ecopress
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) πραγματοποιεί μια σειρά εξειδικευμένων Σεμιναρίων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, με θέμα την ενδυνάμωση της εφαρμογής της... ΥΠΕΝ: νέα εκδήλωση για την περιβαλλοντική ευθύνη στη Θεσσαλία

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) πραγματοποιεί μια σειρά εξειδικευμένων Σεμιναρίων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, με θέμα την ενδυνάμωση της εφαρμογής της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, όπως προσδιορίζεται στο ΠΔ 148/2009, ειδικότερα σε θέματα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας μέσω προώθησης ικανών χρηματοοικονομικών και άλλων εργαλείων.

Το έκτο κατά σειρά Σεμινάριο που αφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιείται στις 25 Νοεμβρίου στην πόλη των Τρικάλων.

Απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις αρμόδιες Υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα της Διοίκησης, σε τεχνικούς, επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς, αλλά και σε φορείς της οικονομίας και της αγοράς, στην πανεπιστημιακή κοινότητα, σε συλλογικότητες, σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και σε πολίτες.

To ως άνω Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Βασίλη Τσιτσάνη, Καρδίτσης 1, Τρίκαλα, 421000 (κτίριο παλιών φυλακών) από ώρα 10:00 – 17:00

Το Σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας ενός σημαντικού προγράμματος «LIFE PROmote Financial Instruments for Liability on Environment- LIFE PROFILE», τις οποίες δράσεις ανέλαβε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ένας από τους Εταίρους του Προγράμματος, με φορέα υλοποίησης την Εθελοντική Οργάνωση ECOCITY, ως έχουσα ιδιαίτερη εμπειρία στο αντικείμενο του προγράμματος και σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε για τον εμπλουτισμό του γνωστικού σας πεδίου σε θέματα εφαρμογής της περιβαλλοντικής και όχι μόνο νομοθεσίας και να συμμετέχετε με ενεργό τρόπο στο διάλογο που θα αναπτυχθεί, μέσα από περιπτώσεις – παραδείγματα παραβατικότητας και σημαντικής περιβαλλοντικής ζημιάς, αλλά και περιπτώσεις περιβαλλοντικής ευθύνης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς.

Η θεματολογία του σεμιναρίου, είναι εστιασμένη στη βελτίωση των προβλέψεων χρηματοοικονομικής ασφάλειας και κάλυψης του περιβαλλοντικού κινδύνου για τις δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (ELD) και στην περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση της υφιστάμενης αγοράς, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές κοινωνικοοικονομικές βελτιώσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τεχνικούς, οικονομικούς, συμβουλευτικούς και χρηματοπιστωτικούς τομείς παράλληλα με την αποτελεσματική εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων αποκατάστασης.

Το πρόγραμμα υποβλήθηκε από το ΥΠΕΝ/ Συντονιστικό Γραφείο Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημιάς (συντονιστής δικαιούχος) στο πρόγραμμα LIFE Environmental Governance and Information. Συνδικαιούχοι σε αυτό είναι το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού- Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Αποτελεί μάλιστα το πέμπτο μιας σειράς εξειδικευμένων μονοήμερων σεμιναρίων που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν σε κάθε μία από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τα σεμινάρια αυτά θα επαναληφθούν προκειμένου να παρουσιαστούν τα τελικά παραδοτέα του προγράμματος που είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης και εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου, με βάση το οποίο θα παραχθούν ή θα αναπτυχθούν περαιτέρω τα αναγκαία μέσα χρηματοοικονομικής ασφάλειας με στόχο αφενός την αποτροπή πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών και αφετέρου την υλοποίηση των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης.

Μπορείτε να γνωρίσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας άμεσα στο e-mail: lifeprofile@prv.ypeka.gr

Εφόσον εκπροσωπείτε κάποιον επαγγελματικό, επιχειρηματικό, οικονομικό ή άλλον φορέα ή Περιβαλλοντική ΜΚΟ, δηλώστε εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο πάνελ όπου θα ακολουθήσει συζήτηση. Παρακαλούμε επίσης να ενημερώσετε τυχόν ενδιαφερόμενους, μέλη σας, συνεταιριστικές οργανώσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κλπ.   

Στην εκδήλωση θα τηρούνται όλα τα ισχύοντα προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό του Covid19.

AGENDA – ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

09:30 – 10:00 Προσέλευση – εγγραφές – καφές

10:00 – 11:45 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ LIFE PROFILE

10:00-10:15 Δρ. Παναγιώτης Ντζερεμές, ΕΜΠ «Η προσέγγιση του LIFE PROFILE στην αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου»

10:15-10:30 Δρ. Θεόδωρος Χατζηβασιλειάδης, Πάντειο Πανεπιστήμιο -ΙΑΠΑΔ «Μέθοδος αποτίμησης κόστους περιβαλλοντικής ζημιάς. Μία ενδεικτική περίπτωση»

10:30-10:45 Αν. Καθ. Αριστείδης Παρμακέλης, ΕΚΠΑ: «Βιοποικιλότητα και περιβαλλοντική ζημιά»

10:45-11:00 Κώστας Τσολακίδης, Πολιτικός-Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός MRICS, Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική «Διαθεσιμότητα μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας στην Ελλάδα»

11:00-11:15 Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ), Πρόεδρος Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & και Επαγγελματικών Ευθυνών ΕΑΕΕ, «Περιβαλλοντική Ευθύνη & Ασφαλιστική Αγορά»

11:15 – 11:30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Προώθηση χρηματοοικονομικών εργαλείων για την περιβαλλοντική ευθύνη – Promote financial instruments for liability on environment

(LIFE PROFILE) LIFE-19 GIE/GR/001127

11:30 – 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚΣ

12:00 – 13:00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

12:00 – 12:15 Αθανασία Λαζάρου, Γεν. Δ/ντρια Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Life PROmote Financial Instruments for Liability on Environment»

12:15 – 12:30 Σταυρούλα Πουλή, Προϊσταμένη ΣΥΓΑΠΕΖ/ ΥΠΕΝ, «Το LIFE PROFILE και η εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης»

12:30 – 12:45 Μαργαρίτα Καραβασίλη: Αρχιτέκτων d.p.l.g.-Πολεοδόμος MSc, τ. Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΥΠΕΚΑ, Μέλος ΔΣ ECOCITY: «Ο ρυπαίνων πληρώνει και σύγχρονες προκλήσεις την εποχή της Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας και Ταξινομίας»

12:45 – 13:00 Δρ. Σοφία Χριστοφόρου, Προϊσταμένη Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, ΥΠΕΝ, «Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις: εργαλείο εντοπισμού περιπτώσεων περιβαλλοντικής ζημίας»

13:00 – 13:15 Σόνια Ελευθεριάδου Προϊσταμένη Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, ΥΠΕΝ, «Η Περιβαλλοντική Επιθεώρηση, εργαλείο διαπίστωσης περιβαλλοντικής ζημίας- Διασύνδεση περιβαλλοντικής ζημίας με το περιβαλλοντικό έγκλημα»

13:15 – 13:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

13:30 – 15:00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΚΙΝΗΤΡΑ

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα, Δημαρχών, εκπροσώπων της Διοίκησης και των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, της Βιομηχανίας, της Αγοράς, των Επιμελητηρίων, επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και περιβαλλοντικών φορέων, κλπ. Συντονισμός συζήτησης-rapporteur: Μαργαρίτα Καραβασίλη

Εισαγωγή – ερωτήσεις από συντονιστή σε ομάδα/ες συμμετεχόντων. Αρχικές τοποθετήσεις πέντε λεπτά έκαστος. Ερωτήσεις από το κοινό / Δευτερολογία με τα βασικά σημεία – προτάσεις έως τρία λεπτά έκαστος.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ: (όπου * «δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί»)

Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αθανασία Λαζάρου, Γεν. Δ/ντρια Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών

Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ  Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ* Δήμαρχος Λαρίσης Εκπρόσωποι Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας* Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης*

Γιαννακόπουλος Σωτήρης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας* Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος* Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας ΣΒΣΕ*

ΕΠΕ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ*

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Τρικάλων, Καρδίτσας*

ΤΕΕ, Πρόεδροι Τμημάτων Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας* Πρόεδρος ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς*

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας