Του Σωτήρη Μούρκα* Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός smourkas@teemail.gr Χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ», προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κατοικιών να προετοιμάσουν σωστά... «Εξοικονομώ Αυτονομώ»: χρήσιμες πληροφορίες για την ένταξη στο πρόγραμμα

Του Σωτήρη Μούρκα* Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

smourkas@teemail.gr

Χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ», προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες κατοικιών να προετοιμάσουν σωστά και έγκαιρα την αίτησή τους.

Μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα αν έχετε δική σας κύρια κατοικία, που είστε κύριος ή επικαρπωτής, που υφίσταται νόμιμα ή έχουν τακτοποιηθεί και εξοφληθεί πρόστιμα & παράβολα, ή ο ενοικιαστής την χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ” ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ” ΕΔΩ

Μετά από τις κατ΄ αρχήν ανακοινώσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο  προχώρησε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020  στην προδημοσίευση του Οδηγού παραθέτουμε μερικές  χρήσιμες πληροφορίες του Προγράμματος «Εξοικονομώ Αυτονομώ»  ήτοι:

 • Δικαιούχοι,
 • Ακίνητα,
 • Επιλεξιμότητα,
 • Δικαιολογητικά,
 • Διαδικασία,
 • Περιορισμοί & Προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι στις 30 Νοεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», με προϋπολογισμό ύψους 850 εκατ. ευρώ και αυξημένα συγκριτικά με τα προηγούμενα προγράμματα «εξοικονομώ» ποσοστά επιχορήγησης των επενδύσεων σε ιδιωτικά ακίνητα  για την εξοικονόμηση ενέργειας και δράσεις ενεργειακής αυτονομίας, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα  υποβολής αιτήσεων ανά Περιφέρεια:

ΠεριφέρειαΈναρξη υποβολής αιτήσεων
Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου30.11.2020
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης02.12.2020
Δυτικής Μακεδονίας04.12.2020
Κεντρικής Μακεδονίας07.12.2020
Θεσσαλίας09.12.2020
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων11.12.2020
Αττικής14.12.2020
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 16.12.2020
Δυτικής Ελλάδας18.12.2020
Πολυκατοικίες11.01.2021

Δικαιούχοι:

Φυσικά πρόσωπα που έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ψιλή κυριότητα σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

Ακίνητα :

Στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ» υπάρχουν πλέον τριών ειδών αιτήσεις.

 1. Αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος Πολυκατοικίας ή Μονοκατοικίας,
 2. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α: Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπό της και συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.
 3. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β (Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις χωρίς, δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα): Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπό της και περιλαμβάνει μόνο αυτοτελείς παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης ενέργειας των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας,.

Επιλεξιμότητα:

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (που αποτελεί την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών). Μέρος των παρεμβάσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, με αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούμενου και αφού πρώτα ο Ωφελούμενος έχει μεριμνήσει να φωτογραφίσει την περιοχή της παρέμβασης καθώς θα ζητείται η αντιπαραβολή φωτογραφιών πριν και μετά τις παρεμβάσεις.

Δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφα Ε1 τριών τελευταίων ετών, Εκκαθαριστικού, Ταυτότητας, Ε9, Λογαριασμού Πάροχου ηλεκτρικής Ενέργειας, Οικοδομικής Άδειας & σχέδια αυτής, Συμβολαίου κτήσης, τυχόν ένταξη αυθαιρέτου, ιδιωτικού συμφωνητικού ανάθεσης Ενεργειακού επιθεωρητή Α και σύμβουλου έργου.

Διαδικασία :

 1. Μονοκατοικίες/Μεμονωμένα Διαμερίσματα

Έλεγχος εάν είναι «επιλέξιμος Ωφελούμενος» βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία».

Έκδοση πρώτου Πιστοποιητικού από Ενεργειακό επιθεωρητή

Με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στο πληροφοριακό σύστημα την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος που αφορά την περιφέρεια του ακινήτου.

Θα πρέπει:

 • Να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης για το φορολογικό έτος 2019.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συνδδικαιούχων και
 • Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου μετά τις 31/12/2019 και μόνον για την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία) πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην υποβολή αίτησης.
 1. Πολυκατοικία

(Τύπου Α δηλαδή Διαμερίσματα      /    Τύπου Β δηλαδή κοινόχρηστοι χώροι)

 • Να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας για:

-τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και ποιοι θα συμμετάσχουν,

-την απόφαση για υποβολή αίτησης τύπου Α ή τύπου Β,

-την πραγματοποίηση παρεμβάσεων,

-τον ορισμό του εκπροσώπου της πολυκατοικίας, και σχετική εξουσιοδότησή του για υποβολή των απαιτούμενων από το πρόγραμμα στοιχείων και δικαιολογητικών.

Θα πρέπει στη γενική συνέλευση να ληφθεί απόφαση για την επιλογή του συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη λήψη δανείων. Επισημαίνεται ότι σ’ αυτήν περίπτωση όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Έκδοση φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) για την πολυκατοικία

Έκδοση τραπεζικού λογαριασμού για την πολυκατοικία (μόνο για αιτήσεις Πολυκατοικίας Τύπου Β)

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου

Επιλογή Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Ο εκπρόσωπος (και τα διαμερίσματα σε περίπτωση πολυκατοικίας Τύπου Α), εφόσον συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος που αφορά στις πολυκατοικίες.

Στη συνέχεια, διενεργείται αυτόματος έλεγχος των στοιχείων που εισήχθησαν στο πληροφοριακό σύστημα και εφόσον διασταυρωθεί η εγκυρότητά τους, οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλουν την αίτηση και αυτή υπάγεται στο πρόγραμμα, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Κατόπιν εκδίδεται η απόφαση υπαγωγής στο Πρόγραμμα.

Περιορισμοί:

Περιορισμός μίας (1) αίτησης ανά κατοικία: Μονοκατοικίες / μεμονωμένα διαμερίσματα / πολυκατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 δεν είναι επιλέξιμες στον τρέχοντα Κύκλο.

 • Δυνατότητα πολλών αιτήσεων ανά ωφελούμενο: Για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αίτησης, για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες, δίχως να υπερβαίνει τις 100.000 € συνολικής ενίσχυσης. (πχ. ένα φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για την κύρια κατοικία του αλλά και για κατοικία που του ανήκει αλλά μισθώνεται Ενοικιάζεται) από άλλο φυσικό πρόσωπο ως κύρια κατοικία)

Προϋποθέσεις:

 1. Υφίσταται νόμιμα (κύρια κατοικία).
 2. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 3. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 4. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ (από Δ που ήταν στους προηγούμενους κύκλους).
 5. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,2 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Ο εν λόγω περιορισμός θα ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, με βάση την πραγματικά επιτευχθείσα εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh).
 6. Επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε:
 • Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων
 • Η αμοιβή του συμβούλου έργου
 • Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών
 • Για πολυκατοικίες τύπου Α/Β, η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ανελκυστήρα
 1. Ολοκλήρωση σε διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.
 2. Α Ενεργειακός Επιθεωρητής διαφορετικός του Β.

Προϋπολογισμός παρεμβάσεων

Μέγιστος Προϋπολογισμός παρεμβάσεων (εργασίες με Φ.Π.Α.)  &, Επιχορηγήσεων (ΠΕΑ, Σύμβουλος, Άδειες / Μελέτες & Πιστοποιητικό ανελκυστήρα), :

 • Μεμονωμένο Διαμέρισμα πολυκατοικίας τύπου Α μονοκατοικία    50.000€
 • Πολυκατοικία τύπου Β    80.000€

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, και ορίζεται :

Στον Τύπο Α 90% (Βασικό 60% + COVID 19 10% + ενεργειακό 10% + Λιγνιτικό 10%)

Στον τύπο Β 80% (Βασικό 60% + COVID 19 10% + ενεργειακό 10% + Λιγνιτικό 10%)

Σε ένα ΑΦΜ θα επιτρέπονται περισσότερες της μίας υποβολές για διαφορετικές κατοικίες.

Στο πρόγραμμα αυτό έχουν προστεθεί και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (υπό προϋποθέσεις)όπως συστήματα ΑΠΕ, Φωτοβολταϊκά, αποθήκευσης ενέργειας, φόρτισης οχημάτων καθώς και αναβαθμίσεις ανελκυστήρα & φωτισμού.

Οι χρήσιμες πληροφορίες προσεχώς θα εμπλουτισθούν και θα αναλυθούν περαιτέρω, όσο προχωράει η διαδικασία της τελικής έκδοσης του Οδηγού του προγράμματος. Θα επεκταθούμε στο οικονομικό σκέλος (κόστος, επιδότηση, καταβολές κ.ο.κ , στην επιλεξιμότητα επεμβάσεων και κόστη, δυνατότητα επιδοτούμενου δανείου για όσους θέλουν να καλύψουν την ίδια συμμετοχή κ.λ.π).

*Σωτήρης Μούρκας Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΤΕΕ 41279)
Ελεγκτής Δόμησης (ΥΠΕΚΑ ΕΥΕΔ 1036)
Ενεργειακός Επιθεωρητής (ΥΕΚΑ ΕΥΕΠΕΝ 2953)
Πραγματογνώμων ΤΕΕ & Δικαστηρίων
Τηλ. 6973680652
smourkas@teemail.gr

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας