ecopress
Την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους με τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία 5Gστοχεύει να προσφέρει το έργο 5G-IANA σε νεοσύστατες και μικρομεσαίες... ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ: εφαρμογές 5G στην αυτοκινητοβιομηχανία

Την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους με τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία 5Gστοχεύει να προσφέρει το έργο 5G-IANA σε νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στο ευρωπαϊκό έργο που ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες, συμμετέχουν συνολικά 16 εταίροι από 8 Ευρωπαϊκές χώρες για να επιταχύνουν το σχεδιασμό και τη χρήση δικτύων 5G σε βασικούς τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου οι πρακτικές επιχειρηματικές εφαρμογές 5G/B5Gμπορούν να προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες.

Συντονιστικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό έργο έχει η ελληνική πλευρά που εκπροσωπείται από την ερευνητική ομάδα ISENSEResearchGroup του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Μέσα από την ανοιχτή πειραματική πλατφόρμα 5G που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε βασικούς τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, θα αναπτύξουν, θα δοκιμάσουν και  θα αξιολογήσουν τις υπηρεσίες τους πριν αυτές περάσουν στο τελικό στάδιο της εμπορικής εκμετάλλευσης. Υπερβαίνοντας έτσι το πλαίσιο μιας αμιγούς τεχνολογικής προσέγγισης, το έργο κινείται απευθείας προς την αγορά και θέτει στόχο την ταχεία και ευρεία υιοθέτηση των 5Gυπηρεσιών στην αγορά.

Έτσι, κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών, θα πραγματοποιηθούν επτά πιλοτικές δοκιμές σε δύο υπάρχουσες υποδομές 5G, στο Ουλμ της Γερμανίας και στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, ενώ θα προταθεί μία νέα αρχιτεκτονική καθώς και νέοι μηχανισμοί ενορχήστρωσης δικτυακών εφαρμογών και διαχείρισης εικονικών λειτουργιών δικτύου (VirtualNetworkFunctions – VNF), ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των υπηρεσιών δικτύου σε διάφορα πεδία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, π.χ. σε οχήματα, οδικές υποδομές, κόμβους δικτύων (MobileEdgeComputing – MECnodes) και υπολογιστικούς πόρους νέφους (cloudresources).

Από την κεφαλή της ομάδας συντονισμού του έργου 5G-IANA, ο Δρ Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, αναφέρθηκε στα σημαντικά οφέλη που αναμένεται να επιφέρει το έργο τόσο στον τομέα της οδικής ασφάλειας – π.χ. με την παροχή ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης- αλλά και τα περιβαλλοντολογικά οφέλη – π.χ. με την αξιοποίηση δεδομένων για την βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας και την εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές. Χαρακτηριστικά, υπογραμμίζει και τα οφέλη που προκύπτουν σε επίπεδο οικονομίας, καθώς τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να ανοίξουν νέους δρόμους για καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες στο χώρο και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Τοέργο, που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020»,  αποτελεί μέρος της πανευρωπαϊκής στρατηγικής για την υιοθέτηση και εξάπλωση της τεχνολογίας 5Gως βασικούμέσου για τη δημιουργία προηγμένων υπηρεσιών στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 16 εταίροι από 8 Ευρωπαϊκές χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του 5G-IANA και να ακολουθήσετε τις εξελίξεις του μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης στο Twitterκαι στο LinkedIn.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας