ecopress
Του Μανώλη Μπαλτά* Εδώ και καιρό, πάνω από ένα χρόνο νομίζω, γίνονται εντατικές συζητήσεις (έτσι τουλάχιστον διαδίδεται) για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για... Επιχειρηματικά Πάρκα: 12 «κλειδιά» για αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου

Του Μανώλη Μπαλτά*

Εδώ και καιρό, πάνω από ένα χρόνο νομίζω, γίνονται εντατικές συζητήσεις (έτσι τουλάχιστον διαδίδεται) για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα πάρκα. Τα Επιχειρηματικά Πάρκα. Πιο συγκεκριμένα, έχει συσταθεί μια Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή από ειδικούς και ειδήμονες, πανεπιστημιακούς κ.α., που μελετούν τα δεδομένα (τι έφταιξε δηλαδή και πάμε τόσο χάλια…). Εργάζονται πάνω σ’ αυτά και τα αξιολογούν για να προτείνουν τη διόρθωση – βελτίωση της κείμενης νομοθεσίας για μια πιο αποτελεσματική και ουσιαστική θωράκιση του θεσμού (των πάρκων) και των διαδικασιών σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Μια πρώτη παρατήρηση που κατά καιρούς έχει σχολιαστεί, και δημόσια, είναι οι «λαμπρές» (και αναιτιολόγητες) απουσίες που καταγράφονται στη σύνθεση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και η εμμονή κάποιων (ποιων άραγε;) να διατηρήσουν αυτούς τους αποκλεισμούς, χωρίς να ερμηνεύονται, δημόσια τουλάχιστον, οι λόγοι (αυτών  των  αποκλεισμών).

Για παράδειγμα, η ΚΕΕ για σειρά ετών αποτελεί τον βασικό παραγωγό προτάσεων και νομοθεσίας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ, με έντονη δραστηριότητα σε όλους τους συναφείς τομείς (Επιχειρηματική Χωροθεσία, Αδειοδότηση) και με έμφαση και προτροπή για δομές βιομηχανικής συμβίωσης και κυκλικής οικονομίας. Παρόλα αυτά, η ΚΕΕ αποκλείστηκε από την Επιτροπή, παρά την επιμονή του αείμνηστου Προέδρου της , σε πλείστα όσα κείμενα και παρεμβάσεις απέστειλε για αυτό το σκοπό.

Ανάλογο ακραίο παράδειγμα είναι και ο αποκλεισμός του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, δηλαδή του μοναδικού πανελλαδικού Συνδέσμου εκπροσώπησης των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στις ΒΙΠΕ της επικράτειας. Ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ καταγγέλλει μονομέρεια στην Επιτροπή και αποδίδει τον αποκλεισμό του στις ταραγμένες σχέσεις του με τον διαχειριστή των ΒΙΠΕ. Εγώ ωστόσο αναρωτιέμαι αν στην παγκόσμια πολιτική και δημοκρατία υπάρχει άλλο τέτοιο παράδειγμα αποκλεισμού των αυθεντικών «stakeholders» από το όργανο διαλόγου και προετοιμασίας του βασικού θεσμικού πλαισίου που διέπει την εγκατάσταση και λειτουργία τους.

Μια δεύτερη παρατήρηση αφορά στη σύνθεση της Επιτροπής όπου παρά τις λαμπρές ακαδημαϊκές καριέρες κάποιων μελών της, σχέση με το θέμα Επιχειρηματικά Πάρκα, στη ζωή, στην πράξη φαίνεται να έχουν μόνο τα υπηρεσιακά στελέχη που όπως ακούγεται εργάζονται νυχθημερόν για να σώσουν την παρτίδα στη ΓΓΒ.

Αξιολογώντας τα παραπάνω αυτονόητα και προφανή, εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα ότι όσοι εισηγήθηκαν τις συμμετοχές και τους αποκλεισμούς που προαναφέρθηκαν, προσέφεραν πολύ κακή υπηρεσία στους αξιότιμους Υπουργούς και Γενικούς Γραμματείς αρμοδιότητας που βέβαιον είναι ότι επιθυμούσαν και επιθυμούν να υιοθετήσουν και να εισηγηθούν ένα σύγχρονο και παραγωγικό θεσμικό πλαίσιο για την οργανωμένη χωροθέτηση των επιχειρήσεων, μακριά από τα λάθη, τις μονομέρειες και τις σκοπιμότητες του παρελθόντος (και του βαθέως κράτους).

Και αναρωτιέμαι μετά απ’ αυτό, δοθείσης και της εμπιστευτικότητας που κυριαρχεί στις διεργασίες της Επιτροπής, τι νομοθέτημα θα μας προκύψει και τι σχέση θα έχει με την πραγματική ζωή και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Μπροστά σ’ αυτή την πρόκληση, σε κάποιους, κυριαρχεί και πάλι η αγωνία και επιθυμία της προσφοράς. Ως επιστήμων και παραγωγός που ασχολείται με τα Πάρκα, στο πλαίσιο της RE.DE-PLANAECONSULTANTS, σε όλες τις εκδοχές, περιοχές και λειτουργίες τους, για δεκαπέντε και πλέον χρόνια, έχω καθήκον συμβολής στην προσπάθεια που εξελίσσεται (μετά τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή). Και εφόσον δεν υπάρχει βήμα διαλόγου στο πλαίσιο δομής που «ακούει» και αξιοποιεί κάθε χρήσιμη και κυρίως ανυστερόβουλη φωνή, το δημόσιο βήμα είναι η μόνη αξιόπιστη μέθοδος για να θέσεις σε κρίση και να θωρακίσεις τις απόψεις σου, διατηρώντας ες αεί (και εσύ και οι άλλοι) το δικαίωμα της επιστροφής στον «τόπο του εγκλήματος». Και ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω…..

Ευχαριστώντας λοιπόν προεισαγωγικά το φιλόξενο βήμα του ecopress, με αφετηρία το παρόν και σε συνεχή αρθρογραφία που θα ακολουθήσει, θα αναφερθώ αναλύοντας και εξειδικεύοντας τις 12 Κύριες θεματικές ενότητες οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, το αντικείμενο των οποίων εισηγούμαι να είναι τα κάτωθι θέματα (θεσμοθέτησης):

 1. Κατάρτιση και κύρωση Εθνικής Στρατηγικής Επιχειρηματικής Χωροθεσίας.
 2. Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής του νόμου των Πάρκων για όλες τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις όταν υπάρχουν συμβατές χρήσεις γης και κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων που καθιστά το εγχείρημα βιώσιμο.
 3. Παρουσίαση εναλλακτικών εκδοχών και μοντέλων Φορέων Υλοποίησης και εκτάσεων (φύση &καθεστώς διασφάλισης) ανάπτυξης Πάρκων
 4. Βελτίωση κινήτρων και θεσμοθέτηση νέων, για την ισχυροποίηση του θεσμού των Πάρκων, για την εγκατάσταση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εντός αυτών – Ελεύθερες Ζώνες, Τελωνειακές Αποθήκες, κλπ
 5. Σημειακές βελτιώσεις της διοικητικής διαδικασίας, με σκοπό την απλοποίηση και επίσπευση της αδειοδότησης των Πάρκων, ως εναλλακτική του μοντέλου των Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων, με προτεραιότητα την οργάνωση και εξυγίανση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων
 6. Βελτίωση χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων – άρση περιορισμών ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ – πολεοδομικά κίνητρα -διεύρυνση και εναρμόνιση χρήσεων γης και επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων μεταξύ χωροταξικής νομοθεσίας και νομοθεσίας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα
 7. Σημειακή αναθεώρηση της περιβαλλοντικής και δασικής νομοθεσίας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα
 8. Ρυθμίσεις για την επίσπευση της υλοποίησης των έργων υποδομής και την ολοκλήρωση/ διαπίστωση της επένδυσης (Μηχανισμός Διαχείρισης Εισφορών – Πολεοδομική Αδειοδότηση – Εποπτεία και Παρακολούθηση)
 9. Φορείς Διαχείρισης – Εγκατάσταση και Λειτουργία, Κανονισμός Λειτουργίας, εποπτεία και έλεγχος
 10. Κατάρτιση και εφαρμογή χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τη συγχρηματοδότηση της ανάπτυξης ΕΠ και την εγκατάσταση/ μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σ’ αυτά
 11. Μοντέλα και δομές διακυβέρνησης. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων ελέγχου και αδειοδότησης σε δομές outsourcing
 12. Προτάσεις οργανωτικής υφής με αιχμή τη δημιουργία ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ εποπτείας και παρακολούθησης της εξέλιξης ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια
*Μανώλης Μπαλτάς: Μέλος ΓΣ ΣΕΒ, Δ/νων Συμβούλος  Re.De-Plan AE

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας