ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Λίγα 24ωρα απομένουν για την οριστική υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν μεταβολές της ακίνητης περιουσίας, από μεταβιβάσεις, αλλαγές που καταγράφηκαν... Ακίνητα: τα λάθη στο Ε9 που «φουσκώνουν» τον ΕΝΦΙΑ  

Της Ντίνας Καράτζιου/

Λίγα 24ωρα απομένουν για την οριστική υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν μεταβολές της ακίνητης περιουσίας, από μεταβιβάσεις, αλλαγές που καταγράφηκαν στο Κτηματολόγιο ή την πλατφόρμα των αδήλωτων τετραγωνικών, αλλά και τη διόρθωση τυχόν λαθών η παραλείψεων από περασμένη έτη, προκειμένου οι  ιδιοκτήτες να αποφύγουν αναίτια αύξηση του ΕΝΦΙΑ. Ποια είναι τα συνήθη λάθη που φουσκώνουν τον φόρο.

Σε διορθώσεις λαθών ή παραλείψεων στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους θα πρέπει να προχωρήσουν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 οι φορολογούμενοι πριν έρθει ο λογαριασμός για τον φετινό ΕΝΦΙΑ προκειμένου να αποφύγουν έξτρα χρεώσεις. Όπως  επίσης και εκείνοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι προέβησαν σε μεταβολές της ακίνητης περιουσία τους εντός του 2021,μέσω μεταβιβάσεων, (αγοραπωλησίες, δωρεές και γονικές παροχές).

Αλλαγές με τον νέο ΕΝΦΙΑ

Μέχρι σήμερα, οι φορολογούμενοι που είχαν έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους (σύσταση, απόκτηση, τακτοποίηση αυθαιρέτων, αποκάλυψη κρυμμένων  τετραγωνικών,), ήταν υποχρεωμένοι να τις δηλώνουν, υποβάλλοντας τη δήλωση Ε9 μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους από την ημέρα της μεταβολής. Αντιστοίχως οι μεταβολές που έγιναν το 2021 στην περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων δηλώνονταν, στην ηλεκτρονική πύλη της ΑΑΔΕ έως το τέλος Μαΐου 2022. Οι ημερομηνίες υποβολής τώρα αλλάζουν, καθώς ο λογαριασμός του νέου ΕΝΦΙΑ θα φτάσει τον Απρίλιο, οπότε οι φορολογούμενοι πρέπει να προχωρήσουν στις διορθώσεις της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9),  έως και την 31 Μαρτίου, μια ημερομηνία που καθίσταται εφεξής μόνιμη και υποχρεωτική.

Νέο εκκαθαριστικό

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ σε περίπτωση που από τις αλλαγές προκύπτει αύξηση του οφειλόμενου φόρου ή μείωσή του έως και 300 ευρώ, για όσους προχωρήσουν σε αλλαγές που αφορούν τα προηγούμενα έτη. Αν μετά τις μεταβολές υπάρχει μείωση φόρου πάνω από 300 ευρώ, τότε ο φορολογούμενος θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του Taxisnet να προσκομίσει στην Εφορία τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συμβόλαια κ.α.) προκειμένου να ελεγχθούν και να ολοκληρωθεί η νέα εκκαθάριση.

ΕΝΦΙΑ με αναδρομικότητα πενταετίας

Φουσκωμένο ΕΝΦΙΑ με αναδρομικότητα πενταετίας, χωρίς πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις θα πληρώσουν όσοι  υπέβαλαν δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν στο Ε9 τη νέα επιφάνεια του ακινήτου τους και κληθούν να πληρώνουν εφεξής μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ. Ωστόσο, κάθε διόρθωση τετραγωνικών εμβαδών ακινήτων που έγινε και δηλώνεται, δεν προβλέπει για τον ιδιοκτήτη  πρόσθετους φόρους ή πρόστιμα. Θα περιλαμβάνει μόνο την πρόσθετη επιβάρυνση ΕΝΦΙΑ που θα προκύπτουν από την εκκαθάριση, υπολογίζοντας πίσω τα πέντε τελευταία χρόνια.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ

Σημειώνεται ότι όλες οι μεταβολές της ακίνητης περιουσίας είτε στα περιγραφικά στοιχεία είτε στα ποσοστά συνιδιοκτησίας και στα είδη των εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων θα περάσουν από το «κόσκινο» της ΑΑΔΕ προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν «εσκεμμένες» διορθώσεις που μπορεί να αλλάξουν την εικόνα του ακινήτου και να αποφέρουν μικρότερο φόρο στα ταμεία του Δημοσίου.

Οι διορθώσεις που φουσκώνουν ή  μειώνουν τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ

Φοροτεχνικοί επισημαίνουν ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη συμπλήρωση των τροποποιητικών δηλώσεων, κι αυτό γιατί λάθη ή παραλείψεις μπορούν να οδηγήσουν σε αναίτιο φούσκωμα του ΕΝΦΙΑ. Υπογραμμίζουν ότι χρειάζεται λεπτομερής έλεγχος στο ποσοστό  συνιδιοκτησίας  ή στη δήλωση ενός ακινήτου ως ημιτελούς το  οποίο φορολογείται με έκπτωση έως 60%..  Κατά συνέπεια  κάποια από τα συνηθέστερα λάθη που εντοπίζονται και φορτώνουν τον ΕΝΦΙΑ είναι τα  εξής

*Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό. Οσον αφορά τη συνιδιοκτησία, εφόσον αναγραφεί λανθασμένο ποσοστό, ή δεν αναγράφεται καθόλου, λαμβάνεται υπόψιν ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%., με αποτέλεσμα να μην επιμερίζεται ο φόρος σωστά και το 100% του φόρου να πληρώνεται από  όλους.

*Σύνηθες λάθος είναι επίσης η μη ή λάθος αναγραφή του ορόφου.Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψιν ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον έκτο όροφο, δηλαδή ο ψηλότερος συντελεστής

Για την έκπτωση 60% στον ΕΝΦΙΑ σε κενό ημιτελές κτίσμα το οποίο δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα, ο φορολογούμενος πρέπει, κατά την αναγραφή των στοιχείων του συγκεκριμένου κτίσματος  στον πίνακα 1 του Ε9, να έχει συμπληρώσει, οπωσδήποτε, και τις ακόλουθες ενδείξεις: Στη στήλη 10 του πίνακα 1 θα πρέπει να έχει αναγράψει τον κωδικό αριθμό 99, που σημαίνει «ημιτελές κτίσμα». Στη στήλη 30 του πίνακα 1 πρέπει να έχει συμπληρώσει την ένδειξη ΟΧΙ εάν το ημιτελές κτίσμα είναι «μη ηλεκτροδοτούμενο» ή την ένδειξη ΝΑΙ εάν το ημιτελές κτίσμα ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα.

* Για τα αγροτεμάχια , σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο, αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου, (πχ αποθήκη)θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία, οπότε ο φόρος πολλαπλασιάζεται.

Ποιοι είναι υπόχρεοι

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ υποχρέωση για την υποβολή Δηλώσεων Ε9 για μεταβολές Περιουσιακής Κατάστασης, έως την 31η Μαρτίου 2022, που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 έχει:

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς και εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα εμπράγματων δικαιωμάτων.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που έχει οποιαδήποτε µμεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν περιληφθεί σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων τα προηγούμενα έτη.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, όταν νέμονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της γενικής κυβέρνησης.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας