ecopress
Της Γραμμάτης Μπακλατσή, τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού baklatsi@yahoo.gr Πως δηλώνουμε στο Ε9 τακτοποιημένα αυθαίρετα, κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια, κλειστός ημιυπαίθριος χώρος, σπίτι που κτίστηκε... ΕΝΦΙΑ: τα πολεοδομικά «μυστικά» για διορθώσεις και σωστές δηλώσεις στο Ε9

Της Γραμμάτης Μπακλατσή, τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού

baklatsi@yahoo.gr

Πως δηλώνουμε στο Ε9 τακτοποιημένα αυθαίρετα, κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια, κλειστός ημιυπαίθριος χώρος, σπίτι που κτίστηκε με δύο και περισσότερες οικοδομικές άδειες, ημιτελή κτίσματα, αλλαγές χρήσης, βοηθητικούς χώρους, θέση στάθμευσης στην πυλωτή, «τυφλά» ακίνητα και ιδιοκτησίες σε δικαστική διεκδίκηση. Με βάση τις διορθώσεις στο Ε9, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στη συνέχεια σε νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Άνοιξε η ΑΑΔΕ την ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2024 και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους στην πραγματική κατάσταση και χρήση. Έτσι, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις, που είδαν στο φετινό εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, για να γλιτώσουν από έξτρα χρεώσεις μελλοντικά.

Με βάση τις διορθώσεις στο Ε9, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στη συνέχεια σε νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. Γι΄ αυτό το λόγο οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να τσεκάρουν αν όλα τα στοιχεία είναι δηλωμένα σωστά στο Ε9 και συμφωνούν με αυτά που προκύπτουν από τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως: συμβόλαια, Οικοδομικές Άδειες, τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και νέα τοπογραφικά διάγραμμα που συντάχθηκαν για την δήλωση στο κτηματολόγιο.

Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη στο Ε9;

Συνήθως, υπάρχουν λάθη στην έκταση των αγροτεμαχίων, αφού δηλώθηκαν από τους ιδιοκτήτες βάση συμβολαίων στο περίπου και χωρίς την ακριβή τοπογραφική αποτύπωση τους.

Eπίσης, ακίνητα που δηλώθηκαν με χρησικτησία στο Κτηματολόγιο, δεν αναγράφονται στην αντίστοιχη στήλη στο Ε9.

Δεν δηλώθηκαν τα «έξτρα τετραγωνικά» κτιρίου που τακτοποιήθηκαν με έναν από τους νόμους περί αυθαιρέτων. Κυρίως αυτό αφορά τους ημιυπαίθριους χώρους που έκλεισαν, τα υπόγεια που μετατράπηκαν σε κατοικίες και γενικά οι αυθαίρετες προσθήκες ή αλλαγές χρήσεων των ακινήτων.

Πολλοί ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν πως πρέπει να δηλώσουν τα κενά διαμερίσματα, τις αγροτικές αποθήκες, την κάθετη ιδιοκτησία κλπ. με αποτέλεσμα να πληρώνει πρόσθετους φόρους.

Πως δηλώνουμε τα αυθαίρετα κτίσματα;

Αυθαίρετα κτίσματα ή κτίσματα χωρίς σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας αναγράφονται με την μικτή τους επιφάνεια, δηλαδή μαζί με την επιφάνεια των κλιμακοστασίων, πλατύσκαλων κλπ.

Σε κτίσμα, το οποίο έχει υπαχθεί σε σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, θα πρέπει να αναγράψουμε την καθαρή επιφάνεια των κύριων ή των βοηθητικών χώρων.

Ποια ημερομηνία συμπληρώνουμε στο έτος κατασκευής;

Ως έτος κατασκευής του ακίνητου θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της αδείας ή ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησής της.

Όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια ποιο έτος συμπληρώνουμε;

Όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια π.χ. κτίσμα προ του έτους 1955, θα γράψουμε εκείνο το έτος κατασκευής το οποίο προκύπτει από δημόσιο έγγραφο (π.χ. συμβόλαιο αγοράς, γονική παροχή, δωρεά κλπ.).

Όταν το σπίτι κτίστηκε με δύο και περισσότερες οικοδομικές άδειες;

Όταν για το ίδιο κτίσμα υπάρχουν περισσότερες από μία οικοδομικές άδειες στο έτος κατασκευής γράφεται το έτος της νεότερης άδειας.

Όταν υπάρχει διεκδίκηση ενός ακινήτου και είναι επίδικο, πως δηλώνεται;

Αυτός που νέμεται το επίδικο ακίνητο είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει στο Ε9.

Πότε ένα ακίνητο θεωρείται «τυφλό»;

Ένα κτίσμα θεωρείται «τυφλό» όταν έχει πρόσοψη αποκλειστικά σε ακάλυπτο χώρο, σε αίθριο ή στοά. Ένα οικόπεδο θεωρείται τυφλό όταν δεν έχει καμία πρόσοψη σε δρόμο ή πλατεία. Αν ένα κτίσμα δεν είναι τυφλό, θα πρέπει να αναγράψουμε στην ίδια σειρά και τα στοιχεία του οικοπέδου. Στην περίπτωση που το οικόπεδο είναι τυφλό θα πρέπει να γραφτεί σε χωριστεί γραμμή, αναφέροντας και την συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που βρίσκονται σε αυτό.

Πως δηλώνουμε το ακίνητο που βρίσκεται σε κάθετη ιδιοκτησία;

Όταν έχουμε περιπτώσεις κάθετης ιδιοκτησίας επί οικοπέδου, ως επιφάνεια οικοπέδου θα αναγράψουμε το σύνολο των τετραγωνικών αυτού και ως ποσοστό συνιδιοκτησίας, το ποσοστό επί του οικοπέδου που αντιστοιχεί στην κάθετη ιδιοκτησία.

Πώς δηλώνονται οι βοηθητικοί χώροι;

Στο Ε9 οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκη, χώρος στάθμευσης, λεβητοστάσιο κλπ.), αν δεν έχουν ποσοστό επί του οικοπέδου, γράφονται στην ίδια γραμμή με τον κύριο χώρο του ακινήτου. Σε περίπτωση όμως που έχουν ποσοστό επί του οικοπέδου και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, τότε γράφονται σε χωριστή σειρά του εντύπου Ε9.

Πότε δηλώνουμε τη θέση στάθμευσης;

Ως θέση στάθμευσης ορίζεται ο ιδιωτικός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως προσδιορίζεται είτε από την οικοδομική άδεια είτε από τον τίτλο κτήσης, που αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία.

Τι ισχύει με το χώρο στάθμευσης στην πυλωτή;

Όταν ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στην πυλωτή αποτελεί παρακολούθημα ενός ακινήτου ή αποτελεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, τότε γράφεται στην ίδια γραμμή στη στήλη των βοηθητικών χώρων. Το ίδιο ισχύει και για τις αποθήκες που δεν είναι ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, δηλαδή δεν έχουν ποσοστό στο οικόπεδο.

Πότε δηλώνεται ο «αέρας»;

Το δικαίωμα υψούν, γνωστό ως «αέρας» του κτηρίου, γράφεται σε ξεχωριστή γραμμή εφόσον αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία, σε εκατοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.

Όταν έχω μεζονέτα πώς την δηλώνω;

Η μονοκατοικία που εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, γνωστή ως μεζονέτα, αποτελεί ενιαία λειτουργική ενότητα και γράφεται σε μία γραμμή. Ως επιφάνεια γράφεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων και στη στήλη του ορόφου γράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου.

Ποιο κτίσμα θεωρείται ημιτελές;

Το ακίνητο θεωρείται ημιτελές όταν έχει κατασκευασθεί ο φέρον οργανισμός του, δηλαδή ο σκελετός της οικοδομής και πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του.

Πως δηλώνεται κτίσμα χωρίς στέγη;

Δεν αναγράφονται στοιχεία κτίσματος όταν υπάρχει παντελής έλλειψη στέγης. Αν υπάρχει μερική έλλειψη στέγης ή άλλες ουσιώδεις βλάβες του κτίσματος, που το καθιστούν μη λειτουργικό, τότε αναγράφεται ως ημιτελές.

Πως δηλώνουμε τις αποθήκες;

Αποθήκη ορίζεται ο αποθηκευτικός χώρος, σύμφωνα με την άδεια οικοδομής και τη χρήση του, οποιουδήποτε μεγέθους, που αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία και δεν εντάσσεται στην κατηγορία των γεωργικών ή κτηνοτροφικών αποθηκών, ανεξάρτητα από τον όροφο στον οποίο βρίσκεται.

Γεωργική\κτηνοτροφική αποθήκη ορίζεται το κτίσμα στο οποίο φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα, ή τα κτήρια που στεγάζουν ζώα και στα οποία εκτελούνται απλές εργασίες εκτροφής και γενικά φροντίδας ζώων

Ποιο ακίνητο δηλώνουμε με «ειδικές συνθήκες»;

Οι ειδικές συνθήκες αφορούν ακίνητα, που δεν είναι εκμεταλλεύσιμα λόγω πολεοδομικών δεσμεύσεων, όπως: βρίσκονται σε αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπάρχει άδεια κατεδάφισης, πρόκειται για διατηρητέο κτίσμα, έγινε αναστολή οικοδομικών εργασιών, είναι δεσμευμένο λόγω αρχαιολογικής έρευνας, δεν είναι οικοδομήσιμο ή πρόκειται για κτίσμα υπό ανέγερση.

Δηλώνω το καθαρό εμβαδό του κτίσματος ή το συνολικό με τοίχους και μπαλκόνια;

Σε περίπτωση δήλωσης κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, πρέπει να αναγράφεται η μικτή επιφάνεια αυτών (εξωτερικοί τοίχοι, κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κ.λπ.).

Έκλεισα τον Ημιυπαίθριο Χώρο. Πως τον δηλώνω;

Αν υπάρχουν κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι, πρέπει να προστίθενται στους κύριους χώρους του κτίσματος.

Βοηθητικοί χώροι που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης και «τακτοποιήθηκαν» πώς δηλώνονται;

Οι βοηθητικοί χώροι που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης και «τακτοποιήθηκαν», θα πρέπει τα τετραγωνικά μέτρα τους να προστεθούν στα ήδη δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα των χώρων κύριας χρήσης και το άθροισμα να αναγραφεί ως συνολική επιφάνεια κύριων χώρων.

“Ταχυδρόμος Μαγνησίας”

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας