ecopress
Έκθεση Αποτελεσμάτων και τους χάρτες που απεικονίζουν την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτων από 7.276 δειγματοληψίες σε 1.896 υδροσημεία παρακολούθησης σε ολόκληρη την... ΕΑΓΜΕ: η ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτων σε όλη τη χώρα

Έκθεση Αποτελεσμάτων και τους χάρτες που απεικονίζουν την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτων από 7.276 δειγματοληψίες σε 1.896 υδροσημεία παρακολούθησης σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια δημοσιοποίησε η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ). 

Στην έκθεση της ΕΑΓΜΕ επισημαίνεται ιδιαίτερα  ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές με εντατική εκμετάλλευση των υδροφορέων και ότι η νιτρορύπανση και η υφαλμύρινση των υπόγειων υδάτων αποτελούν τους κύριους παράγοντες υποβάθμισής τους.

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) στο πλαίσιο του Έργου «Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών» (ΔΙΠΥΝ) παρέδωσε την Έκθεση Αποτελεσμάτων για το έτος 2021 στη Δ/νση Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Χάρτης ποιοτικής κατάστασης των σταθμών δικτύου παρακολούθησης για το σύνολο της επικράτειας βάσει αποτελεσμάτων του έργου ΔΙΠΥΝ για το έτος 2021 (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – ΕΑΓΜΕ)

Το έργο ΔΙΠΥΝ στοχεύει στη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Υδάτων, ώστε να επιτυγχάνεται συνεκτική και συνολική εικόνα της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων της χώρας που θα συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 πραγματοποιήθηκαν τρεις περίοδοι δειγματοληψιών και μετρήσεων πεδίου κατά τους μήνες Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο. Υλοποιήθηκαν συνολικά 7.276 δειγματοληψίες για κύρια ιόντα, αζωτούχες ενώσεις, φωσφορικές ενώσεις και ιχνοστοιχεία, στα 1.896 υδροσημεία παρακολούθησης που κατανέμονται σε ολόκληρη την επικράτεια.

Στην εκτέλεση των εργασιών υπαίθρου συμμετείχαν συνολικά 25 συνεργεία υπαίθρου της ΕΑΓΜΕ αποτελούμενα από 50 άτομα, ενώ οι σχετικές χημικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Αναλύσεων Νερών της ΕΑΓΜΕ.

Χάρτης ποσοτικής κατάστασης των σταθμών δικτύου παρακολούθησης για το σύνολο της επικράτειας βάσει αποτελεσμάτων του έργου ΔΙΠΥΝ για το έτος 2021 (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – ΕΑΓΜΕ)

Οι μετρήσεις πεδίου αφορούν σε:

  • μετρήσεις στάθμης γεωτρήσεων/πηγαδιών και παροχής πηγών και
  • μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων (pH, αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο, θερμοκρασία νερού & αέρα).
  • Οι αναλύσεις των δειγμάτων νερού περιλαμβάνουν:
  • κύριαιόντα (Ca, Mg, Na, K, HCO3, Cl, SO4)
  • αζωτούχες (NO3, NO2, NH4) και φωσφορικές (PO4-P) ενώσεις
  • σκληρότητα (ολική, παροδική και μόνιμη) και
  • βαρέα μέταλλα/ιχνοστοιχεία  (Fe, Mn, Cu, Crtotal, Cr6+, Ni, Pb, Cd, Al, As, Hg).

Infographic Έκθεσης Αποτελεσμάτων Έργου ΔΙΠΥΝ για το έτος 2021(Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – ΕΑΓΜΕ)

Με βάση τις διαθέσιμες χημικές αναλύσεις και μετρήσεις πεδίου πραγματοποιήθηκε ο χαρακτηρισμός αναφορικά με την ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των σταθμών παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων της χώρας.

Τα προβλήματα υποβάθμισης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων υδάτων εντοπίζονται σε περιοχές με εντατική εκμετάλλευση των υδροφορέων. Η νιτρορύπανση και η υφαλμύρινση των υπόγειων υδάτων αποτελούν τους κύριους παράγοντες υποβάθμισής τους που σχετίζονται αντίστοιχα, με τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και τη θαλάσσια διείσδυση λόγω υπεραντλήσεων. Ένα μικρό ποσοστό υπερβάσεων στις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων/ιχνοστοιχείων και ιόντων χλωρίου οφείλεται σε φυσικά αίτια.

Τα αποτελέσματα των Ετήσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης του έργου ΔΙΠΥΝ αξιοποιούνται περαιτέρω κατά τη σύνταξη των αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμού, με τελικό στόχο την άσκηση πολιτικών διαχείρισης και την διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης των υπόγειων υδάτων.

Το έργο ΔΙΠΥΝ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020(2023).

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας