ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Το πράσινο φως που δόθηκε για τη νέα στρατηγική  2021 -2027 του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα... ΕΙΤ: οι ευκαιρίες χρηματοδότησης σε καινοτομία & πράσινη-ψηφιακή μετάβαση

Της Ντίνας Καράτζιου/

Το πράσινο φως που δόθηκε για τη νέα στρατηγική  2021 -2027 του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με τις σχετικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος να βγαίνουν στον αέρα το προσεχή διάστημα. 

Εκατοντάδες ευκαιρίες χρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις  αλλά και εκπαίδευσης αναμένεται να προκύψουν το προσεχές διάστημα, μέσα από το νέο στρατηγικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, (ΕΙΤ) το οποίο για την περίοδο 2021-2027 εφοδιάζεται με αυξημένους πόρους.

Το Ινστιτούτο αποτελεί μια πρωτοβουλία της ΕΕ που προωθεί την καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της διασύνδεσης των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της έρευνας με στόχο την εξεύρεση λύσεων σε πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις. Ήδη μέσα από τη 12ετή δραστηριότητα του, έχουν παραχθεί 1.170 νέα προϊόντα ενώ το 2019, στηρίχτηκαν 3.200 νεοφυείς επιχειρήσεις.

Μέρος του Horrizon

Αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος «Horizon 2020», με αυξημένο προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2017  κατά σχεδόν 600 εκατ. καισυνολικού ύψους 3 δις, προσβλέπει στην ανάκαμψη της οικονομίας, δίνοντας ειδικό βάρος στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Με κύρια στόχευση την προώθηση της καινοτομίας, ο προγραμματισμός προβλέπει τη συνεργασία 750 ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις δραστηριότητές του, τη στήριξη 30 000 φοιτητών, την εισαγωγή 4 000 καινοτομιών στην αγορά και την προώθηση 700 νεοφυών επιχειρήσεων.

1000 εταίρους

Το EIT συγκεντρώνει περισσότερους από 1000 εταίρους, παρέχει τη δυνατότητα σε φορείς καινοτομίας και σε επιχειρηματίες σε όλη την Ευρώπη, να μετατρέψουν τις καλύτερες ιδέες τους σε προϊόντα, υπηρεσίες, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Πρόκειται για τη βασική πτυχή του ΕΙΤ,  ήτοι τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παροχή ευκαιριών βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης για την Ε.Ε

Ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων

Παρέχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας: εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδυάζουν τεχνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, εξατομικευμένες υπηρεσίες δημιουργίας επιχειρήσεων και επιχειρηματικής επιτάχυνσης και ερευνητικά προγράμματα που βασίζονται στην καινοτομία. Οι δραστηριότητες αυτές φέρνουν νέες ιδέες και λύσεις στην αγορά, μετατρέπουν τους φοιτητές σε επιχειρηματίες και, το σημαντικότερο, ενθαρρύνουν την καινοτομία.

Η πολιτική συμφωνία για τη στρατηγική του ΕΙΤ

Η  επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την επικαιροποίηση της νομικής βάσης (ΕΙΤ), καθώς και του νέου στρατηγικού θεματολογίου καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027, είναι γεγονός. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, αναφέρεται ότι οι τριμερείς διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί, εν αναμονή της τελικής έγκρισης των νομικών κειμένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε για το θέμα: «Χαιρετίζω την πολιτική συμφωνία για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νέου προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 2021-2027. Από τη σύστασή του το 2008, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) έχει αποδείξει την αξία του όσον αφορά την ενίσχυση των οικοσυστημάτων καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Με αυτό το βελτιωμένο νομικό πλαίσιο και το νέο στρατηγικό θεματολόγιό του, σε συνδυασμό με αυξημένο προϋπολογισμό που θα ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες του, το ΕΙΤ θα είναι σε θέση να υλοποιήσει τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της έρευνας και, ως εκ τούτου, να συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρώπης. Χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι έγιναν βελτιώσεις στο ΕΙΤ ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη γεωγραφική εμβέλειά του Ινστιτούτου για την αντιμετώπιση του χάσματος καινοτομίας και το γεγονός ότι θα εγκαινιάσει δύο νέες κοινότητες γνώσης και καινοτομίας τα επόμενα χρόνια, μία που θα δραστηριοποιείται στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς και βιομηχανίες και μία στους τομείς των υδάτων, της θάλασσας και της ναυτιλίας και στα οικοσυστήματα». Και οι δύο τομείς δραστηριότητας είναι σημαντικοί για την Επιτροπή, δεδομένης της συμβολής τους στην αντιμετώπιση υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας