ecopress
Δρομολογείται η  δημιουργία του 1ου Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, καθώς σημαντικά βήματα για την αδειοδότηση και έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων (ΕΠΕ Οινοφύτων),... Ανατέθηκαν οι τεχνικές μελέτες για το Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων

Δρομολογείται η  δημιουργία του 1ου Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, καθώς σημαντικά βήματα για την αδειοδότηση και έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων (ΕΠΕ Οινοφύτων), πραγματοποιούνται το διάστημα αυτό, προκειμένου να δοθεί μία λύση στα χρόνια και σοβαρά προβλήματα, που διακρίνουν την Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση Οινοφύτων (ΑΒΣ Οινοφύτων).

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) Οινοφύτων Ασωπού Ανώνυμη Εταιρεία -που έχει συσταθεί με σκοπό την ανάπτυξη του ΕΠΕ Οινοφύτων σύμφωνα με τους όρους, τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του Ν.3982/2011, με κύριους μετόχους την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και τις εταιρείες ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και ΣΥΜΕΤΑΛ του Ομίλου VIOHALCO– ανέθεσε στην ένωση εταιρειών «Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ – Σαμαράς και Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», έπειτα από σχετική διαγωνιστική διαδικασία και αξιολόγηση που διήρκησε σχεδόν έξι μήνες, την «Παροχή μελετητικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη φακέλου – αίτησης έγκρισης ανάπτυξης του ΕΠΕ Οινοφύτων».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», Δημήτρης Σαμαράς ως προς τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος αυτού διευκρινίζει:  «Η ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών θα καταδείξει τη σημασία της από δεκαετίες, αδικαιολόγητα, καθυστερημένης εξυγίανσης μιας περιοχής, που αντιπροσωπεύει το 30% του συνόλου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και το 12-15% των εξαγωγών της βιομηχανίας. Η Ένωση Εταιρειών “Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ – Σαμαράς και Συνεργάτες Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί”, θα υποστηρίξει την ΕΑΝΕΠ ΟΑ στην κατάρτιση πλήρους αίτησης – φακέλου, όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα τεχνικά στοιχεία και τα λοιπά συμπληρωματικά απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά τα οριζόμενα στον Ν.3982/2011, με στόχο την υποβολή της στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας έως 1/5/2021, ώστε να ακολουθήσει ο έλεγχος των στοιχείων για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του Αρθ.47 του Ν.3982/2011 για την ανάπτυξη του ΕΠΕ. Το ΕΠΕ  Οινοφύτων θα συμβάλλει όχι μόνο στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα αποτελέσει και το μοντέλο ανάπτυξης για πολλές ακόμα αντίστοιχες περιοχές ανά την Ελλάδα. Θα λειτουργήσει ως μια, ακόμα, απόδειξη ότι η χώρα μας μπορεί και θέλει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τις προοπτικές, που θα την οδηγήσουν στην επόμενη μέρα».

Η σημασία της ΑΒΣ Οινοφύτων σε αριθμούς

Η ΑΒΣ Οινοφύτων (χαρακτηρισμένη με το άρθρο 11 του Ν.4605/19 ως χρήζουσα περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης), εντοπίζεται γεωγραφικά στην πεδιάδα της Βοιωτίας και έχει αναπτυχθεί γύρω από τον οικισμό Οινοφύτων, σε έκταση 11.583 στρ. (βάσει της οριοθετημένης στον ανωτέρω Νόμο έκτασης), την οποία διασχίζει ο άξονας της ΠΑΘΕ και οριοθετεί προς νότο ο ποταμός Ασωπός. Διοικητικά εντάσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, εντός των ορίων του Δήμου Τανάγρας.

Ενδεικτικό του μεγέθους της ΑΒΣ Οινοφύτων, που αποτελεί τη μεγαλύτερη «άτυπη» βιομηχανική περιοχή της χώρας, είναι το γεγονός ότι μία στις πέντε μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες εδρεύει στα Οινόφυτα,. Ωστόσο, οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της άναρχης εγκατάστασης των επιχειρήσεων και της έλλειψης ολοκληρωμένων έργων υποδομής, έχουν οδηγήσει στη διαμόρφωση μία σημαντικά οχλούσας ΑΒΣ, με ιδιαίτερα επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον (Ασωπός Ποταμός), τη δημόσια υγεία, την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και κατ’ επέκταση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων –κατάσταση, που απασχόλησε πολλά χρόνια όχι μόνο την επιχειρηματικότητα και την τοπική κοινωνία, αλλά και την πολιτική ηγεσία (κεντρική και τοπική).

Οφέλη και προοπτικές

Για την αντιμετώπιση των αναφερόμενων προβλημάτων, η ανάπτυξη του ΕΠΕ Οινοφύτων έχει αναγνωρισθεί ως ενδεδειγμένη λύση καίριας σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή. Το ΕΠΕ Οινοφύτων, θα αποτελέσει έναν σύγχρονο Οργανωμένου Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, με σύγχρονα τεχνικά έργα υποδομής και δίκτυα (οδοποιία, ύδρευση, αποχέτευση ομβρίων/ακαθάρτων, Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων, οδοφωτισμός, ευρυζωνικό δίκτυο, δίκτυο φυσικού αερίου κ.α.), όπου οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν υπό σαφείς και περιοριστικούς όρους, κανόνες και διαδικασίες ελέγχου,  συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο:

  • στη χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της βιομηχανικής περιοχής,
  • στη περιβαλλοντική αναβάθμιση των Οινοφύτων,
  • στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης,
  • στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
  • στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται ή θα εγκατασταθούν εντός των ορίων του Πάρκου
  • στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων (έλλειψη έργων υποδομής, βελτίωση της ποιότητας και της σχέσης κόστους οφέλους για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις κ.α)
  • στην βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών των γειτονικών περιοχών

λειτουργώντας ως μοντέλο ανάπτυξης για αντίστοιχες περιοχές ανά την Ελλάδα, όπως ο Ασπρόπυργος και η Μάνδρα στην Αττική, αλλά και το Καλοχώρι και το Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Εταιρειών «Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ – Σαμαράς και Συνεργάτες Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί», θα προβεί στην εκπόνηση των απαιτούμενων Τεχνικών και Ειδικών Μελετών  του ΕΠΕ Οινοφύτων με σκοπό:

α) τον προκαταρκτικό σχεδιασμό των  έργων υποδομής

β) τη διαμόρφωση προκαταρκτικής πρότασης πολεοδομικής οργάνωσης του Πάρκου

γ) τον προσδιορισμό του εκτιμώμενου κόστους κατασκευής των έργων υποδομής του Πάρκου, ώστε να προσδιοριστούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι οικονομικοί/χρηματοδοτικοί παράμετροι του Έργου

δ) την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και

ε) τη σύνταξη σχεδίου Κανονισμού Λειτουργιάς του Πάρκου.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας