ecopress
Tα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αποζημίωση πληγέντων και εργασιών αντιρρύπανσης, οι διαθέσιμες τεχνικές παρακολούθησης και διαχείρισης ρύπων από πετρελαιοειδή, οι ευθύνες και οι... Σύμβαση της Βαρκελώνης: Συζητήθηκαν τα  χρηματοδοτικά εργαλεία αποζημίωσης πληγέντων και εργασιών απορρύπανσης  από πετρελαιοκηλίδα

Tα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αποζημίωση πληγέντων και εργασιών αντιρρύπανσης, οι διαθέσιμες τεχνικές παρακολούθησης και διαχείρισης ρύπων από πετρελαιοειδή, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στο έργο της απορρύπανσης και η ανάπτυξη κοινών μεθόδων και μηχανισμών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών στη Μεσόγειο, ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες στις εργασίες της τακτικής συνάντησης των Εθνικών Γραφείων της Σύμβασης της Βαρκελώνης, που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα και διήρκησε τέσσερεις ημέρες.

«Τα θετικά και αισιόδοξα αποτελέσματα της συνάντησης των Εθνικών Γραφείων (Focal Points), που έληξε την Παρασκευή, συνηγορούν σε ένα θετικό μέλλον για το περιβάλλον της Μεσογείου, καθαρό από τη ρύπανση, παρά τις μεγάλες προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον κατάλληλο να συμβάλει στην ειρήνη και ευημερία όλων των Μεσογειακών Χωρών» σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΝ.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Programme, Mediterranean Action Plan – UNEP/MAP), σε σημαντικά ζητήματα για το περιβάλλον της Μεσογείου, συζητήθηκαν εχθές, σε σύσκεψη των υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσία του συντονιστή του UNEP/MAP, Γκαετάνο Λεόνε. Στο επίκεντρο ήταν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, σε ολόκληρη την Μεσόγειο.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η προετοιμασία της επικείμενης 20ης  Συνάντησης των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης της Βαρκελώνης (COP  20) των Ηνωμένων Εθνών, που θα λάβει χώρα σε Υπουργικό επίπεδο στα Τίρανα της Αλβανίας, από 17-20 Δεκεμβρίου 2017, και η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της εφαρμογής της Σύμβασης της Βαρκελώνης και των Πρωτοκόλλων αυτής για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου. Στη Συνάντηση προήδρευσε η Ελλάδα, με την κ. Χριστίνα Μπαριτάκη, Γενική Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία είναι και πρόεδρος του  Bureau  της Σύμβασης, κατά την διετία 2015-17.

Στις εργασίες της Συνάντησης συμμετείχαν αντιπροσωπείες όλων των Μεσογειακών Χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνάντηση συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό εκπροσώπων όχι μόνο Εθνικών Κυβερνήσεων, αλλά και Διεθνών Οργανισμών της Περιφέρειας, Διακυβερνητικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων κοινωνικών εταίρων.

Τα βασικά αντικείμενα συζήτησης ήταν η ανασκόπηση της επιτευχθείσας προόδου κατά την διετία 2016-17 με βάση το πρόγραμμα εργασιών και των δράσεων που εγκρίθηκαν από την προηγούμενη Υπουργική Σύνοδο της Αθήνας, η συμφωνία ενός αριθμού σχεδίων νέων Αποφάσεων μεταξύ των οποίων και το Πρόγραμμα Εργασιών, καθώς επίσης ο Προϋπολογισμός της επόμενης διετίας 2018-19, τα οποία θα εγκριθούν στην επικείμενη Υπουργική Σύνοδο.

Η Σύμβαση αυτή αποτελεί τη σημαντικότερη πολιτική πλατφόρμα συνεργασίας και αποφάσεων των χωρών της Μεσογείου με αντικείμενο την προστασία της από τη ρύπανση. Η χώρα μας κατέχει σημαντική θέση μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών και έχει έντονη δραστηριότητα και αυξημένο ρόλο στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος στο χώρο της Μεσογείου. Η ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα που αποδίδει η χώρα μας στη Σύμβαση της Βαρκελώνης και στο Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης των ΗΕ, αποτυπώνεται στο γεγονός ότι η χώρα μας φιλοξενεί τη Γραμματεία του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης στην Αθήνα,

Η προηγούμενη Υπουργική Σύνοδος (COP  19) είχε λάβει χώρα στην Αθήνα 9-12 Φεβρουαρίου 2016, όπου η Ελλάδα διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης Συνόδου εορτάστηκαν και τα 40 χρόνια από τη δημιουργία της, ενώ στη διετία 2016-2017, υπό την Προεδρεία της Ελλάδας, δόθηκε νέα ώθηση στο έργο της Σύμβασης, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για όλες τις χώρες της Μεσογείου.

Τα θετικά και αισιόδοξα αποτελέσματα της συνάντησης των Εθνικών Γραφείων (Focal Points), που λήγει σήμερα, συνηγορούν σε ένα θετικό μέλλον για το περιβάλλον της Μεσογείου, καθαρό από τη ρύπανση, παρά τις μεγάλες προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον κατάλληλο να συμβάλλει στην ειρήνη και ευημερία όλων των Μεσογειακών Χωρών.

Σημειώνεται ότι,  στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  και  του  Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Programme, Mediterranean Action Plan – UNEP/MAP),  σε σημαντικά ζητήματα για το περιβάλλον της Μεσογείου, συζητήθηκαν εχθές, σε σύσκεψη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσία του Συντονιστή του UNEP/MAP,  Γκαετάνο Λεόνε,  όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, σε ολόκληρη την Μεσόγειο.

Ειδικότερα, θέματα που απασχόλησαν τη σύσκεψη ήταν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αποζημίωση πληγέντων και εργασιών αντιρρύπανσης, οι διαθέσιμες τεχνικές παρακολούθησης και διαχείρισης ρύπων από πετρελαιοειδή, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στο έργο της απορρύπανσης και η ανάπτυξη κοινών μεθόδων και μηχανισμών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών στη Μεσόγειο.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας