ecopress
Σε περιδίνηση έχουν μπει οι αποφάσεις για έργα και προγράμματα, που λαμβάνουν οι  Οικονομικές Επιτροπές και οι  Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των Δήμων μετά την... Αβεβαιότητα για αποφάσεις έργων και προγραμμάτων των Δήμων

Σε περιδίνηση έχουν μπει οι αποφάσεις για έργα και προγράμματα, που λαμβάνουν οι  Οικονομικές Επιτροπές και οι  Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των Δήμων μετά την απόφαση του ΣτΕ, που έκρινε αντισυνταγματική τη σύνθεση τους,. Το υπουργείο εσωτερικών ανακοίνωσε ότι  η «σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία».

Το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει παράλληλα ότι «θα μελετήσει τη συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ προκειμένου να διερευνήσει τις δυνατότητες ενίσχυσης της αποτελεσματικής διακυβέρνησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης». Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε σε δηλώσεις του ότι: «προφανώς, τώρα το υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να αναλύσει την απόφαση του ΣτΕ και να δούμε πώς θα προσαρμόσουμε τις δημοτικές αρχές για το επόμενο διάστημα, ένα πολύ κρίσιμο διάστημα, λόγω των επερχόμενων δημοτικών εκλογών».

ΣτΕ: αντισυνταγματικές αποφάσεις  για το χρονικό διάστημα μετά τις δημοτικές εκλογές του 2019

Με την υπ΄ αριθμ. 2377/2022 απόφασή της η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι είναι συνταγματικές οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες θεσπίσθηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων, ενώ αντίθετα έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικές οι νομοθετικές διατάξεις κατά το σκέλος που καταλαμβάνουν την αμέσως επόμενη των δημοτικών εκλογών περίοδο (έτους 2019).

Αναλυτικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε, κατά πλειοψηφία, ότι οι διατάξεις των ν. 4623/2019 και 4625/2019 με τις οποίες θεσπίσθηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής των Δήμων, καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων (ΔΕΥΑ κ.λπ.), προκειμένου στα όργανα αυτά να υπάρχει πλειοψηφία της παράταξης του δημάρχου είναι:

1) Κατά το μέρος που δεν καταλαμβάνουν την αμέσως επόμενη των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της 2ας Ιουνίου 2019 δημοτική περίοδο, δεν είναι αντίθετες σε κάποια συνταγματική ή υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη ή αρχή, και

2) Κατά το μέρος όμως που καταλαμβάνουν τη δημοτική περίοδο η οποία διανύεται μετά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, ο νομοθέτης παρενέβη, αμέσως μετά τη διεξαγωγή των εκλογών στη λειτουργία των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, επιφέροντας δύο βασικές αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα, οι οποίες είναι μεταξύ τους αλληλένδετες, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 52 και 102 παρ. 2 του Συντάγματος.

Παράλληλα, το ΣτΕ έκρινε ότι δεν αντίκεινται στις συνταγματικές διατάξεις οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων (ΔΕΥΑ κ.λπ.).

Το υπουργείο Εσωτερικών

Το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωση του σημειώνει ότι: «σε σχέση με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που φέρεται να κρίνει αντισυνταγματικές διατάξεις νόμων που αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης των Δήμων και των Περιφερειών, επί του παρόντος λεκτέα τυγχάνουν τα ακόλουθα:

1.Η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία.

2.Το Υπουργείο Εσωτερικών θα μελετήσει τη συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ προκειμένου να διερευνήσει τις δυνατότητες ενίσχυσης της αποτελεσματικής διακυβέρνησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης.

3.Η απόφαση αυτή μας υπενθυμίζει με τον πιο εναργή τρόπο τις καταστροφικές συνέπειες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που δυστυχώς ακόμα μας στοιχειώνουν. Η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα εργαστεί ώστε οι πολίτες να συνεχίσουν να λαμβάνουν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά τις υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης».

Θανάσης Ξηρός: Άμεση ανασυγκρότηση

Παράλληλα σύμφωνα με τον Θανάση Ξηρό αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, όπως σημείωσε σε δήλωση του στην «Εφ Συν» : «Η διοίκηση υποχρεούται να συμμορφώνεται στις δικαστικές αποφάσεις (άρθρο 95 παρ. 5 Συντ.). Η αντίθεση των κριθέντων νομοθετικών επιλογών στο Σύνταγμα τις καθιστά στην πράξη ανενεργές. Έτσι, η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων των δήμων υπόκεινται, πλέον, και διέπονται, ευθέως, από το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς. Δηλαδή, από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του ν. 4555/2018, και, αντιστοίχως, το άρθρο 72 του ν. 3852/2019. Πιθανολογείται ότι η Ολομέλεια, επαναλαμβάνοντας όμοια σκέψη της στην απόφαση 1189/2022, δεν θα έχει αναγνωρίζει αναδρομική ισχύ στην παραγωγή των εννόμων αποτελεσμάτων της ετυμηγορίας της, μεταθέτοντας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, την εκκίνησή της στην προηγούμενη ημέρα της δημοσίευσης της 2377/2022. Συνεπώς, έως εκείνη τη χρονική στιγμή όσες αποφάσεις είχαν ληφθεί από την αντισυνταγματική σύνθεση των δύο συλλογικών οργάνων θα παραμείνουν ισχυρές. Ωστόσο, από την επομένη η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής κάθε δήμου, για την ταυτότητα του νομικού λόγου και η οικονομική επιτροπή κάθε περιφέρειας, πρέπει να ανασυγκροτηθούν για να αποκτήσουν τη σύνθεση που καθορίζεται στο ν. 3852/2010, όπως ισχύει, άλλως, οι αποφάσεις τους εφεξής θα πάσχουν ακυρότητας. Το Υπουργείο Εσωτερικών καλείται να οργανώσει, κατά προτεραιότητα, τη διαδικασία της αμελλητί ανασυγκρότησης των συλλογικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι οργανισμοί των δύο βαθμών να προγραμματίσουν τις συνεδριάσεις των οικείων συμβουλίων για την ανάδειξη των συνθέσεων σύμφωνα με τη νόμιμη κατανομή των μελών».

Δημ. Παπαστεργίου: Πολύ κακός εκλογικός νόμος

«Ήταν εξαιρετικά δύσκολη η λειτουργία των δήμων και των δημοτικών αρχών χωρίς αυτά τα νομοθετήματα, όσο ακραία κι αν τελικά θεωρήθηκαν από το ΣτΕ, του οποίου προφανώς η απόφαση είναι σεβαστή. Αλλά ήταν αδύνατο να διοικηθούν οι δήμοι όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί» τόνισε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος ΚΕΔΕ και συνέχισε: «Προφανώς οι επόμενες δημοτικές αρχές και τα επόμενα δημοτικά συμβούλια θα πρέπει να επανέλθουν σε έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, παίρνοντας πίσω αυτές τις αρμοδιότητες. Όμως δεν υπήρχε άλλη λύση με ένα εκλογικό σύστημα που δεν έλυσε κανένα πρόβλημα, αλλά δημιούργησε πολλά άλλα, ένα από τα οποία είναι και αυτή η απόφαση του ΣτΕ. Θα επιμείνω, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ήταν τεράστια στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των δήμων. Προφανώς, τώρα το υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να αναλύσει την απόφαση του ΣτΕ και να δούμε πώς θα προσαρμόσουμε τις δημοτικές αρχές για το επόμενο διάστημα, ένα πολύ κρίσιμο διάστημα λόγω των επερχόμενων δημοτικών εκλογών. Θα επαναλάβω, το πρόβλημα δεν το δημιουργεί η απόφαση του ΣτΕ, αλλά ένας πολύ κακός εκλογικός νόμος».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας