ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Ρυθμίσεις και ενδεικτικά παραδείγματα απόδειξης του χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών για την υπαγωγή τους σε τακτοποίηση περιλαμβάνονται στις πολεοδομικές διατάξεις του... Αυθαίρετα: στη Βουλή νέες ρυθμίσεις απόδειξης του χρόνου κατασκευής

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Ρυθμίσεις και ενδεικτικά παραδείγματα απόδειξης του χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών για την υπαγωγή τους σε τακτοποίηση περιλαμβάνονται στις πολεοδομικές διατάξεις του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ, που κατατέθηκε στη Βουλή.

 

Οικοδομική άδεια και εγκρίσεις από το μηχανικό- Τέλος οι εγκρίσεις από ΥΔΟΜ, δείτε εδώ στο ecopress

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση με νομοθετική διάταξη εξειδικεύονται οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεων που υπάγονται στη διαδικασία υπαγωγής του άρθρου 96 του ν. 4495/2017. Με άλλο άρθρο του νομοσχεδίου σημειώνεται ότι παρέχονται ενδεικτικά παραδείγματα απόδειξης του χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών, που είναι εύχρηστα και εύκολα αποκτώμενα, με στόχο την υποβοήθηση των υπηρεσιών, ώστε να λαμβάνουν κοινά αποδεικτικά μέσα, προς διευκόλυνση των πολιτών, ενώ παράλληλα καταργείται το χρονικό τεκμήριο περί μη υποβολής εγγράφων.

Ειδικότερα:

Υπαγωγή αυθαιρέτων

Στο νομοσχεδιο (άρθρο 153) με τίτλο:  «εγκατάσταση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης – Τροποποίηση του άρθρου 86 του ν. 4495/2017» σημειώνεται ότι:

-«Το άρθρο 86 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), περί προϋποθέσεων υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, εξειδικεύεται με νομοθετική παραπομπή και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 86

Δικαίωμα υπαγωγής – Χρόνος αλλαγής χρήσης/ανέγερσης Στις διατάξεις των άρθρων 96 επ. υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις για τις οποίες ο φέρων οργανισμός της αυθαίρετης κατασκευής έχει εκτελεστεί ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχει εγκατασταθεί πριν από τις 28.7.2011, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 87.».

Απόδειξη του χρόνου ανέγερσης

Στο νομοσχεδιο (άρθρο 154) με τίτλο: «Προσδιορισμός χρόνου εκτέλεσης αυθαίρετων κατασκευών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4495/2017 Στην παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), περί απόδειξης του χρόνου εκτέλεσης αυθαίρετων κατασκευών, α) στην περ. β) εξειδικεύεται η απόδειξη του τρόπου κατασκευής, γ) καταργείται το τρίτο εδάφιο περί τεκμηρίου ως προς τον χρόνο αλλαγής χρήσης και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η απόδειξη του χρόνου ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής γίνεται με την υποβολή σχετικής αεροφωτογραφίας. Αν δεν προκύπτει με βεβαιότητα ο χρόνος εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή της εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης από την αεροφωτογραφία, για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής:

α) ο χρόνος της αλλαγής χρήσης από κύρια χρήση σε άλλη κύρια αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, εξαιρουμένης της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων/Πράξης Προσδιορισμού Φόρου, που προκύπτει από τη μηχανογραφική σύνθεση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), στο οποίο εμφαίνονται το ακίνητο και η χρήση, όπως περιγράφονται κατά την υπαγωγή,

β) ο χρόνος εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής σε υπόγεια στάθμη ή εντός του όγκου νόμιμου κτιρίου αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, εξαιρουμένης της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων/Πράξης Προσδιορισμού Φόρου, που προκύπτει από τη μηχανογραφική σύνθεση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), ή τεκμαίρεται από τον τρόπο κατασκευής, όπως η ύπαρξη ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης για τηλεόραση, τηλέφωνο, θέρμανση, οικιακές συσκευές, υδραυλική εγκατάσταση για θέρμανση, καθώς και από τον τρόπο σύνδεσης με τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, ιδίως δε της απευθείας σύνδεσης με χώρους κύριας χρήσης,

 γ) ο χρόνος εγκατάστασης της αλλαγής χρήσης από βοηθητική σε κύρια σε κτίρια με οικοδομική άδεια αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, εξαιρουμένης της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων/Πράξης Προσδιορισμού Φόρου, που προκύπτει από τη μηχανογραφική σύνθεση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), άλλως λαμβάνεται ο χρόνος θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Τα κατά περίπτωση αποδεικτικά έγγραφα υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα και μνημονεύονται στην τεχνική έκθεση μηχανικού.».

Οι άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου

Στο νομοσχέδιο ( Κεφάλαιο Β’ – ρυθμίσεις χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων και ζητημάτων αδειοδότησης) περιλαμβάνοται ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπουν ότι:

-Aποσαφηνίζονται τα αρμόδια όργανα για την πρόταση προεδρικών διαταγμάτων, επί ρυμοτομικών σχεδίων σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους.

-Eπιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, καθώς η προέγκριση οικοδομικής άδειας γίνεται προαιρετική για όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών

-To σύνολο των οικοδομικών αδειών  εκδίδεται αυτόματα. Παράλληλα καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με τη νέα διαδικασία.

-Kαθορίζονται τα νέα στοιχεία ελέγχου των διαγραμμάτων κάλυψης. Ειδικότερα, ορίζεται πως το διάγραμμα κάλυψης συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), περί συνδρομής των επιμέρους προϋποθέσεων.

-Tροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) για τη σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α). Ειδικότερα:

α) ο Γενικός Διευθυντής Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον εκάστοτε οριζόμενο αναπληρωτή του, αντικαθιστά τους δύο (2) Διευθυντές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, και τους εκάστοτε οριζόμενους αναπληρωτές τους,

β) ο αριθμός των μηχανικών, Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή Τμημάτων ή υπαλλήλων Α’ βαθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ορίζεται σε δύο (2), και

γ) ο αριθμός των μηχανικών, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, αυξάνεται ομοίως σε δύο (2).

-Καθορίζεται ότι το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Χωρικών Μελετών (Μ.Α.Χ.Μ.) τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Στο Μητρώο καταχωρούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια Πιστοποιημένου Αξιολογητή Μ.Α.Χ.Μ., καθώς και τα νομικά πρόσωπα, μέσω των οποίων οι Αξιολογητές Μ.Α.Χ.Μ. μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

-Προστίθεται νέο άρθρο 95Α στον ν. 4759/2020 (Α’ 245), προκειμένου να καθορισθούν οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους Αξιολογητές Μ.Α.Χ.Μ., σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών τους.

-Τροποποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4759/2020 και προστίθεται παρ. 1Α, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες διορθώσεις ούτως ώστε να εκδοθεί η συναφής με τους Αξιολογητές Μ.Α.Χ.Μ. δευτερογενής νομοθεσία και να επιτευχθεί η ενεργοποίηση του θεσμού.

-Διευρύνονται οι προβλεπόμενες σχετικές χρήσεις γης, προκειμένου να συμπεριληφθούν περισσότερες δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας. Τα υφιστάμενα κτίρια μπορούν να μεταβάλλουν τη χρήση τους, προσαρμοζόμενα στη νέα ρύθμιση με τους όρους που προβλέπονται.

-Τροποποιείται η εξουσιοδοτική ρύθμιση της περ. β) της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012, ως προς την αποτελεσματικότερη και απλουστευμένη διαδικασία για την εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων και ιδιωτικής χρήσης σταθμών επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

-Τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 4014/2011 (Α’209), περί διάρκειας ισχύος των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), ως προς τη νομοθετική παραπομπή για την έναρξη ισχύος της, την αναφορά της χρονικής ισχύος των υφιστάμενων Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και την εξειδίκευση των ενεργειών που απαιτούνται για την παράταση αυτών.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας