Του Αργύρη Δεμερτζή/ Τη δυνατότητα έκδοσης ειδικής πράξης κατεδάφισης με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος για τέσσερις κατηγορίες αυθαιρέτων προβλέπει η τελική νομοθετική... Κατεδαφίσεις αυθαίρετων με υπογραφή υπουργού – Η τροπολογία όπως ψηφίστηκε στη Βουλή

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Τη δυνατότητα έκδοσης ειδικής πράξης κατεδάφισης με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος για τέσσερις κατηγορίες αυθαιρέτων προβλέπει η τελική νομοθετική ρύθμιση, που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται αυθημερόν την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018,  ως άμεσης εφαρμογής. Το περιεχόμενο της τροπολογίας επιβεβαιώνει δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ecopress ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τι λέει η νέα ρύθμιση

Η νομοθετική ρύθμιση με τίτλο   «επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις»  αναλυτικά αναφέρει στην αιτιολογική της έκθεση ότι:

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δίνεται η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης της πολιτείας με σκοπό την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών, που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο φυσικών καταστροφών.

Συγκεκριμένα παρέχεται στους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών η δυνατότητα έκδοσης πράξης κατεδάφισης κατά παράλληλη άσκηση αρμοδιότητας με τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η  δυνατότητα αυτή παρέχεται για την άμεση κατεδάφιση:

Α) αυθαιρέτων περιφράξεων σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων από το όριο αιγιαλού η οποία εμποδίζει την ακώλυτη πρόσβαση στην ακτή (κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23 του νόμου 1337/83)

Β) αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν συνέπεια πυρκαγιάς και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του νόμου 998/1979)

Γ)  αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε οριοθετημένα ρέματα και βρίσκονται εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας.

Δ) ετοιμόρροπων οικοδομών.

Εκθεση αυτοψίας

Η  έκθεση αυτοψίας συντάσσεται κατόπιν ελέγχου των Επιθεωρητών Δόμησης του Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι προσωρινού χαρακτήρα και αποσκοπούν στην κατεπείγουσα αντιμετώπιση των διοικητικών δυσλειτουργιών της υφιστάμενης διαδικασίας κατεδάφισης αυθαιρέτων.

Οι δυσλειτουργίες αυτές αντιμετωπίζονται κατά μόνιμο τρόπο και με τη συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελέγχου Δόμησης. Δηλαδή των Τοπικών Παρατηρητηρίων του νόμου 4495 2017,  η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί εντός του έτους με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας προβλέπεται η δυνατότητα προσβολής της πράξης κατεδάφισης απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας τηρουμένης της συνταγματικής επιταγής για την εξασφάλιση δικαστικής προστασίας.

Η αρμοδιότητα για την εκτέλεση της κατεδάφισης παραμένει στις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Παράλληλα επιλύονται ζητήματα άμεσης κάλυψης των απαιτούμενων δαπανών με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο  (δαπάνη 5 εκ ευρώ).

Χάρη ευελιξίας και οικονομίας χρόνου δίνεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης μέχρι το επιτρεπτό όριο του ενωσιακού δικαίου (135.000 ευρώ).

Ανακοίνωση ΥΠΕΝ

Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι κατατέθηκε προς ψήφιση σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εισάγει επείγουσες ρυθμίσεις για την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις. Η τροπολογία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης της πολιτείας, με σκοπό τη κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές οι οποίες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο φυσικών καταστροφών.

Κατά την ομιλία του στη Βουλή ο Υπουργός ΠΕΝ, Γιώργος Σταθάκης επισήμανε ότι με την τροπολογία εισάγεται, για ένα μεταβατικό διάστημα (μέχρι να ενεργοποιηθεί πλήρως ο νέος θεσμός των Παρατηρητηρίων Δόμησης), μια παράλληλη διαδικασία σε σχέση με την ισχύουσα, όσον αφόρα στην ταυτοποίηση αυθαίρετων και στην κατεδάφιση τους. Αυτή η παράλληλη διαδικασία επιτρέπει στο ΥΠΕΝ, κατόπιν ελέγχου των επιθεωρητών δόμησης του ΥΠΕΝ, να προχώρα στην έκδοση πράξης κατεδάφισης με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Υπουργείων Περιβάλλοντος και Εσωτερικών). Για λόγους άμεσης εφαρμογής δεν προβλέπεται διαδικασία διοικητικών ενστάσεων αλλά απευθείας προσφυγή στο ΣτΕ, ενώ σε 15 ημέρες η πράξη κατεδάφισης γίνεται άμεσα εκτελεστή. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά περιοχές που έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, κτίρια που είναι ετοιμόρροπα, αυθαίρετες περιφράξεις που βρίσκονται σε απόσταση 500μ από τον αιγιαλό (όπως ήδη προβλέπεται στη νομοθεσία από την επο​χή Τρίτση) και σε ρέματα.

Παράλληλα ενισχύονται οι δυνατότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να προχωρήσει στην εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης, με την αύξηση των διαθέσιμων πόρων και μεσών. Στο πλαίσιο αυτό:

  • διατίθενται πόροι από το Πράσινο Ταμείο αποκλειστικά για την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων.
  • η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποκτά το δικαίωμα για απευθείας ανάθεση μέχρι το πόσο των 135.000 ευρώ
  • παρέχεται η δυνατότητα η εργολαβία να επεκταθεί κατά 50% εφόσον επεκταθεί το φυσικό αντικείμενο.

Τέλος, με την ίδια τροπολογία ο Υπουργός ΠΕΝ αποκτά το δικαίωμα εκτέλεσης κατεδάφισης σε αυθαίρετα κτίσματα στη Μακρόνησο. Επίσης δίνεται στον ΔΕΔΔΗΕ το πόσο του 1 εκατομμύριου ευρώ προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις πληγείσες περιοχές και τη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

NEWSLETTER