί ο δασικός υπάλληλος. Δεσμεύτηκε για την άμεση υποβολή υπηρεσιακού εγγράφου της την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, στο οποίο να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα διατήρησης του επιδόματος και ως προς το ύψος του ποσού και ως προς τον αριθμό των δικαιούχων.

Προσλήψεις Δασολόγων –Δασοπόνων

Ο κ. Γκουντούφας ενημέρωσε το Προεδρείο της ΟΣΕΑΔΕ ότι έχουν αναγγελθεί και εγκριθεί (με δέσμευση των σχετικών πιστώσεων)  οι προσλήψεις 350 Δασολόγων – Δασοπόνων, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών με την κάθετη υπαγωγή των δασικών υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΣ, θα γίνουν τα περιγράμματα θέσεις και η κατανομή του προσωπικού της δασικές υπηρεσίες.

Χρηματοδότηση Δασικών Υπηρεσιών

Για το θέμα της χρηματοδότησης των δασικών υπηρεσιών, ο Γ.Γ Δασών ανέφερε στο προεδρείο της Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας ότι για το 2022 οι εγκεκριμένες για της δασικές υπηρεσίες είναι στα ίδια με πέρυσι επίπεδα σε ότι αφορά της εθνικούς πόρους (Τακτικός, ΠΔΕ, Πράσινο Ταμείο), αλλά αυξημένες σε ότι αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και ειδικά σε αυτά της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΟΣΕΑΔΕ

Μετά τη συνάντηση του Προεδρείου της ΟΣΕΑΔΕ με τον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Προεδρείο της ΟΣΕΑΔΕ πραγματοποίησε συνάντηση τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022, με τον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ κ. Β. Γκουντούφα. Στην συνάντηση τέθηκαν τα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα των Δασών, αλλά και θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους στις δασικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα:

Μεταφορά Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ

Ζητήσαμε άμεση και επίσημη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πορείας μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ και μας έκανε γνωστό ότι, για να ολοκληρωθεί η εξαγγελθείσα από 1η Αυγούστου μεταφορά των δασικών υπηρεσιών, είναι απαραίτητα τα παρακάτω βήματα-διαδικασίες κατά σειρά προτεραιότητας:

Έκδοση του ΠΔ σύστασης της Γενικής Γραμματείας Δασών, το οποίο και εκδόθηκε (ΦΕΚ 17/Α/4-2-2022).

Έκδοση Απόφασης ορισμού του προσώπου του Γενικού Γραμματέα Δασών, το οποίο έχει αναγγελθεί ότι θα είναι ο κ. Κώστας Αραβώσης.

Έκδοση ΠΔ μερικής τροποποίησης του υπάρχοντος ΠΔ 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», ώστε να ολοκληρωθούν οι διατάξεις της κάθετης υπαγωγής στο ΥΠΕΝ και να συμπεριληφθούν και οι δασικές υπηρεσίες στον οργανισμό του. Το σχέδιο του ΠΔ έχει υπογραφεί από της συναρμόδιους Υπουργούς ΥΠΕΝ, ΥΠΕΣ και Οικονομικών και έχει σταλεί από 20 Ιανουαρίου 2022 στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, η οποία στη συνέχεια το έστειλε από 04.02.2022 στο ΣτΕ για έλεγχο. Ακολούθως θα αποσταλεί στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας για υπογραφή και δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Παράλληλα, έκδοση της ΚΥΑ για τη ρύθμιση των διοικητικών λεπτομερειών της κάθετης υπαγωγής και των συμπληρωματικών νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες αφορούν α. την επείγουσα εκκίνηση της κινητικότητας (που θα αφορά πρόσκληση σε όλο το δημόσιο τομέα), προκειμένου να στελεχωθούν τα τμήματα διοικητικού οικονομικού των δασικών υπηρεσιών αλλά και του ΥΠΕΝ β. την αντιστοίχηση κάποιων κλάδων πχ. του κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων, αφού σήμερα δεν υφίσταται στο ΥΠΕΝ τέτοιος κλάδος. Επομένως για να έρθουν οι περίπου 1.600 δασοφύλακες των δασικών υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ, θα πρέπει να ρυθμιστεί ότι όπου δεν υφίστανται κλάδοι, όσοι έρθουν θα μεταφέρουν τον κλάδο στον οποίο ανήκαν και συστήνεται κλάδος στο Υπουργείο, με τον τίτλο ΔΕ Δασοφυλάκων.

Έκδοση Διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Περιβάλλοντος που θα τοποθετεί της υπαλλήλους της υπηρεσίες και θα κηρύσσει την έναρξη λειτουργίας των κάθετα υπαγόμενων δασικών υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

Αναφορικά με τον χρόνο των παραπάνω ενεργειών εκτίμησε ότι αν όλα προχωρήσουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα έχουν ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Κατάργηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Δηλώσαμε ότι δεν θα δεχτούμε καμία κατάργηση ή μείωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για κανέναν δασικό υπάλληλο, όπως αυτό προτείνεται από το πόρισμα της επιτροπής. Ζητήσαμε να μεταφέρει στην πολιτική εξουσία του ΥΠΕΝ ότι αν τολμήσουν να εφαρμόσουν το πόρισμα οι δασικές υπηρεσίες θα σταματήσουν να λειτουργούν, αφού οποιαδήποτε περικοπή ή μείωση του επιδόματος και άρα του μισθού της δεν αποτελεί μόνο χτύπημα στην τσέπη της  αλλά και συνολική απαξίωση της τον ρόλο και το έργο που επιτελεί το σύνολο των δασικών υπαλλήλων της χώρας της, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. O γενικός διευθυντής συμφώνησε με το δίκαιο του αιτήματος μας για την μη περικοπή ή μείωση του επιδόματος και τόνισε ότι είναι επιβεβλημένη η καταβολή αυτού ως ελάχιστη αναγνώριση του ιδιαίτερου ρόλου που ασκεί ο δασικός υπάλληλος. Δεσμεύτηκε για την άμεση υποβολή υπηρεσιακού εγγράφου της την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, στο οποίο να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα διατήρησης του επιδόματος και ως προς το ύψος του ποσού και ως προς τον αριθμό των δικαιούχων.

Προσλήψεις Δασολόγων –Δασοπόνων της δασικές υπηρεσίες.

Αναφέραμε την τραγική υποστελέχωση του συνόλου των δασικών υπηρεσιών, σε όλους της κλάδους, η οποία εντείνεται με τα συνεχώς επαυξημένα καθήκοντα και αρμοδιότητες που καλούνται οι συνάδελφοι να επιτελέσουν. Η άμεση πρόσληψη προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση της δασικής υπηρεσίας. Μας ενημέρωσε ότι έχουν αναγγελθεί και εγκριθεί (με δέσμευση των σχετικών πιστώσεων) προσλήψεις 350 Δασολόγων – Δασοπόνων, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών με την κάθετη υπαγωγή των δασικών υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΣ θα γίνουν τα περιγράμματα θέσεις και η κατανομή του προσωπικού της δασικές υπηρεσίες.

Χρηματοδότηση Δασικών Υπηρεσιών

Τονίσαμε την ανάγκη αύξησης των πιστώσεων σε όλους της τομείς για της δασικές υπηρεσίες και της υπαλλήλους της, αφού οι χορηγηθείσες πιστώσεις είναι ελάχιστες και δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση για να καλύψουν της αυξημένες ανάγκες του προσωπικού αλλά και των έργων και εργασιών που πρέπει κάθε χρόνο να εκτελέσουν. Μας ενημέρωσε ότι για το 2022 οι εγκεκριμένες για της δασικές υπηρεσίες είναι στα ίδια με πέρυσι επίπεδα σε ότι αφορά της εθνικούς πόρους (Τακτικός, ΠΔΕ, Πράσινο Ταμείο), αλλά αυξημένες σε ότι αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και ειδικά σε αυτά της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η πολιτική που ασκείται διαχρονικά στον τομέα των Δασών συνεχίζει να είναι καταστρεπτική και όλοι εμείς βιώνουμε τα αποτελέσματά της. Μόνη λύση ο συλλογικός αγώνας για τη διεκδίκηση μιας άλλης δασικής πολιτικής που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, παράλληλα με τη διεκδίκηση μιας ζωής που μας αξίζει.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας