ecopress
Τα φορολογικά δικαιολογητικα, τίτλοι ιδιοκτησίας και συμβόλαια για το ιδιοκτησιακό δικαίωμα και το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα και τα πολεοδομικά δικαιολογητικά για τη νομιμότητα... Εξοικονομώ, ανακαινίζω για νέους: τα πολεοδομικά & φορολογικά δικαιολογητικά 

Τα φορολογικά δικαιολογητικα, τίτλοι ιδιοκτησίας και συμβόλαια για το ιδιοκτησιακό δικαίωμα και το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα και τα πολεοδομικά δικαιολογητικά για τη νομιμότητα του ακινήτου, επιπροσθέτως της οικοδομικής άδειας. Τι ίσχύει για αυθαίρετα, διατηρητέα, ειδικές περιπτώσεις κτιρίων και όταν υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης του ακινήτου, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους».

Όλα τα βήματα από την προετοιμασία της αίτησης έως τους τελικούς ελέγχους ολοκλήρωσης  του έργου , τη χορήγηση των κινήτρων  και την τελική πληρωμή, τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές μελέτες, τα εισοδηματικά κριτήρια, οι επιλέξιμες εργασίες και δαπάνες περιλαμβάνονται στον επίσημο Οδηγό του προγράμματος «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους», που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Δείτε εδώ στο ecopress

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΝ η ψηφιακή πλατφόρμα των αιτήσεων (https://exoikonomoneon.gov.gr) του «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», ανοίγει την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023,για την επιδότηση της ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που ανήκουν σε νέους 18 έως 39 ετών και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Εκτός 1.150.000 ακίνητα

Από το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» «κόβονται» περί τα 1.150.000 ακίνητα, (εφόσον παραμείνουν κλειστά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα, όπως είναι μέχρι σήμερα περί τα 900.000 διαμερίσματα και πάνω από 150.000 ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση). Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος στα υποχρεωτικά δικαιολογητικά υποβολής αίτησης είναι αντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και  πριν την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), στην κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2) ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Και στα τρία έντυπα θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός παροχής ρεύματος. Παράλληλα αναφέρεται  ότι: «Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης».

Το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» χωρίζεται σε δύο υποενότητες:

-Το «Εξοικονομώ», με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, από το οποία τα 40 εκατ. ευρώ διατίθενται αποκλειστικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά, και αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης – ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης και smarthome.

-Το «Ανακαινίζω», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και πατωμάτων.

Βασικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή των δικαιούχων στο πρόγραμμα είναι να έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ για το σκέλος του «Εξοικονομώ» και έως 20.000 ευρώ για το σκέλος του «Ανακαινίζω». Για την ένταξη στο «Ανακαινίζω» είναι υποχρεωτική η ένταξη πρώτα στο «Εξοικονομώ». Στο πρόγραμμα επιτρέπεται η υποβολή μόνο μίας αίτησης ανά ωφελούμενο. Επίσης, μία αίτηση θα γίνεται δεκτή και για κάθε επιλέξιμη κατοικία. Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% και η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κλάσεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στην υποενότητα «Ανακαινίζω» είναι η υποχρεωτική ένταξη πρώτα στην υποενότητα του «Εξοικονομώ».

Προετοιμασία της αίτησης

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν πληροί τις προϋποθέσεις και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία», σύμφωνα με τον Οδηγό καθώς και να μεριμνήσει, έτσι ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, σύμφωνα με τον επίσημο Οδηγό του προγράμματος για τα ακόλουθα:

-Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένα μέσω της ανωτέρω εφαρμογής και δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή.

-Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο ακίνητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα.

-Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της Ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία.

-Κατά την υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας η δήλωση θα πρέπει να είναι σε οριστική υπαγωγή σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 81 του ν.4495/2017. Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να είναι περαιωμένη σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 81 του ν.4495/2017.

-Σε περίπτωση που στα φορολογικά στοιχεία του αιτούντα υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2) ή στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9), θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι στα έντυπα φορολογίας, μίσθωσης ακινήτων και περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, κατά την υποβολή της αίτησης η απόκλιση μεταξύ της επιφάνειας κυρίων χώρων βάσει του εντύπου Ε9 και της ωφέλιμης επιφάνειας Α’ ΠΕΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7m2.

-Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου μετά τις 31/12/2021) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων Ε9.

-Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυριών) σε επιλέξιμη κατοικία, αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας θα γίνεται από έναν εκ των συγκυριών, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που θα την ιδιοκατοικεί.

-Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας θα γίνεται από έτερο πρόσωπο μη συγκύριο, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει συγκύριος με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα).

-Κατά την ολοκλήρωση του έργου δύναται να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί η χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία.

-Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυριών και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων τους (Ε9).

-Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και διαμόρφωση της Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής Εξοικονόμησης.

Επισημαίνεται ότι σε επόμενο στάδιο μετά την υποβολή αίτησης και μόνο στην περίπτωση όπου βάσει των αρχικών πινάκων κατάταξης αιτήσεων η αίτηση κληθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», θα απαιτηθεί η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, για τον έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων νομιμότητας, χρήσης, επιφάνειας και παλαιότητας του ακινήτου.

Tα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης

Αναλυτικά, τα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης, σύμφωνα με τον επίσημο Οδηγό του προγράμματος όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα I έχουν ως εξής:

1.Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο, (όπως υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών). Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο ακίνητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα. Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της Ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία. Τίθεται υπόψη ότι, κατά την υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας η δήλωση θα πρέπει να είναι σε οριστική υπαγωγή σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 81 του ν.4495/2017. Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να έχει προσκομιστεί η βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου και θα προκύπτει η εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου του ακινήτου.

2.Αντίγραφο Λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

3.Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης από το οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου.

4.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).

5.Φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των τμημάτων και επιφανειών του ακινήτου στα οποία προτείνονται παρεμβάσεις. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατ’ελάχιστον πέντε (5) ηλεκτρονικά αρχεία μορφής .jpeg.

Σημείωση: εφόσον υποβληθεί αίτηση και για το σκέλος «Ανακαινίζω», υποβάλλεται φωτογραφική αποτύπωση, που αφορά τα τμήματα/επιφάνειες του ακινήτου στις οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις ανακαίνισης. Οι φωτογραφίες υποβάλλονται ως πρόσθετο δικαιολογητικά.

6.Σε περίπτωση που η κατοικία ενοικιάζεται ή παραχωρείται δωρεάν, υποβάλλεται από τον αιτούντα (πλήρη κύριο/ επικαρπωτή) και τους τυχόν λοιπούς συγκυρίους δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

7.Στην περίπτωση που ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης ή/και η σύζυγος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, υποβάλλονται επιπρόσθετα:

α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογράφει και σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή της Κατοικίας του,

β) Φορολογική δήλωση για το έτος αναφοράς, που έχει υποβληθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας.

Τα ανωτέρω α’ και β’ δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδια αρχή.

8.Σε περίπτωση που νομίμως προκύπτει η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνη με το σχετικό Υπόδειγμα βάσει της εγκυκλίου ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το Παράρτημα VII, καθώς και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, για τη διαπίστωση από τον Φορέα Υλοποίησης ότι πληρούνται τα κριτήρια του Προγράμματος. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.

9.Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είχε εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου και για πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο δικαίωμα μετά την 31.12.2021 (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), υποβάλλονται επιπρόσθετα:

α) Ο τίτλος ιδιοκτησίας.

β) Το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή το πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 του αιτούντος (Παράρτημα VIII), όπου δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας επίσης το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του προσώπου αυτού.

Επισημαίνεται ότι για την υποβολή αίτησης θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση / τροποποίηση της δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9.

10. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας, ή η σύζυγος υπόχρεου και τα εξαρτώμενα τέκνα, διαθέτουν αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67%, υποβάλλεται η «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας», που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή έγγραφο κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.

11.Σε περίπτωση πολυτεκνικής ιδιότητας, υποβάλλεται Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας με ενεργή ψηφιακή υπογραφή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), συνοδευόμενο από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.

Πλέον των ανωτέρω, χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονικές διασταυρώσεις κατά περίπτωση δεδομένα από τα φορολογικά στοιχεία του αιτούντος (έντυπα φορολογίας Ε1, Ε2, Ε9).

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης η απόκλιση μεταξύ της επιφάνειας κυρίων χώρων βάσει της δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 και της ωφέλιμης επιφάνειας Α’ ΠΕΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7m2.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από άτομο που δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που εκπροσωπεί το δυνητικά Ωφελούμενο τηρούνται στο φάκελο έργου του Ωφελούμενου (δεν υποβάλλονται με την αίτηση).

Μετά την υποβολή της αίτησης και μόνον στις περιπτώσεις όπου απαιτηθεί, υποβάλλεται Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου εφαρμόζεται έλεγχος ότι η επιφάνεια κυρίων χώρων της ΗΤΚ πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από το μικρότερο μέγεθος μεταξύ της ωφέλιμης επιφάνειας Α’ ΠΕΑ και της επιφάνειας κυρίων χώρων βάσει της δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9, με αποδεκτή απόκλιση μετρήσεων έως 2%.

Τα πολεοδομικά δικαιολογητικά για αυθαίρετα, διατηρητέα και ειδικές περιπτώσεις

Σύμφωνα με τον επίσημο Οδηγό του προγράμματος, «τα πρόσθετα της οικοδομικής άδειας νομιμοποιητικά έγγραφα κατά την υποβολή αίτησης στα πλαίσια νομιμοποιητικών δικαιολογητικών και σε περίπτωση έλλειψης οικοδομικής Άδειας δύναται να προσκομίζονται κατά περίπτωση τα κάτωθι»:

– Στην περίπτωση ανέγερσης ακινήτου πριν την ισχύ του βασιλικού διατάγματος της 9.8.1955, προσκομίζεται:

α) μεταγενέστερη πολεοδομική άδεια/έγκριση για την εκτέλεση εργασιών στο κτήριο από την οποία να προκύπτει η αρχική ημερομηνία κατασκευής της κατοικίας ή βεβαίωση νομίμου περιγράμματος από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, ή

β) αποδεικτικό έγγραφο ότι το κτήριο προϋφίσταται του 1955, όπως συμβόλαιο ή τίτλοι ιδιοκτησίας όπου γίνεται αναφορά στο εν λόγω κτήριο με ημερομηνία προ της 30.11.1955 και αναφέρεται η επιφάνειά του.

– Έγγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης από το οποίο να προκύπτει η απαλλαγή από κατεδάφιση βάσει της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.720/1977.

– Έγγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης από το οποίο να προκύπτει η εξαίρεση από κατεδάφιση βάσει της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983.

– Έγγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ανασταλεί η κατεδάφιση βάσει των άρθρων 15, 16, 20 και 21 του ν.1337/1983 (έχει περαιωθεί η α’ και β’ φάση, έχει αποπληρωθεί το σύνολο του προστίμου και δεν έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση).

– Απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 9 του ν.1512/1985.

– Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την περαίωση της διαδικασίας διατήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3775/2009 ή του Ν. 3843/2010.

– Βεβαίωση Περαίωσης της υπαγωγής στο ν.4178/2013 (η βεβαίωση εκδίδεται και για τις δηλώσεις που έχουν υπαχθεί στο ν.4014/2011        και έχουν μεταφερθεί στο ν.4178/2013, πριν τη λήξη του).

– Βεβαίωση Περαίωσης της υπαγωγής στο ν.4495/2017 (η βεβαίωση εκδίδεται και για τις δηλώσεις που έχουν υπαχθεί στο ν.4014/2011        και ν.4178/2013 και έχουν μεταφερθεί στο ν.4495/2017 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις), ή δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου στο ν.4495/2017.

-Απόφαση χαρακτηρισμού ακινήτου ως διατηρητέου ή νεότερου μνημείου, είτε στο σύνολο, είτε τμήμα αυτού.

– Στην περίπτωση κτιρίου ή τμήματος αυτού που βάσει ειδικών διατάξεων έχει ανεγερθεί χωρίς την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας από την πολεοδομία (π.χ. κτήριο που κατασκευάστηκε από την Πρόνοια) προσκομίζεται σχετικό έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία (π.χ. Τμήμα Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας στο οποίο τηρούνται σήμερα τα στοιχεία).

– Στην περίπτωση ακινήτου που έχει κατασκευαστεί με αρωγή προσκομίζεται βεβαίωση Υποθηκοφυλακείου ότι πρόκειται για αρωγή του Ελληνικού Δημοσίου ή οικοδομική άδεια για προσθήκη σε ήδη υπάρχον κτίριο από αρωγή.

Ημερομηνίες 

Το πρόγραμμα ακολουθεί τις βασικές γραμμές των προηγούμενων προγραμμάτων εξοικονόμησης.

Στο σκέλος του «Εξοικονομώ» επιλέξιμες για επιδότηση θα είναι οι δαπάνες για παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και έπειτα.

Δεκτά θα γίνονται Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που εκδόθηκαν μετά την 27η Νοεμβρίου 2017 ωστόσο η δαπάνη για την έκδοσή τους θα είναι επιλέξιμη μόνο για όσα εκδόθηκαν μετά τον Φεβρουάριο 2020.

Για τις παρεμβάσεις του σκέλους «Ανακαινίζω»  ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίστηκε η 26 Οκτωβρίου 2022, δηλαδή η ημερομηνία προδημοσίευσης του οδηγού του προγράμματος.

Βασικές πληροφορίες

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% και η αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι νέοι που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005, με οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Εξοικονομώ», και έως 20.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Ανακαινίζω».

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες του ακινήτου, με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα και να το ιδιοκατοικούν, ή να είναι πλήρεις κύριοι, ή επικαρπωτές και το εκμισθώνουν, για να ενταχθούν στο «Εξοικονομώ». Επίσης θα πρέπει να έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 50% τουλάχιστον, για να ενταχθούν στο «Ανακαινίζω» (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

 Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» κατοικίες με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης: «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021».

Μια κατοικία, για να κριθεί επιλέξιμη, θα πρέπει να είναι μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα και να:

– Υφίσταται νόμιμα.

– Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.

– Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

– Να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Το Πρόγραμμα καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες έως 32.500 ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικίας. Ειδικότερα ανά υποενότητα:

1.Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Εξοικονομώ»: Έως 22.500 ευρώ. Το πρόγραμμα καλύπτει από 45% έως 90% του ποσού των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από άτοκο δάνειο.

2.Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Ανακαινίζω»: έως 10.000 ευρώ. Καλύπτεται έως και το 30% του ποσού των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανακαίνισης ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν το κόστος των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, το εισόδημα, την παλαιότητα της κατασκευής, το αν η οικογένεια είναι μονογονεϊκή, πολύτεκνη ή έχει μέλος ΑΜΕΑ κ.α.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας