ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Ψηφίστηκε νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, με την οποία δίνεται μικρή παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες, για τις περιοχές... Δασικοί χάρτες: ψηφίστηκε στη Βουλή παράταση για υποβολή αντιρρήσεων

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Ψηφίστηκε νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, με την οποία δίνεται μικρή παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες, για τις περιοχές όλης της χώρας.

Στο νομοσχέδιο  του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς…..», το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή το βράδυ της 23ης Μαρτίου 2022 περιελήφθη τροπολογία προσθήκη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία προβλέπει νέα «προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021», δίνοντας μικρή ανάσα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες να κινήσουν και να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προκειμένου για  τις περιουσίες τους,  να τις «ξεπρασινίσουν» από λάθη της διοίκησης και να τις κατοχυρώσουν στο δασικό Χάρτη, τεκμηριώνοντας ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Η νέα παράταση νομοθετήθηκε, παρά τις αντίθετες επίσημες δηλώσεις, που είχαν προηγηθεί ότι δεν θα δοθεί παράταση για τις περιοχές όλης της χώρας, όπως έχει ήδη νομοθετηθεί παράταση 45 ημερών για την Κρήτη και χωρίς η νομοθετική πρωτοβουλία, που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες και μεγάλο πλήθος εμπλεκομένων μηχανικών και νομικών,  να συνοδευτεί –τουλάχιστον μέχρι τώρα- από επίσημη ανακοίνωση από το ΥΠΕΝ.

Τι έλεγε το ΥΠΕΝ

Σημειώνεται ότι με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 58), η οποία περιελήφθη στο νέο νόμο 4903/2022 για τις πρότυπες συμβάσεις έργων υποδομής, στις αρχές Μαρτίου 2022 θεσμοθετήθηκε παράταση 45 ημερών της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Δείτε εδώ στο ecopress

Είναι αξιοσημείωτο ότι το υπουργείο ΠΕΝ, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, μέχρι και την ύστατη ώρα απέκλειε να δοθεί η νέα παράταση, η οποία τελικώς νομοθετήθηκε σιωπηρά και αθόρυβα στη Βουλή, για όλες τις περιοχές της χώρας, όπως προηγήθηκε η νομοθετική ρύθμιση  για την παράταση της Κρήτης.

Το ΥΠΕΝ ανέφερε μάλιστα ότι είναι ασφυκτικοί οι χρόνοι για την κύρωση των Δασικών Χαρτών στο 90% της γεωγραφικής επικράτειας μέχρι το καλοκαίρι, όπως επιτάσσει υποχρέωση προς τους θεσμούς. Σε αυτό το πνεύμα ο Γενικός Γραμματέας Δασών Κωνσταντίνος Αραβώσης δήλωσε στο ecopress ότι: «Γενική παράταση στις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών σε όλη τη χώρα αποκλείεται».

Τι έκανε το ΥΠΕΝ

Το ΥΠΕΝ άλλαξε απόφαση και νομοθέτησε για όλη τη χώρα μικρή παράταση υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες. Συγκεκριμένα η  νέα νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ προβλέπει  ότι για όλες τις περιοχές της χώρας (εξαιρουμένης της Κρήτης, που καλύφθηκε με τη προηγούμενη ρύθμιση) ότι «η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), για τους δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιήθηκε εντός του έτους 2021, παρατείνεται, από τη λήξη της, για είκοσι (20) ημέρες». Οι προθεσμίες «τρέχουν» ανά περιοχή, ανάλογα με την αρχική ημερομηνία ανάρτησης των δασικών χαρτών και την εξάμηνη παράταση που έχει προηγηθεί και κατά περίπτωση λήγουν τους επόμενους μήνες, μέχρι το τέλος της άνοιξης.

Η νομοθετημένη ρύθμιση

Στην αιτιολογική έκθεση της νέας ρύθμισης που ψηφίστηκε στη Βουλή, σημειώνεται ότι «με το προτεινόμενο άρθρο χορηγείται εύλογη σύντομη παράταση στις υποβολές αντιρρήσεων, κατά των διορθωμένων δασικών χαρτών της χώρας, που αναρτήθηκαν το έτος 2021, εξαιρουμένης της ήδη χορηγηθείσας παράτασης για τους δασικούς χάρτες των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

Το πλήρες κείμενο της νομοθετικής διάταξης όπως ψηφίστηκε στη Βουλή αναφέρει:

«Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021

Με την επιφύλαξη του άρθρου 58 του ν. 4903/2022 (Α’ 46) για τους δασικούς χάρτες των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), για τους δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιήθηκε εντός του έτους 2021, παρατείνεται, από τη λήξη της, για είκοσι (20) ημέρες».

Πρόκειται για το άρθρο 80 του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, με πλήρη τίτλο «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή και προωθείται για δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Οι λόγοι της παράτασης

Σημειώνεται ότι σε  άρθρο της Γραμματής Μπακλατσή, πολεοδόμου μηχανικού, επισημάνθηκε ότι συντρέχουν εννέα σοβαροί λόγοι για τη νέα οριζόντια και μεγάλη  παράταση, οι οποίοι αφορούν σε αντίστοιχα ανεπίλυτα θέματα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την επίλυση τους και την ολοκλήρωση του έργου των Δασικών Χαρτών, οι οποίοι είναι:

1) σε μεγάλο βαθμό τα λάθη  παραμένουν γιατί δεν μπόρεσαν οι Δ/νσεις Δασών   σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα , εν μέσω κορονοιού και όντως υποστελεχωμένες να καταγράψουν  και να «περάσουν»  στο χάρτη όλες τις  διοικητικές πράξεις .

2) Επίσης   οι Δ/νσεις Δασών δεν μπόρεσαν να «χτενίσουν» τους χάρτες για να εξετάσουν τον χαρακτήρα της κάθε έκτασης , ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη , ενώ  κάτω από την πίεση εξέτασης των προδήλων σφαλμάτων υπάρχει φόβος ότι θα δημιουργηθούν πολλά λάθη και αδικίες.

3) Δεν  «ανέβηκε», ώστε να αξιολογηθεί από το  Δασικό Χάρτη  το ελαιοκομικό, αμπελουργικό κλπ κτηματολογίο και γενικά τα στοιχεία που έχει για τις εκτάσεις των αγροτών ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που έπρεπε να γίνει σε συνεργασία ΥΠΕΝ – Κτηματολογίου και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης .  Έτσι οι  περισσότερες αγροτικές εκτάσεις παραμείνουν Δασικές.

4) Παρόλες τις συνεχείς εξαγγελίες  της ηγεσίας του Υπουργείου περιβάλλοντος , ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ  ΔΕΝ  ΕΓΙΝΕ  για το μείζον θέμα των Δασωμένων Αγρών και των Εκχερσωμένων Εκτάσεων , χωρίς πράξη της Διοίκησης  και έτσι παραμένουν δασικά.

5)  Γίνονται κολίγοι οι αγρότες στα ίδια τους τα χωράφια , αφού το Υπουργείο Περιβάλλοντος  διαμυνίει ότι , όσοι αγρότες έχουν συμβόλαια μεταγενέστερα  του 1975, θα χάσουν την κυριότητα και θα έχουν μόνο τη νομή και χρήση  των εκτάσεων.

6) Η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Κτηματολόγιο για την “τακτοποίηση” των δασικών αυθαιρέτων κτισμάτων, ετοιμάστηκε αλλά δεν λειτουργεί μέχρι σήμερα και  δεν υπάρχει  επίσημη  καταγραφή για το πόσα είναι τα δασικά αυθαίρετα και από αυτά πόσα έχουν τις προϋποθέσεις για να “τακτοποιηθούν”.

7) Σχετικά με τη  Νομοθετική ρύθμιση για το τεκμήριο ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, με την εγκύκλιο ΔΠΔ/7886/411/23.02.2022  το  ΥΠΕΝ, διευκρίνισε ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, που βρίσκονται στις περιοχές  των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων,της Δωδεκανήσου  καθώς και της περιοχής της Μάνης .

Στις  υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας , ακόμα και σε περιοχές όπου υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων όπως οι Βόρειες Σποράδες  κλπ, που ξεκαθαρίζουν  ότι τα Δάση δεν ανήκουν στο Δημόσιο, προκρίνεται ως ιδιοκτήτης το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς να οφείλει να το αποδείξει  και οι εκτάσεις αυτές δεν μεταβιβάζονται και δεν κληρονομούνται.

8) Με την  μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των Αντιρρήσεων  και την  εμπλοκή με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Δασωμένων Αγρών, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ στην πράξη  η δυνατότητα  της έκδοσης οικοδομικής άδειας στα κατά παρέκκλιση  γήπεδα  , μέχρι το Δεκέμβριο του 2022

9) Εκτός  των παραπάνω με εγκύκλιο προς τους συμβολαιογράφους και υποθηκοφύλακες απέκλεισαν τους πολίτες,  από το νόμιμο  δικαίωμα της κληρονομικής διαδοχής έκτασης που χαρακτηρίζεται ως δασική ή χορτολιβαδική. Έτσι αναγκάζεται ο κόσμος να εγκαταλείπει τα χωράφια που δασώθηκαν , ενώ θα μπορούσε να δοθεί υπό αίρεση το δικαίωμα της αποδοχής κληρονομιάς  της έκτασης ,  με  ρητή αναφορά ότι θα πρέπει  να επιλυθεί με το Δασαρχείο   ο χαρακτήρας της έκτασης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δείτε περισσότερα εδώ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας