ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Η ταχύτητα και ποιότητα της έκδοσης οικοδομικής άδειας, αλλά και ο βαθμός εγρήγορσης της διαδικασίας μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας συμπεριλαμβάνονται στους... «Doing Business»: το e-adeies στους δείκτες που καθορίζουν την παγκόσμια κατάταξη της χώρας

Της Ντίνας Καράτζιου/

Η ταχύτητα και ποιότητα της έκδοσης οικοδομικής άδειας, αλλά και ο βαθμός εγρήγορσης της διαδικασίας μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας συμπεριλαμβάνονται στους βασικούς  ποιοτικούς δείκτες του προγράμματος «Doing Business» που θα διαμορφώσουν τη νέα θέση της χώρας και την παγκόσμια κατάταξη της όσον αφορά τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα «Doing Business»:  συνιστά έναν ποιοτικό δείκτη όπου συγκρίνει τις μεταρρυθμίσεις για την βελτίωση της επιχειρηματικότητας και την προστασία της ιδιοκτησίας ανάμεσα σε 190 χώρας. Περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας όπου καταγράφονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μεταρρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί στην κάθε χώρα με στόχο την βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως επίσης και οι  παράγοντες που την περιορίζουν. Οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, η ψηφιακή πλατφόρμα για τις μεταβιβάσεις της ακίνητης περιουσίας, αλλά και η απλούστευση των διαδικασιών για την ίδρυση μίας επιχείρησης, συγκαταλέγονται στους βασικούς δείκτες που διαμορφώνουν  την ποιότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μίας χώρας.

Τους δείκτες που σημείωσε πρόοδο η χώρα και που συνδέονται ευθέως με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα«Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος-DoingBusiness. Μεταρρυθμίσεις, Στόχοι και Προκλήσεις στην Ελλάδα  του σήμερα και του αύριο» που διοργανώθηκε από τους υπουργούς  κ.κ. Α.Γεωργιάδη και Άκη Σκέρτσο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. KasparRichter και οι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Τράπεζας, κ. AlessioZanelli και κ. SagitaMuco, ενώ παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι μεταρρυθμιστικές δράσεις από εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Το Πρόγραμμα “DoingBusiness” έχει στόχο  τη βελτίωση της κατάταξης της χώρας μας στο Παγκόσμιο Επιχειρηματικό  Περιβάλλον μέσα από την μελέτη 11 συνολικά δεικτών. Από τον υπουργό Ανάπτυξης παρουσιάστηκαν οι  δράσεις στις οποίες η χώρα παρουσιάζει πρόοδο και η καθεμία από αυτές διαμορφώνει τη θέση της Ελλάδας στους προαναφερθέντες δείκτες

Δείκτης που αφορά στην απλούστευση της ίδρυσης μιας επιχείρησης ΙΚΕ (Simplification of Starting a Business). Αυτοματοποιήθηκε η διασύνδεση του ΓΕΜΗ με τον ΕΦΚΑ. Μαζί με την ψηφιακή έναρξη μιας εταιρείας, μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης του ΓΕΜΗ(e-ΥΜΣ) και του πληροφοριακού συστήματος e-EΦKA εκδίδεται στον ίδιο χρόνο και ο αριθμός μητρώου εργοδότη, ο οποίος παραδίδεται ψηφιακά στους ιδρυτές ης εταιρείας χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία τους σε κάποιο από τα υποκαταστήματατου ΕΦΚΑ.

Επιπρόσθετα και ειδικά όσον αφορά στην διαδικασία σύστασης ΙΚΕ αυτή απλοποιήθηκε περαιτέρω και γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με την εφαρμογή  πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο.  εκτός αν απαιτείται η χρήση συμβολαιογραφικού εγγράφου. βάσει των στοιχείων του ΓΕΜΗ στο διάστημα των τελευταίων πέντε (5) μηνών ο αριθμός των συστάσεων ΙΚΕ με πρότυπο καταστατικό  (συμπεριλαμβανομένων  και αυτών με πρόσθετο περιεχόμενο) ανήλθε στις 5.566 έναντι των 70 συστάσεων ΙΚΕ σε συμβολαιογράφο.

Δείκτης που αφορά στην απόκτηση άδειας οικοδομής (Getting a Construction Permit) έχουν υλοποιηθεί τα παρακάτω:

*Η διαλειτουργικότητα του ηλεκτρονικού συστήματος e- adeies με το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), με την οποία επιτυγχάνεται μείωση του χρόνου που αφορά στην έκδοσητης σχετικής εγκρίσεως από το Σ.Α.

*Η διαλειτουργικότητα του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies με την Αστυνομία αναφορικά με την γνωστοποίηση στο οικείο αστυνομικό τμήμα της έκδοσης οικοδομικής άδειας. Μεαυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η μετάβαση στο αστυνομικό τμήμα για την κατάθεση οικοδομικής άδειας στο πλαίσιο της γνωστοποίησης.

* H διαλειτουργικότητα του ηλεκτρονικού συστήματος e- adeies με την Πυροσβεστική, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021 διευκολύνοντας έτι περαιτέρω τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.

Δείκτης που αφορά στη σύνδεση με την ηλεκτροδότηση (Getting Electricity),έχουν υλοποιηθεί:

  1.  Μείωση απαραίτητων εγγράφων για την υποβολή αιτήσεως για σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος με τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ προετοιμάζεται η διαλειτουργικότητα του ηλεκτρονικού συστήματος e- adeies με τον ΔΕΔΔΗΕ.
  2.  Επίσης, ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνει πλέον τις διαδικασίες νέων συνδέσεων μέσα σε 2ημέρες όπως έχει καταγραφεί στο 90% των περιπτώσεων.

Δείκτης που αφορά στην μεταβίβαση ιδιοκτησίας (Registering Property) :

Ετέθη σε λειτουργία από τον περασμένο Μάρτιο η on line πλατφόρμα για την καταβολή τουφόρου μεταβίβασης ιδιοκτησίας. Στόχος είναι η ψηφιοποίηση και η απλοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ηλεκτρονικού φακέλουμεταβίβασης ακινήτου.

Δείκτης που αφορά στην εταιρική διακυβέρνηση :

Έχει υλοποιηθεί κατάπτωση μελών ΔΣ και απαγόρευση ανάληψης διευθυντικής θέσης στην περίπτωσηυπαιτιότητάς τους για ζημιογόνες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

Έγκριση μειοψηφίας στην πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Δείκτης που αφορά στην ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης έχουν υλοποιηθεί:

Θεσπίστηκε υποχρεωτικό στάδιο διαμεσολάβησης πριν από την κατάθεση αγωγής μεστόχο να ενισχύσουμε τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών.

Θεσπίστηκε η ηλεκτρονική επίδοση δικογράφων και αναμένεται η υλοποίησή της σετεχνικό επίπεδο.

Ολιστική βελτίωση του δείκτη Doing Business

Ο υφυπουργός αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, κ. Άκης Σκέρτσος τόνισε μεταξύ άλλων ότι «Στην έκθεση για το 2020 που δεν δημοσιεύθηκε μέχρι σήμερα (που αφορά το έτος 2019-2020) αναμέναμε να δούμε αύξηση 2 βαθμών, δηλαδή μέσα σε μόλις λίγους μήνες καταφέραμε ό,τι είχαμε κερδίσει σε μια πενταετία! Αυτό δείχνει και ότι είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα στοχεύει ολιστικά στην βελτίωση του δείκτη DoingBusiness.

Στην επόμενη έκθεση για το 2021 έχουμε στοχεύσει να κερδίσουμε με τις μεταρρυθμίσεις που θα σας παρουσιαστούν και στη συνέχεια, τουλάχιστον 4 ακόμη βαθμούς, εξαρτάται βέβαια και από τις απαντήσεις που θα δώσουν όσοι απαντούν τα ερωτηματολόγια της Παγκόσμιας Τράπεζας, δηλαδή αν θα επιβεβαιώσουν τις μεταρρυθμίσεις. Ο επόμενος στόχος μας έχει τεθεί για το 2022, οπότε και αισιοδοξούμε να έχουμε πετύχει ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα, κερδίζοντας τουλάχιστον 5 έως και 8 βαθμούς. Γεγονός, που θα μπορούσε να μας κατατάξει, με τα σημερινά δεδομένα κατάταξης των χωρών, στην 34η θέση από την 79η που βρισκόμαστε σήμερα. Μάλιστα αυτό είναι το λιγότερο αισιόδοξο σενάριο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τοποθετήθηκαν,επίσης, η Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κ. Αθηνά Χατζηπέτρου,ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και μέλος Δ.Σ. ΕΝΠΕ, κ. Κώστας Αγοραστός,ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος της Pyramis, κ. ΝικόλαοςΜπακατσέλος,ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού-ΒιομηχανικούΕπιμελητηρίου, κ. ΚωνσταντίνοςΜαραγκός,η Αντιπρόεδρος του Ελληνοισραηλινού Εμπορικού-Τεχνολογικού Επιμελητηρίου, κ. Έφη Βουδούρη, ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., κ. Αθανάσιος Ψαθάς,ο Διευθύνων Σύμβουλος της AndersenGreece, κ. Νίκος Σιακαντάρης, oΔιευθυντής της GrantThornton, κ. Παναγιώτης Πρόντζας ,ο Ιδρυτής και Διαχειριστής της AALawFirm, κ. Αλέξης Αθανασόπουλος, ο δικηγόρος, κ. Γρηγόρης Μιχαϊλόπουλος, και η δικηγόρος, κ. Σοφία Αμπουλίδου.

Σημειώνεται ότι το σχετικό έργο της τεχνικής βοήθειας υλοποιήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

.

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας