ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου / Το «Ecopress» παρουσιάζει όλες τις προθεσμίες κατάθεσης και διόρθωσης των μισθωτηρίων και των δηλώσεων COVID αλλά και τα κύρια λάθη... Μισθώσεις: οι προθεσμίες, λάθη που κοστίζουν & τα βήματα για την αποζημίωση

Της Ντίνας Καράτζιου /

Το «Ecopress» παρουσιάζει όλες τις προθεσμίες κατάθεσης και διόρθωσης των μισθωτηρίων και των δηλώσεων COVID αλλά και τα κύρια λάθη και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στη διαδικασία επιστροφής των ποσών που δικαιούνται από τις μειώσεις ενοικίων.

Ο φοροτεχνικός σύμβουλος του Γραφείου Ενημερώσεως της ΠΟΜΙΔΑ κ. Αλκης Κωφός ανέλυσε τις προθεσμίες και τα λάθη  που πρέπει να αποφύγουν και να διορθώσουν οι ιδιοκτήτες, στην πρόσφατη διαδικτυακή εκδήλωση της Ομοσπονδίας.

Η οδηγία SOS για τους ιδιοκτήτες

Ως επισήμανση ειδικής σημασίας η οποία υπογραμμίστηκε κι από τον Οικονομολόγο -φοροτεχνικό  κ. Αντώνη Μουζάκη, είναι, ότι οι  ιδιοκτήτες θα πρέπει να διορθώσουν τυχόν διαφορές μεταξύ της δήλωσης Covid και του μισθωτηρίου που έχει κατατεθεί στη ΔΟΥ προκειμένου να επωφεληθούν της επιστροφής του 50 % της μείωσης».

Οι προθεσμίες που λήγουν άμεσα για τους ιδιοκτήτες

*Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 είναι η τελευταία προθεσμία  που μπορούν να καταθέσουν οι φορολογούμενοι μισθώσεις ακινήτων παρελθόντων ετών πριν το 2014 . Αφορούν μισθώσεις που είτε δεν έχουν καταθέσει είτε έχουν κάποια αλλαγή στη χρονική διάρκεια της μίσθωσής τους. Είτε έχει αλλάξει το μίσθωμα και ήταν  σε κάθε περίπτωση σε ισχύ μέχρι τις 12/ 06/ 2020. Εφόσον γίνε εμπρόθεσμα η κατάθεση των μισθώσεων, δεν θα υπάρξουν πρόστιμα και προσαυξήσεις.

* Μέχρι τις 4 /12 2020  χωρίς περαιτέρω παράτση  επίσης, θα πρέπει να υποβληθεί κάθε δήλωση λύσης   μίσθωσης της οποίας δεν έχει δηλωθεί μέχρι και τώρα η λύση της. Για ισχύ και πάλι μέχρι τις 12/06.

* Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνουν οι φορολογούμενοι και να προσθέτουν μέσα στη μερίδα τους στο taxis τα μισθωτήρια συμβόλαια έναρξης και λύσης.  Ειδικά όσον αφορά τη λύση της μίσθωσης ,  πρέπει υποχρεωτικά να κατατίθενται άμεσα, για μην φαίνονται ενεργά.

Δηλώσεις Covid

*Μέχρι τις 15/12 /2020  τοποθετείται η προθεσμία της διόρθωσης των  δηλώσεων Covid.

Κάθε φορολογούμενος, μέσα στη μερίδα του στο ΤΑΧΙS, εφόσον έχουν γίνει λάθη στις δηλώσεις Covid που έχει καταθέσει,  θα βρει  σχετικό μήνυμα, το οποίο θα πρέπει να διαβάσει, για να μπορέσει να κατανοήσει τι λάθη υπάρχουν, ώστε να τα διορθώσει

* Μέχρι τις 31 /12/ 2020 οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις   Covid  για το μήνα Οκτώβριο.

* Εχει ανοίξει η εφαρμογή για τις δηλώσεις Covid μηνός Νοεμβρίου με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ για επιμήκυνση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων COVID  κατά 40 ημέρες, ήτοι μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που αφορά η μείωση. Ετσι η προθεσμία των δηλώσεων COVID  εξομοιώνεται με την κλασσική προθεσμία υποβολής των μισθωτηρίων, των τροποποιήσεων και των δηλώσεων λύσης μισθώσεων.

Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος λόγω μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι εκμισθωτές υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid», αρχική ή τροποποιητική, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορά η μείωση».

Κυριότερα λάθη στις δηλώσεις Covid :

Δύο είναι τα κυριότερα λάθη που κάνουν οι ιδιοκτήτες κατά την υποβολή δηλώσεων Covid:

*Η συμφωνία μίσθωσης έχει παραταθεί σιωπηρά και δεν έχουν υποβάλλει κάποια τροποποιητική δήλωση.

* Υποβλήθηκαν δηλώσεις Covid, με αρχικό μίσθωμα  διαφορετικό από αυτό που υπάρχει μέσα στη μερίδα τους στο ΤΑΧΙΣ και θα πρέπει να γίνει η τροποποίηση.

 Ποιοι ιδιοκτήτες δεν παίρνουν αποζημίωση για  τα κουρεμένα ενοίκια

Δεν εφαρμόζονται οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις στις περιπτώσεις «Δηλώσεων Covid» όπου:

α. Έχει δηλωθεί μη αποδοχή της «Δήλωση Covid» έστω και από έναν από τους αντισυμβαλλόμενους μισθωτές ή τους συνιδιοκτήτες επί της προβλεπόμενης προθεσμίας.

β. Δεν δηλώθηκε μείωση του μισθώματος για τους μήνες που αφορά η «Δήλωση Covid» .

γ. Έχει δηλωθεί μίσθωση ακινήτου με χρήση κύριας κατοικίας και ο μισθωτής δεν είναι ούτε ο ίδιος ούτε ο/η σύζυγος/Μ.Σ.Σ., εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης σε αναστολή, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ η του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής αντίστοιχα, σε πληττόμενη επιχείρηση βάσει των κείμενων διατάξεων.

δ. Η μείωση μισθώματος αφορά φοιτητή για τον μήνα Μάρτιο ή μισθωτές με επαγγελματική σύμβαση μίσθωσης που δεν έχουν ενταχθεί στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων.

ε. Η μείωση μισθώματος είναι μικρότερη του 40%.

στ. Ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του μισθωτή τελεί σε αναστολή για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

ζ. O μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και έχει μισθώσει ακίνητο με χρήση κατοικίας.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας