ecopress
Του Νίκου Ηλιάδη* Απαιτείται η εμπλοκή των μηχανικών στις διαδικασίες της δια-βίου εκπαίδευσης σε τρομακτική κλίμακα, ενεργών και επίτιμων, για την ανύψωση του τεχνολογικού... Ο ρόλος του μηχανικού στη δια-βίου εκπαίδευση

Του Νίκου Ηλιάδη*

Απαιτείται η εμπλοκή των μηχανικών στις διαδικασίες της δια-βίου εκπαίδευσης σε τρομακτική κλίμακα, ενεργών και επίτιμων, για την ανύψωση του τεχνολογικού επιπέδου λειτουργίας της χώρας σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και εξασφάλιση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας .

Οι μέχρι σήμερα πρακτικές είναι προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση , εμπλέκονται σχεδόν …όλοι εκτός των μηχανικών !!!! προφανώς ως καταλληλότεροι φορείς της τεχνολογίας στον Ελληνικό χώρο. Μια ακόμη Ελληνική ιδιαιτερότητα .

Τα χιλιάδες επαγγέλματα αλλάζουν περιεχόμενο ενώ αυτά που απαιτούν χαμηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες ( ΙΕΚ ) εξαφανίζονται από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις . Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να επανα-εκπαιδευθούν για να ενταχθούν παραγωγικά σε άλλα σημεία του οικονομικού συστήματος.

Συνημμένα:

α) Το πρόγραμμα διμήνου Μαρτίου Απριλίου του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Δήμου Κηφισιάς που περιλαμβάνεται και παρουσίαση του Νίκου Ηλιάδη της 23ης Μαρτίου. δείτε εδώ

β) Κείμενο του OECD του οργανισμού για την Οικονομική Ανάπτυξη και συνεργασία. δειτε εδώ

Δια βίου Εκπαίδευση απαιτείται και από τους Δήμους και από όλους τους δυνατούς φορείς στη σύγχρονη εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων . Απαιτείται συσχέτιση με τις “εμπειρίες από την εισαγωγή στο εκπαιδευτικό σύστημα του Maryland Plan”.

Χωρίς το ξεκαθάρισμα όμως του τοπίου της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αντικειμενικών διαδικασιών πιστοποίησης θα πολλαπλασιασθούν τα χρόνια από δεκαετίες προβλήματα . ( Σχέση ΑΕΙ /ΑΤΕΙ / Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / ΤΕΙ/ ΙΕΚ / Ανώτερες ιδωτικές σχολές που θεωρητικά έχουν καταργηθεί με την ίδρυση των ΤΕΙ / Παραρτήματα Ξένων Πανεπιστημίων κλπ.

Η δια-βίου εκπαίδευση είναι απαραίτητη στη σύγχρονη εποχή από όλους τους δυνατούς φορείς , και από τους Δήμους της χώρας. Θετικό παράδειγμα οι “Κύκλοι διαλέξεων στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Κηφισιάς”.

Όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που αδειοδοτήθηκαν για παροχή δια βίου εκπαίδευσης , θα πρέπει να αναπτύσσουν συγκεκριμένες προκαθορισμένες γνώσεις και δεξιότητες υπό μορφή αντικειμενικών στόχων , να διαπιστώνεται η πραγματοποίησή τους με κατάλληλα αντικειμενικά συστήματα αξιολόγησης / πιστοποίησης , να έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και να δημιουργούν προστιθέμενη αξία.

Πρόσφατος Κατάλογος Κέντρων δια βίου Μάθησης στον Ελληνικό χώρο δείτε εδώ

Το πρόγραμμα διμήνου Μαρτίου -Απριλίου 2023 του Δήμου Κηφισιάς δεν συνδέεται ιδιαίτερα με την προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων για την εξελισσόμενη αγορά εργασίας στην οποία οι ραγδαίες τεχνολογικές μεταβολές αλλάζουν το περιεχόμενο όλων των επαγγελμάτων , τον τρόπο ζωής και εξαφανίζουν τα επαγγέλματα που απαιτούν χαμηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες ( ΙΕΚ)., όμως είναι μια αξιόλογη προσπάθεια προς την επιθυμητή κατεύθυνση . Δηλαδή, την προσαρμογή στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που επιταχύνονται από την ψηφιακή μετάβαση και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής .

Ανάλογες προσπάθειες γίνονται για να δρομολογηθούν παρόμοιες πρακτικές και στο Δήμο Ηρακλείου όπως και σε πολλούς άλλους Δήμους.

Ο Δήμος Ηρακλείου διαπιστώνει εύκολα κανείς ότι διαθέτει την εμπειρία και το το ανθρώπινο δυναμικό για να αναπτύξει την κρίσιμη αυτή για τη σημερινή εποχή αναπτυξιακή δραστηριότητα με προφανή γενικότερα πλεονεκτήματα και προεκτάσεις.

Σε ανάρτησή του ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής καλεί τους Δημότες να εμπλακούν στις απαιτούμενες πλέον διαδικασίες.

η https://iraklio.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%C%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD

Τα μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης στις Δυτικές χώρες , κατάλληλα πιστοποιούμενα , είναι δυνατόν αθροιστικά να οδηγούν και σε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που απονέμονται από τους διάφορους επαγγελματικούς συλλόγους. Για να είναι αυτό εφικτό και στη χώρα μας θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο των αλληλοεπικαλύψεων στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, θέμα που είναι εκκρεμότητα από δεκαετίες. Στην αντίθετη περίπτωση , η δια βίου εκπαίδευση θα προσθέσει αλληλοεπικαλύψεις στην υπάρχουσα ασάφεια .

Πλήθος επιμελητηρίων λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στo πλαίσια της αποκέντρωσης απονομής και επαγγελματικών δικαιωμάτων και της διάκρισης μεταξύ εκπαίδευσης ( απονομής εκπαιδευτικών τίτλων ) , και αγοράς εργασίας. H ιστοσελίοδα των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας ( The Association of Euro chambers) https://www.eurochambres.eu  (45 μέλη / σύνδεσμοι, 1700 περιφερειακά επιμελητήρια εμπορίου και βιομηχανίας, 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις από τις οποίες ποσοστό 93% είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ,120 εκατομμύρια εργαζόμενοι) για χιλιάδες επαγγέλματα.

Οι διάφορες επαγγελματικές ενώσεις εγγράφουν τα μέλη τους με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης , εξετάσεις , και τότε οι επαγγελματίες αυτοί μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους με τα προβλεπόμενα ή καθοριζόμενα επαγγελματικά δικαιώματα.

Με την απαίτηση από πλευράς επιμελητηρίων συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων συνδέεται και η εκπαίδευση με την αγορά εργασίας που είναι ολοένα και μεγαλύτερη πιεστική ανάγκη της σύγχρονης εποχής.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα και η άσκηση των επαγγελμάτων ελέγχεται από τις συντεχνίες των εργαζομένων και απλά εποπτεύεται από την πολιτική εξουσία ως προς την εφαρμοζόμενη διαδικασία.

Η δια βίου εκπαίδευση καθώς οι ραγδαίες εξελίξεις αλλάζουν το περιεχόμενο όλων των επαγγελμάτων , είναι η μεγαλύτερη ανάγκη και η μεγαλύτερη βιομηχανία στη σύγχρονη μετα -βιομηχανική εποχή

Απαιτείται γενικότερα η ανύψωση του τεχνολογικού επιπέδου λειτουργίας της αγοράς εργασίας στη χώρα μας για να αποκτήσει την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα για επιθυμητό επίπεδο ζωής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επισήμανση στο ΣΤΟ 3o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : Η Ολλανδία παράγει σε αξία 1700 ευρώ το στρέμμα, το Ισραήλ 1290 και η Ελλάδα μόλις 190… Απαιτείται η εμπλοκή μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και στον πρωτογενή τομέα για να υπάρξουν δυνατότητες ανύψωσης του τεχνολογικού επιπέδου λειτουργίας του . Η ανύψωση αυτή θα εξασφαλίσει μεγάλες ποιοτικές βελτιώσεις , αλλά παράλληλα θα εκτοπίσει εργαζομένους αφού θα χρειάζονται λιγότεροι για την πραγματοποίηση μιας συγκεκριμένης ποσότητας δουλειάς. , που θα πρέπει να εκπαιδευθούν με προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για ένταξη παραγωγικά σε άλλα σημεία του οικονομικού συστήματος.( Στις ΗΠΑ 1.5 % του πληθυσμού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα που τρέφει τα 350 εκατομμύρια και κάνουν και εξαγωγές, , και αντίστοιχα στη Γερμανία 3% , στην Αγγλία 3% ). https://www.eleftheria.gr/αγροτικά/item/155405-η-ολλανδία-παράγει-σε-αξία-1700-ευρώ-το-στρέμμα,-το-ισραήλ-1290-και-η-ελλάδα-μόλις-190….html

Για να μπορεί ο κοινός άνθρωπος να λειτουργήσει ορθολογικά στη σύγχρονη κοινωνία και να παρακολουθήσει τις ραγδαίες τεχνολογικές μεταβολές, τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, και να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή , που σημαίνει αχρήστευση και αντικατάσταση εξοπλισμών δισεκατομμυρίων, την εξαφάνιση επαγγελμάτων που απαιτούν χαμηλής στάθμης γνώσης και δεξιότητες ( ΙΕΚ) , αλλαγή του περιεχομένου όλων των επαγγελμάτων , την μετακίνηση πλήθους εργαζομένων σε άλλα σημεία του οικονομικού συστήματος για παραγωγική εργασία.

Από το 1991 στο υπόμνημα της επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση , υποστηρίζονταν ότι απαιτείται αύξηση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , και η δημιουργία μιας ευρύτατης υποδομής στους εκπαιδευόμενους / μελλοντικούς εργαζομένους που θα αποτελεί τη βάση για εξειδικεύσεις με δια βίου εκπαίδευση σε άγνωστους σήμερα τομείς που θα δημιουργήσουν οι ραγδαίες εξελίξεις.

Τα 2/3 των θέσων εργασίας στις σύγχρονες ανταγωνιστικές αγορές εργασίας στο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, απαιτούν κάποια μορφή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι υπόλοιπες υψηλών προδιαγραφών εκπαιδευτική υποδομή .

Στη χώρα μας αυτό υλοποιήθηκε με την ιδιαιτερότητα που την διακρίνει , με την ίδρυση πλήθους πανεπιστημιακών σχολών που δεν συνδέονται με την παραγωγή , που εξυπηρετούν περισσότερο αυτούς που τις λειτουργούν με δημόσια δαπάνη . Απ’ ότι φαίνεται εκ του αποτελέσματος αυτό μπορούσε να κάνει. Δίνεται έμφαση στα ΙΕΚ , που νομοτελειακά στη βαθμίδα αυτή εκπαιδεύουν σε επαγγέλματα που θα φθίνουν με τις τεχνολογικές μεταβολές, ανεξάρτητα από τις όποιες προσπάθειες συντήρησης παραδοσιακών αναχρονιστικών πρακτικών των συνδικάτων , ενώ δεν επιτρέπεται και η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων που θα δημιουργούσαν ανταγωνισμό.

Στις σχολές αυτές που δεν συνδέονται με την παραγωγή οι υποψήφιοι εισάγονταν με τη γνωστή χαμηλή βαθμολογία 1-2. Και όταν καθιερώθηκε η βάση εισαγωγής για να προστατευθούν , παρουσιάσθηκε πλήθος κενών θέσεων σπουδαστών.

Επιπλέον, δεν διαθέτουμε σύγχρονη αγορά εργασίας σε συνδυασμό με αντιπαραγωγικό κρατιστικό σύστημα , με αποτέλεσμα οι εκπαιδευμένοι νέοι να προσπαθούν να εντάξουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στο εξωτερικό, με τεράστιο κοινωνικό και ατομικό κόστος .

Στις Δυτικές χώρες που η αγορά παρακολουθεί τις εξελίξεις για να παραμένει ανταγωνιστική και να εξασφαλίζει εισόδημα , οι εργαζόμενοι ειδοποιούνται να παρακολουθήσουν προγράμματα εκσυγχρονισμού δια βίου εκπαίδευσης για να διατηρήσουν την άδεια εργασίας που διαθέτουν , υπάρχει πλήθος οργανισμών αντικειμενικής αξιολόγησης – πιστοποίησης ( διαθέτουν παραρτήματα και στις μη ανεπτυγμένες χώρες , η χώρα μας μας δεν έχει ), ερευνητικά κέντρα που παράγουν νέα γνώση και ιδρύματα για ανάλογους εκπαιδευτές που παρακολουθούν τις εξελίξεις που εμείς δεν παράγουμε κ.ά.

Η δια βίου εκπαίδευση , ουσιαστική όχι τυπική αποκλειστικά για απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων, κάτι που θα γίνεται ολοένα και δυσκολότερο αν δεν ανταποκρίνεται στην ουσία, πρέπει να γίνεται από όλους τους δυνατούς φορείς.

Θα πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί μεταφοράς της τεχνογνωσίας από τα σημεία που παράγεται , και διάχυσής της στην αγορά και στους εργαζόμενους από εκπαιδευτές που θα εκπαιδεύονται σε κατάλληλες για το θέμα πανεπιστημιακές σχολές , που δεν υπάρχουν στη χώρα .

Η δια-βίου εκπαίδευση σε άλλες χώρες μπορεί να οδηγήσει και σε απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. Πολλά πανεπιστήμια διαθέτουν τμήμα δια-βίου εκπαίδευσης ( Continuing Education) . Ανακοινώνουν ανά εξάμηνο την προσφορά μεταπτυχιακών μαθημάτων συγκεκριμένων μονάδων σπουδών για συγκεκριμένα θέματα που θεωρούν ότι θα συγκεντρώσουν ενδιαφερομένους . Πολλές επιχειρήσεις καταβάλλουν το κόστος των διδάκτρων εργαζομένων τους για συγκεκριμένα μαθήματα που προσφέρονται, επενδύοντας στη γνώση που θα αποκτήσουν.

Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι απλώς παρακολουθούν ορισμένα μαθήματα για να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες στην επαγγελματική τους πορεία .

Όμως υπάρχει και η δυνατότητα οι εκπαιδευόμενοι να αποκτούν μεταπτυχιακό τίτλο για παράδειγμα Master , παρακολουθώντας part time μερικώς κάποιο -κάποια μαθήματα ανά εξάμηνο παράλληλα με την εργασία τους , αν και όταν συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες για τον μεταπτυχιακό τίτλο μονάδες σπουδών ( credits ) . Ο μεταπτυχιακός τίτλος μπορεί να αποκτηθεί είτε με μεταπτυχιακά μαθήματα στα τμήματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης , είτε με παρακολούθηση λιγότερων μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση ερευνητικής διατριβής για ένα σύγχρονο τεχνολογικό θέμα που ενδιαφέρει την επιχείρηση που εργάζεται ο εκπαιδευόμενος . Με τις διαδικασίες αυτές συνδέονται και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Οι διαδικασίες αυτές θα έπρεπε να έχουν αρχίσει και στη χώρα μας από αρκετά χρόνια πριν, εμποδίζονται όμως από τις συντηρούμενες γνωστές παθογένειες.

Πρέπει να λυθεί ο γόρδιος δεσμός των αντιστοιχίσεων που υφίσταται στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση για δεκαετίες .

Η σχέση Πολυτεχνείων-ΑΕΙ/ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που τοποθετήθηκε κάπου ασαφώς ενδιάμεσα μεταξύ πανεπιστημίων και ανωτατοποιημένων ΑΤΕΙ , που περιλαμβάνει πολυτεχνικές σχολές οι οποίες δεν αναγνωρίζονται ισότιμες με τα πολυτεχνεία και αντίστοιχα πανεπιστημιακές /αποφοίτων ΑΤΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ / Παραρτημάτων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που λειτουργούν στη χώρα και απονέμουν στους αποφοίτους τους πτυχία των μητρικών πανεπιστημίων και συνεπώς και επαγγελματικά δικαιώματα που ισχύουν στη χώρα προέλευσης και άρα διακινούμενοι και στη χώρα υποδοχής /Αγγλόφωνων ιδιωτικών Πανεπιστημίων σε Ευρωπαϊκές χώρες και στη γειτονική Βουλγαρία /ΙΕΚ των οποίων οι απόφοιτοι έχουν αποκτήσει δυνατότητες κατάταξης στα ΑΕΙ και ξαναρχίζει ο κύκλος των επικαλύψεων από την αρχή , θα πρέπει να ξεκαθαρίσει.

Και να εφαρμοσθεί η συνθήκη της Μπολώνια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που έχει υπογράψει η χώρα μας από τη δεκαετία του 1990 , για οργάνωση των πανεπιστημιακών σπουδών σε βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό πτυχίο , διδακτορικό ( ( Bachelor, Master , Ph.D. σε χρόνια σπουδών 3 – 5- 8 , που έχει προσαρμοσθεί και η Γερμανία ).

Η απαίτηση για ξεκαθάρισμα του τοπίου της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παραμένει ασαφές για περισσότερο από 40 χρόνια όπως παρουσιάζεται στην δημοσίευση: δείτε εδώ

στην οποία γίνεται και αναφορά στη συζήτηση σχετικής επερώτησης του και τότε Βουλευτή Κου Νικήτα Κακλαμάνη στη βουλή τον Απρίλιο του έτους 1994 για τα θέματα αυτά που ήταν ήδη σε μακροχρόνια εκκρεμότητα .

Σήμερα τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα. https://ecopress.gr/wp-content/uploads/Nikitas-Kaklamanis.pdf

Τα Ελληνικά πανεπιστήμια Κατατάσσονται σήμερα σε θέσεις σε αξιόπιστες αξιολογήσεις σε ανάλογες θέσεις με πανεπιστήμια των Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, της Νιγηρίας, της Κένιας , του Πακιστάν δείτε εδώ ( Αξιολόγηση για το έτος 2021 ). https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Ίσως για να λυθούν ορισμένα από τα προβλήματα στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και να απαλειφθούν οι αλληλοεπικαλύψεις να απαιτηθεί να εφαρμοσθούν διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν για παράδειγμα με τους δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης .

Απόφοιτοι των 2ετών διδασκαλικών Ακαδημϊών “ισοτιμήθηκαν “ τη δεκαετία του 1990 , καλώς ή κακώς με πανεπιστημιακούς με προγράμματα “ισοτίμησης”, με την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων για τη διδασκαλία ενός συγκεκριμένου αριθμού μαθημάτων. Πρόσφατα μάλιστα κατατέθηκε και ερώτηση στο κοινοβούλιο να συμπεριληφθούν στους υποψηφίους για διορισμό στην προκήρυξη 1ΓΕ/2019 και δάσκαλοι και νηπιαγωγοί 2ετούς φοίτησης που δεν παρακολούθησαν ούτε τα προγράμματα “ισοτίμησης” .

Οι εκκρεμότητες για τα προβλήματα στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση που θα ενταθούν με την ανάγκη για πιστοποίηση προγραμμάτων δια-βίου εκπαίδευσης , ήρθαν στην επιφάνεια με το θέμα του καθορισμού του επιπέδου σπουδών των ηθοποιών /σκηνοθετών κλπ. από ανώτερες ιδιωτικές σχολές που σύμφωνα και με τα αναφερόμενα και στη συζήτηση της επερώτησης του Κου Κακλαμάνη , “η ίδρυση των ΤΕΙ υπήρξε μια θετική εξέλιξη που κατάργησε την αναχρονιστική ιεράρχηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ανώτερη και ανώτατη” . Ενδιαφέρον είναι ότι ορισμένοι από τους ηθοποιούς αποφοίτους ιδιωτικών ανωτέρων σχολών , τοποθετούνται αρνητικά στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Ενδεικτικά πανεπιστημιακοί φορείς στις ΗΠΑ που εκπαιδεύουν ηθοποιούς σκηνοθέτες κλπ., που έχουν μεγάλη επιρροή διαμόρφωσης αξιών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους και συνεπώς απαιτείται ανάλογη υπευθυνότητα και ποιότητα. Τα 15 κορυφαία πανεπιστήμια με τους περισσότερο διάσημους του Hollywood .

https://www.forbes.com/…/the-15-top-colleges-with…/…

https://columbiacollege.edu/academics/faculty/

https://columbiacollege.edu/academics/degree-programs-study/

Σημειώνεται ότι παραδόξως σε ανώτερες σχολές που υποτίθεται ότι έχουν καταργηθεί , σπουδάζουν και οι πλοίαρχοι και μηχανικοί των πλοίων ( Μηχανιώνα, Ασπρόπυργο , Ύδρα κλπ.) που σήμερα είναι πλωτές πολιτείες. Και η χώρα μας είναι πρώτη / δεύτερη στην εμπορική ναυτιλία.

Έχει δημιουργηθεί σύνδεσμος χωρών που παρέχουν πανεπιστημιακής στάθμης σπουδές στους πλοιάρχους και μηχανικούς. δείτε εδώ. Ανήκει στον σύνδεσμο …..και η Τουρκία (στα ιδρυτικά μέλη).

Είναι αναγκαίο ιδιαίτερα πιεστικά να ξεκαθαρίσει το τοπίο της μετα- δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , να οργανωθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις , για να δημιουργηθούν οι αναπτυξιακές προϋποθέσεις για τη χώρα μας που στη σύγχρονη εποχή εδράζονται στη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Για να είναι δυνατόν να ουσιαστικοποιηθεί και η δια βίου εκπαίδευση, και να εξορθολογισθούν και οι χαμηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Και για να είναι δυνατόν να παρέχεται και επαγγελματικός προσανατολισμός με σαφήνεια και διαύγεια.

Απαραίτητη είναι η εξασφάλιση κατάλληλων εκπαιδευτών , όπως οι Meisters της Γερμανίας , για τους οποίους δεν προβλέπεται εκπαίδευση στη χώρα μας παρά το πλήθος των πανεπιστημιακών σχολών, ούτε πανεπιστημιακές σχολές εκπαίδευσης καθηγητών επαγγελματικής εκπαίδευσης , στελεχών , παρά τις διακηρύξεις της σπουδαιότητάς της από όλες τις πλευρές , και σε αντίθεση με τις Ευρωπαϊκές χώρες που θέλουμε να συγκλίνουμε ενώ στις ΗΠΑ λειτουργούν εκατοντάδες .

Η σχολή που ιδρύθηκε και με τη βοήθεια ξένων ( Αμερικανών ) εμπειρογνωμόνων η ΣΕΛΕΤΕ για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο οικονομικής βοήθειας προς τη χώρα μας ( η κάτοψη των κτηρίων της συνθέτουν τα γράμματα Ο , Η , Ε ) και μετονομάσθηκε σε ΑΣΠΑΙΤΕ , είναι η μόνη σε τριτοβάθμιο επίπεδο που λειτουργεί εκτός προδιαγραφών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , αφού και σήμερα διοικείται από διορισμένο διοικητικό συμβούλιο , και έχει περί τα 19 παραρτήματα σε όλη τη χώρα.

Παρά το σημαντικό ρόλο που είχε προβλεφθεί να έχει η σχολή ,και λογικά έπρεπε να λειτουργούν παρόμοιες και πολλές άλλες , ενώ λειτουργούν πλήθος Δημόσιων σχολών χωρίς σχέση με την αγορά εργασίας , άρχισε η υποβάθμισή της από τη δεκαετία του 1980. Σημαντική αιτία στη διαδικασία αυτή ήταν ίσως και το γεγονός ότι η σχολή είχε κομβικό ρόλο στο είδος της αγοράς εργασίας , τα επαγγέλματα και τη λειτουργία τους , το οικονομικό σύστημα , στοιχεία έντονης πολιτικής αντιπαλότητας ιδιαίτερα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Η σχολή εκπαίδευε στην επαγγελματική εκπαίδευση την περίοδο αυτή και στελέχη της Λιβύης στην Αγγλική γλώσσα με αντίτιμο την εισαγωγή καυσίμων για τη χώρα. Τα στελέχη αυτά εκπαιδεύονταν πρώτα στην Αγγλική γλώσσα με ταχύρρυθμα προγράμματα , και κατόπιν στο αντικείμενο της επαγγελματικής εκπαίδευσης , από καθηγητές που μπορούσαν να διδάξουν μαθήματα στην Αγγλική γλώσσα. Η διαδικασία αυτή δημιούργησε αντιζηλίες και εντάσεις μεταξύ καθηγητών που μπορούσαν να διδάξουν στην Αγγλική γλώσσα και αυτών που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα.

Το 1985 μεταφέρθηκαν οι οργανικές θέσεις όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΑΤΕΣ και ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ , στα ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιώς και η σχολή έμεινε χωρίς εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι δύο ομάδες των καθηγητών συγκροτήθηκαν με πολιτικά κριτήρια. Κάθε χρόνο από το 1985 δημοσιεύονταν υπουργική απόφαση με την οποία γινόταν η απόσπαση των καθηγητών των οποίων οι οργανικές θέσεις είχαν μεταφερθεί στο ΤΕΙ Αθηνών. Έτσι η ΣΕΛΕΤΕ λειτουργούσε με αποσπασμένους καθηγητές από το ΤΕΙ Αθηνών και ωρομισθίους που προσλαμβάνονταν για να καλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν. Σταδιακά προκηρύχθηκαν και κάποιες θέσεις καθηγητών από αυτές που δεν είχαν προκηρυχθεί στο παρελθόν.

Από το 1989 και όλη την περίοδο 1989-1994 , με την πολιτική αλλαγή στην Κυβέρνηση ,άρχισε η αντίθετη διαδικασία, άρχισαν δηλαδή να αποσπώνται στη ΣΕΛΕΤΕ με υπουργική απόφαση κάθε Σεπτέμβριο , η αντίθετη ομάδα των καθηγητών των οποίων οι οργανικές θέσεις είχαν μεταφερθεί στο ΤΕΙ Πειραιώς. Αξιοπρόσεκτο ίσως είναι το γεγονός ότι πολλοί από τους καθηγητές της ομάδας αυτής δεν επιθυμούσαν πλέον την απόσπασή τους και την επιστροφή τους στη σχολή έστω και ως αποσπασμένοι . Ο γράφων Νίκος Ηλιάδης, έγινε ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο αυτή αρμόδιος για τα ΤΕΙ της χώρας και ήταν μέλος της ομάδας των καθηγητών της ΣΕΛΕΤΕ των οποίων οι οργανικές θέσεις είχαν μεταφερθεί στο ΤΕΙ Πειραιώς ,

Είναι προφανές ότι διαδικασίες της μορφής αυτής δεν προάγουν την εκπαίδευση και δεν μπορεί να εφαρμόζονται σε μια σύγχρονη Δυτική κοινωνία.

Ο Νίκος Ηλιάδης την διάρκεια της υπηρεσίας του στη ΣΕΛΕΤΕ ( 1979-85) είχες μεταφέρει το Maryland Plan του καθηγητή για το διδακτορικό του Dr Donald Maley σε μια βασική στοιχειώδη μορφή για εκπαίδευση καθηγητών για τη διδασκαλία της Τεχνολογίας, που το δίδασκε σε όλες τις ειδικότητες της ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ την περίοδο ( 1979-85 ). Το πρόγραμμα αυτό που είχε σχεδιάσει, ήταν πρόσθετο στο βασικό πρόγραμμα όλων των ειδικοτήτων της ΑΣΕΤΕΜ , και είχε θεωρητικό και εργαστηριακό σκέλος ( 2+ 3 ώρες την εβδομάδα για 2 εξάμηνα σε όλες τις ειδικότητες , Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων , Δομικών , Συγκοινωνιακών ). Έγαψε και τα σχετικά διδακτικά βιβλία που διανέμονταν σε όλους στους σπουδαστές της σχολής από το έτος 1979, αρχικά εκδόσεως της ΣΕΛΕΤΕ , αργότερα από άλλους εκδότες με διαρκώς βελτιούμενο περιεχόμενο βασιζόμενα στο Maryland Plan .

Ο D. Maley ήταν μια ηγετική φιγούρα των ΗΠΑ για την τεχνολογική εκπαίδευση ως απαραίτητο στοιχείο της Γενικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης , για να μπορεί ο κοινός άνθρωπος να λειτουργήσει στο ραγδαία εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο θα ζήσει. Είναι προφανές ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά σήμερα και ότι το Maryland Plan προηγείτο της εποχής του.

Στόχος ήταν η δημιουργία δεύτερης δυνατότητας για τους αποφοίτους της ΑΣΕΤΕΜ/ ΣΕΛΕΤΕ. Να μπορούν δηλαδή να διορισθούν είτε στα Λύκεια Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ( ΤΕΛ- ΕΠΑΛ αργότερα ) για θέματα της ειδικότητάς τους , είτε στα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης , ( Δημοτικά , Γυμνάσια Λύκεια ), όταν θα εισάγονταν ο θεσμός που είχε δρομολογηθεί με το νόμο 309 /1976 και την επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από τα 6 στα 9 χρόνια σύμφωνα και με εισηγήσεις διεθνών οργανισμών.

Το Maryland Plan είχε αναπτυχθεί από τον Maley με γενναία χρηματοδότηση σε πολλά πανεπιστήμια των ΗΠΑ από τον Πρόεδρο Κένεντυ για να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί το ανθρώπινο δυναμικό που θα παρήγαγε τεχνολογία να ξεπεράσει τους Σοβιετικούς που είχαν προηγηθεί στην κούρσα του διαστήματος.

Ορισμένοι σπουδαστές της ΑΣΕΤΕΜ /ΣΕΛΕΤΕ ιδιαίτερα αυτοί που είχαν έντονα αντι- Αμερικανική τοποθέτηση , είχαν και αρνητική τοποθέτηση ως προς την όλη προσπάθεια και είχαν μια ανοχή μάλλον αποκλειστικά με κριτήριο την ιδέα της πρόσθετης προοπτικής διορισμού που δημιουργούσε.

Γενικά στην Ελλάδα υπάρχει η αντίφαση να υπάρχουν απαιτήσεις για Δυτικό επίπεδο ζωής με ιδεοληψίες και πρακτικές κρατιστικές Σοβιετικού τύπου , κάτι που είναι αδύνατον. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το επιδιωκόμενο για να είναι δυνατός και ο επαγγελματικός προσανατολισμός, σε ποιο είδος οικονομικό σύστημα και κανόνες εργασίας θα προσανατολίσει. Σήμερα ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποφεύγει να συσχετίσει θέματα λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας . Περιορίζεται στο να ενημερώνει σχετικά με τις ισχύουσες εκπαιδευτικές διόδους , κάτι που επίσης όπως αναλύθηκε παραπάνω είναι ασαφές σε μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο.

Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την τεχνολογική εκπαίδευση στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης ατόνισε στη ΣΕΛΕΤΕ με την αποχώρηση του Νίκου Ηλιάδη . Λειτουργούσε σε κάποιο βαθμό με τα προγράμματα και τα βιβλία του.

Με την εκλογή του Νίκου Ηλιάδη στην επιτελική θέση του Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ( 1993 ), Ισότιμη Πανεπιστημιακού Α’ Βαθμίδος , θέση θεσμοθετημένα συμβούλου του εκάστοτε υπουργού παιδείας, δρομολογήθηκε η διαδικασία εισαγωγής του Maryland Plan στο εκπαιδευτικό σύστημα ( 1994 ). Μάθημα τεχνολογίας βασισμένο στο Maryland Plan καθιερώθηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα στις Α και Β Γυμνασίου , σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας .

Οι παλιοί σπουδαστές της ΑΣΕΤΕΜ που αντιδρούσαν κατά την εισαγωγή του αντικειμένου στη σχολή τους, ενδιαφέρθηκαν να αποτελέσουν αποκλειστικά το διδακτικό προσωπικό του μαθήματος, αφού ήταν οι μόνοι που είχαν εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό αυτό αντικείμενο. . Κάθε ώρα διδασκαλίας στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα σημαίνει περί τις 1000 θέσεις εργασίας της ειδικότητας που έχει ανάθεση να διδάξει το σχετικό εκπαιδευτικό αντικείμενο. “Εσύ μας το δίδαξες , εμείς το δικαιούμαστε” ήταν το επιχείρημα που είχε και βάση . “Παιδιά ήμασταν , δεν ξέραμε” ήταν η απάντησή τους στην υπενθύμιση των αντιδράσεών τους και σε όλα όσα προηγήθηκαν.

Τελικά ικανός αριθμός σπουδαστών της σχολής ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ ( και αρκετοί από τους αντιδρώντες ) διορίσθηκαν στα Γυμνάσια για τη διδασκαλία της τεχνολογίας . Παράλληλα, και άλλες ειδικότητες επιδίωξαν και τα κατάφεραν να τους ανατεθεί η διδασκαλία , χωρίς να διαθέτουν κανενός είδους εκπαίδευση στο αντικείμενο στις σπουδές τους . Ορισμένοι από αυτούς που χωρίς εκπαίδευση επιδίωξαν να το διδάξουν, συμπλήρωναν το υποχρεωτικό τους ωράριο, είχαν και “άποψη” για τη μορφή και τον προσανατολισμό του μαθήματος, και τον προσανατολισμό του περιεχομένου στην ειδικότητά τους ενώ είναι από τη φύση του ένα διαθεματικό αντικείμενο .

Η εξοικείωση με το τεχνο-οικονομικό περιβάλλον που περιελάμβανε το Maryland Plan δημιούργησε πλήθος ιδεολογικών κυματισμών στην εκπαιδευτική κοινότητα μετά τη γενίκευσή του σε όλη τη χώρα με πολιτικές προεκτάσεις. Με Υπουργό Παιδείας τον Γεράσιμο Αρσένη συμπεριελήφθη και στην Α Λυκείου στην μεταρρύθμιση που επιχείρησε . Στην Α τάξη του Ενιαίου Λυκείου που δρομολόγησε , οι μαθητές εξοικειώνονταν με την τεχνολογική έρευνα σύμφωνα με το Maryland Plan και εισήγηση του Νίκου Ηλιάδη που ήταν ο συντονιστής συγγραφέας και όλων των βοηθητικών βιβλίων της προσπάθειας ( Α και Β Γυμνασίου και Α Λυκείου για την τεχνολογία ) . Το ενιαίο σχολείο ως γνωστόν είναι το σχολείο των Ηνωμένων Πολιτειών ( ένα είδος πολυκλαδικού ) ένα ακριβό σχολείο , που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δεχθούν μια ποικιλία από ερεθίσματα από όλους τους τομείς και να διαπιστώσουν τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Ακόμη οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει 12 χρόνια υποχρεωτική εκπαίδευση , μέχρι το τέλος του Λυκείου.

Με υπουργό τον Γεράσιμο Αρσένη φιλοξένησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ( Πρόεδρος ο Θ Εξαρχάκος ) στην Αθήνα το διεθνές συνέδριο της ένωσης των Παιδαγωγικών Ινστιτούτων της Ευρώπης ( CIDREE ) , στο Διοικητικό συμβούλιο της οποίας είχε εκλεγεί ο Νίκος Ηλιάδης, εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Ελλάδος ( 1996-2004) . . Οι ομιλίες όλων των συνέδρων για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα και για την αξιολόγηση ( από τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Επιθεωρητών της Ευρώπης και Γενικό Επιθεωρητή της Ολλανδίας Johan Van Bruggen ) περιλαμβάνονται στα διαθέσιμα πρακτικά του συνεδρίου . Το συνέδριο ακολούθησε ημερίδα που έλαβαν μέρος και στελέχη της εκπαίδευσης από τις ΗΠΑ για την τεχνολογική εκπαίδευση που κλήθηκαν για να παρουσιάσουν τις πρακτικές στην χώρα αυτή που προηγείται τεχνολογικά διεθνώς. Τα στελέχη αυτά ήταν επίσης μαθητές του Maley για το διδακτορικό τους , ο Kendall Stakweather , Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των ΗΠΑ ( www.iteea,org ) και Antony Gilberti , Καθηγητής και Κοσμήτωρας του τμήματος Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Πολιτείας Indiana των ΗΠΑ ).

Φωτογραφία Συνεδρίου 1: O Υπουργός Παιδείας Γεράσιμος Αρσένης, ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Θ. Εξαρχάκος, Ο Διευθυντής του συνδέσμου για την Τεχνολογική Εκπαίδευση των Ηνωμένων Πολιτειών Dr Kendall Starkweather, ο τ. Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθηγητής του ΕΜΠ κος Γεώργιος Καραγιάννης, και ο Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Νίκος Ηλιάδης

Φωτογραφία Συνεδρίου 2: Ο Διευθυντής του συνδέσμου για την Τεχνολογική Εκπαίδευση των Ηνωμένων Πολιτειών Dr Kendall Starkweather στο Βήμα, και ο Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Νίκος Ηλιάδης

Το ενδιαφέρον ήταν ότι ενώ ο Υπουργός Γεράσιμος Αρσένης είχε υιοθετήσει πολλά από επιλογές της αντίθετης πολιτικά πλευράς και τα προβλεπόμενα από το Maryland Plan, που λογικά θα έπρεπε να τύχουν και της γενικότερης συναίνεσης , υπήρξε πλήθος αντιδράσεων και από την τότε μείζονα αντιπολίτευση. Η κορύφωση έγινε όταν ιδρύθηκε πανεπιστημιακή σχολή στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς εκπαίδευσης καθηγητών τεχνολογίας , που θα ήταν και μια γενικότερη σχολή εξασφάλισης καθηγητών επαγγελματικής εκπαίδευσης πανεπιστημιακής στάθμης όπως είναι οι δεκάδες αν όχι εκατοντάδες σχολές στις ΗΠΑ , αφού η ΣΕΛΕΤΕ δεν είχε εξελιχθεί και παρέμενε στο καθεστώς που είναι και σήμερα δεκαετίες μετά.

Η πανεπιστημιακή σχολή τεχνολογικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά τα πρότυπα αντίστοιχων Αμερικανικών σχολών ιδρύθηκε και είχε και εισακτέους από τις εισαγωγικές εξετάσεις για μια χρονιά, με προοπτική να απορροφήσει και τη ΣΕΛΕΤΕ και να αξιοποιήσει το χώρο , και τις κτηριακές και εργαστηριακές εγκαταστάσεις της. Με την αποχώρηση του Υπουργού Γεράσιμου Αρσένη από το ΥΠΕΠΘ η όλη προσπάθεια σταμάτησε, και η σχολή άλλαξε όνομα , περιεχόμενο και προσανατολισμό.

Αξιοπερίεργο είναι και το γεγονός ότι με την αλλαγή πολιτικής ηγεσίας και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μετά την αποχώρηση του Γεράσιμου Αρσένη , με επιχείρημα ότι προωθείται η διαθεματικότητα και έπρεπε να ξαναγραφούν όλα τα βιβλία του Γυμνασίου , προκηρύχθηκαν και ξαναγράφηκαν και τα βιβλία της τεχνολογίας που ήταν ήδη διαθεματικά, Έτσι τα βιβλία της τεχνολογίας προκηρύχθηκαν και ξαναγράφηκαν με επιστημονικά υπεύθυνο τον Νίκο Ηλιάδη να φροντίζει ότι θα είναι σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Maryland Plan.

Το πρόγραμμα ‘Ερευνα και Πειραματισμός του Maryland Plan που υπήρχε από το 1996 στο Ενιαίο Λύκειο του Γεράσιμου Αρσένη , για εξοικείωση των μαθητών με την ερευνητική διαδικασία, καταργήθηκε το 2010 και μπήκε η ερευνητική εργασία που ήταν αναπόσπαστο τμήμα της μεθόδου στο μάθημα της τεχνολογίας. Το πρόγραμμα της τεχνολογίας “Έρευνα και Πειραματισμός” μετακινήθηκε και εφαρμόζεται και σήμερα στην Γ γυμνασίου, και η ερευνητική εργασία εφαρμόζεται για όλα τα αντικείμενα στο Λύκειο. Οι μαθητές γράφουν ερευνητικές εργασίες σε όλα τα μαθήματα υπό την επίβλεψη καθηγητών όλων των ειδικοτήτων. Αξιοσημείωτο μάλιστα ότι καθηγητές που δίδασκαν “Έρευνα και Πειραματισμό” στο μάθημα της τεχνολογίας , και επέβλεπαν ερευνητικές εργασίες των μαθητών τους για 15 χρόνια , παρακολούθησαν σεμινάρια για το πώς γράφεται ερευνητική εργασία χωρίς να αναφέρουν ότι “παραβιάζονταν ανοιχτές πόρτες”. Και δεν έγινε αισθητή καμιά αντίδραση στα λεγόμενα και από τηλεοράσεως ότι με τις “ερευνητικές εργασίες “ εισάγονταν η έρευνα για πρώτη φορά στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Με εκπαιδευτικές ασυνέχειες και σκοπιμότητες όμως αυτής της μορφής και μεγέθους δεν παράγεται αποτέλεσμα.

Σε όλες τις προσπάθειες για την ανάπτυξη του θεσμού της τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα , αθόρυβη αλλά ουσιαστική ήταν η στήριξη του Σταμάτη Παλαιοκρασσά , μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΣΕΛΕΤΕ , για χρόνια συμβούλου και Αντιπροέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Προέδρου του τμήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης .

Η ΣΕΛΕΤΕ παρά το ότι ονομάσθηκε ανωτάτη με το όνομα ΑΣΠΑΙΤΕ , δεν είναι και σήμερα πανεπιστημιακή σχολή, και απ’ ότι φαίνεται δεν βρίσκεται σε θετική πορεία ανάπτυξης. Πρόσφατα που ζητήθηκαν από το γράφοντα στοιχεία σχετικά με τα βιβλία που είχε γράψει ως καθηγητής της σχολής στην εισαγωγή του Maryland Plan για τους σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων της , και τα δίδασκε την περίοδο 1979-1985 ,εισέπραξε την απάντηση ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Δεν είναι και πολύ θετικό για τη σχολή που θα έπρεπε να φροντίζει για την ιστορία της σχετικά με έναν .σημαντικό θεσμό που την αφορά από το 1979 , που εξελίχθηκε από το 1994 σε όλα τα σχολεία της χώρας και που το σχετικό αντικείμενο το έχει διδαχθεί ( με 100.000 αποφοίτους από το Λύκειο το χρόνο το λιγότερο ) τουλάχιστον ποσοστό 30% του Ελληνικού πληθυσμού σήμερα.

Πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την εισαγωγή του Maryland Plan στην Ελλάδα υπάρχουν στις ιστοσελίδες

Η τεχνολογία ως απαραίτητο στοιχείο της Γενικής Εκπαίδευσης για όλους

https://epopteia.gr/1131/nikos-iliadis-i-technologia-os-aparet/

Η εισαγωγή τουMaryland Plan στο Ελληνικόβ Εκπαιδευτικό σύστημα

https://ecopress.gr/i-eisagogi-tou-maryland-plan-sto-elliniko-scholeio/

Απαιτούνται πανεπιστημιακές σχολές για την επαγγελματική εκπαίδευση.

Από κάπου πρέπει να παράγονται οι εκπαιδευτές και τα στελέχη του σπουδαίου αυτού χώρου και στην Ελλάδα , που θα κάνουν έρευνα, πιστοποιήσεις για τα χιλιάδες επαγγέλματα , διαμόρφωση και εφαρμογή κανονισμών ασφαλείας στους χώρους εργασίας κ.ά στον οποίο με την έλλειψη που υπάρχει εμπλέκονται αναγκαστικά ανεπιτυχώς , πολλές φορές και με πρωταγωνιστικούς ρόλους από άλλους χώρους , νομικοί , εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.ά.

Η οργανωμένη διαδικασία εκπαίδευσης εκπαιδευτικών προ του διορισμού τους απουσιάζει και για τους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων της γενικής εκπαίδευσης και απαιτείται να εφαρμοσθούν διαδικασίες ανάλογες όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Παρ’ όλ’ αυτά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής που παρουσιάσθηκαν πρόσφατα ως καινοτομία όπως η κριτική σκέψη , η επικοινωνία, η πρωτοβουλία και η δημιουργικότητα , η προσαρμοστικότητα , ο ψηφιακός γραμματισμός, διατρέχουν προγράμματα και εκπαιδευτικές πρακτικές από δεκαετίες. Διατρέχουν τουλάχιστον το Maryland Plan 30 χρόνια πριν σε όλα τα Ελληνικά σχολεία , και 45 χρόνια πριν στα προγράμματα και τις πρακτικές της ΣΕΛΕΤΕ .

Απαίτηση της σύγχρονης εποχής είναι η ανάπτυξη ικανότητας στους μαθητές για πρόσβαση και αξιοποίηση της πληροφόρησης στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και ορθολογική εξέταση εναλλακτικών λύσεων, με κριτήριο συγκεκριμένο πλαίσιο προδιαγραφών και αξιών . Η πληροφόρηση που παράγεται με έρευνα εκρηκτικά καταχωρείται στις εμπορικές γλώσσες και ιδιαίτερα τα Αγγλικά. Για να ενισχύσουν την πρόσβαση στη σημερινή εποχή του δικτυομένου κόσμου οι χώρες που πληθυσμιακά είναι ανάλογες με τη δική μας όπως Ολλανδία, Δανία κ.ά μαθαίνουν στους μαθητές στα σχολεία 2-3 ξένες γλώσσες. Οι μαθητές στα δικά μας σχολεία με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές δυσκολεύονται να μάθουν την μητρική τους γλώσσα παρά την προνομιακή μεταχείριση των γλωσσικών μαθημάτων από πλευράς ωρών διδασκαλίας την εβδομάδα και κατά προέκταση του αριθμού των διορισμών των σχετικών ειδικοτήτων.

Με τη σύνθεση αυτή εκπαιδευτικού προσωπικού , το σχολείο είναι προσανατολισμένο στο παρελθόν και τη θεωρητικολογία, μακριά από το σύγχρονο κόσμο.

Στα σύγχρονα σχολεία οι μαθητές υποβάλλουν εργασίες ηλεκτρονικά , δέχονται διορθώσεις / παρατηρήσεις , επεξεργάζονται πληροφόρηση από βιβλιοθήκες από όλο τον κόσμο κ.ά  Για παράδειγμα οι παρακάτω ιστοσελίδες είναι ένας κατάλογος ένωσης βιβλιοθηκών που αναλύει τις συλλογές 72.000 βιβλιοθηκών σε 170 χώρες και περιοχές:

worldcat.org/

en.wikipedia.org

en.wikipedia.org/wiki

en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική να απαιτείται από την επαγγελματική εκπαίδευση η ανάπτυξη αρχικά στους εκπαιδευόμενους μια ευρύτατη “γενικοποιημένη” και από όλους τους συγγενείς τομείς σε μια ολιστική διαδικασία τεχνολογική υποδομή, που θα αποτελεί τη βάση και το σημείο εκκίνησης για μετέπειτα εξειδικεύσεις , ανάλογα με τις άγνωστες και ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις ,με την αξιοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης , παρερμηνεύεται στην πράξη από την Ελληνική ιδιαιτερότητα .

Θεωρείται επαγγελματική εκπαίδευση ποιότητας , όσο περισσότερα παραδοσιακά μαθήματα γενικής εκπαίδευσης ( φιλολογικά, μαθηματικά, φυσική-χημεία κλπ. ) περιλαμβάνει , σαν αποτέλεσμα των καθιερωμένων συντεχνιακών πιέσεων , πολλές φορές σε σημείο που σταματά να είναι επαγγελματική εκπαίδευση και να εκπαιδεύει σε επαγγέλματα.

Το βαθύ κράτος λειτουργεί καθοριστικά και στο χώρο της εκπαίδευσης, που αποτελεί την κύρια παράμετρο για ανάπτυξη στη σύγχρονη εποχή. Λειτουργεί με χρόνιες παθογένειες ανασχετικά στην ουσιαστική προσαρμογή στο σύγχρονο Δυτικό κόσμο που υποτίθεται ότι ανήκουμε. Απαιτούνται βαθιές τομές, ρήξεις και υπερβάσεις. Η σχεδίαση της εκπαιδευτικής πολιτικής απαιτεί σαφήνεια και διαύγεια ως προς το είδος του ατόμου και της κοινωνίας που επιδιώκεται να αναπτυχθεί για να μπορεί να γίνει η αρχή.

Τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν καταντήσει χώρος σύγκρουσης όπου μειοψηφίες θέλουν να καθορίζουν τι θα διδάσκεται σε αυτά με κριτήρια όχι επιστημονικά , για τα οποία πρέπει να πληρώσουν όλοι.

Τα δημόσια σχολεία και όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς θα πρέπει να οργανωθούν και να λειτουργήσουν στη βάση ότι όχι μόνο η “αριστεία δεν είναι ρετσινιά” , αλλά απαραίτητος στόχος και κατεύθυνση της κοινωνίας των πολιτών .Θα πρέπει να ορισθεί ποιες είναι οι πραγματικά προοδευτικές απόψεις και στόχοι.

Οι σύγχρονες κοινωνίες απευθύνονται εκπαιδευτικά σε όλα τα επίπεδα ικανότητας των μαθητών , προσπαθούν να βοηθήσουν και τους μαθητές που μειονεκτούν να αναπτύξουν ικανότητες στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αλλά και τα προικισμένα παιδιά που είναι και αυτά άτομα με ειδικές ανάγκες και καταστρέφονται αν δεν έχουν την κατάλληλη παιδαγωγική μεταχείριση . Είναι άδικο να αγνοούνται , και επιπλέον, τα προικισμένα άτομα δημιουργούν την κοινωνική πρόοδο και τα κοινωνικά οφέλη .

*Ηλιάδης Νίκος, Πολ/κός Μηχ/κός ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ,

M.Sc. ( Structural Engineering , Concordia University Montreal Canada ) ,
Ph.D. (University of Maryland USA,  -Technology and Vocational Education ),
τ. Ειδ.Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ,
τ. εκπρόσωπος των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες ( Μ.Ε.Α. ) ,
τ. Διοικητής ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ ,
τ. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Παιδαγωγικών Ινστιτούτων της Ευρώπης (http://www.cidree.org/),
τ. εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στο Δ.Σ. του CEDEFOP (https://www.cedefop.europa.eu/) του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση,
Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας