Συμπληρωματικές συμβάσεις σε οδικά έργα
Του Ζήση Παπασταμάτη* Τα Έργα Συντήρησης του οδικού δικτύου ως αντικείμενο σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης του αρχικού Έργου. Γενικά Τα Έργα του οδικού δικτύου απαιτούν εξαιτίας της χρήσης τους, του κυκλοφοριακού φόρτου ή/και κάποιες φορές λόγω εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομενων απαιτούν διαρκή και επαναλαμβανόμενη – κατά τακτά χρονικά διαστήματα –... περισσότερα
Τι ισχύει: συμπληρωματικές συμβάσεις σε έργα συντήρησης οδικού δικτύου
Του Ζήση Παπασταμάτη Πολιτικού Μηχανικού, MSc “Υπόγεια Έργα» Εισηγητού ΙΝ.ΕΠ./Εθν. Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης Συγγραφέα του βιβλίου: “Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων- Πρότυπος Οδηγός με τον Ν. 4412/2016” (Εκδόσεις Ζήτη) Τα Έργα Συντήρησης του οδικού δικτύου ως αντικείμενο σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης του αρχικού Έργου. Γενικά Τα Έργα του... περισσότερα
Ο θεσμός των Προγραμματικών Συμβάσεων
Του Ζήση Παπασταμάτη -Πολιτικού Μηχανικού, MSc -Εισηγητή Τεχνικής Νομοθεσίας Εκτέλεσης Δημοσίων Έργων – Συγγραφέα του βιβλίου «Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων (Πρότυπος Οδηγός με τον Ν.4412/2016)»(Εκδόσεις Ζήτη). (Μέρος Α’) Στην συνήθη – πλέον – περίπτωση μή ύπαρξης διαχειριστικής και τεχνικής επάρκειας Αναθετουσών Αρχών – κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις... περισσότερα
Παπασταμάτης: Ο θεσμός των Προγραμματικών Συμβάσεων σε έργα και προγράμματα
Του Ζήση Παπασταμάτη -Πολιτικού Μηχανικού, MSc -Εισηγητή Τεχνικής Νομοθεσίας Εκτέλεσης Δημοσίων Έργων – Συγγραφέα του βιβλίου «Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων (Πρότυπος Οδηγός με τον Ν.4412/2016)»(Εκδόσεις Ζήτη). (Μέρος Α’) Στην συνήθη – πλέον – περίπτωση μή ύπαρξης διαχειριστικής και τεχνικής επάρκειας Αναθετουσών Αρχών – κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις... περισσότερα
Κρήτη: προτυποποίηση τευχών και διαδικασιών Δημοσίων Έργων (βίντεο)
Ως πρώτο και σημαντικό βήμα αποσαφήνισης των διατάξεων του ν. 4412/2016 και προτυποποίησης εγγράφων και διαδικασιών με σκοπό την διευκόλυνση των δημοσίων υπαλλήλων τεχνικών υπηρεσιών και των μελετητών και κατασκευαστών  για την  παραγωγή  πιο ποιοτικών έργων καταγράφεται το  βιβλίο του Ζήση Παπασταμάτη με τίτλο: «Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων... περισσότερα
Ο ρόλος του βασικού μελετητή στην εκτέλεση έργου
Του Ζήση Παπασταμάτη* Η εισαγωγή των διατάξεων του θεσμού του “Βασικού μελετητή¨” κατά την εκτέλεση του έργου πρόκειται για μεγάλη τομή στην διαδικασία κατασκευής Δημοσίων Έργων που εισάγεται με τον Ν.4412/2016, και συγκεκριμένα στο Άρθρο 144 «Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη» Όταν η μελέτη του... περισσότερα
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών
Του Ζήση Παπασταμάτη* Ο Ν. 4412/2016 στον Τίτλο 3 του Μέρους Β του Βιβλίου Ι περιλαμβάνει διατάξεις για τη διαδικασία εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών. Το Τμήμα Ι (άρθρα 200-205) περιλαμβάνει τις κοινές διατάξεις, το Τμήμα ΙΙ (άρθρα 206-215) τις διατάξεις τις σχετικές για την... περισσότερα
Κρίσιμα θέματα εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών
Του Ζήση Παπασταμάτη* Κατά την εκπόνηση μελετών τίθεται η γενική και βασική αρχή της τήρησης των υφιστάμενων τεχνικών προδιαγραφών, που αναφέρονται κυρίως στο ΠΔ 696/1974. Ο ανάδοχος της σύμβασης μελέτης ή των λοιπών τεχνικών υπηρεσιών εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για την εκπόνηση της μελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας... περισσότερα

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας