ecopress
Ο συλλογικός φορέας των μηχανικών του δημοσίου επισημαίνει ότι η υποχρεωτική ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων σταδιακά θα επεκταθεί και στις μικρές ιδιωτικές περιουσίες,  διαβλέποντας ότι... ΠO ΕΜΔΥΔΑΣ: έρχεται υποχρεωτική ασφάλιση και για μικρές ιδιοκτησίες

Ο συλλογικός φορέας των μηχανικών του δημοσίου επισημαίνει ότι η υποχρεωτική ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων σταδιακά θα επεκταθεί και στις μικρές ιδιωτικές περιουσίες,  διαβλέποντας ότι προωθείται η μετάθεση της ευθύνης και του κόστους για υποδομές και μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές από το κράτος στους πολίτες, όπως συμβαίνει και με την εφαρμογή των μέτρων πυροπροστασίας σε ακίνητα πλησίον δασών.

Σε παρέμβαση της στη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου  με τίτλο: «iιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή»,  η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) επισημαίνει προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σειρά θεμάτων, διατυπώνει αντιρρήσεις και καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωση της πολιτικής προστασίας και την επίλυση κλαδικών αιτημάτων.

Τεράστια αγορά ασφαλιστικών υπη­ρεσιών

-«Η βασική στόχευση του ν/σ φοβόμαστε ότι είναι η απόσυρση της Πολιτείας από την υποχρέωση της να προστατεύει τους πολίτες και τις περιουσίες τους από τις φυσικές καταστροφές (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές) και το φόρτωμα της ευθύνης αυτής στους πολίτες με τη «σύγχρονη» λογική της «ατομικής ευθύνης». Αυτό εκκινεί στο παρών νομοσχέδιο με τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά βάσιμα εκτιμούμε ότι σε επόμενες φάσεις θα επεκταθεί και στις ατομικές ιδιοκτησίες. Με τον τρόπο αυτό οι ίδιοι οι πολίτες κα­θίστανται οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ασφάλιση των περιουσιών τους, οι ανάγκες κρατικής αρωγής, μειώνονται, ενώ παράλληλα δημιουργείται μια τεράστια αγορά ασφαλιστικών υπη­ρεσιών, νέο πεδίο κερδοφορίας για τις ασφαλιστικές εταιρίες. Δυστυχώς το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρήσαμε και στις πρόσφατες ρυθμίσεις για την πυροπροστασία, όπου α­κόμα και ο Συνήγορος του Πολίτη.

-«Η Αρχή επεσήμανε ότι το κράτος δεν είναι συνταγματι­κά αποδεκτό (άρθρα 24 και 17 του Συντάγματος) να μετακυλύει, σε μεγάλο βαθμό, τις ευ­θύνες της προστασίας της περιουσίας και του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές στους ιδιώ­τες, με υπέρμετρα, μάλιστα, επαχθείς οικονομικά όρους για αυτούς. Η διοίκηση και οι σχε­τικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για τη λήψη μέτρων κατά των πυρκαγιών με τις ενδεδειγμένες προληπτικές ενέργειες (διάνοιξη αντιπυρικών οδών, υπογειοποίηση καλωδίων ηλεκτρισμού, καθαρισμό εκτάσεων παρακείμενων στο οδικό δίκτυο κτλ), όπως επίσης και για την πυρόσ­βεση», τονίζεται στην παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

Τα κλαδικά θέματα και αιτήματα της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Για τα θέματα για τα οποία προτείνει αλλαγές στο νομοσχέδιο και τα κλαδικά αιτήματα και προτάσεις που διατυπώνει στην παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, που υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και η γενική γραμματέας Πλουμίτσα Tριανταφυλλοπούλου αναφέρονται τα ακόλουθα:

-«Η Ομοσπονδία μας επίσης στηρίζει τις διεκδικήσεις του Συλλόγου Εργαζομένων στην Αποκατάσταση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και συγκεκριμένα:

Συνέπεια του ΠΔ/77- ΦΕΚ 130 Α, (με το οποίο η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. -και όχι μόνο- ως σύνολο αρμοδιοτήτων και οργανικών θέσεων μετακινούμενη υπάγεται πλέον στη Γενική Γραμματε­ία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής), η λειτουργία της Γενικής Γραμματείας, βρίσκεται σε κατάσταση «διαρκούς μετάβασης», από το χρονικό σημείο της αφετηρίας της μέχρι σήμερα. Το γεγονός αυτό, (πηγή αρκετών δυσκολιών) μπορεί να απαντηθεί με την ολοκλήρωση του κατάλληλου Οργανογράμματος, το οποίο θα ανταποκρίνεται στο στόχο και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της υπηρεσίας. Συμπληρώνεται σχεδόν ένα έτος από τη δημοσίευση του ΠΔ/77 και ένα τμήμα του παρόν­τος Σχεδίου Νόμου, δημιουργεί / αποτελεί ένα ρυθμιστικό ενδιάμεσο στάδιο (μετά το ΠΔ 77 και πριν το αναγκαίο Οργανόγραμμα). Ήδη όπως έχει επισημανθεί το προβληματικό καθεστώς εργασίας των Μηχανικών και Διοικητικών Υπαλλήλων ΙΔΟΧ, προερχομένων από τις προγενέστερες συμβάσεις στο Υπουργείο Υποδομών αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα. Όχι μόνο για λόγους ικανοποίησης του εμφανούς και διατυπωμένου στόχου των εργαζομένων, αλλά ως κρίσιμο ζήτημα επιχειρησιακής ικανότητας και ενίσχυσης της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Ειδικότερα, παραβλέποντας τον προβληματικό εργασιακό /κοινωνικό παράγοντα που δημιουργεί η πολυετής διατήρηση του καθεστώτος ορισμένου χρόνου, η άμεση πρόβλεψη οργανικών θέσεων και η διατήρηση αυτών των εργαζομένων, οι οποίοι διαθέτουν δοκιμασ­μένη, καταχτημένη τεχνογνωσία /ισχυρή εμπειρία, στις θέσεις εργασίας, με ασφαλείς συμ­βάσεις, ικανοποιητική και δίκαιη αμοιβή, αποτελεί επιλογή συνυφασμένη με το δημόσιο συμφέρον. Υπό την έννοια αυτή, αποτελεί σημαντικό έλλειμμα του Σχεδίου Νόμου ότι δεν αναφέρεται, έστω σε επίπεδο πρόθεσης, σχετική πρόβλεψη. Ενώ παράλληλα, παραπέμπεται γενικά στο μέλλον η δημιουργία Οργανογράμματος.

Ζητάμε τη δημιουργία πρωτοκόλλου Υγείας και Ασφάλειας, με σύγχρονες προδιαγραφές, εποπτευόμενο από αρμόδια Διεύθυνση. Αυστηρός έλεγχος και πρόβλεψη για τις προϋποθέσεις μετάβασης και τις συνθήκες διαμονής του στελεχιακού δυναμικού που αξιοποιείται στις αυτοψίες. Εννοείται η συνδρομή του ΕΟΔΥ και των αρμοδίων επιστημονικών/ κρατικών φορέων. Πρόκειται για πρόταση του ΣΕΑΕΦΚ που έχει κατατεθεί εγγράφως από τον Οκτώβριο του 2023.

Παροχή δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης των εργαζομένων ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής σε όλα τα στρα­ τιωτικά νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων, (κατά αντίστοιχο τρόπο που ορίζει η Φ.700/27/596474 Σ.786/2022 – ΦΕΚ 5850/Β/16-11-2022).

Φροντίδα για την ψυχική στήριξη και υποστήριξη στους τόπους καταστροφής, ιδιαίτερα σε συμβάντα που έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Στο Άρθρο 2 προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού, σε εικοσιτετράωρη βάση, του ωραρίου εργασίας του προσωπικού το οποίο υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστα­σης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ… προβλέπεται:

-«Το ωράριο εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού το οποίο υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Α­ρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και του προ­σωπικού που διατίθεται ή ασκεί παράλληλα καθήκοντα στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμμα­τείας ή του οποίου οι υπηρεσίες επιτάσσονται για την καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές, δύναται σε περιπτώσεις έκτακτης α­νάγκης να καθορίζεται σε εικοσιτετράωρη βάση, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, καθώς και να τίθεται σε επιφυλακή, ανάλογα με τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες».

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ (ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 45 Εξουσιοδοτικές διατάξεις, στο 4), ορίζεται:

-«Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κα­θορίζονται το ωράριο εργασίας και ο αριθμός του προσωπικού που απασχολείται κάθε φορά ή είναι σε επιφυλακή, σύμφωνα με το άρθρο 37».

Η αυτονόητη πρόβλεψη υπερωριακής αμοιβής για τις περιπτώσεις αυτές, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το γεγονός της απαίτησης για διαρκή ετοιμότητα και (με εντολή) για εφαρμογή «γνήσιας ετοιμότητας» η οποία αποτελεί υποχρέωση του εργαζόμενου.

Ετοιμότητα για εργασία υπάρχει όταν κάποιο άλλο πρόσωπο δέχεται να περιορίσει χρονικά την ελευθερία του για χάρη κάποιου άλλου προσώπου με σκοπό να του προσφέρει εργασία κάθε φορά που θα του ζητηθεί. Άλλοτε το πρόσωπο αυτό πρέπει να βρίσκεται για ορισμένο χρόνο στον τόπο εργασίας, για να παρέχει τις υπηρεσίες του μόλις παρουσιαστεί ανάγκη. Άλλοτε υποχρεούται να βρίσκεται σε οποιοδήποτε τόπο, αρκεί να δηλώνεται έτσι ώστε να ανευρίσκεται εγκαίρως και να προσφέρει την εργασία του μόλις του ζητηθεί. Τέλος ο απασχολούμενος πρέπει να βρίσκεται σωματικά στον τόπο της εργασίας περιορίζοντας έτσι την ελευθερία του χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένος να έχει σε εγρήγορση τις σωμα­τικές και πνευματικές του δυνάμεις. Μπορεί δηλαδή ακόμη και να κοιμάται ή να βρίσκεται για ορισμένα διαστήματα έξω από τον τόπο εργασίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρ­χει κάποιος περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας για χάρη ενός άλλου προσώπου, του εργοδότη. Διαφέρει όμως κάθε φορά ο βαθμός ετοιμότητας, κριτήριο ιδιαίτερα σημαντικό για τον προσδιορισμό του εργασιακού καθεστώτος στο οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος και ως εκ τούτου και την αμοιβή του.

(α) Γνήσια ετοιμότητα προς εργασία υπάρχει, όταν ο εργαζόμενος βρίσκεται σε πλήρη δέσμευση του ελεύθερου χρόνου του, με την έννοια ότι κατά τη διάρκεια του ωραρίου του δεν διαθέτει την παραμικρή δυνατότητα να αναπαύεται, ή να χρησιμοποιεί την εργασιακή του δύναμη διαφορετικά, αλλά πρέπει να διατηρεί τις σωματικές και πνευματικές του δυνά­μεις σε εγρήγορση, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει την εργασία του στον εργοδότη σε κάθε στιγμή που θα του ζητείται. Σε αυτή την μορφή ετοιμότητας θεωρείται ότι υπάρχει πλήρης απασχόληση, ανεξάρτητα από το εάν θα ανακύψει παροχή εργασίας ή όχι. Η γνή­σια ετοιμότητα εξομοιώνεται με κανονική παροχή εργασίας και εφαρμόζονται σε αυτήν, ό­λες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ειδικότερα για τα κατώτατα όρια αποδοχών, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή και τις προσαυξήσεις για υπερεργασία, υπερωριακή α­πασχόληση και εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες κλπ.

(β) Αντίθετα, στην μη γνήσια (απλή) ετοιμότητα προς εργασία, ο εργαζόμενος αναλαμ­βάνει την υποχρέωση να περιορίσει μερικώς την ελευθερία των κινήσεων του υπέρ του ερ­γοδότη του, χωρίς να υποχρεούται να διατηρεί σε εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές του δυνάμεις, ώστε να είναι στην διάθεση του τελευταίου κάθε στιγμή, παραμένοντας απ­λώς, είτε στον τόπο εργασίας αναπαυόμενος, είτε στην οικία του αναμένοντας κλήση του εργοδότη. Δεν αποκλείεται η απλή ετοιμότητα να εμπεριέχει το στοιχείο της εγρήγορσης από την πλευρά του εργαζομένου, αλλά μόνο όταν προκύπτει κατάσταση ανάγκης. Ο εργα­ζόμενος που βρίσκεται σε απλή ετοιμότητα, δικαιούται αμοιβής για την δέσμευση της προ­σωπικής του ελευθερίας. Αν δεν έχει συμφωνηθεί αμοιβή, τεκμαίρεται ότι δικαιούται τον συνηθισμένο μισθό, κατά το άρθρο 653 ΑΚ.

Από τις προβλέψεις του Σχεδίου Νόμου είναι προφανές πως προκύπτει ζήτημα πρόσθετης ρύθμισης για τις περιπτώσεις (α) και (β).

Για τη λειτουργία των ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Μετακινήσεων.

Το Άρθρο 23 (Χορήγηση προκαταβολών για δαπάνες αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών – Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 4797/2021), κινείται σε βελτιωτική κατεύθυν­ση εξυπηρετώντας τη δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

-Αντικατάσταση του προβλεπόμενου ύψους μέχρι χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ στην Προσθήκη άρθρου 18 Α- 1 στον ν. 4797/2021 με προβλεπόμενο ύψους μέχρι τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), ώστε να προσεγγίζει ορθολογικά την πραγματική ανάγκη.

-Αντικατάσταση του προβλεπόμενου ποσοστού στην προβλεπόμενη Προσθήκη άρ­θρου 18Α -6 στον ν. 4797/2021 (Για την ανάληψη νέας προκαταβολής για το ίδιο έργο από το ίδιο πρόσωπο, απαιτείται να έχει αναλωθεί τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80 %) του ποσού της προηγούμενης διαταγής και να έχουν υποβληθεί για το ποσό αυτό τα σχετι­κά παραστατικά), σε ποσοστό 60%.

-Η αδυναμία χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με την πρόβλεψη της 23/6 παραγ­ράφου, συνιστά αν-υπαίτιο κώλυμα για τον υπάλληλο που αδυνατεί να ανταποκριθεί σε εντολή.

-Γενναία αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας, πρόβλεψη, διάθεση αυτοκινήτων της υπηρεσίας. Κάλυψη των εξόδων κίνησης από το σημείο εκκίνησης του υπαλλήλου, από το πρώτο λεπτό της εντολής, απόλυτη κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων επιστροφής σε περιπτώσεις ανάκλησης αδείας.

-Έγκαιρη και επαρκής πρόβλεψη πόρων / χρηματοδότηση, έγκαιρη καταβολή.

Στο Άρθρο 19 (Ανάθεση συμβάσεων μίσθωσης σε περίπτωση φυσικής καταστροφής – Προσθήκη άρ­θρου 20Α στον ν. 4797/2021)

-Πρόβλεψη απαραίτητων κονδυλίων και υποχρέωση ταυτόχρονης άμεσης μέριμνας για τον κατάλληλο εξοπλισμό των κτηρίων, τεχνολογικά, υλικοτεχνικά, κάλυψη ζητημάτων καθα­ριότητας και απολύμανσης και ασφάλειας του προσωπικού.

Άρθρο 35 Υπηρετούντες σε καταργηθέντες Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και Τομείς Αποκα­τάστασης Πυρόπληκτων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 253 ν. 4555/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«Σε κάθε περίπτωση κατάργησης Τομέων, όλες οι θέσεις εργασίας ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ προστατεύονται» . Επιπροσθέτως:

1) Κανένας υφιστάμενος Τομέας δεν βρίσκεται άνευ έργου, όλοι οι τομείς εργάζονται σε εντατικούς ρυθμούς.

2) Ακόμα και αν σε μελλοντική στιγμή συμβεί προσωρινά κάτι τέτοιο, τα σημερινά τεχνολογικά και εξ αποστάσεως μέσα που βρίσκονται στη διάθεση της υπηρεσίας επιτρέπουν την κατα­νομή των εργασιών. 3) Οι καταστροφές έχουν θέση και μνήμη, η περίπτωση της Θεσσαλίας είναι ενδεικ­τικό παράδειγμα με τη σύντομη επανάληψη δυο γεγονότων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιδίωξη της οικονομίας πόρων αντιστρέφεται σε σπατάλη, αν τελικά χρειαστεί μια δομή που έκλεισε σε λίγους μήνες να πρέπει να ξαναδημιουργηθεί.

Εκσυγχρονισμός των εργαλείων και μέσων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι, στο πεδίο καταστροφής, στο γραφείο για την επεξεργασία των δεδομένων. Ψηφιακά μέσα καταγραφής αυτοψιών, μεταφορά δεδομέ­νων σε χάρτες gis, βάση δεδομένων, εκπόνηση στατιστικών χαρτών, άμεση πρόσβαση στα αρχεία της ΑΑΔΕ και του Εθνικού Κτηματολογίου. Αξιοποίηση δυνατοτήτων , ενημέρωση, συνεργασία με οργανισ­μούς και ερευνητικά κέντρα, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΕΤΑΜ, ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, αξιολόγηση αποτελεσμάτων για τη βελτίωση και προσαρμογή της νομοθεσίας, όπου απαιτείται. Ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. , αξιοποίηση της βάσης δεδομένων για τον προσεισμικό έλεγχο.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ευελπιστώντας στην αποδοχή του αιτήματός μας»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας