ecopress
Τη διαμόρφωση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ενέργειας, ώστε να υπάρξει οργανωμένη και ορθολογική χωροθέτηση ΑΠΕ στη χώρα με σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά και την παροχή κινήτρων... Δήμοι: στο τραπέζι ενεργειακές κοινότητες-διαχείριση αποβλήτων

Τη διαμόρφωση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ενέργειας, ώστε να υπάρξει οργανωμένη και ορθολογική χωροθέτηση ΑΠΕ στη χώρα με σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά και την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων, συζήτησαν Οικολόγοι Πράσινοι και ΚΕΔΕ, βάζοντας στο τραπέζι και προτάσεις για την ορθή διαχείριση των οικιακών αποβλήτων.  

Με κοινή συνισταμένη της συζήτησης την ενεργειακή κρίση, οι Συμπρόεδροι των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ Κατερίνα Ανδρικοπούλου Σακοράφα και Δημήτρης Πολιτόπουλος και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου διερεύνησαν τις πιθανότητες διαμόρφωσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ενέργειας, ώστε να υπάρξει οργανωμένη και ορθολογική χωροθέτηση ΑΠΕ στη χώρα με σεβασμό στο περιβάλλον, εκμετάλλευση ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Διαχείριση αποβλήτων

Όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων αλλά και των συσκευασιών υπήρξε εκτενής αναφορά από την πλευρά των Οικολόγων-Πρασίνων αναφορικά με τις διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ δήμων, με αποτέλεσμα τις χαμηλές επιδόσεις ανακύκλωσης ποσοτικά και ποιοτικά συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή των τεσσάρων ρευμάτων ανακύκλωσης, η αρχή «πληρώνω όσο πετάω» προκειμένου να συλλέγονται καθαρότερα και καλύτερης ποιότητας υλικά, αλλά και η ενίσχυση οικονομική και τεχνοϋλική των Δήμων με ταυτόχρονα κίνητρα από την πλευρά τους με μείωση των δημοτικών τελών ή με ανταποδοτικά οφέλη θα οδηγούσαν σε αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων.

Ιεράρχηση στόχων

Η διαμόρφωση σε κάθε Δήμο, μέσα από διάλογο, Ολοκληρωμένου Σχεδίου Εναλλακτικής Διαχείρισης των απορριμμάτων με ιεράρχηση στόχων, εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ, χρονοδιάγραμμα, εργαλεία εφαρμογής και συγκεκριμένους ποσοτικούς δεσμευτικούς στόχους με βασικούς άξονες τη μείωση των αποβλήτων, την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, την ενθάρρυνση αξιοποίησης των δευτερογενών υλικών και την κομποστοποίηση των οργανικών αποτελεί τη βάση ενός ολοκληρωμένου πλάνου για κάθε σύγχρονο Δήμο, όπως τονίζουν στις θέσεις τους οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ.

Παροχή κινήτρων

Περαιτέρω συζητήθηκε η επιτακτική ανάγκη παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων με τη συμμετοχή των κατά τόπους Δήμων, όπου συμπαραγωγοί θα είναι τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου θα καλύπτουν τις ανάγκες τους σε ρεύμα παράγοντας οι ίδιοι φθηνή και «πράσινη» ενέργεια μέσω μικρότερων μονάδων ΑΠΕ με καλύτερη και ευρεία διασπορά ανά την Ελλάδα. Η πάγια αυτή πρόταση των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας και αναδεικνύοντας παράλληλα το σημαντικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών με βιώσιμο τρόπο.

Κοινή δήλωση

Στην κοινή δήλωσή τους οι Συμπρόεδροι των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ κκ. Κατερίνα Ανδρικοπούλου Σακοράφα και Δημήτρης Πολιτόπουλος τόνισαν, «Τόσο η διαχείριση αποβλήτων, όσο και η ενεργειακή κρίση χρειάζονται βαθιές τομές και όραμα μακριά από κοντόφθαλμες πολιτικές και συμφέροντα. Για τους Οικολόγους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ η ευημερία των πολιτών και η προστασία του περιβάλλοντος είναι από τους βασικούς στόχους της πολυθεματικής πολιτικής του κόμματος. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός σε ενέργεια και διαχείριση αποβλήτων είναι επιτακτικός. Ο ρόλος των Δήμων πρέπει να αναβαθμιστεί ουσιαστικά καθώς μέσα από αυτόν οι πολίτες θα βγουν κερδισμένοι, αφού θα έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, χαμηλότερες δαπάνες στους λογαριασμούς του ρεύματος και ένα βιώσιμο αλλά και αξιοβίωτο μέλλον».

Το περιβάλλον δεν  θα μας περιμένει

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε, «Έχω αναφέρει σε μια πρόσφατη τοποθέτησή μου ότι το περιβάλλον δεν μπορεί να μας περιμένει για πολύ ακόμη και αυτό δυστυχώς επιβεβαιώνεται με γεωμετρική πρόοδο κάθε μέρα που περνάει.Όλοι μαζί, Πολιτεία, Δήμοι, Πολίτες, Φορείς, οφείλουμε να δώσουμε στο περιβάλλον και στα θέματα οικολογίας την προτεραιότητα που τους αρμόζει. Από την πλευρά μας, ως Αυτοδιοίκηση, αξιοποιούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, ωστόσο οι προκλήσεις δεν λείπουν ποτέ από την ατζέντα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μεγάλες προκλήσεις

Οι ανάγκες διαφέρουν, ανάλογα με το μέγεθος, την περιοχή και το κλίμα. Αλλά όλο το φάσμα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, ο εξορθολογισμός της αποκομιδής απορριμμάτων, τα «πράσινα σημεία», καθώς και οι διαδικασίες για τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, είναι ζητήματα πρώτης προτεραιότητας. Το θέμα του περιβάλλοντος είναι διαρκές, συνεχώς μεταβαλλόμενο και οι προκλήσεις εναλλάσσονται. Πρόκληση είναι η δημιουργία δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στα νησιά, πρόκληση είναι και η μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, καθώς και η ανακύκλωση τόσο από τους μεγάλους όσο και από τα παιδιά.

«Αντώνης Τρίτσης»

Μνημονεύτηκε και από την πλευρά μας στην συμμετοχή στο 5ο Φόρουμ Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων του ΟΗΕ για την Ατζέντα 2030 και την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ότι οι υποδομές στην Ελλάδα ενισχύονται με 700 εκ. ευρώ σε έργα Δήμων και ΔΕΥΑ για ύδρευση και αποχέτευση με χρηματοδότηση από το «Αντώνης Τρίτσης» και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το πρόγραμμα «Ηλέκτρα», οι Δημοτικές Ενεργειακές Κοινότητες, όπως και προσκλήσεις 320 εκ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ για τις Smart Cities.Γίνεται σημαντική δουλειά, αλλά το περιβάλλον θέλει άλματα και προς αυτήν την κατεύθυνση ο πρώτος βαθμός Αυτοδιοίκησης της χώρας θα αποτελεί σταθερά έναν αξιόπιστο συνομιλητή και χρήσιμο σύμβουλο για όλες τις δυνάμεις που θέλουν να συνεισφέρουν προς αυτήν την κατεύθυνση

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας