ecopress
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα “αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή νοτίως της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη – Κουκάκι, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού... Ακρόπολη: Στο ΦΕΚ απόφαση και χάρτης για τους περιορισμούς δόμησης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα “αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή νοτίως της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη – Κουκάκι, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί­ου Δήμου Αθηναίων”.

Επιβεβαιώνεται πλήρως δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress,  σύμφωνα με το οποίο περί τα σαράντα οικοδομικά τετράγωνα, που βρίσκονται στην περιοχή νοτίως της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη – Κουκάκι αφορά η απόφαση του ΥΠΕΝ για την αναστολή οικοδομικών εργασιών ανέγερσης νέων κτιρίων και προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια άνω των 17,5 μέτρων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η απόφαση

Το πλήρες εκίμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 7 του ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολι­τιστικής Κληρονομιάς» (Α’ 153).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ­ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98).
  4. Το υπ’αρ. 88465/1535/20-2-2019 έγγραφο της Γενι­κής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη­τισμού.
  5. Την 15059/81/19-2-2019 απόφαση της Γενικής Διευ­θύντριας Πολεοδομίας «Σύσταση και συγκρότηση ομά­δας εργασίας για την επανεξέταση των όρων δόμησης της ευρύτερης περιοχής που περιβάλει την Ακρόπολη και ειδικότερα της περιοχής Μακρυγιάννη – Κουκάκι» (ΑΔΑ: Ψ11Σ4653Π8-4ΛΤ).
  6. Το υπ’αρ. 18981/226/1-3-2019 έγγραφο της Διεύ­θυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων.
  7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:
  8. Αναστέλλεται για ένα (1) έτος η έκδοση οικοδομικών αδειών για την ανέγερση α) νέων κτιρίων με ύψος που υπερβαίνει τα δεκαεπτά μέτρα και πενήντα εκατοστά (17,50μ) και β) προσθηκών καθ’ ύψος σε υφιστάμενα κτίρια, όταν προκύπτει ύψος κτιρίου που υπερβαίνει τα δεκαεπτά μέτρα και πενήντα εκατοστά (17,50μ) στην περιοχή νοτίως της Ακρόπολης, Μακρυγιάννη – Κουκάκι, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθη­ναίων, όπως ειδικότερα τα όρια της περιοχής, διακρι- νόμενα σε δύο τμήματα, εμφαίνονται με μπλε γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:10.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και αντίτυπό του σε φωτο­σμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.
  9. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της αναστολής, στην ως άνω περιοχή δεν εφαρμόζεται κάθε γενική ή ειδική διάτα­ξη που επιτρέπει οποιαδήποτε κατασκευή άνω του ύψους των δεκαεπτά μέτρων και πενήντα εκατοστών (17,50μ).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο­σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2019 Ο Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

1276

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας