ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Με  χρηματοδότηση επτά εκ.ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα τρέξει το μνημόνιο συνεργασίας αναφορικά με την κατασκευή και ολοκλήρωση της... Συνεργασία για αναπλάσεις και πράσινο στους σταθμούς του μετρό

Της Ντίνας Καράτζιου/

Με  χρηματοδότηση επτά εκ.ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα τρέξει το μνημόνιο συνεργασίας αναφορικά με την κατασκευή και ολοκλήρωση της Γραμμής 4, που υπέγραψαν το  υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο δήμος Αθηναίων, η Αττικό Μετρό ΑΕ και η Ανάπλαση ΑΕ η οποία αναλαμβάνει όλους τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς  για  τις αναπλάσεις και διαμορφώσεις των κοινόχρηστων χώρων  όπου θα  εγκατασταθούν οι νέοι σταθμοί του Μετρό. Ποιες είναι οι  δεσμεύσεις της κάθε πλευράς.

Η στόχευση του μνημονίου  είναι να υπάρξει η μικρότερη δυνατή όχληση από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό στην Αθήνα  στις γειτονιές της Αθήνας και την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και ταυτόχρονη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους για αυτό και προγραμματίστηκαν και 1300 μεταφυτεύσεις όπως επίσης και 2700 δενδροφυτεύσεις νέων δέντρων. Παράλληλα προβλέπεται ειδική μέριμνα για την καταγραφή του συνόλου των δέντρων, γλυπτών, έργων τέχνης, αστικού εξοπλισμού, ιστών ηλεκτροφωτισμού και περιπτέρων που βρίσκονται στους χώρους παρέμβασης και των εργοταξίων των αναδόχων ή υπεργολάβων της Αττικό

Υπάρχουσα συνεργασία  

Το Μνημόνιο, που υπογράφεται έχει σκοπό να καθιερώσει και να επισημοποιήσει την ήδη υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων φορέων (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Δήμος Αθηναίων, Αττικό Μετρό Α.Ε., Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.) αναφορικά με την κατασκευή και ολοκλήρωση της Γραμμής 4, αλλά και την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τις από κοινού δράσεις τους.

Διάρκεια

Η διάρκειά του Μνημονίου Συνεργασίας είναι οκτώ έτη, με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτηθεί. Αφορά τις θέσεις του έργου: Σταθμός «Κυψέλη», σταθμός «Δικαστήρια», σταθμός «Αλεξάνδρας», σταθμός «Εξάρχεια», σταθμός «Ακαδημία», σταθμός «Κολωνάκι» και σταθμός «Ευαγγελισμός».

Επτά δεσμεύσεις

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αναλαμβάνει ρόλο βαρύνουσας  σημασίας  στην εξειδίκευση, διαμόρφωση και υλοποίηση σχετικών δράσεων, σε συνδυασμό με την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος της πόλης. Ειδικότερα, θα μεριμνήσει για τη χρηματοδότηση της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.», μετά την υποβολή σχετικής πρότασής της, για την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο.  Κατά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας , από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή, τον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αττικό Μετρό ΑΕ, κ. Νίκο Κουρέτα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ανάπλασης Αθήνας ΑΕ, κ. Χρόνη Ακριτίδη, παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων και  οι επτά δεσμεύσεις που αναλαμβάνει το Υποδομών, έναντι των κατοίκων της Αθήνας, οι οποίες είναι οι εξής:

 1. Να δουλέψουμε με ταχύτητα και να συνεργαστούμε χωρίς εγωισμούς και «μπαλάκι ευθυνών». Έτσι πρέπει να γίνονται τα μεγάλα έργα.
 2. Να μην χάσει η Αθήνα ούτε ένα δέντρο. Αντιθέτως να αποκτήσει ακόμα περισσότερα. Συνολικά μιλάμε για πάνω από 1.300 μεταφυτεύσεις και 2.700 νέα δέντρα.
 3. Να είναι τα εργοτάξια όσο γίνεται πιο περιορισμένα τοπικά και αναβαθμισμένα αισθητικά. Κάθε αναγκαία εργασία να ενοχλεί όσο το δυνατόν λιγότερο.
 4. Να υπάρχει πρόνοια για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έγκαιρη ενημέρωση.
 5. Να προφυλάξουμε με τη μέγιστη προσοχή τα έργα τέχνης και πολιτισμού της πόλης.
 6. Κάθε σταθμός που ολοκληρώνεται, να σημαίνει και ανάπλαση της περιοχής. Με νέο αστικό εξοπλισμό, νέο ηλεκτροφωτισμό, πράσινο. Μια Αθήνα ακόμα πιο όμορφη.
 7. Και τελικά, να παραδώσουμε ένα έργο σύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον και απόλυτα λειτουργικό, που πραγματικά θα αλλάξει τη ζωή στην πόλη».

Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει:

 • Τον γενικό συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των δημοτών για τις από κοινού δράσεις προς υλοποίηση.
 • Να συνδράμει ενεργώς στη διαβούλευση με τους πολίτες και τοπικούς φορείς των περιοχών που επηρεάζονται από την κατασκευή του έργου για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων που τυχόν προκύψουν. Καθώς και στην υποστήριξη και ενίσχυση συγκεκριμένων από κοινού δράσεων με τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του έργου της Γραμμής 4 στην Αθήνα.
 • Να συνδράμει σε όλες τις αδειοδοτήσεις, γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις, που θα απαιτηθούν για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.
 • Να συνεργαστεί με τους συμβαλλόμενους φορείς για την ασφαλή μεταφορά, τοποθέτηση ή και φύλαξη του αστικού εξοπλισμού και γλυπτών από τους χώρους των εργοταξίων, με την άμεση υπόδειξη των κατάλληλων χώρων φύλαξης, καθώς και για την προστασία των δέντρων και φυτών και τη μεταφύτευσή τους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του Μετρό.
 • Να συνεργαστεί με τους φορείς για τη δημιουργία ενός άρτιου συγκοινωνιακού συστήματος για να εξυπηρετεί τους πολίτες και να βελτιώσει την κυκλοφορία τους στην πόλη.

Η Αττικό Μετρό Α.Ε. αναλαμβάνει:

 • Σε συνεργασία με τα συμβαλλόμενα μέρη, την εφαρμογή κατάλληλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την ενημέρωση των πολιτών για τα κυκλοφοριακά δεδομένα της πόλης, ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν η ταλαιπωρία από τα έργα κατασκευής.
 • Να προσπαθήσει να περιορίσει το χώρο που θα καταλάβουν τα εργοτάξια και το χρόνο των εργασιών. Και όσο διαρκούν οι εργασίες κατασκευής, να συνεργάζεται με τα συμβαλλόμενα μέρη για την αισθητική αναβάθμιση των εργοταξιακών χώρων.
 • Την καταγραφή του συνόλου των δέντρων, γλυπτών, έργων τέχνης, αστικού εξοπλισμού, ιστών ηλεκτροφωτισμού και περιπτέρων που βρίσκονται στους χώρους παρέμβασης και των εργοταξίων των αναδόχων ή υπεργολάβων της.
 • Την καταγραφή όλων των δένδρων και θάμνων που πρόκειται να καθαιρεθούν, να μεταφυτευθούν, ή να μετακινηθούν, καθώς και τη μεταφορά τους και την μεταφύτευσή τους σε χώρους που θα υποδείξει η αρμόδια διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων.
 • Την απόσπαση, απομάκρυνση και τοποθέτηση κάθε γλυπτού (συμπεριλαμβανομένης της βάσης του), που απαιτείται να μεταφερθεί από την θέση που βρίσκεται, με τρόπο ασφαλή, στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του ή σε θέση που θα υποδείξει ο Δήμος Αθηναίων.

 • Τη συσκευασία των γλυπτών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα φθορών κατά την μεταφορά τους, καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς προκληθεί.
 • Την επανατοποθέτηση των γλυπτών τα οποία θα επιστρέψουν στις υφιστάμενες θέσεις τους μετά το πέρας των εργασιών.
 • Τη μεταφορά για φύλαξη του αστικού εξοπλισμού που αποξηλώνεται από τους χώρους κατάληψης, σε χώρο που θα υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα τοποθετηθεί νέος αστικός εξοπλισμός.
 • Τη μεταφορά για αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού του Δήμου Αθηναίων, των ιστών ηλεκτροφωτισμού και των φωτιστικών που αποξηλώνονται από τους χώρους κατάληψης. Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα τοποθετηθούν νέοι ιστοί ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικά.
 • Την αποκοπή, μεταφορά και τοποθέτηση σε νέες θέσεις 15 περιπτέρων που σήμερα βρίσκονται εντός της περιμέτρου των εργοταξίων.

 

Η Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. αναλαμβάνει:

 • Την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Μνημονίου Συνεργασίας.
 • Τη διενέργεια Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για τις αναπλάσεις και τελικές διαμορφώσεις των κοινοχρήστων χώρων και της ευρύτερης περιοχής, όπου θα εγκατασταθούν οι νέοι σταθμοί του Μετρό.
 • Την προμήθεια, μεταφορά, φύτευση και συντήρηση για εύλογο χρονικό διάστημα 2.000 νέων δέντρων, σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.
 • Τυχόν εργασίες, που είναι επιπλέον των συμβατικών υποχρεώσεων της κατασκευής του έργου της Γραμμής 4, οι οποίες θα αφορούν στη μεταφύτευση των δέντρων, στην συντήρηση των μεταφυτευμένων δέντρων για εύλογο χρόνο, στη μεταφορά, τοποθέτηση ή αποθήκευση και φύλαξη των γλυπτών και έργων τέχνης, στη μεταφορά και τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού, στη μεταφορά, επισκευή και τοποθέτηση των ιστών ηλεκτροφωτισμού και των φωτιστικών από τους χώρους που θα έχουν ήδη μεταφερθεί καθ’ υπόδειξη του Δήμου, σε νέες θέσεις, που θα υποδείξει ο Δήμος Αθηναίων.

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας