ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Η σύγκρουση μεταξύ των κορυφαίων φορέων και των ομοσπονδιών μηχανικών και δασολόγων γεωτεχνικών, για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στα τμήματα των Δασικών... Γιατί ξέσπασε σύγκρουση μηχανικών και δασολόγων για τις δασικές υπηρεσίες

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Η σύγκρουση μεταξύ των κορυφαίων φορέων και των ομοσπονδιών μηχανικών και δασολόγων γεωτεχνικών, για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στα τμήματα των Δασικών Υπηρεσιών ξεπερνά τα κλαδικά όρια και αφορά στο σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας, με προεκτάσεις στη δημόσια και ιδιωτική ακίνητη περιουσία, τα έργα, τις επενδύσεις και την αποτελεσματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

Αντιμαχόμενες επιστολές και ανακοινώσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕΩΤΕΕ) και αντίστοιχα της Ομοσπονδιών μηχανικών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) και δασολόγων, γεωτεχνικών (ΠΟΓΕΔΥ) του δημοσίου, που απευθύνονται προς την απελθούσα πολιτική αλλά και τη σημερινή, της υπηρεσιακής κυβέρνησης ηγεσία του ΥΠΕΝ θέτουν το θέμα του οργανογράμματος των Δασικών Υπηρεσιών και της περιγραφής των ειδικοτήτων για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων σε αυτές, με βάση τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα επιστημονικά προσόντα των συγκεκριμένων κλάδων.

-«Στο Οργανόγραμμα του Υπουργείου σας όπως ισχύει, περιγράφεται η διάρθρωση των οργανικών μονάδων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) χωρίς να αποτυπώνονται οι υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Τμήματος, χωρίς να αναφέρονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες τους και αφήνοντας εκτεθειμένους τους Υπαλλήλους σας, που ανήκουν στο κλάδο ΠΕ Μηχανικών που προέρχονται από τις πρώην Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», υπογραμμίζεται στην επιστολή του προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, προς τον πρώην υπουργό ΠΕΝ Κώστα Σκρέκα.

-«Η προώθηση τέτοιου είδους μαξιμαλιστικών και παντελώς αστήρικτων αιτημάτων, εν μέσω μάλιστα της προεκλογικής περιόδου, πιστεύουμε ακράδαντα ότι ξεπερνά κάθε έννοια επιστημονικής δεοντολογίας και δημιουργεί απαράδεκτες και αδικαιολόγητες διενέξεις μεταξύ των επαγγελματικών κλάδων» αναφέρεται στην απαντητική προς το ΤΕΕ επιστολή του προέδρου ΓΕΩΤΕΕ Μενέλαου Γαρδικιώτης , με παραλήπτη τον υπουργό ΠΕΝ Παντελή Κάπρο και διατυπώνεται η άποψη ότι: «οι αρμοδιότητες με τις οποίες είναι, ανέκαθεν, επιφορτισμένες οι Δασικές Υπηρεσίες αποτελούν αμιγώς αντικείμενα της Δασικής Επιστήμης, η οποία διακονείται και προάγεται στη χώρα μας αποκλειστικά από τα Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος».

Κρίσιμες αποφάσεις και συγκρούσεις συμφερόντων

Η διαμάχη για το οργανόγραμμα και  τις θέσεις ευθύνης στη διοικητική ιεραρχία των Δασικών Υπηρεσιών εκδηλώνεται σε μία περίοδο, που ετοιμάζονται πολλές και κρίσιμες αποφάσεις, οι οποίες συνδέονται με καθοριστικές επιλογές για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις αλλά και με μεγάλες συγκρούσεις μικρών και μεγάλων συμφερόντων στην άσκηση της δασικής πολιτικής.

Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων των Δασικών Υπηρεσιών, στη νέα πραγματικότητα έχουν ισχυρότατες θέσεις ευθύνης και δικαιώματα εισηγήσεων και αποφάσεων, που αφορούν σε τοπικό αλλά και ευρύτερο επίπεδο, περιβαλλοντικά, επενδυτικά, ιδιοκτησιακά και αναπτυξιακά θέματα μεγάλης εμβέλειας αναφέρουν στο ecopress ανεξάρτητοι παράγοντες, που γνωρίζουν καλά τις εξελίξεις και ειδικότερα εξηγούν ότι:

-«Ασφαλώς στο επίκεντρο του έργου όλων των Τμημάτων των Δασικών Υπηρεσιών είναι ή πρέπει να είναι η προστασία και διατήρηση των δασικών οικοσυστημάτων, η προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της δημόσιας περιουσίας», προσθέτοντας ότι «η σωστή διαχείριση του δάσους και των δασικών εκτάσεων απαιτεί και αναπτυξιακό σχεδιασμό διατήρησης και ορθής αξιοποίησης των έργων και των πόρων».

Οι υπηρεσιακές δομές των Δασικών Υπηρεσιών, που λειτουργούν ανά νομό της χώρας, κάτω από τις  Διευθύνσεις των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής,  διακρίνονται σε Τμήματα. Και τα Τμήματα των Δασικών Υπηρεσιών έχουν διακριτές αλλά και αλληλοσυμπληρούμενες αρμοδιότητες, που αντιστοιχούν σε επιστημονικές ειδικότητες και προσόντα.

Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι στο πεδίο ευθύνης των Τμημάτων, μεταξύ άλλων είναι: Διαχείρισης Δασών αμιγώς η αειφορική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων, Μελετών και Έργων τα κάθε είδους τεχνικά και δασοτεχνικά έργα, Χαρτογραφήσεων η τοπογραφία, η διαχείριση γεωδοτικών δεδομένων και η ερμηνεία αεροφωτογραφιών και στα Τμήματα Προστασίας Δασικού Περιβάλλοντος, οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι και πολλές και σημαντικές περιβαλλοντικές μελέτες και εγκρίσεις κ.α.

Παράλληλα όλα τα δασικά έργα ακολουθούν το θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων και μελετών, οι υπηρεσίες έχουν την υποχρέωση εκπόνησης μελετών, δημοπράτησης, συμμετοχής σε επιτροπές διαγωνισμών εισήγησης ανάθεσης των έργων, και πλήθος άλλων αρμοδιοτήτων, που απαιτούν το τεχνικό ή και συνδυάζουν το δασικό με το τεχνικό αντικείμενο.

«Κλειδί» των εξελίξεων οι Δασικοί Χάρτες

Οι ίδιοι παράγοντες τονίζουν ότι «κλειδί» των εξελίξεων είναι οι Δασικοί Χάρτες, οι οποίοι έχουν κυρωθεί προσωρινά για το 90% της επικράτειας, ωστόσο εκκρεμούν 330.000 χιλιάδες αντιρρήσεις ιδιωτών και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αναμόρφωση τους.

Όπως εξηγούν, γίνεται απολύτως νευραλγικός και καθοριστικός ο ρόλος, που έχουν να επιτελέσουν οι διευθυντές των νευραλγικών Τμημάτων των Δασικών Υπηρεσιών, με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις εγκυκλίους και αποφάσεις του ΥΠΕΝ των τελευταίων ετών, για τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό δασών και των άλλων κατηγοριών δασικών εκτάσεων στην διαδικασία τελικής κύρωσης των Δασικών Χαρτών.

Αναφέρονται ειδικότερα στην πρόβλεψη της νομοθεσίας του ΥΠΕΝ για το “αμάχητο τεκμήριο του δημοσίου”.  Στο εξής αποδίδεται ιδιοκτησιακό δικαίωμα στον ιδιώτη στις εκτάσεις για τις οποίες το δημόσιο δεν διαθέτει ακλόνητους τίτλους ιδιοκτησίας. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία να αποχαρακτηρίζονται δασικές εκτάσεις, μέσω της διαδικασίας εξέτασης αντιρρήσεων, κατάθεσης ιδιοκτησιακών και πολεοδομικών δικαιολογητικών και της φωτοερμηνείας των παλαιών δασικών χαρτών. Προβλέπονται ακόμη κατά περίπτωση επιτρεπόμενες χρήσεις, έργα και επενδύσεις σε δασικές εκτάσεις.

-«Ιδιοκτησιακά δικαιώματα, που μέχρι τώρα δεν αναγνωρίζονται μπορούν να αποδοθούν σε ιδιώτες και έργα, επενδύσεις, επεμβάσεις  που μέχρι τώρα απαγορεύονται μπορούν να υλοποιηθούν, εφόσον μέσω της αναμόρφωσης των Δασικών Χαρτών προκύψουν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια της νέας νομοθεσίας», λένε οι ειδικοί.

Οι ίδιοι σημειώνουν ότι: «Απαλείφεται  ο χαρακτηρισμός «Δάση και Δασικές εκτάσεις» (ΔΔ), στις οποίες τα πάντα απαγορεύονται και αποδίδονται με όρους και προϋποθέσεις ιδιοκτησιακά, πολεοδομικά και επενδυτικά δικαιώματα στις εκτάσεις, που θα αποκτήσουν νέο χαρακτηρισμό φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών, όπως: «Άλλης μορφής κάλυψης στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης / Άλλης μορφής κάλυψης στις αεροφωτογραφίες πρόσφατης λήψης» (ΑΑ) ή  «Άλλης μορφής κάλυψης στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης / Δάση και δασικές εκτάσεις στις αεροφωτογραφίες πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες ή στους κτηματικούς χάρτες» (ΑΔ)».

Έργα και προγράμματα

Ενδεικτικά  της σπουδαιότητας αλλά και των συγκρούσεων συμφερόντων θέματα, που διαχειρίζονται κατά περίπτωση οι διευθύνσεις των Τμημάτων των Δασικών Υπηρεσιών,  μεταξύ πολλών άλλων οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι είναι:

-Εγκρίσεις  έργων και επεμβάσεων εντός δασών και δασικών εκτάσεων, όπως για μικρά και μεγάλα έργα ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά πάρκα και αιολικά,  σε πεδινές εκτάσεις μέχρι σε απάτητες βουνοκορφές στα νησιά και την ηπειρωτική χώρα.

-Μεγάλες ξενοδοχειακές  επενδύσεις, οικιστικές, βιομηχανικές και άλλες αναπτύξεις,  κυρίως σε νησιά τουριστικές περιοχές.

-Έργα δασικής οδοποιίας, που αποτελούν τεράστιο δίκτυο και αφορούν σε μελέτες και έργα χιλιάδων χιλιομέτρων σε όλη τη χώρα.

-Έργα των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, που περιλαμβάνουν αναδασώσεις, αντιπλημμυρικά, οδοποιίες, βιολογικούς καθαρισμούς, μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων κ.α.

Οργανόγραμμα «κυλιόμενης άμμου»

 Αφετηρία της νέας σύγκρουσης, μεταξύ του ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ και αντίστοιχα της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και ΠΟΓΕΔΥ αποτελεί  ο τρόπος, που επιχείρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας στο Υπουργείο.

Ιδρύθηκε η νέα Γενική Γραμματεία Δασών στο ΥΠΕΝ και στελεχώθηκε με 3300 υπαλλήλους από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, χωρίς νέο ολοκληρωμένο και οριστικό οργανόγραμμα κοινής αποδοχής, αφήνοντας ανοιχτή σε ερμηνείες, πιέσεις και κατά περίπτωση ρυθμίσεις, τη διαμόρφωση της διάταξη μάχης της διοικητικής ιεραρχίας των Δασικών Υπηρεσιών. Πρόκειται για μια πρακτική που έχει παγιωθεί τα πολλά τελευταία χρόνια με «οργανόγραμμα κυλιόμενης άμμου», συμπληρωματικών και τροποποιητικών αποφάσεων, η οποία οποία τώρα παίρνει άλλη διάταση, λόγω των πολλών κρίσιμων αποφάσεων και μεγάλων συγκρούσεων συμφερόντων στην άσκηση της δασικής πολιτικής.

Το ΣτΕ, αποδεχόμενο τον «επείγοντα χαρακτήρα» της καταρχήν ενσωμάτωσης των Δασικών Υπηρεσιών και τη ρητή δέσμευσή που ανέλαβε το Υπουργείο, για την άμεση συμπλήρωση των ελλείψεων, έκρινε «οριακά νόμιμη», ως προς τη διάρθρωση των οργανικών μονάδων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 1.8.2021, με την οποία έγινε η μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο ΥΠΕΝ. Και αυτό γιατί στο σχετικό άρθρο (26 Β) του ισχύοντος Οργανογράμματος του Υπουργείου δεν αποτυπώνονται οι υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Τμήματος αλλά ούτε περιγράφονται οι ειδικότερες αρμοδιότητές τους.

Αποφάσεις από τη νέα κυβέρνηση

Ενόψει λοιπόν της διαμόρφωσης του νέου οργανογράμματος του ΥΠΕΝ, οι τοποθετήσεις στις θέσεις ευθύνης στη διοικητική ιεραρχία των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας πυροδοτούν τη νέα σύγκρουση, μεταξύ των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων μηχανικών και δασολόγων γεωτεχνικών αλλά και αναζωπυρώνουν διαμάχες του παρελθόντος.

Έτσι ήρθαν στην επιφάνεια «ανοιχτοί λογαριασμοί» και για άλλες θέσεις πρώτης γραμμής του ΥΠΕΝ, όπως της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού (της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος), όπου με τις ισχύουσες ρυθμίσεις έχει ανοίξει πεδίο και για δασολόγους γεωτεχνικούς, καθώς δεν προβλέπεται ότι της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας προΐσταται μόνο υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών.

Οι εξελίξεις πλέον μεταφέρονται στις Ομάδες Εργασίας, που θα αναλάβουν τη διαμόρφωση του σχεδίου νέου Οργανισμού του ΥΠΕΝ, όπως φαίνεται σε συγκρουσιακό κλίμα, χωρίς να αποκλείονται τελικώς και οι συναινέσεις, μεταξύ των δύο ισχυρών εντός και εκτός του υπουργείου επιστημονικών κλάδων.

Είναι μπροστά οι τελικές αποφάσεις, με βάση τις προτάσεις που θα κατατεθούν από τις εμπλεκόμενες πλευρές για το νέο οργανόγραμμα, τις οποίες θα κληθεί να λάβει η νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, που θα τοποθετηθεί από τη νέα κυβέρνηση, όταν προκύψει από τις εθνικές εκλογές.

Σημειώνεται  ότι στις Δασικές Υπηρεσίες υπάρχει αριθμητική υπεροχή των δασολόγων δασοτεχνικών ενώ οι μηχανικοί είναι λίγες δεκάδες.  Οι θέσεις των διευθυντών Τμημάτων των Δασικών Υπηρεσιών προσφέρουν επίδομα θέσης της τάξης των 200 ευρώ και έχουν θετική επίδραση στην επαγγελματική εξέλιξη και στους όρους συνταξιοδότησης για όσους τοποθετούνται και υπηρετούν σε αυτές.

Τι λένε τα Επιμελητήρια και οι Ομοσπονδίες

Μέσα από τις αντιδράσεις των φορέων μηχανικών και δασολόγων γεωτεχνικών προκύπτουν οι εστίες διαμάχης για τις θέσεις ευθύνης στις Δασικές Υπηρεσίες.

Το ΤΕΕ

-«Η ανέλιξη, προαγωγή και κατάληψη θέσης ευθύνης, αλλά και το στηριζόμενο στο άρθρο 103 του Συντάγματος προβάδισμα κατηγοριών αποτελεί θεμελιώδες, συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των υπαλλήλων ΠΕ Μηχανικών» τονίζεται στην επιστολή του προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού προς το ΥΠΕΝ και αναλυτικά σημειώνεται ότι:

-«Αξιότιμε Υπουργέ λάβαμε γνώση από μέλη μας για τη μη συμπερίληψη των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών μεταξύ εκείνων που έχουν τα προσόντα να οριστούν ως προϊστάμενοι των Τμημάτων των Δασικών Υπηρεσιών. Επί του συγκεκριμένου θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο ΠΔ 132/30-10-2017 (ΦΕΚ 160Α’) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 29/20-4-2022 (ΦΕΚ 77Α), αποτυπώνεται ο Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 13-8-2021 «’Εκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας μεταφέρονται στο Υπουργείο σας.

Στο ισχύον Οργανόγραμμα του Υπουργείου σας, στο άρθρο 26Β του ΠΔ 132/2017 όπως ισχύει, περιγράφεται η διάρθρωση των οργανικών μονάδων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) χωρίς να αποτυπώνονται οι υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Τμήματος, χωρίς να αναφέρονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες τους και αφήνοντας εκτεθειμένους τους Υπαλλήλους σας που ανήκουν στο κλάδο ΠΕ Μηχανικών που προέρχονται από τις πρώην Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Η ανέλιξη, προαγωγή και κατάληψη θέσης ευθύνης, αλλά και το στηριζόμενο στο άρθρο 103 του Συντάγματος προβάδισμα κατηγοριών αποτελεί θεμελιώδες, συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των υπαλλήλων ΠΕ Μηχανικών.

Επισημαίνουμε ότι η μη συμπερίληψη των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών μεταξύ εκείνων που είχαν δικαίωμα να οριστούν προϊστάμενοι των Τμημάτων των Δασικών Υπηρεσιών είχε αναδειχθεί και υπό το προηγούμενο διαρθρωτικό σχήμα στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Ενδεικτικό της παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων των υπαλλήλων ΠΕ Μηχανικών αποτελεί το ότι, με το προϊσχύον καθεστώς, είχαν δικαίωμα να καταλάβουν θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Δασοπόνων όχι όμως υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικοί δεδομένου του γεγονότος ότι και οι αρμοδιότητες και τα συγκεκριμένα καθήκοντα ενέπιπταν στο γνωστικό και επιστημονικό αντικείμενο της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών.

Κάθε αρμόδια αρχή (Υπουργείο, κλπ) κατά την κατάρτιση των οργανισμών των οικείων υπηρεσιών της, προσδιορίζει, ανάλογα με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων, από ποιες κατηγορίες και από ποιους κλάδους κάθε κατηγορίας θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών της μονάδων, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ορίσει ότι θα προέρχονται από όλες τις κατηγορίες ή από όλους τους κλάδους κάθε κατηγορίας, εντούτοις οι συνταγματικές αρχές της αξιοκρατίας και της ισότητας επιβάλουν, και αποτελεί πάγια θέση του ΤΕΕ, ο εν λόγω προσδιορισμός των κατηγοριών που ορίζονται προϊστάμενοι των οικείων οργανικών μονάδων που απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις να λαμβάνει υπόψη το γνωστικό αντικείμενο, το επιστημονικό αντικείμενο, τα επαγγελματικά δικαιώματα εκάστης κατηγορίας και κλάδου με τις αρμοδιότητες της εκάστοτε οργανικής μονάδας. Επιπλέον η αρχή της αξιοκρατίας αφορά τόσο το διορισμό όσο και την σταδιοδρομία των υπαλλήλων και την προαγωγική του εξέλιξη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας καλούμε να εξετάσετε το θέμα και να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύννομη διάρθρωση των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, παρέχοντας στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών το δικαίωμα να οριστούν ως Προϊστάμενοι στα Τμήματα των Δασικών Υπηρεσιών».

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Στην επιστολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ που υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και η γενική γραμματέας Πλουμίτσα Τριανταφυλλοπούλου προς το ΥΠΕΝ, μεταξύ άλλων τονίζεται ότι:

-«Όπως γνωρίζετε, είχε ήδη αναδειχθεί και υπό το προηγούμενο διαρθρωτικό σχήμα στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, η προβληματική και σε κάθε περίπτωση παράνομη μη συμπερίληψη των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών μεταξύ εκείνων που είχαν δικαίωμα να οριστούν Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Δασικών Υπηρεσιών. Μάλιστα, γεγονός απολύτως ενδεικτικό της κατάφωρης παραβίασης θεμελιωδών, συνταγματικά κατοχυρωμένων, δικαιωμάτων των υπαλλήλων ΠΕ Μηχανικών (όπως είναι το δικαίωμα ανέλιξης, προαγωγής και κατάληψης θέσης ευθύνης, αλλά και το στηριζόμενο στο άρθρο 103 του Συντάγματος προβάδισμα κατηγοριών) αποτελεί το ότι, υπό το προϊσχύον καθεστώς, είχαν το δικαίωμα να καταλάβουν θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Δασοπόνων όχι όμως υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικοί, μολονότι αντικειμενικά οι αρμοδιότητες και τα συγκεκριμένα καθήκοντα ενέπιπταν απολύτως στο γνωστικό και επιστημονικό αντικείμενο της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών». Αναλυτικά την παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ Δείτε εδώ στο ecopress

ΓΕΩΤΕΕ 

Με επιστολή του προς τον υπηρεσιακό Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Μενέλαος Γαρδικιώτης, εκφράζει τον προβληματισμό του για τις παρεμβάσεις ΤΕΕ και ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς την πρώην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ σχετικά με τους προϊσταμένους τμημάτων των Δασικών υπηρεσιών. Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής του προέδρου ΓΕΩΤΕΕ έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, με έντονο προβληματισμό αλλά και έκδηλη αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο σχετικών επιστολών των Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και Τ.Ε.Ε. προς την πρώην πολιτική ηγεσία του Υ.Π.ΕΝ., με τις οποίες ζητείται, ενόψει της τροποποίησης του Οργανισμού του Υπουργείου (Π.Δ. 132/2017, ΦΕΚ160 Α’), να συμπεριληφθούν οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών μεταξύ εκείνων που δύνανται να οριστούν Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Δασικών Υπηρεσιών.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί ζητημάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αειφορική διαχείριση και προστασία των δασών και του περιβάλλοντος, αλλά και ως κοινός φορέας έκφρασης και δράσης των Δασολόγων – μελών του, οι οποίοι υπηρετούν τους προαναφερόμενους σκοπούς με αυταπάρνηση και κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, στελεχώνοντας τις Δασικές Υπηρεσίες όλης της χώρας, οφείλει να τονίσει τα ακόλουθα:

Η προώθηση τέτοιου είδους μαξιμαλιστικών και παντελώς αστήρικτων αιτημάτων, εν μέσω μάλιστα της προεκλογικής περιόδου, πιστεύουμε ακράδαντα ότι ξεπερνά κάθε έννοια επιστημονικής δεοντολογίας και δημιουργεί απαράδεκτες και αδικαιολόγητες διενέξεις μεταξύ των επαγγελματικών κλάδων. Σε μια χρονική στιγμή όπου το ζητούμενο είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών και η επίλυση, γενικότερα, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του Υ.Π.ΕΝ., αιτήματα σαν τα παραπάνω σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί πως κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την πάγια νομολογία, ο καθορισμός των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων υπαλλήλων που δύναται να προΐστανται των οργανικών μονάδων των δημοσίων φορέων, θα πρέπει να γίνεται συσχετίζοντας, απαρέγκλιτα, τις αρμοδιότητες – αντικείμενα των εν λόγω υπηρεσιών με το απαιτούμενο, για κάθε θέση ευθύνης, επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο των υπαλλήλων.

Οι αρμοδιότητες με τις οποίες είναι, ανέκαθεν, επιφορτισμένες οι Δασικές Υπηρεσίες (αειφορική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων, αναδασώσεις, ορεινά δασοτεχνικά έργα, προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της δημόσιας περιουσίας, θηραματοπονία κ.α.), αποτελούν αμιγώς αντικείμενα της Δασικής Επιστήμης, η οποία διακονείται και προάγεται στη χώρα μας αποκλειστικά από τα Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Δεδομένου λοιπόν ότι τα προαναφερόμενα υπηρεσιακά καθήκοντα/αρμοδιότητες εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης των Δασολόγων – μελών μας και ανήκουν στα νομοθετικά κατοχυρωμένα, με το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α”), επαγγελματικά δικαιώματά τους, θεωρούμε πως στην επικείμενη τροποποίηση του Οργανισμού του Υ.Π.ΕΝ, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητώς ότι στα Τμήματα των Δασικών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι της ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων και, τηρουμένου του προβαδίσματος των κατηγοριών, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, υπάλληλοι ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΓΕΩΤΕ.Ε. ζητά τη συμμετοχή εκπροσώπων του σε όλες τις Ομάδες Εργασίας που θα αναλάβουν τη διαμόρφωση του σχεδίου νέου Οργανισμού του Υ.Π.ΕΝ., δηλώνοντας ταυτόχρονα πως θα χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του.

Αναμένοντας τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες επί του θέματος, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον σχετική πληροφορία, διευκρίνιση ή συνεργασία».

Η ΠΟΓΕΔΥ

Η ΠΟΓΕΔΥ σημειώνει ότι «μετά από πολύ ψύχραιμη ανάγνωση των αιτημάτων, θεωρεί ότι η ανακίνηση του θέματος των προϊσταμένων διοίκησης ή του προβαδίσματος κατηγοριών κλάδων, που κατ επέκταση αφορούν τα ισχύοντα επαγγελματικά δικαιώματα των κλάδων Μηχανικών και Γεωτεχνικών αλλά και τον ιδιαίτερο  χαρακτήρα των Δασικών Υπηρεσιών, αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που επίκειται ο διορισμός της υπηρεσιακής Κυβέρνησης και ο δεύτερος κύκλος των Βουλευτικών Εκλογών, είναι άκαιρη και δημιουργεί προβληματισμούς για τη σκοπιμότητα της.

Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ και τα Γεωτεχνικά Σωματεία που εκφράζει, θεωρούν ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να έχουν την απαραίτητη νομοτεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση με βάση τις ασκούμενες αρμοδιότητες και τα αντικείμενα που διαχειρίζονται οι δασικές Υπηρεσίες και να λύνονται θεσμικά από τα αρμόδια όργανα στον κατάλληλο χρόνο και μέσα στα όρια που θέτει η επιστημονική δεοντολογία, ώστε να μην καλλιεργείται κλίμα κλαδικών διενέξεων μεταξύ των επαγγελματικών κλάδων των Μηχανικών και των Γεωτεχνικών-Δασολόγων».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας