ecopress
Περνάει στην αντεπίθεση ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών  (ΣΕΠΟΧ), για τα επαγγελματικά δικαιώματα και εστιάζει στα νέα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ),  θέτοντας «βέτο» να... ΣΕΠΟΧ: Πόλεμος για τα επαγγελματικά δικαιώματα και το μισό δις ευρώ των νέων Τοπικών Χωροταξικών Σχεδίων

Περνάει στην αντεπίθεση ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών  (ΣΕΠΟΧ), για τα επαγγελματικά δικαιώματα και εστιάζει στα νέα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ),  θέτοντας «βέτο» να μην εκπονηθούν από άλλους κλάδους μηχανικών, καταγγέλοντας τις προβλέψεις του νέου ΠΔ «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» (ΦΕΚ 187 Α’/5-11-2018).

Ο ΥΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης ανακοίνωσε τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 από τα Χανιά, ότι «οι δήμοι καλούνται να συντάξουν Τοπικά Χωρικά Σχέδια, τα οποία, σταδιακά, θα καλύψουν ολόκληρη την επικράτεια ώστε να υπάρχει, πλέον, η βάση για παραγωγικές δραστηριότητες». Πρόκειται για έργο συνολικού ύψους άνω του μισού δις ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί ως επί το πλείστον από πόρους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΠΟΧ τονίζεται ότι «ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) τα οποία πρόκειται σύντομα να εκπονηθούν για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού του ελληνικού χώρου και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να εκπονηθούν από πιστοποιημένους χωροτάκτες πολεοδόμους για να μην χαθεί ακόμα μια ευκαιρία ουσιαστικού και αποτελεσματικού χωρικού σχεδιασμού. Οι πολεοδόμοι χωροτάκτες από την φύση της επιστήμης τους  εκπαιδεύονται για να μπορούν να συγκεράσουν και αντιμετωπίσουν τις οικονομικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός χώρος»

Η ανακοίνωση του ΣΕΠΟΧ

Η ανακοίνωση του ΣΕΠΟΧ, με θέμα «αίτημα άμεσης αναστολής και τροποποίησης του ΠΔ 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» (ΦΕΚ 187 Α’/5-11-2018)»  υπογράφεται από την πρόεδρο Σοφία Αυγερινού Κολώνια και τη γενική γραμματέα Μαρία Βογιατζάκη, απευθύνεται προς τους:

  • Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κο Προκόπιο Παυλόπουλο
  • Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, κο Αλέξιο Τσίπρα
  • Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κο Χρήστο Σπίρτζη
  • Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κο Γεώργιο Σταθάκη
  • Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κο Kωνσταντίνο Γαβρόγλου
  • Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κο Αστέριο Πιτσιόρλα

Και αναλυτικά αναφέρει:

Βάσει του ανωτέρω ΠΔ, που συνυπογράφηκε στις 25 Οκτωβρίου 2018 από τους ακόλουθους Υπουργούς:(i) Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης ΑΣΤΕΡΙΟ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ, (ii) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, (iii) Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΘΑΚΗ, (iv)Υποδομών και Μεταφορών ΧΡΗΣΤΟ ΣΠΙΡΤΖΗ, προσδιορίστηκαν, μεταξύ άλλων, επαγγελματικά δικαιώματα στους μηχανικούς που διαχέουν το διακριτό επιστημονικά και επαγγελματικά, ειδικά στην ΕΕ, επάγγελμα του χωροτάκτη πολεοδόμου σε πολλαπλές κατηγορίες μηχανικών των οποίων οι σπουδές ουδόλως καλύπτουν, ως στοιχειωδώς απαιτείται, τα στοιχειώδη αν όχι τα απαραίτητα για την υπεύθυνη άσκηση ενός επαγγέλματος που αφορά ευθέως το δημόσιο συμφέρον.

Το ΠΔ κινείται σε αναχρονιστική , αντιεπιστημονική και αντιεπαγγελματική οπτική αφενός διότι η υπεύθυνη άσκηση χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού – ιδιαιτέρως κρίσιμου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας-, δεν επιτυγχάνεται με την ευρεία  απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε ειδικότητες μηχανικών, των οποίων οι σπουδές έχουν λίγη σχέση με το γνωστικό πεδίο και τα ακαδημαϊκά προσόντα του επαγγέλματος του Χωροτάκτη Πολεοδόμου μηχανικού ή μη, και, αφετέρου, είναι παντελώς εσφαλμένη η αναφορά ενός ΠΔ επαγγελματικών δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες συγκυριακές υποκατηγορίες μελετών και μάλιστα με λανθασμένη διατύπωση (π.χ. Περιφερειακά Ειδικά Πλαίσια) και τρόπο που προκαλεί πολλαπλή σύγχυση ως προς το εκάστοτε  αντικείμενο του σχεδιασμού.

Το μέλλον, η ανάπτυξη, η ποιότητα ζωής και η αναβάθμιση του διαπιστωμένα δυσλειτουργικού και εξαιρετικά υποβαθμισμένου οικιστικού περιβάλλοντος καθώς και η διασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος απαιτούν ολοκληρωμένη προσέγγιση και σχεδιασμό από εξειδικευμένους επιστήμονες επαγγελματίες χωροτάκτες πολεοδόμους.

Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) τα οποία πρόκειται σύντομα να εκπονηθούν για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού του ελληνικού χώρου και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να εκπονηθούν από πιστοποιημένους χωροτάκτες πολεοδόμους για να μην χαθεί ακόμα μια ευκαιρία ουσιαστικού και αποτελεσματικού χωρικού σχεδιασμού.

Οι πολεοδόμοι χωροτάκτες από την φύση της επιστήμης τους  εκπαιδεύονται για να μπορούν να συγκεράσουν και αντιμετωπίσουν τις οικονομικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός χώρος.

Σημειώνουμε με έμφαση ότι ο ΣΕΠΟΧ έχει επισημάνει στους αρμόδιους και ειδικά  στο κατ’ εξοχή αρμόδιο ΥΠΕΝ με την από 27-06-2017 επιστολή του ΣΕΠΟΧ την αναγκαιότητα πιστοποίησης του επαγγέλματος του χωροτάκτη πολεοδόμου που ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά κριτήρια πιστοποίησης του επαγγέλματος που ο ΣΕΠΟΧ προωθεί ως πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χωροτακτών Πολεοδόμων (European Council of Spatial Planners – Conseil Européen des Urbanistes, ECTP-CEU).

Αντ’ αυτού το ανωτέρω ΠΔ εκδόθηκε χωρίς τη συμμετοχή στην Επιτροπή / ομάδες έργου ανά ειδικότητα του άρθρου 29 του Ν. 4439/2016 και χωρίς τη διαβούλευση με τον Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), ο οποίος είναι ο κατ’ εξοχήν ιστορικός και επιχειρησιακός φορέας του επαγγέλματος στην Ελλάδα, έχοντας ως μέλη του ελεύθερους επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και δημοσίους υπαλλήλους  μηχανικούς και μη και  επιπροσθέτως είναι και πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χωροτακτών Πολεοδόμων (EuropeanCouncilofSpatialPlanners–ConseilEuropéendesUrbanistes,   ECTP-CEU).

Ως εκ τούτου, όπως έχει ήδη επισημανθεί στο ΥΠΕΝ με την από 27-06-2017 επιστολή του ΣΕΠΟΧ, επιβάλλεται η άμεση πιστοποίηση του επαγγέλματος του Χωροτάκτη και Πολεοδόμου (Spatial Planner) ως διακριτό επάγγελμα (distinct profession) στην Ελλάδα και κατ΄ επέκταση στην ΕΕ, σύμφωνα με:

  • την Οδηγία 2005/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/55/ΕΕγια την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και την πιστοποίηση των επαγγελμάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ, και
  • επικουρικά, με βάση τον οδηγό «GUIDELINES ON PROFESSIONAL COMPETENCES IN SPATIAL PLANNING» που περιέχει και «THE PRINCIPLES OF PROFESSIONAL CONDUCT», ECTP-CEU, OCTOBER 2017, στον οποίο τίθενται κοινοί όροι για την εκπαίδευση και το επάγγελμα και προωθείται η πιστοποίηση του επαγγέλματος σε κοινή βάση στα κράτη-μέλη της ΕΕ,Πρέπει αρχικά να πιστοποιηθεί και κατοχυρωθεί το επάγγελμα του Χωροτάκτη και Πολεοδόμου – Spatial Planner- στην Ελλάδα και εν συνεχεία να καταρτισθεί το περίγραμμα σπουδών του επαγγέλματος με τις δεξιότητες, που αντιστοιχούν στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα για την ορθή άσκηση του επαγγέλματος. Στη βάση αυτή θα είναι δυνατή η αντιστοίχιση με τα γνωστικά αντικείμενα των άνω ειδικοτήτων μηχανικών και με τα συγκεκριμένα μαθήματα που περιλαμβάνονται στα προγράμματα των Σχολών τους, ώστε να προσδιοριστούν εν συνεχεία με αναντίρρητη μεθοδολογία τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα και τα στηριζόμενα σε αυτά  επαγγελματικά δικαιώματα που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του Χωροτάκτη και Πολεοδόμου.

Για όλους του ανωτέρω λόγους ζητούμε την ακύρωση του ανωτέρω κατ’ οικονομία συντεχνιακών απαιτήσεων συνταχθέντος ΠΔ :

  • επειδή θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή δεν είναι απόρροια κοινοτικών κανόνων, η προϊόν αναγκαίου εκσυγχρονισμού, η εξυγίανσης, αλλά χειρισμός για εξυπηρέτηση συντεχνιακών κλαδικών  συμφερόντων

και

  • επειδή ρυθμίζει το επάγγελμα του μηχανικού χωρίς την αναγκαία και ουσιαστική αντιστοίχιση με ακαδημαϊκά προσόντα εις βάρος άλλων επιστημονικών κλάδων μηχανικών ή μη.

Ο ΣΕΠΟΧ είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση σας σε σχέση με την εξέλιξη στο επίπεδο των κρατών μελών της ΕΕ και συμμετοχή του σε ενέργειες προσδιορισμού και πιστοποίησης των όρων άσκησης του επαγγέλματος του Χωροτάκτη και Πολεοδόμου (Spatial Planner) και κατ’ επέκταση την κατάρτιση ΠΔ ρύθμισης του επαγγέλματος του μηχανικού που θα διασυνδέεται με τα ακαδημαϊκά προσόντα και θα διασφαλίζει την άρτια και έγκυρη εφαρμογή της χωροταξίας και πολεοδομίας στη χώρα μας.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας