ecopress
Πλησιάζει η ημερομηνία για τη λήξη υποβολής δηλώσεων για 1000 ανέργους  στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που θα τρέξει σε συνεργασία με την Amazon... ΟΑΕΔ: τελική προθεσμία για ψηφιακή κατάρτιση 1000 ανέργων

Πλησιάζει η ημερομηνία για τη λήξη υποβολής δηλώσεων για 1000 ανέργους  στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που θα τρέξει σε συνεργασία με την Amazon Web Services (AWS) και αφορά τη διαδικτυακή κατάρτιση στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud services). Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα βήματα για την υποβολή της αίτησης. Ολες οι λεπτομέρειες της προκήρυξης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αφορά στην παροχή σύγχρονης εξ’ αποστάσεως κατάρτισης, σε 1.000 εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 18 έως 60 ετών, στη θεματική ενότητα «AWS Cloud Practitioner Essentials». Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν για τους ανέργους από την AMAZON Web Services, EMEA SARL, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με βασικό στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους μέσα από μια συνολική κατανόηση του Amazon Web Services (AWS) Cloud και θα διεξαχθεί μέσω του επίσημου εκπαιδευτικού φορέα για την Ελλάδα OTEAcademy (Amazon training partner).

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με εισηγητή στην ελληνική γλώσσα, αλλά με ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό υλικό (αγγλική βιβλιογραφία) και σχεδιάστηκε για όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σε διάφορους τομείς όπως: Πωλήσεις/ Μάρκετινγκ, Νομικά τμήματα, Επιχειρηματικοί αναλυτές, Διαχειριστές έργων, Μαθητές Ακαδημίας AWS και άλλοι επαγγελματίες που σχετίζονται με την πληροφορική, με εξειδίκευση στο υπολογιστικό νέφος (computing cloud).

Ειδικότερα, απευθύνεται σε συμμετέχοντες που αναζητούν μια συνολική κατανόηση του Amazon Web Services (AWS) Cloud, ανεξάρτητα από συγκεκριμένους τεχνικούς ρόλους. Αφορά στις έννοιες του AWS Cloud, τις υπηρεσίες AWS, την ασφάλεια, την αρχιτεκτονική, την τιμολόγηση και την υποστήριξη για να οικοδομηθούν οι απαιτούμενες γνώσεις στο υπολογιστικό νέφος.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Αποτελείται από έντεκα (11) ενότητες και τρία (3) πρακτικά εργαστήρια (labs) ως εξής:

*Εισαγωγή στις διαδικτυακές υπηρεσίες της Amazon (AWS)

*Υπολογιστικές υπηρεσίες στο cloud

*Παγκόσμια υποδοχή και αξιοπιστία

*Δικτύωση

*Αποθήκευση και βάσεις δεδομένων

*Ασφάλεια

*Παρακολούθηση και ανάλυση

*Κοστολόγηση και υποστήριξη

*Μετεγκατάσταση και καινοτομία

*Η διαδρομή προς το cloud

*Βασικές πληροφορίες για την πιστοποίηση AWS Certified Cloud Practitioner

*Εργαστήρια (Labs)

*Amazon Simple Storage (S3)

*Build a Web Server

*Auditing Your Security with AWS Trusted Advisor

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε δέκα (10) τμήματα των εκατό (100) ατόμων το καθένα. Η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης «AWS Cloud Practitioner Essentials» θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εκπαίδευσης και θα έχει διάρκεια 8 εκπαιδευτικών ωρών. Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση για τη συμμετοχή στο τμήμα που έχει προγραμματιστεί να συμμετέχει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, απορρίπτεται και καλείται ο πρώτος σε σειρά από τη λίστα των επιλαχόντων.

Βεβαίωση Παρακολούθησης της Κατάρτισης

Το πρόγραμμα κατάρτισης «AWS Cloud Practitioner Essentials», ανοίγει το δρόμο προς την πιστοποίηση και τη σταδιοδρομία στον τομέα του υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί βεβαίωση παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο παρόν πρόγραμμα δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

*Ενεργό δελτίο ανεργίας.

*Ηλικία από 18 έως 60 ετών.

*Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικοτήτων πληροφορικής όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α.

*Γνώση Αγγλικής γλώσσας αντίστοιχου επιπέδου Β2 γλωσσομάθειας (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ) όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Β.

Πως υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, αποκλειστικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-programma-katartises-aws-cloud-practitioner-essentials).

Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες → Δωρεάν παροχή στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης AWS Cloud Practitioner Essentials.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι την  Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021, στις 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής.   Το πρόγραμμα «AWS Cloud Practitioner Essentials» είναι αποτέλεσμα του μνημονίου συνεργασίας ΟΑΕΔ-AWS, με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας, με έμφαση στον τομέα ανάπτυξης δεξιοτήτων των ανέργων σε τεχνολογίες cloud services. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, ο Οργανισμός διευρύνει το πεδίο συνεργασίας του με καινοτόμες εταιρείες τεχνολογίας για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας