ecopress
Παγίδες για τους ιδιώτες μηχανικούς και αναιτιολόγητο αποκλεισμό δημοσίων υπαλλήλων, που ήδη ασχολούνται στο αντικείμενο διαπιστώνει στο νέο θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας του... Παγίδες για ιδιώτες και δημοσίους υπαλλήλους περιβαλλοντικούς ελεγκτές

Παγίδες για τους ιδιώτες μηχανικούς και αναιτιολόγητο αποκλεισμό δημοσίων υπαλλήλων, που ήδη ασχολούνται στο αντικείμενο διαπιστώνει στο νέο θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

-«Όσες δικλείδες ασφαλείας ή κυρώσεις και να θέτει το ΠΔ θα προκύπτουν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και θα τίθεται εν αμφιβόλω η ανεξαρτησία ελεγκτή και ελεγχόμενου. Δεδομένου μάλιστα ότι η πλειοψηφία των ιδιωτών, που θα θελήσουν να ενταχθούν στο Μητρώο δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Περιβαλλοντική αδειοδότηση επιχειρήσεων, οι οποίες στην συνέχεια θα είναι οι ελεγχόμενες» αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) σε επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, σημειώνοντας παράλληλα ότι:

-«Αδυνατούμε τέλος να καταλάβουμε γιατί η ιδιότητα του Περιβαλλοντικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του εν ενεργεία υπαλλήλου στο Δημόσιο, εφόσον μάλιστα οι συνάδελφοι μας Δημόσιοι Υπάλληλοι έχουν αποδεδειγμένη πολύχρονη εμπειρία πάνω στο αντικείμενο των Περιβαλλοντικών Ελέγχων και έχουν επιφορτιστεί να εκτελούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα καθημερινά στις Υπηρεσίες τους».

Με Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνεται το Μητρώο Περιβαλλο­ντικών Ελεγκτών (Μη.Π.Ελ) και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αλλά και τα ασυμβίβαστα, για την  απόκτηση της Άδειας Περιβαλλοντικού Ελεγκτή για φυσικά και νομικά πρόσωπα και οι επιστημονικές ειδικότητες  Περιβαλλοντικών Ελεγκτών.Δείτε εδώ στο ecopress

Επιστολή ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς ΥΠΕΝ

Στην επιστολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, που υπογράφουν οι πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και γενική γραμματέας Πλουμίτσα Τριανταφυλλοπούλου προς τον υπουργό ΠΕΝ Κώστα Σκρέκα, με θέμα «Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών» σημειώνονται τα ακόλουθα:

-«Κ. Υπουργέ, με την έκδοση του ΠΔ 39/2023 (ΦΕΚ 92Α/18-04-2023) περί της Σύστασης και λειτουργίας του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές’ κατ’ εφαρμογή βέβαια του Ν. 4014/2011 διαπιστώνουμε για ακόμα μια φορά παραχώρηση δημοσίου έργου σε ιδιώτες.

Όπως γνωρίζετε υπάρχουν πολλοί δημόσιοι φορείς (Σώμα Επιθεωρητών του ΥΠΕΝ, Διευθύνσεις ΠΕΧΩΣ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Διευθύνσεις ΠΕΧΩΣ των Περιφερειών, Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών κ.ά.) και πλήθος συναδέλφων μας, που πραγματοποιούν καθημερινά περιβαλλοντικούς ελέγχους και έχουν συσσωρευμένη εμπειρία και κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο που θα μπορούσαν ακόμα να είναι και εκπαιδευτές των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών. Αντί λοιπόν να ενισχύσετε τις δημόσιες αυτές Υπηρεσίες επιλέξατε να δημιουργήσετε το Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών αποκλειστικά με ιδιώτες, οι οποίοι μάλιστα δεν έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και θα απαιτηθεί επιμόρφωση τους.

Είναι δεδομένο επίσης ότι όσες δικλείδες ασφαλείας ή κυρώσεις και να θέτει το ΠΔ, είναι δεδομένο ότι θα προκύπτουν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και θα τίθεται εν αμφιβόλω η ανεξαρτησία ελεγκτή και ελεγχόμενου. Δεδομένου μάλιστα ότι η πλειοψηφία των ιδιωτών που θα θελήσουν να ενταχθούν στο Μητρώο δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Περιβαλλοντική αδειοδότηση επιχειρήσεων, οι οποίες στην συνέχεια θα είναι οι ελεγχόμενες.

Επιπρόσθετα δίνετε με το συγκεκριμένο ΠΔ 39/2003 αρμοδιότητες ελέγχων στους ιδιώτες Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του νόμου 4819/2021 βάσει του οποίου στον ΕΟΑΝ καταρτίζεται μητρώο επιθεωρητών και ελεγκτών τα στελέχη του οποίου προέρχονται από φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου.

Οι ιδιώτες Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές επιπρόσθετα:

-Δεν έχουν αρμοδιότητα για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες αλλά για ορισμένες μόνο ομάδες έργων ενώ οι Δημόσιες Υπηρεσίες έχουν αρμοδιότητα και τεχνογνωσία για όλα τα έργα.

-Σε κάθε επιθεώρηση θα συμμετέχουν τουλάχιστον δύο Περιβαλλοντικοί ελεγκτές ενώ συνάδελφοι μας Δημόσιοι Υπάλληλοι εκτελούν Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις κατά μόνας ειδικά τώρα που οι Δημόσιες Υπηρεσίες είναι τραγικά υποστελεχωμένες.

-Θα λάβουν αμοιβή για την πραγματοποίηση των ελέγχων.

Αδυνατούμε τέλος να καταλάβουμε γιατί η ιδιότητα του Περιβαλλοντικού Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του εν ενεργεία υπαλλήλου στο Δημόσιο, εφόσον μάλιστα οι συνάδελφοι μας Δημόσιοι Υπάλληλοι έχουν αποδεδειγμένη πολύχρονη εμπειρία πάνω στο αντικείμενο των Περιβαλλοντικών Ελέγχων και έχουν επιφορτιστεί να εκτελούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα καθημερινά στις Υπηρεσίες τους. Από την στιγμή μάλιστα που οι ιδιώτες ελεγκτές απαγορεύεται να κάνουν ελέγχους εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας θεωρούμε ότι είναι μια δικλείδα ασφαλείας, σύμφωνα με την οποία θα μπορούσαν να εγγραφούν στο Μητρώο και Δημόσιοι Υπάλληλοι.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σας καλούμε να αναθεωρήσετε την λογική της δημιουργίας του Μητρώου και να ενισχύσετε τις Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες με υπαλλήλους με μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας, θεσπίζοντας για όλους ανεξαιρέτως όσους πραγματοποιούν Περιβαλλοντικούς Ελέγχους το ειδικό επίδομα. Ή εναλλακτικά να δώσετε την δυνατότητα σε όσους συναδέλφους Δημοσίους Υπαλλήλους επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο φυσικά με δικλείδα ασφαλείας να πραγματοποιούν ελέγχους εκτός της Περιφερειακής Ενότητας που εργάζονται και διαμένουν».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας