ecopress
Με απόφαση του υφυπουργού ΠΕΝ Νίκου Ταγαρά, που δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές μελέτης προσβασιμότητας, που θα εφαρμόζονται από τους μελετητές και... ΦΕΚ: τεχνικές προδιαγραφές μελέτης προσβασιμότητας κτιρίων

Με απόφαση του υφυπουργού ΠΕΝ Νίκου Ταγαρά, που δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές μελέτης προσβασιμότητας, που θα εφαρμόζονται από τους μελετητές και κατασκευαστές έργων σε κάθε νέο κτιριακό έργο, σε κάθε υφιστάμενο κτίριο το οποίο προσαρμόζεται ώστε να καταστεί προσβάσιμο, καθώς και κατά τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων στο αστικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα ολόκληρη η απόφαση του ΥΠΕΝ για τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

 1. Με τις διατάξεις της παρούσας θεσπίζονται:

Α. Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου.

Β. Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων.

 1. Η παρούσα εφαρμόζεται από τους μελετητές και κατασκευαστές έργων σε κάθε νέο κτιριακό έργο, σε κάθε υφιστάμενο κτίριο το οποίο προσαρμόζεται ώστε να καταστεί προσβάσιμο, καθώς και κατά τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων στο αστικό περιβάλλον.

Άρθρο 2

Ορισμοί

 1. Ως «Μελέτη Προσβασιμότητας» ορίζεται η μελέτη που περιγράφει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, κατα­σκευές, εγκαταστάσεις και λοιπά στοιχεία για την εξα­σφάλιση της προσβασιμότητας σε άτομα με κάθε μορ­φής αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα και αποτελεί μέρος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης κάθε νέου έργου ή έργου προσαρμογής ή ανάπλασης που αφορά σε κτί­ριο ή υπαίθριο χώρο. Ανάλογα με το είδος του έργου διακρίνονται 2 κατηγορίες μελετών προσβασιμότητας: α. η Μελέτη Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου και β. η Μελέτη Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων ή ιδιωτικών κοινόχρηστων χώρων ως κάτωθι.
 2. Ως «Μελέτη Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου» ορίζεται η μελέτη προσβασιμότητας που περιγράφει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, κατασκευές, εγκαταστάσεις και λοιπά στοιχεία για την εξασφάλιση της προσβασιμό­τητας κάθε νέου κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού ή κάθε υφιστάμενου κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού ώστε να καταστεί προσβάσιμο μετά από προσαρμογή. Η ανωτέρω μελέτη αποτελεί μέρος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του κτιρίου.
 3. Ως «Μελέτη Προσβασιμότητας υπαίθριων δημό­σιων κοινόχρηστων χώρων» ορίζεται η μελέτη που πε­ριγράφει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, κατασκευές, εγκαταστάσεις και λοιπά στοιχεία για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας εξωτερικών υπαίθριων δημόσι­ων κοινόχρηστων χώρων. Αφορά κάθε νέα μελέτη δι­αμόρφωσης ή μελέτη ανάπλασης και αποτελεί μέρος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης διαμόρφωσης ή ανάπλασης εξωτερικών υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων.

Άρθρο 3

Περιεχόμενα της Μελέτης Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου

 1. Η «Μελέτη Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου» περιλαμβάνει την επίλυση των λειτουργικών, τεχνικών και μορφολογικών αντικειμένων του έργου, ώστε να διασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη, ανεμπόδιστη, αυτόνομη και ασφαλής διακίνηση ατόμων σε αναπη­ρικό αμαξίδιο και γενικότερα ατόμων με αναπηρία ή/

και εμποδιζόμενων ατόμων κάθε κατηγορίας στο έργο. Οι παραπάνω πληροφορίες, συμπεριλαμβάνονται επίσης στην τοπογραφική μελέτη, στην αρχιτεκτονική μελέτη και στην τεχνική έκθεση του συνόλου της μελέτης κάθε έργου.

 1. Τα περιεχόμενα της «Μελέτης Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου» είναι τα κάτωθι:

α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, η οποία αναφέρει κατ’ ελάχιστον:

–      Τους κανονισμούς, οδηγίες, πρότυπα κ.λπ. που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνταξη της παρούσας μελέτης.

–      Αιτιολόγηση της πρότασης αντιμετώπισης της ανε­μπόδιστης, αυτόνομης και ασφαλούς διακίνησης των ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και γενικά των ατόμων με κάθε μορφής αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων στο έργο, με συνοπτική αναφορά στα προβλεπόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε αυτά.

–      Τις προβλεπόμενες από τη μελέτη εξυπηρετήσεις για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης, ασφαλούς και αυτό­νομης κυκλοφορίας των ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και γενικά των ατόμων με κάθε μορφής αναπηρία ή/και των εμποδιζόμενων ατόμων στο έργο και τις προδιαγρα­φές που χαρακτηρίζουν την κατασκευή αυτών.

–      Τις προβλεπόμενες προσβάσιμες διαδρομές (οριζό­ντιες και κατακόρυφες). Τον απαιτούμενο προβλεπόμενο αριθμό (πλήθος) προσβάσιμων διαδρομών ανά όροφο. Το προβλεπόμενο πλάτος των προσβάσιμων διαδρομών.

–      Τον τρόπο διασφάλισης της διαφυγής ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων, συμπεριλαμ­βανομένων χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων, από το κτί­ριο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (προστατευμένοι προσβάσιμοι χώροι αναμονής, προσβάσιμες διαδρομές/ οδεύσεις διαφυγής, υλικά κ.λπ.).

Στην ανωτέρω τεχνική έκθεση μπορεί να εμπεριέχε­ται Πίνακας μηχανισμών και ειδικών κατασκευών που τοποθετούνται στο κτίριο και στον ακάλυπτο χώρο του.

β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ που θα περιλαμβάνουν:

–      Σχέδιο περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου σε κλίμακα 1:200 ή άλλη κατάλληλη βάσει της αρχιτεκτονικής μελέ­της όπου θα εμφανίζονται όλα τα προτεινόμενα στοιχεία διαμόρφωσης και εξοπλισμού (μόνιμου και κινητού) για την εξασφάλιση προσβασιμότητας.

–      Διάγραμμα κινήσεων πεζών και ειδικότερα ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων, σε κλίμακα κατάλληλη βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος της αρχιτεκτονικής μελέτης, όπου προκύπτει η ασφάλειά τους από κινήσεις οχημάτων.

–      Σχέδια κατόψεων και τομών ανά στάθμη σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 όπου σημειώνονται τα εξής:

-οι προσβάσιμες είσοδοι του κτιρίου,

-οι προσβάσιμες οδεύσεις (οριζόντιες και κατακόρυ­φες) ανά στάθμη, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής από/προς τυχόν υπόγειους χώρους στάθμευσης και τον περιβάλλοντα χώρο,

-οι προβλεπόμενες εξυπηρετήσεις και εξοπλισμοί για άτομα με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα (προσβά­σιμοι χώροι υγιεινής, προσβάσιμοι ανελκυστήρες και λοιπά μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, ράμπες, ειδικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία, ειδικές θέσεις στάσης χρηστών αμαξιδίου σε ειδικούς χώρους π.χ. αμφιθέατρα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση κ.λπ.),

-οι χώροι αναμονής και καταφυγής εντός του κτιρίου και η προβλεπόμενη όδευση διαφυγής για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα.

–      Σχέδια λεπτομερειών σε κλίμακα 1:20 ή 1:50, όπου απεικονίζονται ενδεικτικές κατασκευαστικές λεπτομέ­ρειες των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης και αυτόνομης διακίνησης, εξυπηρέτησης αλλά και της ασφάλειας των ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων (στηθαία και κιγκλιδώματα, ράμπες, κλίμακες, μηχανικά μέσα ανύψω­σης, ειδικά τμήματα πάγκων, ειδικοί χώροι στάσης χρη­στών αμαξιδίων, προσβάσιμα WC, ανάγλυφες πινακίδες σήμανσης, επιδαπέδια σήμανση, οδηγοί τυφλών κ.λπ.).

Άρθρο 4

Περιεχόμενα της Μελέτης Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων

 1. Η «Μελέτη Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων», περιλαμβάνει την επίλυση των λειτουργικών, τεχνικών και μορφολογικών αντικειμέ­νων του έργου, ώστε να διασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη, ανεμπόδιστη, αυτόνομη και ασφαλής δι­ακίνηση ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και γενικότερα ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων κάθε κατηγορίας στον υπαίθριο δημόσιο κοινόχρηστο χώρο. Οι παραπάνω πληροφορίες, συμπεριλαμβάνονται επίσης στην τοπογραφική μελέτη, στην αρχιτεκτονική μελέτη και στην τεχνική έκθεση του συνόλου της μελέτης κάθε έργου.
 2. Τα περιεχόμενα της «Μελέτης Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων» είναι τα κάτωθι:

α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, η οποία αναφέρει κατ’ ελάχιστον:

–      Τους κανονισμούς, οδηγίες, πρότυπα κ.λπ. που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης.

–      Αιτιολόγηση της πρότασης αντιμετώπισης της ανε­μπόδιστης, αυτόνομης και ασφαλούς διακίνησης των ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και γενικά των ατόμων με κάθε μορφής αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων στο έργο, με συνοπτική αναφορά στα προβλεπόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε αυτά.

–      Τις προβλεπόμενες από τη μελέτη εξυπηρετήσεις για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης, ασφαλούς και αυτό­νομης κυκλοφορίας των ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και γενικά των ατόμων με αναπηρία ή/και των εμποδι­ζόμενων ατόμων στο έργο και τις προδιαγραφές που χαρακτηρίζουν την κατασκευή αυτών.

–      Τις προσβάσιμες διαδρομές (οριζόντιες και κατακόρυφες). Το προβλεπόμενο πλάτος των προσβάσιμων διαδρομών.

–      Τον τρόπο διασφάλισης της διαφυγής ατόμων με ανα­πηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων, συμπεριλαμβανο­μένων χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (προστατευμένοι προσβάσιμοι χώροι αναμονής, διαδρομές/οδεύσεις διαφυγής, υλικά κ.λπ.).

β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ που θα περιλαμβάνουν:

–      Σχέδιο γενικής διάταξης του συνόλου του χώρου σε κλίμακα 1:200 ή 1:100 ή 1:50 ή άλλη κατάλληλη βάσει της αρχιτεκτονικής μελέτης όπου θα εμφανίζονται:

–      Όλα τα προτεινόμενα στοιχεία διαμόρφωσης και αστικού εξοπλισμού (μόνιμου και κινητού) για την εξα­σφάλιση προσβασιμότητας.

–      Διάγραμμα κινήσεων οχημάτων, ποδηλάτων, οχημά­των μικροκινητικότητας καθώς και πεζών και ειδικότερα ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων, σε κλί­μακα κατάλληλη βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος της αρχιτεκτονικής μελέτης.

–      Σχέδια επιμέρους κατόψεων και τομών σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 ή άλλη κατάλληλη όπου σημειώνονται τα εξής:

–      οι προσβάσιμες οδεύσεις (οριζόντιες και κατακόρυφες) ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων επί του κοινόχρηστου χώρου και προς τις παρακείμενες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού όδευσης τυφλών με τους τύπους των πλακών επισήμανσης και των ραμπών διαβάσεων,

–      οι προβλεπόμενες εξυπηρετήσεις και εξοπλισμοί για άτομα με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα και τον γενικό πληθυσμό (προσβάσιμα μηχανικά μέσα κά­λυψης υψομετρικών διαφορών, ειδικές θέσεις στάσης/ στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία, αστικός εξοπλισμός, όπως παγκάκια, πινακίδες σήμανσης, ση­ματοδότες, κάδοι απορριμμάτων, κ.λπ., προστατευτικά κιγκλιδώματα, στέγαστρα ή στύλοι στάσεων μέσων μα­ζικής μεταφοράς, περίπτερα, φύτευση κ.λπ.

–      Σχέδια λεπτομερειών σε κλίμακα 1:20 ή 1:50, όπου αναφέρονται κατασκευαστικές λεπτομέρειες όλων των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης και αυτόνομης διακίνησης, εξυπηρέτη­σης αλλά και της ασφάλειας των ατόμων με αναπηρία ή/ και εμποδιζόμενων ατόμων (στηθαία και κιγκλιδώματα, ράμπες, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφο­ρών, ειδικοί χώροι στάσης/στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων, επιδαπέδια σήμανση, οδηγοί τυφλών, δια­σταυρώσεις προσβάσιμων διαδρομών με άλλες ήπιας και μη κυκλοφορίας, στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς κ.λπ.).

γ. ΠΙΝΑΚΑΣ των στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μηχα­νισμών και ειδικών κατασκευών στον οποίο αναγράφο­νται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τυχόν πιστοποιητικά που τα παραπάνω διαθέτουν.

Άρθρο 5

Τεχνικές Οδηγίες – Απαιτήσεις σχεδιασμού και ανθρωπομετρικά μεγέθη για την σύνταξη «Μελέτης Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου», «Μελέτης Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων ή ιδιωτικών κοινόχρηστων χώρων»

 1. Για την σύνταξη των μελετών του άρθρου 2 της παρούσης, και όσον αφορά τις Τεχνικές Οδηγίες, τις απαιτήσεις σχεδιασμού και τα ανθρωπομετρικά μεγέθη, λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται:

α. οι Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θε­σμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79) και ισχύουν,

β. οι διατάξεις του άρθρου 26 και του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονι­σμός της Χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», ν. 4782/2021, ν. 4819/2021 και ισχύουν, γ. οι ισχύοντες κανονισμοί ειδικών κτιριακών έργων (θεάτρων, κινηματογράφων, σταθμών αυτοκινήτων κ.λπ.), δ. οι διατάξεις της υπ’ αρ. 3046/304 της 30.1/3.2.1989 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Κτιριοδομικός Κα­νονισμός» (Δ’ 59), όπως ισχύει, ε. οι διατάξεις του π.δ. 41/2018 «Κανονισμός πυροπρο­στασίας των κτιρίων» (Α’ 80), όπως ισχύουν, στ. οι διατάξεις του π.δ. 16/1996 «Ελάχιστες προδια­γραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ» (Α’ 10), ζ. οι διατάξεις της υπ’ αρ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτη­ση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β’ 2621),

η. οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/ 65826/699 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΝ «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδο­μών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπη­ρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» (Β’ 2998/2020), θ. για θέματα που δε ρυθμίζονται από τους ελληνι­κούς κανονισμούς και προδιαγραφές θα χρησιμοποιείται το ISO 21542 “Building construction – Accessibility and usability of the built environment’) όπως ισχύει, ο “ADA «Standards for accessible design»” ή/και άλλοι σχετικοί και αναγνωρισμένοι ευρωπαϊκοί και διεθνείς κανονισμοί και πρότυπα.

 1. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την υλοποίηση «Μελέτης Προσβασιμότητας υπαίθριου δημόσιου κοι­νόχρηστου χώρου» χαρακτηρίζονται ως σημειακές και δεν απαιτούν αλλαγή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής παρέμβασης.
 2. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας για κτίρια με χρήση κατοικίας συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευ­σης αυτών σε συνδυασμό με τα περιγραφόμενα στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου είναι κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι:

α. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ – απαιτού­νται τα κάτωθι:

-προσβάσιμες οδεύσεις ελάχιστου αποδεκτού πλά­τους 0,90 μ. μέχρι την θύρα εισόδου του κτιρίου.

β. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ – απαιτούνται τα κάτωθι:

-προσβάσιμη είσοδος,

-προσβάσιμη όδευση από την θύρα εισόδου στον ανελκυστήρα ελάχιστου αποδεκτού πλάτους 0,90 μ. με χώρους ελιγμών.

γ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – απαιτούνται τα κάτωθι:

–      προσβάσιμες οδεύσεις εντός του κτιρίου από και προς τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους (εφόσον προβλέπεται κοινόχρηστη δραστηριό- τητα)/είσοδο/ανελκυστήρα κ.λπ. ελάχιστου αποδεκτού πλάτους 0,90 μ. με ταυτόχρονη πρόβλεψη χώρων ελιγ­μών αμαξιδίου,

–      ελάχιστο αποδεκτό καθαρό πλάτος θυρών προς τους εξωτερικούς ή/και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους: 0,90 μ.,

–      ελάχιστο αποδεκτό πλάτος εσωτερικών θυρών 0,85 μ.,

–      δάπεδο σταθερό, αντιολισθηρό, μη ανακλαστικό, που να διευκολύνει την κίνηση αμαξιδίου και γενικά ατόμου με κινητικά προβλήματα,

-καλός φωτισμός,

–      ενδεικτικά δύναται να προβλεφθεί χρωματική αντί­θεση μεταξύ δαπέδου-τοίχου και τοίχου- θύρας στους κοινόχρηστους χώρους.

δ. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – απαιτούνται τα κάτωθι:

–      προσβάσιμος ανελκυστήρας. Ειδικά για υφιστά­μενα κτίρια με χρήση κατοικίας που ανακαινίζονται εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΕΣεΔπ/65826/699 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΝ «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» (Β’ 2998/2020),

–      πρόβλεψη προσβάσιμων αναβατορίων πλατφόρμας, όπου απαιτείται ή προβλέπεται από την αρχιτεκτονική και την Η/Μ μελέτη,

–      κλιμακοστάσια καταλλήλων προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση και εμποδιζόμενων ατόμων (π.χ κουπαστή, ρίχτι, αντιλισθηρότητα, κ.λπ.),

–      καλός φωτισμός.

ε. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ – απαιτούνται τα κάτωθι:

–      προσβάσιμες οδεύσεις διαφυγής και προστατευμένοι προσβάσιμοι χώροι αναμονής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών, βάσει του ν. 4067/2012, όπως ισχύει,

–      ένας τουλάχιστον κύριος χώρος υγιεινής με δυνα­τότητα μελλοντικής μετατροπής σε προσβάσιμο χώρο υγιεινής, δηλαδή πρόβλεψη για τη δημιουργία ελεύθε­ρου χώρου, πλάτους 0,90 μ. στα δεξιά ή αριστερά της λεκάνης για δυνητική προσέγγιση αμαξιδίου, και με δυ­νατότητα ελεύθερης πρόσβασης χρήστη αμαξιδίου σε αυτόν από την θύρα του χώρου υγιεινής.

 1. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας για λοιπά κτίρια συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης αυτών σε συνδυασμό με τα περιγραφόμενα στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου είναι οι κάτωθι:

α. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ- απαιτού­νται τα κάτωθι:

–      προσβάσιμες οδεύσεις ελάχιστου αποδεκτού πλά­τους 0,90 μ. και επιθυμητού 1,30 μ. μέχρι την θύρα εισό­δου του κτιρίου (από χώρους στάσης ή/και στάθμευσης, από πεζοδρόμιο κ.λπ.),

–      ειδικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με ανα­πηρία σε ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού θέσεων στάθμευσης (τα ανωτέρω ισχύουν και για υπόγειους χώρους στάθμευσης κτιρίων),

–      προσβάσιμη κατευθυντήρια σήμανση από την κύρια είσοδο του κτιρίου μέχρι την προσβάσιμη είσοδο του κτιρίου, εφόσον δεν ταυτίζεται με την κύρια είσοδο. Η προσβάσιμη είσοδος προκειμένου για υφιστάμενα κτί­ρια μπορεί να είναι δευτερεύουσα είσοδος.

β. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ – απαιτούνται τα κάτωθι:

–      προσβάσιμη είσοδος,

–      προσβάσιμη όδευση από την θύρα εισόδου στον ανελκυστήρα ελάχιστου αποδεκτού πλάτους 0,90 μ. με χώρους ελιγμών αμαξιδίου,

Τεύχος B’ 5045/01.11.2021

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

65465

–      προσβάσιμος χώρος υποδοχής ή πάγκος υποδοχής/ πληροφοριών εφόσον προβλέπεται στην αρχιτεκτονική μελέτη,

–      προσβάσιμη πληροφοριακή σήμανση (επίτοιχη ανά­γλυφη ή σε γραφή braille, ανάγλυφη μακέτα, ανάγλυφοι χάρτες κ.λπ.)

γ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – απαιτούνται τα κάτωθι:

–      προσβάσιμες οδεύσεις εντός του κτιρίου από και προς όλους τους χώρους/είσοδο/ανελκυστήρα/αναβατόριο, ελάχιστου αποδεκτού πλάτους 0,90 μ. με ταυτόχρονη πρόβλεψη χώρων ελιγμών αμαξιδίου,

–      ελάχιστο αποδεκτό καθαρό πλάτος θυρών 0,90 μ.,

–      χρωματικές αντιθέσεις μεταξύ δαπέδου-τοίχου, τοί- χου-θύρας στις προσβάσιμες οδεύσεις,

–      δάπεδο σταθερό, αντιολισθηρό, μη ανακλαστικό, που να διευκολύνει την κίνηση χρήστη αμαξιδίου και γενικά ατόμου μειωμένης κινητικότητας,

–      καλός φωτισμός,

–      προσβάσιμη σήμανση.

δ. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – απαιτούνται τα κάτωθι:

–      προσβάσιμος ανελκυστήρας,

–      ειδικά για υφιστάμενα κτίρια όπου στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή/και πολι­τιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα/κινηματογράφοι, εστιατόρια/ζαχαροπλαστεία/καφενεία/κέντρα διασκέδα­σης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες/ανταλλακτήρια κ.λπ.), προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώ­ρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσί­μων εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΝ «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» (Β’ 2998/2020),

–      πρόβλεψη προσβάσιμων αναβατορίων πλατφόρμας, όπου απαιτείται ή προβλέπεται από την αρχιτεκτονική και την Η/Μ μελέτη,

–      προσβάσιμα κλιμακοστάσια κατάλληλων προδια­γραφών,

–      καλός φωτισμός.

ε. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ – απαιτούνται τα κάτωθι:

–      προσβάσιμοι χώροι υγιεινής σε ποσοστό 5% των συνολικών χώρων υγιεινής για χρήση κοινού ή σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ένας ανά συγκρότημα χώρων υγιεινής, ο οποίος μπορεί να έχει μικτή χρήση (ανδρών/ γυναικών),

–      προσβάσιμη σήμανση,

–      προσβάσιμες οδεύσεις διαφυγής και προστατευμένοι προσβάσιμοι χώροι αναμονής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών βάσει του ν. 4067/2012, όπως ισχύει.

 1. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας για έργα διαμόρ­φωσης ή ανακατασκευής των υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (ιδίως χώρων που

προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατειών/πεζοδρόμων/πεζοδρομίων/νησίδων, χώρων πρασίνου/αλσών, στάσεων/αποβαθρών κ.λπ.), σε συν­δυασμό με τα περιγραφόμενα στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου είναι οι κάτωθι:

α. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ/ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ/ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ΠΛΑΤΕΙΕΣ- απαιτούνται τα κά­τωθι:

–      πρόβλεψη ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και όδευσης τυφλών, βάσει της υπ’ αρ. 52907/2009 (Β’ 2621) υπουργικής απόφασης,

-δημιουργία επιφανειών ισόπεδων, συνεχών, σταθε­ρών, αντιολισθηρών, με επιμελές αρμολόγημα, που δεν επιβαρύνουν τη βάδιση και την κύλιση του αναπηρικού αμαξιδίου και των ατόμων μειωμένης κινητικότητας,

–      τοποθέτηση σχαρών εκτός της όδευσης τυφλών, ισό­πεδα με το παρακείμενο δάπεδο και με κενά μεταξύ των ράβδων τους μικρότερα του ενός εκατοστού (0,01 μ.) ώστε να δημιουργούν πυκνό πλέγμα,

–      φύτευση των δένδρων, εκτός της ελεύθερης όδευσης πεζών, με υποχρεωτική κάλυψη των λάκκων φύτευσης αυτών ισόπεδα με την παρακείμενη επιφάνεια με σχάρα, με τις ίδιες προδιαγραφές ως ανωτέρω. Εναλλακτικά οι λάκκοι των δένδρων εφόσον βρίσκονται εκτός ελεύθε­ρης ζώνης όδευσης πεζών είναι δυνατό να οριοθετού- νται με περίζωμα (σοβατεπί) ύψους τουλάχιστον δέκα εκατοστών (0,10 μ.),

–      τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού (π.χ. παγκάκια, κάλαθοι αχρήστων, κάδοι απορριμμάτων, περίπτερα, πι­νακίδες πληροφόρησης, επίστυλα φωτιστικά, τηλέφωνα, στάσεις λεωφορείων, γραμματοκιβώτια, προστατευτι­κά εμπόδια, αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημά­των κ.λπ.) εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Οι ακμές των στοιχείων πρέπει να είναι στρογγυλεμένες,

–      προβολή και σήμανση επί του δαπέδου στοιχείων εξοπλισμού που τοποθετούνται επί των κτιρίων, ή άλλων επιτρεπόμενων προεξεχόντων στοιχείων (π.χ. ανηρτη- μένοι τηλεφωνικοί θάλαμοι, γραμματοκιβώτια κ.λπ.), εφόσον βρίσκονται σε ύψος < 2,20 μ.,

–      μη τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στύλων και πάσης φύσεως εμποδίων κάθετα προς την πορεία κίνησης των πεζών. Κατ’ εξαίρεση ήδη υφιστάμενες κλίμακες υπογεί­ων οριοθετούνται στα πλαϊνά τους όρια με κιγκλίδωμα με στρογγυλεμένες ακμές,

–      πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης,

–      πρόβλεψη σήμανσης ΚΙΝΔΥΝΟΥ επιπλέον των προ- βλεπόμενων στην υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργική απόφα­ση στις διασταυρώσεις διαδρομών ατόμων με αναπηρία με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομους κ.λπ. (Β’ 2621).

β. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ – απαιτούνται τα κάτωθι:

–      πρόβλεψη ραμπών κατάλληλων προδιαγραφών στα σημεία που επιβάλλεται σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με τη στάθμη του οδοστρώματος, κατα­σκευασμένων εγκαρσίως του πεζοδρομίου, με πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ. ή ίσο με το πλάτος της διάβασης πεζών (επιθυμητό). Σε περίπτωση πεζοδρομίων μικρού πλάτους, κατασκευάζονται ράμπες καταλλήλων προδια­γραφών παράλληλα προς τον άξονα της κίνησης, κατα­λαμβάνουν όλο το πλάτος των πεζοδρομίων και καταλή­γουν σε υποβιβασμό της γωνίας στη διασταύρωση των δύο οδών. Όπου σε υφιστάμενα πεζοδρόμια, τεχνικά δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί κλίση της ράμπας πεζο­δρομίου μέχρι 5% ή ο υποβιβασμός του πεζοδρομίου, επιτρέπεται μέγιστη κλίση της ράμπας μέχρι 8%. Στο σημείο συνάντησης του κρασπέδου της ράμπας και του οδοστρώματος δεν πρέπει να δημιουργείται έστω και ελά­χιστη υψομετρική διαφορά. Στις περιπτώσεις διαβάσεων, οι ράμπες των πεζοδρομίων κατασκευάζονται πάντα η μία απέναντι στην άλλη,

–      πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης.

γ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ- απαιτούνται τα κάτωθι:

–      σε νησίδες με πλάτος > 3,00 μ. στα σημεία των δια­βάσεων, διαμορφώνονται προσβάσιμες διαβάσεις, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο β,

–      σε νησίδες με πλάτος < 3,00 μ. στα σημεία των διαβά­σεων, δημιουργείται ισόπεδη με την διάβαση διακοπή πλάτους ίσου με το πλάτος της διάβασης, και οπωσδήποτε όχι μικρότερου των 2,50 μ. Η αρχή και το τέλος της νησί­δας σε όλο το πλάτος της διάβασης χαρακτηρίζονται με τις πλάκες τύπου Β: “ΚΙΝΔΥΝΟΣ’,

–      πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης.

δ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ/ΑΛΣΗ – απαιτούνται τα κάτωθι:

–      πρόβλεψη ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών,

–      πρόβλεψη οδηγού τυφλών ή συστήματος καθοδήγη­σης χρηστών με αναπηρίες όρασης,

–      πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής, όπου προ- βλέπονται χώροι υγιεινής κοινού,

–      πρόβλεψη πρόσβασης σε όλες τις κτιριακές και εν γένει υποδομές για χρήση κοινού,

–      πρόβλεψη προσβάσιμης σήμανσης.

ε. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – απαιτούνται τα κάτωθι:

-πρόβλεψη ειδικών θέσεων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρία, βάσει των διατάξεων της υπ’ αρ. 52907/ 2009 (Β’ 2621) υπουργικής απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ,

-πρόβλεψη κατάλληλης σύνδεσης με ράμπα κατάλλη­λων προδιαγραφών, της στάθμης του χώρου στάθμευσης με τυχόν παρακείμενο πεζοδρόμιο,

–      πρόβλεψη σήμανσης των ειδικών θέσεων στάθμευ­σης επί εδάφους και επί στύλου με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης.

Άρθρο 6 Έναρξη Ισχύος

H ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2021

Ο Υφυπουργός ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5045/01.11.2021

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας