ecopress
Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Με δύο βασικές λειτουργίες (αναζήτηση προϊόντων και σύγκριση προμηθευτών) τίθεται από την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 σε λειτουργία στη διεύθυνση www.energycost.gr το... ΡΑΕ: σε λειτουργία  η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών ρεύματος και αερίου

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Με δύο βασικές λειτουργίες (αναζήτηση προϊόντων και σύγκριση προμηθευτών) τίθεται από την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 σε λειτουργία στη διεύθυνση www.energycost.gr το ηλεκτρονικό εργαλείο σύγκρισης τιμών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο.

Στο σύστημα που έχει αναπτυχθεί περιλαμβάνεται το σύνολο των προϊόντων που είναι διαθέσιμα σήμερα στην αγορά από τους επιμέρους προμηθευτές, τα οποία είναι συνολικά 387: τα 112 είναι προϊόντα προμηθευτών για οικιακά και εμπορικά τιμολόγια φυσικού αερίου και τα 275 προϊόντα προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς πελάτες και επιχειρήσεις με παροχές που δεν ξεπερνούν τα 25 kVA σε εγκατεστημένη ισχύ.

Εκτός από τις τιμές, τις εκπτώσεις – προσφορές και τις ρήτρες αναπροσαρμογής το εργαλείο περιλαμβάνει και τις πρόσθετες παροχές που κάνουν αρκετοί προμηθευτές στους πελάτες τους, όπως για παράδειγμα η παροχή τεχνικών υπηρεσιών, ασφάλισης κατοικίας κλπ. Οι προσφορές αυτές δεν ποσοτικοποιούνται για να περιληφθούν στο ενεργειακό κόστος αλλά αναφέρονται σε ξεχωριστή στήλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πληροφορία που θα παίρνει ο καταναλωτής θα είναι εξατομικευμένη, θα βασίζεται δηλαδή στα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύνδεσής του και στα ιστορικά στοιχεία της κατανάλωσης.

Η υπηρεσία της αναζήτησης θα λειτουργεί ως εξής:

Α. Ηλεκτρισμός

Ο καταναλωτής συμπληρώνει βασικά στοιχεία που αφορούν την κατηγορία του τιμολογίου που αναζητά (Οικιακό ή Επαγγελματικό), καθώς και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της παροχής του (μονοφασική ή τριφασική παροχή). Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα  για ειδική αναζήτηση προϊόντων που έχει εφαρμογή το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Β. Φυσικό Αέριο

Ο καταναλωτής συμπληρώνει βασικά στοιχεία που αφορούν τον τύπο Τροφοδοσίας (Κεντρική, Αυτόνομη, Επαγγελματική), τη χρήση (Θέρμανση, Μαγειρική, Ζεστό Νερό Χρήσης) και το Δίκτυο Διανομής στο οποίο είναι συνδεδεμένος (Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Λοιπής Ελλάδας).

Τόσο για τον ηλεκτρισμό, όσο και για το Φυσικό Αέριο, δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης ενεργειακών προϊόντων που αφορούν συνδυασμό και των δύο μορφών ενέργειας.

Ο καταναλωτής, κατά την αναζήτηση, έχει τη δυνατότητα επιλογής των Προμηθευτών που θέλει να δει.

Αναλόγως των στοιχείων που συμπληρώνονται/ επιλέγονται από τον καταναλωτή επιστρέφεται ένα υποσύνολο προϊόντων από το σύνολο των ενεργειακών προϊόντων που είναι καταχωρημένα.

Τα προϊόντα που επιστρέφονται είναι εκείνα τα οποία πληρούν τα κριτήρια που έχει δηλώσει ο καταναλωτής.

Η υπηρεσία της σύγκρισης λειτουργεί ως εξής:

  1. Ηλεκτρισμός

Ο καταναλωτής συμπληρώνει πέρα από βασικά στοιχεία της παροχής του και τη χρήση που κάνει σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Δίνονται επιλογές μήνα, τετραμήνου και έτους.

Εναλλακτικά ο καταναλωτής, εφόσον δε γνωρίζει με ακρίβεια τις καταναλώσεις του, δύναται να επιλέξει τη χρήση του μέσου εθνικού όρου για την κατηγορία τιμολογίου που επιθυμεί να ενημερωθεί.

  1. Φυσικό Αέριο

Ο καταναλωτής συμπληρώνει βασικά στοιχεία που αφορούν τον τύπο Τροφοδοσίας (Κεντρική, Αυτόνομη, Επαγγελματική), τη χρήση (Θέρμανση, Μαγειρική, Ζεστό Νερό Χρήσης) και το Δίκτυο Διανομής στο οποίο είναι συνδεδεμένος (Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Λοιπής Ελλάδας).

Το σύστημα επιστρέφει κάνοντας χρήση των στοιχείων που ο χρήστης έχει εισαγάγει μια λίστα ενεργειακών προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις του  ταξινομημένα σε αύξουσα σειρά κόστους.

Επιπρόσθετα, επιστρέφεται και αναλυτικός υπολογισμός των Ρυθμιζόμενων χρεώσεων που αντιστοιχούν στα στοιχεία κατανάλωσης που έχουν καταχωρηθεί.

Λόγω της φύσης της αγοράς Φυσικού Αερίου, τα αποτελέσματα που επιστρέφονται αφορούν προγενέστερους μήνες, προκειμένου ο καταναλωτής να μπορεί να διαπιστώσει τις τελικές χρεώσεις κάθε Προμηθευτή για το μήνα που αυτός επιλέγει.

Τα στοιχεία που θα βλέπει ο καταναλωτής στην οθόνη του υπολογιστή του είναι τα εξής:

«Βασική Χρέωση»: Είναι η χρέωση (σε €) που προκύπτει από τις χρεώσεις ενέργειας των δημοσιευμένων τιμοκαταλόγων (σε €/kWh) και των παγίων, πριν την επιβολή τυχόν ρητρών και όποιων εκπτώσεων

«Ρήτρες»: Πιθανές αναπροσαρμογές επί της «Βασικής Χρέωσης» που εφαρμόζονται στο τιμολόγιο (όπως ρήτρα Προσαρμογής Οριακής Τιμής Συστήματος, Ρήτρα CO2 καθώς και της ρήτρας Πρόωρης αποχώρησης)

«Βασικές Εκπτώσεις»: Οι εκπτώσεις που ο καταναλωτής έχει επιλέξει να ενσωματώσει στη διαδικασία της σύγκρισης, πχ Έκπτωση Συνέπειας

«Πιθανές πρόσθετες εκπτώσεις»: Οι εκπτώσεις που ο καταναλωτής έχει επιλέξει να μην ενσωματώσει στη διαδικασία της σύγκρισης, πχ Έκπτωση αν υπάρχει και εξοχική κατοικία στον ίδιο Προμηθευτή)

«Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις»: Είναι κοινές για όλους τους προμηθευτές και αποτελούν μέρος του συνολικού κόστους ενέργειας.

«Τελική Χρέωση Ενέργειας»: Είναι το αποτέλεσμα (σε €) των προηγούμενων στηλών για κάθε ενεργειακό πακέτο που προκύπτει ως εξής : (Βασικές Χρεώσεις) + (Ρήτρες) – (Βασικές Εκπτώσεις) + (Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις), και αποτελεί το κριτήριο κατάταξης στη σύγκριση  από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας