ecopress
Παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής φακέλων από τους ιδιοκτήτες για την αναθεώρηση των δασικών χαρτών, «πέφτει» βροχή προσφυγών δασολόγων και περιβαλλοντικών οργανώσεων στο ΣτΕ.... Δασικοί χάρτες: δηλώσεις ιδιοκτητών και προσφυγές δασολόγων, οικολόγων

Παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής φακέλων από τους ιδιοκτήτες για την αναθεώρηση των δασικών χαρτών, «πέφτει» βροχή προσφυγών δασολόγων και περιβαλλοντικών οργανώσεων στο ΣτΕ.

Είναι αβέβαιο αν θα δοθεί νέα παράταση. Μετά την παράταση 25 ημερών που δόθηκε τον Αύγουστο, οι  σχετικές προθεσμίες αρχίζουν να λήγουν από τις επόμενες ημέρες. Φαίνεται ότι κλείνει ο κύκλος για τους ιδιοκτήτες να προβάλλουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα στους δασικούς χάρτες.  Το θέμα αναμένεται να εξεταστεί στις αρχές της εβδομάδας και να ληφθούν τελικές αποφάσεις.

Πάντως η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ σε επίσημες συναντήσεις της με παράγοντες της διοίκησης και των φορέων  μέχρι τώρα αναφέρει  ότι «δε θα δοθεί άλλη παράταση στις προθεσμίες που αφορούν στη συλλογή ατομικών διοικητικών πράξεων, για την αναμόρφωση και εκ νέου κατάρτιση των Δασικών Χαρτών, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4685/2020. Η επεξεργασία από τις Δασικές Υπηρεσίες των νέων δεδομένων με σκοπό την αναμόρφωση των Δασικών Χαρτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου».

Δείτε εδώ στο ecopress ολοκληρωμένο Οδηγό για την αναθεώρηση των δασικών χαρτών, με 20 υπεύθυνες και τεκμηριωμένες ερωτήσεις- απαντήσεις. Ποια ακίνητα χαρακτηρίζονται οριστικά αυθαίρετα και κατεδαφίζονται, ποια διατηρούνται με πρόστιμο και ποιοί ιδιοκτήτες, πότε και πως μπορούν να αποχαρακτηρίσουν τις εκτάσεις τους, όταν αυτές μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών εμφανίζονταν ως «δασικές», ενώ δεν είναι.

Μπαράζ προσφυγών για τους δασικούς χάρτες

Πυρ ομαδόν από ΠΕΔΔΥ και ΓΕΩΤΤΕ  αλλά και από έξι περιβαλλοντικές οργανώσεις με  προσφυγές που κατέθεσαν κατά της απόφασης του ΥΠΕΝ για την  εκ βάθρων αναμόρφωση των δασικών χαρτών, υποστηρίζοντας ότι αυτή οδηγεί σε μαζικούς αποχαρακτηρισμούς δασών.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ζήτημα των δασικών χαρτών. Αντιμέτωπο με βροχή προσφυγών βρίσκεται το ΥΠΕΝ  για τη νομοθετική ρύθμιση  (Ν. 4685/2020) που αφορά τη ριζική αναμόρφωση των δασικών χαρτών.  Μάλιστα, οι αλλεπάλληλες προσφυγές αρχικά της ΠΕΔΔΥ και του ΓΕΩΤΕΕ και στην συνέχεια έξι περιβαλλοντικών οργανώσεων (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Καλλιστώ, Greenpeace, Ορνιθολογική, WWF Ελλάς) που κατέθεσαν επίσης αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν σε πάγωμα των δασικών χαρτών για εύλογο διάστηκα και πάντως μέχρι το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο να  εκδώσει απόφαση.

Οι αιτιάσεις της ΠΕΔΔΥ και του ΓΕΩΤΤΕ

Όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με διάταξη του νόμου ν. 4685/20, το ΥΠΕΝ θεσμοθέτησε την αναμόρφωση του συνόλου των δασικών χαρτών, ακόμη και αυτούς οι οποίοι είχαν κυρωθεί.  Η Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε στη συνέχεια προς εφαρμογή του προαναφερθέντος νόμου, καθόριζε ποιες επιπλέον εκτάσεις θα εξαιρεθούν από τους δασικούς χάρτες και υπό ποιες προϋποθέσεις και αποτελεί την απόφαση την οποία έρχονται να προσβάλλουν στο ΣτΕ οι δύο φορείς και οι έξι περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Μη θεσμική ακύρωση των δασικών χαρτών

«Με την ΥΑ πρακτικά ακυρώνονται με τρόπο μη θεσμικό οι αποφάσεις μερικής κύρωσης (χωρίς να αναφέρεται η ανάκλησή τους καθώς δεν μπορεί κάποιος να επικαλεστεί νομική ή πραγματική πλάνη για το σύνολό τους) και αυθαίρετα αποδυναμώνεται η πλήρης αποδεικτική ισχύς των μερικώς κυρωμένων δασικών χαρτών με την ανάρτηση στο σύνολό τους , ακόμα και όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναμόρφωσής τους»,  είχε αναφέρει σε πρόσφατο άρθρο του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΥΥ, κ. Ν.Μπόκαρης, προαναγγέλλοντας την παρούσα προσφυγή. Και προσθέτει: « Ειδικά αναφορικά με την ανάρτηση των μερικώς κυρωμένων χαρτών στο σύνολό τους επιβάλλεται η ρύθμιση με τυπικό νόμο και επ’ ουδενί με Υπουργική Απόφαση (άρθ. 24 παρ.1 Σ). Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι με την ανάρτηση των δασικών χαρτών στο σύνολό τους αναρτώνται και τα τμήματα για τα οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις παρόλο που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αναμόρφωσής τους, χωρίς να προβλέπεται πουθενά ότι λαμβάνονται υπόψη τυχόν εκδοθείσες αποφάσεις των ΕΠΕΑ». Τονίζει ακόμη Ανέφερε ακόμη, ότι με την εν λόφβ φι΄συσξηε οδηγεί  «στην πλήρη απαξίωση του έργου που μέχρι σήμερα επιτελέστηκε και αφορά σε ποσοστό το 55% της επικράτειας, με πρόφαση την ενσωμάτωση των παραληφθεισών διοικητικών πράξεων, τη στιγμή που ήδη μπορούσε να υλοποιηθεί με τη διαδικασία αναμόρφωσης κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3889/2010, χωρίς να προκαλείται περαιτέρω καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης και χωρίς να μετατίθεται για ακόμα μια φορά η σύνταξη του Δασολογίου, δεδομένου ότι απαιτείται η ύπαρξη κυρωμένων δασικών χαρτών».

Η προσφυγή των περιβαλλοντικών οργανώσεων

Μετά την Πανελλήνια  Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων και το ΓΕΩΤΕΕ, το δρόμο των προσφυγών ακολούθησαν έξι περιβαλλοντικές οργανώσεις αποφάσισαν Πρόκειται για τις Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Καλλιστώ, Greenpeace, Ορνιθολογική, WWF Ελλάς. Και αυτές με σχετική κοινή ανακοίνωση, είχαν δώσει δείγμα γραφής των προθέσεων τους. Ειδικότερα για την Υπουργική Απόφαση που έρχεται ως εφαρμογή του νόμου 4685/2020, όσον αφορά τους δασικούς χάρτες, αναφέρουν ότι αίρει αναδρομικά την αποδεικτική ισχύ όλων ανεξαιρέτως των δασικών χαρτών, κυρωμένων και μη, με αποτέλεσμα:

Την απομείωση της προστασίας της δασικής γης,

Την επ’ αόριστο καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του εξαιρετικής σημασίας, αλλά επί δεκαετίες παρακωλυόμενου έργου των δασικών χαρτών και της ολοκλήρωσης του δασολογίου, λόγω της πρόβλεψης νέου σταδίου αντιρρήσεων με διευρυμένο αντικείμενο,

Την πρόκληση σοβαρού πλήγματος στην ασφάλεια δικαίου και την ισονομία, ιδίως όσων σέβονται θεσμούς και νόμους και δεν καταπατούν φυσική γη για ιδιοτελή οφέλη.

Και προσθέτουν μεταξύ άλλων: «Τόσο η σχετική ρύθμιση του ν. 4685/2020, όσο και η ίδια η υπουργική απόφαση καταβαραθρώνουν το κύρος των δασικών χαρτών, εισάγοντας εκ των υστέρων έναν ευρύτατο και ασαφή κύκλο πράξεων εξαίρεσης περιοχών, χωρίς μάλιστα καμία πρόνοια ελέγχου της νομιμότητάς τους. Έρχεται δηλαδή η πολιτεία, με μια απλή υπουργική απόφαση, να αναιρέσει ήδη κυρωμένους χάρτες, εισάγοντας ως κατηγορίες εξαιρέσεων «πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής νομοθεσίας», ή «με σκοπό τη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας, όπως με σκοπό την εγκατάσταση βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας. Εάν ο νόμος 4685/2020 δεν είχε προκαλέσει αυτή τη σημαντική οπισθοδρόμηση, η ανάρτηση των δασικών χαρτών θα είχε ευλόγως ολοκληρωθεί, καλύπτοντας το σύνολο της δασικής γης χώρας με ένα ζωτικής περιβαλλοντικής σημασίας θεσμικό εργαλείο προστασίας, διαφάνειας και χρηστής διοίκησης».

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας