ecopress
Έληξε στο τέλος Μαρτίου και το ΥΠΕΝ δίνει μια ακόμη, αυτή τη φορά μικρή παράταση ενός μήνα στις προθεσμίες για την εφαρμογή των κανόνων... ΥΠΕΝ: νέα παράταση στους κανόνες του ΝΟΚ για προσβασιμότητα κτιρίων

Έληξε στο τέλος Μαρτίου και το ΥΠΕΝ δίνει μια ακόμη, αυτή τη φορά μικρή παράταση ενός μήνα στις προθεσμίες για την εφαρμογή των κανόνων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) στα κτίρια για την «προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα» και των κυρώσεων μη εφαρμογής τους.

Σημειώνεται ότι η νομοθετική διάταξης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) του 2012  που προβλέπει κυρώσεις και αφορά σε σημαντικές αλλαγές στις μελέτες οικοδομικών αδειών, σε έργα και παρεμβάσεις σε νέες οικοδομές και υφιστάμενα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια μέσω διαρκών παρατάσεων πάνω από δέκα χρόνια δεν έχει εφαρμοστεί.

Η προηγούμενη παράταση δόθηκε με υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ, η οποία  με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2023 δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προέβλεπε  ότι παρατείνεται έως 31 Μαρτίου 2024 η αναστολή των κυρώσεων των παρ. 4 και 10 του άρθρου 26 του  ΝΟΚ (ν. 4067/2012), αναφορικά με την υποχρεωτική εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας σε οικοδομικές άδειες για νέα και υφιστάμενα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Παράλληλα  οι κυρώσεις έχουν προβλεφθεί από το άρθρο 26 του ΝΟΚ από το 2012. Η αναστολή των κυρώσεων αρχικά έληγε την 31.12.2020. Παρατάθηκε για μια διετία έως την 31/12/2022. Θεσμοθετήθηκε νέα τρίμηνη παράταση μέχρι στις 31 Μαρτίου 2023. Δόθηκε νέα παράταση για έναν ακόμη χρόνο, έως τις 31 Μαρτίου 2024. Και τώρα με τη νέα απόφαση του ΥΠΕΝ η προθεσμία παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2024.

Οι κυρώσεις υποχρεωτικής εφαρμογής της προσπελασιμότητας 

¨Όταν τελικώς κλείσει ο κύκλος των παρατάσεων θα  είναι υποχρεωτική στις νέες οικοδομικές άδειες η σύνταξη μελέτης προσβασιμότητας με ευθύνη του μηχανικού. Επίσης θα ισχύουν υποχρεωτικές παρεμβάσεις για υφιστάμενα κτίρια κατοικίας, εμπορίου, γραφείων και υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως επίσης στα κτίρια του δημοσίου και των δήμων και πλήθος άλλων κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

Μέχρι σήμερα τα έργα καθώς και οι μελέτες προσβασιμότητας στα κτίρια επαφίενται στους ιδιοκτήτες. Η υποχρεωτική εφαρμογή της ρύθμισης θα σήμαινε ότι όσοι δεν τηρήσουν το νόμο θα έλθουν αντιμέτωποι με την υποχρέωση πλήρους προσαρμογής και τις κυρώσεις που προβλέπονται με την πρώτη δυνητική πράξη, όταν θελήσουν να μισθώσουν, να μεταβιβάσουν, να τροποποιήσουν ή να τακτοποιήσουν αυθαίρετες χρήσεις για να μπουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας είτε να εκδώσουν οικοδομική άδεια του ακινήτου τους, για οποιοδήποτε πολεοδομικό η κατασκευαστικό σκοπό.

Αυθαίρετα κτίρια και απαγόρευση μεταβιβάσεων

Οι κυρώσεις που τώρα αναστέλλονται προβλέπουν για τις νέες οικοδομές, υφιστάμενα κτίρια κατοικίας και πολλών άλλων χρήσεων και δημόσια κτίρια, ότι εφόσον δεν πληρούν τους κανόνες προσβασιμότητας κηρύσσονται αυτομάτως αυθαίρετα, με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για πρόστιμα και ποινές αλλά και απαγόρευση δικαιοπραξιών και μεταβιβάσεων.

Η νέα απόφαση του ΥΠΕΝ

Η νέα απόφαση του ΥΠΕΝ που υπογράφει ο υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς έχει ως εξής:

-«Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 απόφασης «Παράταση των προθεσμιών των παρ. 4 και 10 του άρθρου 26 “Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα” του ν. 4067/2012 “Νέος Οικοδομικός Κανονισμός”» (Β’ 7028)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις

α) του άρθρου 26 ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79) και ιδίως της παρ. 10 αυτού.

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 -Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

δ) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α’ 160).

ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

2.Την υπ’ αρ. 74103/5569/8-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 4408),

3.Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/ 07.07.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» (Β’ 2998).

4.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 απόφασης

Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/ 139606/1662/30.12.2022 (Β’ 7028) απόφασης, όπως είχε τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/34068/570/29- 3-2023 (B’ 2018), τροποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης της παράτασης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30η.04.2024 η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012. Για το ίδιο διάστημα παρατείνεται η αναστολή κυρώσεων για τα ανωτέρω αναφερόμενα κτίρια.»

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 απόφασης

Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/ 139606/1662/30.12.2022 απόφασης (Β’ 7028), όπως είχε τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/34068/570/29-3-2023 (B’ 2018), τροποποιείται ως προς το χρόνο λήξης της παράτασης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30η.04.2024 η καταληκτική προθεσμία αναστολής κυρώσεων του τέταρτου εδαφίου της περ. (α) της παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 και, αντιστοίχως, η προθεσμία ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαμορφώσεων του πέμπτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης και η καταληκτική ημερομηνία αναστολής του έκτου εδαφίου, που αφορά στην υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017(Α’ 167).»

Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας