ecopress
Με διάταξη στο νέο νομοσχέδιο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας» «καρατομείται» το εφάπαξ συνταξιοδότησης για όλους τους εν ενεργεία ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς μηχανικούς, ... Εφάπαξ μηχανικών: περικοπή σε εν ενεργεία, παρακράτηση σε συνταξιούχους

Με διάταξη στο νέο νομοσχέδιο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας» «καρατομείται» το εφάπαξ συνταξιοδότησης για όλους τους εν ενεργεία ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς μηχανικούς,  ενώ οι  συνταξιούχοι μηχανικοί υποχρεώνονται  στο πρωτοφονές για τα ασφαλιστικά δεδομένα μέτρο, να επιστρέψουν από το συνολικό ποσό του εφάπαξ, που δίκαια και νόμιμα έχουν εισπράξει, το ποσό των 4.000 ευρώ, με περικοπή της σύνταξης τους κατά 18% και κατά 300 ευρώ μηνιαίως.

Το θέμα αναδεικνύουν οι Κωνσταντίνος Δούκας και Δημήτριος  Ρένζτος, πρόεδροι αντίστοιχα της ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ και  ΕΣΤΑΜΕΔΕ οι οποίοι σημειώνουν στο ecopress  ότι «το θέμα αφορά στους  συνταξιούχους  αλλά και όλους τους εν ενεργεία μηχανικούς πρωτοασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992, οι οποίοι εξερχόμενοι θα θίγονται από την άδικη απόφαση τουλάχιστον μέχρι το έτος 2035!»

Για την εξέλιξη του θέματος σημειώνουν ότι:  «Με τον Ν 4387/16 και την σχετική εγκύκλιο Πετρόπουλου και  μετά από αγώνες χρόνων και μεγάλη αναμονή το ποσόν του Εφάπαξ πού μας αποδόθηκε προσδιορίστηκε για 35 έτη εργασίας έστω σε 10.000 ευρώ, μικρότερο πάντως από το πριν αποδιδόμενο 13.000 ευρώ.

Με νεότερη απόφαση της νυν Κυβέρνησης, μετά την κατάργηση της ανωτέρω εγκυκλίου, έγινε επανυπολογισμός και αποδόθηκε το ποσό των 6.000 ευρώ περίπου. Το ποσό των 4.000 ευρώ επιστρέφεται από τους συνταξιούχους υποχρεωτικά, δηλαδή «κατάσχεται», με περικοπή της σύνταξης τους μηνιαίως κατά 18% και για ποσό 300 ευρώ περίπου.

Στις νέες απονομές εφάπαξ παράλληλα, δίδεται απευθείας το μειωμένο ποσό των 6.000 ευρώ περίπου.

Τα ανωτέρω αποτελούν στρεβλή εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν 4387/2016 και δεδομένων των εισφορών στο ταμείο (ΤΣΜΕΔΕ) το οποίο, μόνο αυτό υγιές, συνεισέφερε, χρηματοδότησε και στήριξε τον ΕΦΚΑ άρα συνιστούν εντελώς ΑΔΙΚΗ για τους μηχανικούς συμπεριφορά».

Η τεκμηρίωση για το δίκαιο εφάπαξ στους μηχανικούς

Με παρέμβαση τους στη διαβούλευση του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας οι πρόεδροι ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ και ΕΣΤΑΜΕΔΕ καταθέτουν αναλυτική τεκμηρίωση για την απονομή δίκαιου εφάπαξ στους μηχανικούς.

Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης στη διαβούλευση έχει ως εξής:

ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ (Πανελλήνια Ένωση Των Ομότιμων Μελών ΤΕΕ)

ΕΣΤΑΜΕΔΕ (Ένωση Συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ)

Με λύπη μας και αγανάκτηση διαπιστώσαμε ότι παρά την πλήρη κατανόηση της υφιστάμενης εις βάρος μας αδικίας, την υπόσχεση για τακτοποίηση και το θερμό κλίμα στην συνάντησή μας στις 15/9/2022  με τον κ. Υπουργό και την κ. Γενική Γραμματέα παρουσία και δύο Μηχανικών Βουλευτών, στο υπό διαβούλευση ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν ενσωματώθηκε διάταξη για το εφάπαξ των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών ως και των μισθωτών κύρια αυτοαπασχολούμενων την πενταετία 2009 μέχρι και 2013, ασφαλισμένων στο π. ΤΣΜΕΔΕ, για τους οποίους η αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ υπολογίζει εφάπαξ για 35 περίπου χρόνια εργασίας (!), της περιόδου 1/7/1979-31/12/2013   5.818,80€, στους δε «τυχερούς» που έλαβαν εφάπαξ περί τα 9,800€, με βάση την ανακληθείσα πλέον εγκύκλιο του υφυπουργού της προηγούμενης κυβέρνησης, παρακρατούνται 250€-280€ κάθε μήνα από την κύρια σύνταξή τους, μέχρι πλήρους εξόφλησης του δήθεν αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εφάπαξ των 4.000€ περίπου. Σημειωτέον ότι η διάταξη του άρθρου 82 Ν. 4826/2021, ψηφισθείσα για να αντιμετωπίσει δήθεν τις έντονες πιέσεις που ασκήσαμε στην ηγεσία του υπουργείου, μηδαμινά ψιχία  προσέφερε και γι’ αυτό ανταποκρίθηκαν ελάχιστοι θιγόμενοι συνάδελφοι χωρίς να απεμπολούν δικαιώματά τους περαιτέρω διεκδίκησης, αφενός λόγω των τραγελαφικών απαιτήσεων για την υποβολή τεκμηριωμένης της αίτησης (τεκμηρίωση με πλήρη στοιχεία καταβεβλημένων εισφορών από το 1979(!!!!!) και αφετέρου η μείωση του παρακρατούμενου ποσού των 4.000€, ανέρχεται στο χαμηλό ποσό των 300€-800€.

Κατ΄ αρχάς επισημαίνουμε την προχειρότητα και το αλυσιτελές της διάταξης του άρθρου 82 Ν. 4826/2021, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της εφαρμογής της σε σχέση με την βασική διάταξη της παρ. 4.α του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ περίπτωσης και για τρεις περιόδους: (2007-2013): 7 έτη κατά τα οποία οι ελ. επαγγελματίες μηχανικοί υπήχθησαν και κατέβαλλαν εισφορές εφάπαξ, για πρώτη φορά σε καθεστώς ασφαλιστικών κατηγοριών (ν. 3518/2006) ενώ οι μισθωτοί συνάδελφοί μας  πλήρωναν 4% επί των καταβαλλόμενων αποδοχών τους. (1991-2006): 16 έτη κατά τα οποία Ε.Ε. και μισθωτοί πλήρωναν ΑΠΟΛΥΤΩΣ ίδιες εισφορές, μηνιαίες και ετήσιες, είχαν ΑΠΟΛΥΤΩΣ ίδιες ασφαλιστέες αποδοχές, ΑΠΟΛΥΤΩΣ ίδια ποσοστά εισφορών και έχουν ΑΠΟΛΥΤΩΣ ίδια ποσοστά αναπλήρωσης της ΕΑΑ. (1/7/1979-31/12/1990):  11,5 έτη κατά τα οποία (παραβλέποντας τις ποσοστιαίες κρατήσεις επί των αμοιβών των Ε.Ε.) Ε.Ε. και μισθωτοί είχαν μεν ΑΠΟΛΥΤΩΣ ίδιες ασφαλιστέες αποδοχές αλλά διαφορετικά ποσοστά εισφοράς και έχουν διαφορετικά ποσοστά αναπλήρωσης (ΕΑΑ), 4,5% οι Ε.Ε. και 16,34% οι μισθωτοί

Υπολογισμός με το νόμο (ποσοστά αναπλήρωσης Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής):

2007-2013: 62,14%*693,35*7έτη =3.015,93€

1991-2006: 693,35*(15%*6έτη(1991-1996)+22,5%*5έτη(1997-2001)+30%*5έτη(2002-2006) = 2.444,06€

1/7/1979-31/12/1990: 4,5%*693,35 *11,5έτη = 358,81€

Υπολογισμός με το άρθρο 82 (πραγματική περίπτωση):

2007-2013: Από τον υπολογισμό της υπηρεσίας = 2.451,82€ ήτοι με ΜΕΙΩΣΗ σε σχέση με το νόμο = 3.015,93 – 2.451,82 = 564,11€

1991-2006: Από την υπηρεσία = 3.435,76€ ήτοι με αύξηση 3.435,76-2.444,06= 991,70€

1/7/1979-31/12/1990: Από την υπηρεσία = 316,50€ ήτοι με ΜΕΙΩΣΗ 42,31€.

Συμπέρασμα: Το άρθρο 82 ν. 4826/2021, που ως σκοπό είχε δήθεν την αποκατάσταση της εις βάρος μας αδικίας, με το ένα χέρι μας δίνει ψίχουλα και με τ’ άλλο μας τα παίρνει!!! Για μία περίοδο 16 ετών μας δίνει 991,70€ αλλά από την άλλη για μία περίοδο 18,5 ετών μας ΠΑΙΡΝΕΙ 564,11+42,31 = 606,42€ ήτοι καθαρό αποτέλεσμα ΜΟΝΟΝ 385,28€. Μα είναι δυνατόν στην περίοδο 2007-2013, που ο νόμος μας προξενεί την μικρότερη βλάβη, να έρχεται η δήθεν διάταξη αποκατάστασης αδικιών και να αφαιρεί περίπου το 20% του νόμου (564,11€);;;;;

Κύριε υπουργέ εμείς απαιτούμε κατ’ ελάχιστον και όλως συμβιβαστικά :

  1. 1. Περίοδος 2007-2013: ότι μας δίνει ο νόμος =015,93
  2. 2. Περίοδος 1991-2006: όσα δίνει ο νόμος στον μισθωτό συνάδελφό μας με τον σίγουρα χαμηλό μ.ο. ασφαλιστέων ΜΕΙΚΤΩΝ αποδοχών, την πενταετία 2009-2015, 080€, αρκετά χαμηλότερο από τον μ.ο. και διάμεσο της σχετικής μελέτης του ΤΕΕ, το 2016, ενόψει της ψήφισης του Ν. 4387/2016, δεδομένου ότι είχαμε ΑΠΟΛΥΤΩΣ ίδια όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία εισφορών, αποδοχών ποσοστών εισφοράς και αναπλήρωσης = 2.080*(15%*6έτη(1991-1996)+22,5%*5έτη(1997-2001)+30%*5έτη(2002-2006) = 7.332€.
  3. Περίοδος 1979-1990: Ποσοστό του εφάπαξ του μισθωτού, ίσο με τον λόγο των ποσοστών αναπλήρωσης (αφού είχαμε απολύτως ίδιες ασφαλιστέες αποδοχές) ήτοι (4,5%/16,34%)*(16,34%*2.080*11,5έτη)= (4,5%/16,34%)*3,908,53€ = 1.076,40€, ήτοι συνολικά = 3.015,93+7.332+1.076,4 = 11.424,33€.

Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό το ποσόν μας αδικεί κατάφωρα. Αμείλικτα τα νούμερα ειδικά στην περίοδο 1991-2006 με τις ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΙΔΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, διότι δεν γίνεται ο ένας ασφαλισμένος να εισπράττει 5.000€ περίπου παραπάνω από τον άλλο!!!!!  Και τα δύο αποτελέσματα ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να είναι νόμιμα και δίκαια, δηλαδή ο ένας 7.332€ και ο άλλος 2.444€ για ίδιες εισφορές. Θα πρέπει να κατανοήσετε επιτέλους ότι δεν τα κάνετε καλά και μας υποχρεώνετε ανεξήγητα να οδηγηθούμε στα δικαστήρια και δη σε μία κρίσιμη περίοδο.

Η πρότασή μας για προσθήκη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο άρθρουστο ΚΕΦ. Γ ή στο ΚΕΦ ΙΑ’ λαμβάνει υπόψη της στοιχεία, αποτελέσματα και διατάξεις που ήδη εφαρμόζονται σε άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων, οπότε δεν θα μας είναι κατανοητή και αποδεκτή η τυχόν απόρριψη του παρόντος σχολίου- προσθήκης, προς την υπερψήφιση της οποίας ασφαλώς θα συνταχθούν και άπαντες οι μηχανικοί Βουλευτές και μάλιστα άπαντες οι Αρχηγοί των κομμάτων, πέραν φυσικά των 150.000 Ελλήνων Μηχανικών.

Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 82 Ν. 4826/2021 και προστίθεται πριν την  φράση: «και να τους αποδοθεί τυχόν διαφορά.» η φράση: «και να τους επανυπολογισθεί το τμήμα της εφάπαξ παροχής για ασφάλιση έως 31.12.2013, όπως γίνεται και για τον υπολογισμό του τμήματος της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του πρ. Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του πρ. Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) για χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως και τις 31.12.2013, σύμφωνα με τα τέσσερα τελευταία εδάφια της υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016»

Επίσης μετά την παρ. 2 του άρθρου 82 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:

  1. Για διαφορές εφάπαξ παροχών που έχουν απονεμηθεί από 7.9.2021 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από επανυπολογισμό σύμφωνα με την προϊσχύουσα από 7.9.2021 διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4826/2021, υποβάλλεται νέα αίτηση της υποπερ. αγ΄ της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35του ν. 4387/2016  εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Τυχόν παρακρατηθέντα ποσά  λαμβάνονται υπόψη κατά τον επανυπολογισμό της απονεμητέας διαφοράς εφάπαξ παροχής.

Για τα ΔΣ,

Κ. Δούκας Πρόεδρος ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ

Δ. Ρέντζος Πρόεδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας