ecopress
Τις  ελλείψεις προσωπικού, που υπερβαίνουν αριθμητικά το 50% των προβλέψεων του νόμου ενώ απουσιάζουν κρίσιμες ειδικότητες μηχανικών στις ΥΔΟΜ,  στις Διευθύνσεις  Περιβάλλοντος και Χωρικού... Οι ελλείψεις μηχανικών σε ΥΔΟΜ, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΥΠΕΝ

Τις  ελλείψεις προσωπικού, που υπερβαίνουν αριθμητικά το 50% των προβλέψεων του νόμου ενώ απουσιάζουν κρίσιμες ειδικότητες μηχανικών στις ΥΔΟΜ,  στις Διευθύνσεις  Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και στις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ παρουσιάζει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

 

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, που αποτελεί την Ομοσπονδία, η οποία εκπροσωπεί τους πάνω από 8.200 Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές), με επιστολή της προς τον υπουργό ΠΕΝ Κώστα Σκρέκα και τον υφυπουργό ΠΕΝ Νίκο Ταγαρά ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ «προκειμένου να τεθούν επί τάπητος τα προβλήματα των διοικητικών δομών της χώρας,  με αντικείμενο ζητήματα εφαρμογής της χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής και ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ΥΔΟΜ».

Ατζέντα τεσσάρων θεμάτων

Στην επιστολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ που υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και ο γενικός γραμματέας Κώστας Σάσσαλος προς το ΥΠΕΝ αναφέρεται ότι: «απευθυνόμαστε σε εσάς αιτούμενοι συνάντησης για πλήθος θεμάτων που αφορούν τα μέλη μας Διπλωματούχους Μηχανικούς οι οποίοι κατεξοχήν σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και ελέγχουν την περιβαλλοντική,  ενεργειακή, χωροταξική και πολεοδομική πολιτική». Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ θέτει τέσσερα θέματα στην ατζέντα της συνάντησης τα οποία είναι:

  • Η στελέχωση και η λειτουργία όλων των δομών του διοικητικού συστήματος της χώρας με αντικείμενο ζητήματα εφαρμογής της χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής.
  • Η κωδικοποίηση και απλοποίηση της πολεοδομικής Νομοθεσίας.
  • Η στελέχωση και η λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής.
  • Τα υπό διαμόρφωση Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια σε πανελλαδικό επίπεδο και οι διαδικασίες υλοποίησης τους.

Στοιχεία και τεκμηρίωση

Αναλυτικά για την σημερινή κατάσταση και τα προβλήματα που υπάρχουν στην επιστολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ παρουσιάζονται στοιχεία και σχετική τεκμηρίωση, ως εξής:

Α. Η στελέχωση και η λειτουργία όλων των δομών του διοικητικού συστήματος της χώρας με αντικείμενο ζητήματα εφαρμογής της χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής.

Αναλυτικά:

Α. 1. Η στελέχωση και η λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης πανελλαδικά και ειδικότερα τα απαιτούμενα μέσα και το προσωπικό που απαιτείται. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τους 332 Δήμους της Χώρας (μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α.), οι 168 μόλις Δήμοι (51%) διαθέτουν Υπηρεσία Δόμησης ενώ οι 164 (49%) όχι. Από τις 168 ΥΔΟΜ, οι 16 (10%) λειτουργούν μερικώς, λαμβάνοντας υποστήριξη από άλλες ΥΔΟΜ. Από αυτές (168) 4 δε διαθέτουν καθόλου προσωπικό, 22 δεν έχουν καθόλου Μηχανικό ΠΕ, 28 απασχολούν μόνο 1 μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, άλλες 28 μονάχα 2 και 16 απασχολούν 3. Οι 96 από τις 168 (ποσοστό μεγαλύτερο του 57%) δηλαδή λειτουργούν με ελλιπέστατο προσωπικό πολύ κάτω ακόμη και από τα ελάχιστα κριτήρια του Νόμου. Επιπρόσθετα απουσιάζουν και οι απαιτούμενες ειδικότητες καθώς 20 από αυτές δεν διαθέτουν Πολιτικό Μηχανικό, 76 δεν διαθέτουν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, 74 δεν διαθέτουν Τοπογράφο Μηχανικό και 94 δεν διαθέτουν Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό.

Α. 2. Η στελέχωση και η λειτουργία των Δ/νσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣΧ) των Περιφερειών της χώρας. Η αδυναμία σύστασης των Παρατηρητήρια Δόμησης στις Περιφέρειες και των Τοπικών Παρατηρητηρίων στις Περιφερειακές Ενότητες, τα οποία όφειλαν να έχουν συσταθεί ήδη από το 2017 (σύμφωνα με τον ν.4495/17) οφείλεται στην έλλειψη μηχανικών.

Α.3. Η στελέχωση και η λειτουργία των Δ/νσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣΧ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων(ΑΔ) της χώρας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των μελών μας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις υπηρετούν μόλις 336 μηχανικοί (ποσοστό 4.12%) στο σύνολο των 8165 μηχανικών του δημόσιου τομέα, ποσοστό το οποίο είναι δραματικά μικρότερο στις ΔΙΠΕΧΩΣΧ. Αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας . Οι ελάχιστοι εναπομείναντες μηχανικοί των ΔΙΠΕΧΩΣΧ των ΑΔ της χώρας προέρχονται από τις πρώην κρατικές Περιφέρειες, διαθέτουν τεράστια τεχνογνωσία στο γνωστικό αντικείμενο της πολεοδομίας-χωροταξίας και του περιβάλλοντος και ασκούν αρμοδιότητες που τους έχουν μεταβιβασθεί από το κεντρικό κράτος και δεν μπορούν να ασκηθούν από τους ΟΤΑ α και β΄ βαθμού. Ενδεικτικά εξετάζουν σε δευτεροβάθμιο επίπεδο όλα τα θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού κι εφαρμογών που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι ΥΔΟΜ και δίνουν κατευθύνσεις-οδηγίες σε αυτές διευκολύνοντας ουσιαστικά το σημαντικό έργο των επιτελικών υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

Α.4. Όσον αφορά στις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΝ. υπάρχει αντίστοιχα μεγάλη έλλειψη σε ειδικότητες Μηχανικών. Τον Δεκέμβριο του 2020 , αποχώρησε ακόμη μια γενιά έμπειρων μηχανικών λόγω συνταξιοδότησης. Ήδη όμως και πριν, το ποσοστό των θέσεων Μηχανικών που καλύπτονται, ήταν κάτω του 65% (γεγονός που στάθηκε η αιτία να μην προωθηθούν καν οι αιτήσεις των Μηχανικών του ΥΠΕΝ στο Πρόγραμμα της Κινητικότητας –Β Κύκλος 2020). Σήμερα, το ποσοστό αυτό προφανώς έχει μειωθεί κι άλλο. Αντί, λοιπόν οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ να προσπαθήσουν να βρουν κάποιο «αντιστάθμισμα» –έστω μέσω της Κινητικότητας του 2021-, το ΥΠΕΝ προβλέπει μηδέν (0) (!) θέσεις Μηχανικών στις Δ/νσεις του. Το αντικείμενο των Μηχανικών που εργάζονται στο ΥΠΕΝ, μέρα με τη μέρα εμπλουτίζεται με νέα πολύπλευρα και απαιτητικά έργα, μελέτες, χρηματοδοτικά προγράμματα (Ταμείο Ανάκαμψης, Διαγωνισμοί έργων/μελετών, προγράμματα σχεδιασμού σε όλη τη χώρα, Εθνικές στρατηγικές, νέες Υπηρεσίες δεδομένων, νέες δομές-Φορείς-Υπηρεσίες). Όλα τα παραπάνω θα κληθούν να τα λειτουργήσουν και να τα διαχειριστούν οι ίδιοι μηχανικοί που πλέον –όπως «ομολογεί» και η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ- καλύπτουν πολύ μικρότερο ποσοστό από το 65% των προβλεπόμενων θέσεων ΠΕ Μηχανικών. Μετά τη βίαιη και χωρίς προγραμματισμό «συγχώνευση» των Υπηρεσιών που υπάγονται στον Υφ. Χωρ/ξίας και Αστ. Περ/ντος σε δύο ήδη ταλαιπωρημένα και «πλήρη» κτίρια, οι συνθήκες εργασίας έχουν κατά πολύ επιδεινωθεί μιας και οι Μηχανικοί πλέον συμβιώνουν στον ίδιο χώρο με πρωτόκολλα, ντουλάπες, αρχεία, φακέλους, κούτες σε γραφεία-αποθήκες. Τέλος, όλες οι ανωτέρω περιγραφόμενες δομές του διοικητικού συστήματος της χώρας με αντικείμενο ζητήματα εφαρμογής της χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής έχουν να αντιμετωπίσουν την απίστευτη έλλειψη υποδομών αναγκαίων για την εργασία τους. Απαρχαιωμένο λογισμικό (Windows XP χρόνια μετά τη λήξη υποστήριξης τους), απουσία εξειδικευμένων προγραμμάτων (Cad, GIS, κα) καθώς και μηχανημάτων αναπαραγωγής και εκτύπωσης σχεδίων ώστε να ανταπεξέλθουν /αξιολογήσουν τις μελέτες, δηλαδή να επιτελέσουν το έργο τους.

Β. Η κωδικοποίηση και απλοποίηση της πολεοδομικής Νομοθεσίας. Οι ρυθμίσεις του νέου πολεοδομικού νόμου 4759/2020, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του ψηφιακού συστήματος «e-Άδειες», που τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 20 Μαΐου 2021, έχουν δημιουργήσει πρόσθετες καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες στις ΥΔΟΜ. Οι αποκλειστικές προθεσμίες ολίγων ημερών, που προβλέπει κατά περίπτωση ο νέος πολεοδομικός νόμος 4759/2020, αποδεικνύονται ανεφάρμοστες και ανεδαφικές.

Γ. Η στελέχωση και η λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και των ΣΥΠΟΘΑ Α και Β, των ΚΕΣΑ και ΚΕΣΥΠΟΘΑ καθώς και η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων που αυτά ασκούν, η αδυναμίας σύστασης έως σήμερα των ΠΕΣΥΠΟΘΑ. Η συγκρότηση των ανωτέρω Συμβουλίων (ΣΑ και ΣΥΠΟΘΑ Α και Β) ασκείται από τις ΔΙΠΕΧΩΣΧ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, οι οποίες συναντούν τεράστιες δυσκολίες κατά τη συγκρότησή τους λόγω αδυναμίας εύρεσης μηχανικών με τεχνογνωσία στο γνωστικό αντικείμενο της χωροταξίας-πολεοδομίας.

Δ. Τα υπό διαμόρφωση Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια σε πανελλαδικό επίπεδο και οι διαδικασίες υλοποίησης τους, καθώς και η αναγκαία επιμόρφωση του εμπλεκόμενου προσωπικού.  Τις θέσεις της παρουσιάζει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ  ενδεικτικά στις παρεμβάσεις της  (στελέχωση και λειτουργία ΥΔΟΜ, προέγκριση στην κατηγορία 3, δειγματοληπτικοί έλεγχοι), που έχει διατυπώσει σε ανακοινώσεις της, οι οποίες είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Συνάντηση 

Η επιστολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ καταλήγει αναφέροντας ότι:  «Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα, προκύπτει η αναγκαιότητα για ενίσχυση όλων των διοικητικών δομών στον τομέα της χωροταξίας-πολεοδομίας με την πρόσληψη προσωπικού, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, από το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να υλοποιηθούν οι επιδιωκόμενες χωρικές μεταρρυθμίσεις. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και αναμένουμε την ανταπόκριση σας στο αίτημα μας με όποιο τρόπο επιθυμείτε (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη)».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας