ecopress
Ο κατάλογος με τα 20 επαγγέλματα που δίνουν έξτρα έκπτωση φόρου στους φορολογούμενους που θα πληρώσουν με ηλεκτρονικό χρήμα, δημοσιεύεται με ΚΥΑ του υπουργείου...  e-αποδείξεις: πως μπαίνουν οι οικοδομικές εργασίες στην έκπτωση φόρου

Ο κατάλογος με τα 20 επαγγέλματα που δίνουν έξτρα έκπτωση φόρου στους φορολογούμενους που θα πληρώσουν με ηλεκτρονικό χρήμα, δημοσιεύεται με ΚΥΑ του υπουργείου Οικονομικών, στην οποία γίνεται ειδική αναφορά για τις οικοδομικές εργασίες και ειδικότερα για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας. Τι προβλέπεται. Ολη η λίστα των 20 επαγγελμάτων.

Εκδόθηκε η εφαρμοστική υπουργική απόφαση με την οποία χορηγούνται πρόσθετα κίνητρα στους φορολογουμένους για να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές.  Η ρύθμιση που θεσπίστηκε με το νόμο 54876/2021 θα εφαρμοστεί για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025. Προβλέπει ότι από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με 30% των δαπανών λήψης υπηρεσιών, από συγκεκριμένα επαγγέλματα

Οι οικοδομικές εργασίες

Η ΚΥΑ που υπογράφεται από τον αν. υπουργό και τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη και Α. Βεσυρόπουλο, έχει ειδική αναφορά για τις οικοδομικές εργασίες όσον αφορά την προβλεπόμενη φορο-έκπτωση. Προβλέπεται ότι στην ουσία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί διπλά. Εφόσον ο εκάστοτε φορολογούμενος  κάνει χρήση στο ίδιο φορολογικό έτος του μέτρου  που προβλέπει μείωση 40% του φόρου εισοδήματος  από τις δαπάνες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της  οικίας του, η ίδια απόδειξη δεν μπορεί επαναπροσμετρηθεί  στη βάση των διατάξεων της  λόγω απόφασης. Υπενθυμίζεται, ότι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών, σε ποσοστό 40%  τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ.

Τι αναφέρει η διάταξη για τις οικοδομικές εργασίες

Ειδικότερα η διάταξη αναφέρει  τα εξής: «Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη και για την εφαρμογή της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013. Ειδικά για τις δαπάνες που αφορούν στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει τύχει εφαρμογής, μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013».

Η λίστα

Στη λίστα καταγράφονται 20 κατηγορίες επαγγελμάτων και μεταξύ των γιατροί, οδοντίατροι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, ξυλουργοί, οδηγοί ταξί, γραφεία τελετών, υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης, παιδικής φροντίδας, γυμναστήρια, σχολές χορού κ.λπ. Η απόφαση εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους στα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025. Υπογραμμίζεται ακόμη, ότι τα έξοδα για επισκέψεις σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς κλπ μετράνε διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος με δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

Αναλυτικά, ο σχετικός κατάλογος συμπεριλαμβάνει τα επαγγέλματα:

 1. Κτηνιατρικές υπηρεσίες
 2. Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης
 3. Εργασίες ηλεκτρολόγου
 4. Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδιίων
 5. Εργασίες ξυλουργού
 6. Εργασίας τοποθεσίας στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κλπ
 7. Εργασίας σκυροδέματος
 8. Υπηρεσίες ταξί
 9. Κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς
 10. Υπηρεσίες κηδειών
 11. Υπηρεσίες μασάζ
 12. Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας
 13. Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες
 14. Ανάπτυξη φωτογραφιών
 15. Σχολές χορού
 16. Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή
 17. Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου
 18. Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)
 19. Νομικές υπηρεσίες
 20. Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

Αποκλειστικά τον φορολογούμενο

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδήματα. Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.

Ιατρικά έξοδα

Να σημειωθεί ότι διπλά μετράνε οι δαπάνες για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος οι e-αποδείξεις από ιατρούς, οδοντίατρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους.

Η ΑΑΔΕ

Για την εφαρμογή της απόφασης η Α.Α.Δ.Ε. ζητά και λαμβάνει στοιχεία για τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανά φορολογούμενο και ανά κατηγορία δαπάνης με βάση τον Κωδικό Κατηγορίας Εμπόρου (MerchantCategoryCodes MCC) και κάθε άλλο απαιτούμενο στοιχείο αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Τα ποσά των δαπανών των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, για τις οποίες παρέχονται κίνητρα για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, προσυμπληρώνονται με δυνατότητα μεταβολής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με βάση τα δεδομένα που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας