ecopress
Διογκωμένο για επεξεργασία και ψήφιση κατατέθηκε στην Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, διατηρώντας τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις και... «Φουσκωμένο» με 81 νέα άρθρα το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ στη Βουλή

Διογκωμένο για επεξεργασία και ψήφιση κατατέθηκε στην Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, διατηρώντας τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις και τις ρυθμίσεις για τους δασικούς χάρτες ενώ έχουν προστεθεί πλήθος πολεοδομικών και άλλων ρυθμίσεων αρμοδιότητας του ΥΠΕΝ, καθώς επίσης και μεγάλο πλήθος κεφαλαίων και διατάξεων αρμοδιότητας άλλων υπουργείων.

Το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, με τίτλο «διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», που βγήκε στη διαβούλευση με 97 άρθρα, τελικώς κατατέθηκε διογκωμένο για επεξεργασία και ψήφιση στη Βουλή με συνολικά 178 άρθρα, δηλαδή “φουσκωμένο” με επιπλέον 81 άρθρα. δείτε εδώ το νομοσχέδιο στη Βουλή

Πολεοδομικές ρυθμίσεις

Νομιμοποίηση νέων περιπτώσεων αυθαίρετης αλλαγής χρήσης σε κτίρια, μεταβιβάσεις ή εκμισθώσεις αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών ξενοδοχείων με οικοδομική άδεια, πολεοδομικά κίνητρα για  ενεργειακά στέγαστρα και παρατάσεις για οικοδομικές άδειες αλλά και για έργα  εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης, κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης προβλέπουν νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις, που προστέθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress

Ενημερωτικό Σημείωμα ΥΠΕΝ

Σε ενημερωτικό Σημείωμα για το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλυτικά αναφέρεται:

Αντικείμενο του σχεδίου Νόμου, είναι:

-Η θέσπιση του πλαισίου για την ανάπτυξη Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων.

-Η απλοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχων.

-Η απλοποίηση των χρήσεων γης (και στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών).

-Η ρύθμιση θεμάτων Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και Πράσινου Ταμείου.

-Η ρύθμιση θεμάτων δασικών χαρτών και επιτρεπόμενων χρήσεων σε δάση/δασικές εκτάσεις.

-Η ρύθμιση θεμάτων χρηματοδότησης για την κατασκευή υποδομών φυσικού αερίου και για την κατασκευή έργων ηλεκτρικής ενέργειας.

-Η ρύθμιση θεμάτων κυκλικής οικονομίας.

-Η ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος τόσο κατά την κρίσιμη περίοδο του καλοκαιριού όσο και συνολικά.

Οι βασικές προβλέψεις του σχεδίου Νόμου

Οι βασικές προβλέψεις του σχεδίου Νόμου είναι:

Ανάπτυξη Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Με την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου δίνεται η δυνατότητα να εγκατασταθούν αιολικοί σταθμοί σε θαλάσσιες περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και μειώνεται η  χρήση συμβατικών καυσίμων.

Ειδικότερα:

Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και Τουρισμού θα εγκριθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ), που θα αποτυπώνει σε ποιες θαλάσσιες περιοχές της χώρας είναι δυνατή η ανάπτυξη Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων.

Με την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος θα οριοθετηθούν μία ή περισσότερες Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ, που αποτελούν τμήματα των θαλάσσιων περιοχών που εμπεριέχονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ, και θα οριστούν οι όροι ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ σε αυτές.

Με απόφαση του Φορέα ΥΑΠ, η οποία θα εκδοθεί εντός δύο μηνών από την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος οριοθέτησης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ), θα εκκινήσει η διαδικασία χορήγησης Αδειών Έρευνας ΥΑΠ εντός των οριοθετημένων ΠΟΑΥΑΠ. Οι Άδειες Έρευνας ΥΑΠ θα χορηγούνται σε ενδιαφερόμενους που θα πληρούν συγκεκριμένα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια και θα υποβάλλουν και σχετική εγγυητική επιστολή.

Οι κάτοχοι των Άδειών Έρευνας ΥΑΠ θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν όλες τις αναγκαίες μετρήσεις και μελέτες εντός των ΠΟΑΥΑΠ για τις οποίες έλαβαν την σχετική Άδεια Έρευνας ΥΑΠ και παράλληλα να συμμετάσχουν στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την δυνατότητα εγκατάστασης Έργου ΥΑΠ και την λήψη λειτουργικής ενίσχυσης.

Μετά την πάροδο περίπου 2.5 ετών από την χορήγηση των Αδειών Έρευνας ΥΑΠ θα οριστούν – με Υπουργική Απόφαση – επιμέρους Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ, εντός των ΠΟΑΥΑΠ, καθώς και εκτίμηση της μέγιστης ισχύος Έργων ΥΑΠ που εκτιμάται ότι μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε μία από αυτές.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ακολούθως θα προκηρύξει ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στα Έργα ΥΑΠ που θα αναπτυχθούν εντός των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ αυτών.

Ο κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό θα υποβάλλει διακριτές προσφορές για κάθε Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ, που βρίσκεται εντός της ΠΟΑΥΑΠ που έχει λάβει Άδεια Έρευνας ΥΑΠ και για την οποία επιθυμεί την εγκατάσταση Έργου ΥΑΠ.

Για την επιλογή του Επενδυτή ΥΑΠ και την χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης, κριτήριο θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ ανά μεγαβατώρα, για την αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας από το Έργο ΥΑΠ που αναπτύσσεται εντός της συγκεκριμένης Περιοχής Εγκατάστασης ΥΑΠ.

Ο συμμετέχων που θα επιλεγεί από την ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για συγκεκριμένη Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα για την αδειοδότηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του Έργου ΥΑΠ εντός της Περιοχής Εγκατάστασης ΥΑΠ (Επενδυτής ΥΑΠ).

Τροποποιήσεις στις χρήσεις γης

-Προβλέπεται ότι φάροι και στρατιωτικές εγκαταστάσεις δεν υπόκεινται σε περιορισμούς χρήσεων γης και χωροθετούνται, όπου απαιτείται για την εξυπηρέτηση της ναυσιπλοΐας και της εθνικής άμυνας.

-Γίνονται επιμέρους μικρές τεχνικές διορθώσεις.

Τροποποιήσεις στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000

Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν σε συμπλήρωση, απλοποίηση και αποσαφήνιση των χρήσεων γης και σε τεχνικές διορθώσεις. Οι κυριότερες διαφορές ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις ανά ζώνη είναι:

1.Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης

Απαγορεύεται κάθε ανθρωπογενής δραστηριότητα, εκτός από την ελεύθερη βόσκηση και την ερασιτεχνική αλιεία, οι οποίες βρίσκονται στην κρίση του μελετητή. Η ελεύθερη βόσκηση και η ερασιτεχνική αλιεία μπορούν να απαγορεύονται εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της περιοχής ως προς τις οικολογικές της λειτουργίες.

2.Ζώνη προστασίας της φύσης

 • Καταργείται ο περιορισμός, οι δρόμοι κλπ να είναι αποκλειστικά για την «εξυπηρέτηση της προστασίας και της βέλτιστης διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου» (ο περιορισμός αυτός διατηρείται μόνο για την κατοικία).
 • Επιτρέπονται οι κατασκηνώσεις και οι παιδικές εξοχές.
 • Δίνεται δυνατότητα για εγκατάσταση έργων ΑΠΕ.
 • Επιτρέπονται η αναρρίχηση, η ιππασία, η περιήγηση σε σπήλαια, η κατάβαση ποταμού, η ανεμοπορία με αλεξίπτωτο πλαγιάς ή αιωροπτερισμό.
 • Επιτρέπονται έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών, έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών και έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων.
 • Επιτρέπονται πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής.

3.Ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών

 • Καταργούνται οι επιμέρους περιορισμοί (αναψυκτήρια 100 τ.μ., τουριστικά καταλύματα ως 150 κλίνες κ.ά.), καθώς αυτοί μπορούν να θεσμοθετούνται με Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.).
 • Καταργούνται οι διατάξεις που επέτρεπαν χρήσεις μόνον στις εντός σχεδίου περιοχές.
 • Προστίθενται οι «εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» με την εξαίρεση «εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα».
 • Καταργούνται οι επιμέρους περιορισμοί στις επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις.
 • Καταργείται η απαγόρευση της κατοικίας στις εκτός σχεδίου περιοχές.
 • Εξειδικεύεται η δυνατότητα δημιουργίας τουριστικής εγκατάστασης υπό όρους.
 • Επιτρέπονται η αναρρίχηση, η ιππασία, η περιήγηση σε σπήλαια, η κατάβαση ποταμού, η ανεμοπορία με αλεξίπτωτο πλαγιάς ή αιωροπτερισμό.
 • Καταργούνται ορισμένες χρήσεις που με τις υφιστάμενες διατάξεις προοριζόντουσαν αποκλειστικά για τις εντός σχεδίου περιοχές.

4.Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων

 • Καταργείται η οριζόντια απαγόρευση σειράς ειδικών χρήσεων που σχετίζονταν με περιοχές εντός σχεδίου.
 • Επιτρέπονται επίσης δραστηριότητες όπως η αναρρίχηση, η ιππασία, η περιήγηση σε σπήλαια, η κατάβαση ποταμού, η ανεμοπορία με αλεξίπτωτο πλαγιάς ή αιωροπτερισμό.

Για το σύνολο των ζωνών επιτρέπονται η ήπια θαλάσσια αναψυχή, η πεζοπορία, η ορειβασία κ.ά., που σήμερα απαγορεύονται σε όλες τις ζώνες, πλην της Ζώνης Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.

Οι φάροι και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις χωροθετούνται, όπου απαιτείται, για την εξυπηρέτηση της ναυσιπλοΐας και της εθνικής άμυνας αντίστοιχα.

Διορθώσεις τεχνικού χαρακτήρα

-Προβλέπεται ρητά ότι στις ΕΠΜ και στα ΠΔ δεν μπορούν να περιλαμβάνονται περιοχές, που βρίσκονται εκτός των ορίων των προστατευόμενων περιοχών. Σε αυτήν την πρόβλεψη συμπεριλαμβάνονται και οι περιφερειακές ζώνες των προστατευόμενων περιοχών και οι περιοχές που έχουν ορισθεί ως οικολογικοί διάδρομοι.

Αντικατάσταση διατάξεων του Νόμου για την Προστασία της Βιοποικιλότητας

-Ορίζεται ρητά ότι διατηρούνται τα υφιστάμενα περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα έργα.

-Για πρώτη φορά, σε συμμόρφωση σχετικών παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεσμοθετείται διαδικασία δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες που δεν αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά. Η διαδικασία αξιολογείται από την οικεία Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., προκειμένου να εκτιμηθεί αν επηρεάζουν σημαντικά την προστατευόμενη περιοχή.

Εξαίρεση από την περιβαλλοντική αδειοδότηση

-Τροποποιείται η διαδικασία εξαίρεσης συγκεκριμένων έργων (για σκοπούς εθνικής άμυνας και έκτακτα περιστατικά πολιτικής προστασίας) από τη συνήθη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (υπό προϋποθέσεις) σε συμμόρφωση με σχετικές παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ρητή

-Εξαίρεση περιορίζεται στα έργα που είναι αμιγώς στρατιωτικά (όπως στρατιωτικά αεροδρόμια και λιμάνια, αποθήκες καυσίμων και αγωγοί καυσίμων).

Ρυθμίσεις ζητημάτων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας

-Ρυθμίζονται ζητήματα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων σε περίπτωση τροποποιήσεων, με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας. Για παράδειγμα, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα απλής ενημέρωσης του φακέλου ενός περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου σε περίπτωση αλλαγών μικρής κλίμακας.

Ρυθμίσεις για την επίλυση πολεοδομικών και χωροταξικών ζητημάτων

-Επιλύονται σημαντικά ζητήματα όπως η διαδικασία οριοθέτησης υδατορεμάτων.

-Διευκολύνονται οι διαδικασίες για τη διασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας, μέσω και του μετασχηματισμού έξι πόλεων της Ελλάδας που έχουν επιλεγεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη μετάβαση 100 ευρωπαϊκών έξυπνων πόλεων στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2030.

-Απλοποιούνται οι διαδικασίες για την κατασκευή κοινωφελών έργων και έργων σε περιοχές υπό πολεοδόμηση με την επίσπευση της συνολικής έγκρισης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής.

-Επιλύονται θέματα κάλυψης προς ενίσχυση της γεωργίας και κτηνοτροφίας.

-Ορίζονται έννοιες που έως σήμερα έχουν ασαφές περιεχόμενο, όπως αυτές της «Φέρουσας Ικανότητας» και των «Ενεργειακών Στεγάστρων».

-Παρατείνεται η ισχύς οικοδομικών αδειών δεδομένης της αδυναμίας υλοποίησης αυτών λόγω των απρόσμενων συνθηκών που έλαβαν ή και συνέχισαν να λαμβάνουν χώρα κατά το τελευταίο έτος.

Λοιπές προβλέψεις

-Απλοποιούνται και επιλύονται ζητήματα, που αφορούν στην διαδικασία καθορισμού του αποδέκτη επεξεργασμένων αστικών ή βιομηχανικών λυμάτων με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας.

-Δίνεται η δυνατότητα οι πιστοποιημένοι αξιολογητές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) να πληρώνονται απευθείας από τον φορέα του έργου χωρίς τη μεσολάβηση του Πράσινου Ταμείου.

-Ρυθμίζονται τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τους περιβαλλοντικούς ελέγχους και τις διοικητικές κυρώσεις για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

-Διευκρινίζεται από που προέρχονται οι πόροι του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και γενικότερα ρυθμίζονται ζητήματα οικονομικής διαχείρισής του οργανισμού.

-Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με τη στελέχωση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Δασικές Διατάξεις

-Επιταχύνονται οι διαδικασίες αποτύπωσης του χαρακτήρα των εκτάσεων στους δασικούς χάρτες μέσω του ορισμού κατάλληλων διοικητικών οργάνων και του καθορισμού των αρμοδιοτήτων τους, της αποτελεσματικότερης διενέργειας αυτοψιών και της εξέτασης από ειδικότερα όργανα εκκρεμών υποθέσεων.

-Εισάγεται η δυνατότητα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων σε κυρωμένους χάρτες σε περιπτώσεις φωτοερμηνευτικών ή τεχνικών λαθών.

-Ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό στις επικίνδυνες περιοχές όπου απαιτείται η λήψη αυξημένων μέτρων από τις δασικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

-Προς ενίσχυση του τουρισμού, αποσαφηνίζεται το υφιστάμενο πλαίσιο στις ήδη εγκριθείσες επεμβάσεις εντός δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των τουριστικών εγκαταστάσεων, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που τίθενται στο νόμο.

Νόμος για τα πλαστικά μιας χρήσης

Γίνονται ρυθμίσεις που στοχεύουν στη θέσπιση πιο αποτελεσματικών ελέγχων για την τήρηση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

-Επανακαθορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου για τα πλαστικά μιας χρήσης.

-Κύρια αλλαγή είναι η ανάθεση του ελέγχου των σημείων λιανικής πώλησης πλαστικών μιας χρήσης στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

-Ρυθμίζονται οι κυρώσεις και τα πρόστιμα για παραβάσεις του νόμου για τα πλαστικά μίας χρήσης (σε παραγωγούς πλαστικών προϊόντων ή φυσικά πρόσωπα). Σκοπός είναι η ευθυγράμμισή τους με τις διατάξεις του νόμου πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων.

-Προβλέπεται η ενίσχυση του συστήματος χωριστής συλλογής αποβλήτων.

Όλες οι ρυθμίσεις στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Όλες οι ρυθμίσεις στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, με τίτλο «διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» έχουν ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’ : ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΩΝ

Άρθρο 3 Εξαιρέσεις από την περιβαλλοντική αδειοδότηση – Τροποποίηση παρ. 2α και 2β άρθρου 1 ν. 4014/2011 (Παρ. 3 άρθρου 1 και παρ. 5 άρθρου 2 Οδηγίας 2011/92/ΕΕ)
Άρθρο 4 Απλοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης ή τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων-Τροποποίηση παρ. 1 και 1Α και υποπερ. αα’ περ. β’ άρθρου 6 ν. 4014/2011
Άρθρο 5 Καθορισμός αποδέκτη λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 12 του ν. 4014/2011
Άρθρο 6 Καθορισμός τρόπου πληρωμής των πιστοποιημένων αξιολογητών – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 16 ν. 4014/2011
Άρθρο 7 Συμπληρώσεις διαδικασίας περιβαλλοντικών ελέγχων – Τροποποίηση παρ. 5, 11, 15α, 15β, 15γ και 21 άρθρου 20 ν. 4014/2011
Άρθρο 8 Επιθεωρήσεις και έλεγχοι – Τροποποίηση περ. β) παρ. 4 άρθρου 61 ν. 4819/2021
Άρθρο 9 Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις – Τροποποίηση παρ. 1και 6 άρθρου 21 ν. 4014/2011
Αρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις για τις εκκρεμείς περιβαλλοντικές μελέτες και ελέγχους – Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4843/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Άρθρο 11 Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου «Φύση 2000»
Άρθρο 12 Ζώνες προστασίας και διαχείρισης που περιλαμβάνονται στις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες – Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 19 ν. 1650/1986
Άρθρο 13 Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, σχέδια διαχείρισης και καθορισμός χρήσεων γης στις προστατευόμενες περιοχές – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 1650/1986
Άρθρο 14 Εξειδίκευση κατηγοριών χρήσεων γης – Τροποποίηση άρθρων 1, 2, 4, 6, 7, 14 και 15 π.δ. 59/2018
Άρθρο 15 Ειδική κατηγορία χρήσης γης «κατοικίας» – Τροποποίηση παρ. ΙΙ άρθρου 1 π.δ. 59/2018
Άρθρο 16 Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 17 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Άρθρο 18 Διαχείριση πόρων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 31 ν. 4685/2020
Άρθρο 19 Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 43 ν. 4685/2020
Άρθρο 20 Αξιοποίηση των πόρων του Πράσινου Ταμείου – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 3889/2010
Άρθρο 21 Χρηματοδοτούμενες Δράσεις Πράσινου Ταμείου – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 6 ν. 3889/2010
Άρθρο 22 Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 ν. 3889/2010
Άρθρο 23 Όργανα εκκαθάρισης Πράσινου Ταμείου -Προσθήκη παρ. 1Α και 5 στο άρθρο 9 του ν. 3889/2010
Άρθρο 24 Χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από το Πράσινο Ταμείο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
Άρθρο 25 Επιτροπή Δασολογίου – Αντικατάσταση παρ. 6, προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 3 του ν. 3208/2003
Άρθρο 26 Εξέταση αντιρρήσεων σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής απόφασης – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 19 ν. 3889/2010
Άρθρο 27 Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων δασικού χάρτη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 3889/2010
Άρθρο 28 Προθεσμία υποβολής αιτήματος υπαγωγής – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 52 ν. 4685/2020
Άρθρο 29 Κάλυψη δαπανών αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων -Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 6Α ν. 3889/2010
Άρθρο 30 Επέκταση εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 49 του ν. 998/1979
Άρθρο 31 Ζητήματα συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκλήθη καν από τις πυ ρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021
Άρθρο 32 Ζητήματα συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις
επικίνδυνες περιοχές του π.δ. 575/1980 – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 37 του ν. 4765/2021
Άρθρο 33 Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας και προθεσμία εγκατάστασης αυτών στο δάσος, για τις κηρυγμένες σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας περιοχές της Βόρειας Εύβοιας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Άρθρο 34 Παράταση συμβάσεων προσωπικού Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 35 Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Άρθρο 36 Προθεσμία ολοκλήρωσης διαδικασίας μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 37 Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων Πυροσβεστικού Σώματος – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 129 ν.4662/2020
Άρθρο 38 Προσλήψεις πολιτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις- Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 2840/2000
Άρθρο 39 Αποζημίωση πυροσβεστικού προσωπικού για πρόσθετη εργασία- Τροποποίηση άρθρου 127 ν. 4472/2017
Άρθρο 40 Μηνιαίο επίδομα υπηρετούντων στις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων -Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 38 ν. 4892/2022
Άρθρο 41 Μεταβατική άσκηση αρμοδιότητας από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος – Τροποποίηση άρθρου 44 ν. 4872/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 42 Ειδικές διατάξεις για υδατορέματα – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4258/2014
Άρθρο 43 Πράσινοι πόροι για τις «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις»- Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 3889/2010
Άρθρο 44 Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 209 ν. 3463/2006
Άρθρο 45 Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής «Ελαιώνας»
Άρθρο 46 Παράλληλες εγκρίσεις με έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής
Άρθρο 47 Διενέργεια αυτοψιών από τα Κεντρικά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και τα Κεντρικά Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων – Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 4495/2017
Άρθρο 48 Ειδική διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών
Άρθρο 49 Κάλυψη σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών – Τροποποίηση υποπερ. αα’ περ. α’ παρ. 3 άρθρου 33 ν. 4759/2020
Άρθρο 50 Έγκριση παρέκκλισης ύψους σε ιερούς ναούς σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης – Προσθήκη άρθρου 148Α στον ν. 4759/2020
Άρθρο 51 Αλλαγή χρήσης και λειτουργική αναβάθμιση κτισμάτων
Άρθρο 52 Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης
Άρθρο 53 Ενιαία έκταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση μίσθωσης ή κτήσης όμορων γηπέδων ή οικοπέδων
Άρθρο 54 Εγκαταστάσεις Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις
Άρθρο 55 Έγκριση Επιχειρηματικών Πάρκων – Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 155 του ν. 4759/2020
Άρθρο 56 Έκδοση οικοδομικών εργασιών εντός Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς – Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 18 του ν. 4690/2020
Άρθρο 57 Οικοδόμηση σε περιπτώσεις ανενεργών ιστών ραδιοφωνικών σταθμών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 13 ν. 3188/1955
Άρθρο 58 Ανάθεση δράσεων στη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
Άρθρο 59 Όροι δόμησης και παρεκκλίσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές – Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 4759/2020
Άρθρο 60 Αλλαγή χρήσης- Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 107 ν. 4495/2017
Άρθρο 61 Προϋποθέσεις μεταβίβασης αυτοτελών ιδιοκτησιών – Αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 18 ν. 4276/2014
Άρθρο 62 Διοικητικές ρυθμίσεις για δομές
Άρθρο 63 Ρυθμίσεις για ενεργειακά στέγαστρα – Προσθήκη παρ. 26α στο άρθρο 2 και άρθρου 19Α στον ν. 4067/2012
Άρθρο 64 Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4843/2021
Άρθρο 65 Παρατάσεις οικοδομικών αδειών – Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4710/2020
Άρθρο 66 Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 51 ν. 4178/2013
Άρθρο 67 Παράταση προθεσμίας παράδοσης Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής περιοχών Ανατολικής Αττικής
Άρθρο 68 Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
Άρθρο 69 Ορισμός Φέρουσας Ικανότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Άρθρο 70 Ορισμοί
Άρθρο 71 Αρμοδιότητες του Ελληνικού Δημοσίου ως προς τα δικαιώματα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και διαχείριση αυτών
Άρθρο 72 Σχεδιασμός Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
Άρθρο 73 Προσδιορισμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και καθορισμός Περιοχών Εγκατάστασης αυτών
Άρθρο 74 Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης αυτών
Άρθρο 75 Έκδοση Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
Άρθρο 76 Εγγυητική Επιστολή Άδειας Έρευνας Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
Άρθρο 77 Ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
Άρθρο 78 Αδειοδοτική ωρίμανση έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
Άρθρο 79 Θέματα σύνδεσης με το Σύστημα – Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
Άρθρο 80 Ειδικό Τέλος Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
Άρθρο 81 Διατάξεις για την ενίσχυση των Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων – Αναστολή νέων αιτήσεων για Έργα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων
Άρθρο 82 Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4Α ν. 4447/2016
Άρθρο 83 Παραχώρηση άνευ οικονομικού ανταλλάγματος – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη περ. ια στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001
Άρθρο 84 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 85 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 86 Κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4936/2022
Άρθρο 87 Χρηματοδότηση έργων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
Άρθρο 88 Υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής που απορρέουν από την εφαρμογή του καθεστώτος επιβολής υποχρεώσεων ενεργειακής απόδοσης – Τροποποίηση άρθρου 80 ν. 4001/2011
Άρθρο 89 Ερμηνευτική διάταξη για τη διάθεση των πόρων της παρ. 2α του άρθρου 19 του ν. 3054/2002
Άρθρο 90 Κατασκευές σε δημόσιους χώρους- Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012
Άρθρο 91 Θέματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων – Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής
Άρθρο 92 Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Άρθρο 93 Εκτέλεση εργασιών για έργα δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 129Α ν. 4819/2021
Άρθρο 94 Μετακίνηση προσωπικού ΔΕΗ σε ΔΕΔΔΗΕ -Τροποποίηση παρ. 3Α άρθρου 125 ν. 4001/2011
Άρθρο 95 Μισθολογικά θέματα του προσωπικού του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
Άρθρο 96 Απαλλαγή από άδεια Περιφερειάρχη για μισθώσεις με σκοπό τη διάνοιξη δρόμων, εγκατάσταση εξοπλισμών ή εκτέλεση επενδύσεων ή έργων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 ν. 1892/1990
Άρθρο 97 Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 3δ άρθρου 7 ν. 4414/2016
Άρθρο 98 Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 99 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 100 Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τα πλαστικά μιας χρήσης – Αντικατάσταση άρθρου 17 ν. 4736/2020
Άρθρο 101 Κυρώσεις για παραβάσεις του ν. 4736/2020 – Αντικατάσταση άρθρου 18 ν. 4736/2020
Άρθρο 102 Επίτευξη στόχου για την επίδοση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 12 ν. 4819/2021
Άρθρο 103 Τέλος Αξιολόγησης – Τροποποίηση περ. Γ παρ. 1 άρθρου 13 ν. 4819/2021
Άρθρο 104 Υποχρέωση τήρησης αρχείων για μη επικίνδυνα απόβλητα – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 62 ν. 4819/2021
Άρθρο 105 Βελτίωση χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασίας από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Τροποποίηση περ. γ’ και δ’ παρ. 2 άρθρου 86 ν. 4819/2021
Άρθρο 106 Διοικητικές κυρώσεις – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4819/2021
Άρθρο 107 Διοικητική διάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 100 ν. 4819/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 108 Οικοτουριστικά προγράμματα και δράσεις υποδοχής – Τροποποίηση περ. ιε) παρ. 2 άρθρου 34 ν. 4685/2020
Άρθρο 109 Ασφάλιση εργατών σμύριδας
Άρθρο 110 Υπαγωγή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λατομικών ορυκτών σε καθεστώς γνωστοποίησης
Άρθρο 111 Νομοτεχνικές βελτιώσεις συνεπεία του ν. 4951/2022
Άρθρο 112 Ρήτρα αναπροσαρμογής – Τροποποίηση άρθρου 138 ν. 4951/2022
Άρθρο 113 Μεταβατική διάταξη ως προς την υποβολή αιτήσεων για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4951/2022 – Προσθήκη άρθρου 52Α στονν.4951/2022
Άρθρο 114 Επιστροφή εγγυητικής επιστολής άρθρου 6 του ν. 4951/2022 – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 7 ν. 4414/2016
Άρθρο 115 Ειδικότερες ρυθμίσεις για πλωτούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4685/2020
Άρθρο 116 Επιλογή ανεξάρτητου μηχανικού πιστοποίησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 143ΣΤ ν. 4001/2011
Άρθρο 117 Αποζημίωση Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών για χρονικό διάστημα από τη λήξη μέχρι και την ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας
ΜΕΡΟΣ Β’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 118 Ευθύνη των οργάνων της υπό ειδικής διαχείρισης εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 – Τροποποίηση περ. β και προσθήκη περ. γ στην παρ. 2 του άρθρου 9 ν. 4224/2013
Άρθρο 119 Ειδικές ρυθμίσεις για τις εταιρείες Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. – Προσθήκη άρθρου 197Α στον ν. 4389/2016
Άρθρο 120 Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταβίβαση από το Δημόσιο στην Ε.Ε.Σ.Υ.Π. μετοχών των εταιρειών Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Άρθρο 121 Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4941/2022
Άρθρο 122 Παροχή εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου για δάνεια της εταιρείας «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία»
Άρθρο 123 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
Άρθρο 124 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής – Ανώτατα δημοσιονομικά όρια φυσικών παραλαβών εξοπλιστικών προγραμμάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 43 του ν. 4270/2014
Άρθρο 125 Επεξηγηματική έκθεση του Μ.Π.Δ.Σ – Ανώτατα δημοσιονομικά όρια φυσικών παραλαβών εξοπλιστικών προγραμμάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 του ν. 4270/2014
Άρθρο 126 Προσθήκη στο πεδίο εφαρμογής του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2023 – Τροποποίηση άρθρου 55Α του ν. 4270/2014
Άρθρο 127 Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 42 του ν. 4772/2021
Άρθρο 128 Παράταση έναρξης εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ) στις Οντότητες Γενικής Κυβέρνησης εκτός Κεντρικής Διοίκησης – Τροποποίηση του άρθρου 15 του π.δ. 54/2018
Άρθρο 129 Ρύθμιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη παρ. 18 στο στοιχείο Α’ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016
Άρθρο 130 Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 5 και προσθήκη νέας παρ. 5Α στο άρθρο 26 του ν. 4258/2014
Άρθρο 131 Προθεσμία καταχώρησης στο Ο.Π.Σ.Α.Α. στοιχείων των λαϊκών αγορών – Κάτοχοι θέσεων αδειών επαγγελματία πωλητή -Προσωρινές θέσεις – Έννοια κενών θέσεων -Κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή αυγών και μελιού- Τροποποίηση του άρθρου 66 του ν. 4849/2021
Άρθρο 132 Υλοποίηση δράσεων/έργων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 133 Υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών του Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. και των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε θέσεις εξωτερικού – Αποζημίωση του Δημοσίου σε περίπτωση παραίτησης- Αποσπάσεις στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής – Μεταθέσεις στελεχών του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. – Κριτήρια επιλογής – Τροποποίηση παρ. 1, 4, 5 και 6 άρθρου 115 ν. 4504/2017
Άρθρο 134 Παράταση συμβάσεων παραχώρησης Χώρων Ζώνης Λιμένα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 – Καθορισμός ανταλλάγματος – Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο 135 Επέκταση παραχωρημένων χώρων σε Χερσαία Ζώνη Λιμένα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό COVID -19 – Τροποποίηση άρθρου 74 ν. 4811/2021
Άρθρο 136 Παραχώρηση με αντάλλαγμα χρήση χώρων Ζώνης Λιμένα -Παραχώρηση χρήσης χώρου Ζώνης Λιμένα για ίδρυση υδατοδρομίου – Τροποποίηση άρθρου 24 του ν. 2971/2001
Άρθρο 137 Μετατάξεις προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε.- Παράταση ισχύος της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4404/2016
Άρθρο 138 Παράταση έναρξης εφαρμογής άρθρου 112 ν. 4926/2022 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 112 ν. 4926/2022
Άρθρο 139 Κοινωνική ασφάλιση ναυτικών σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής – Παράταση έναρξης ισχύος υποπερ. βα’ περ. (β) παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4926/2022
Άρθρο 140 Παράταση χρόνου καταβολής πρώτης δόσης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 6 του ν. 4711/2020
Άρθρο 141 Προγράμματα τουριστικής προβολής και συνδιαφήμισης των Περιφερειών με τον ιδιωτικό τομέα – Τροποποίηση άρθρου 57 του ν. 4875/2021
ΜΕΡΟΣ Γ’

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΦΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΦΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
Άρθρο 142 Μουφτείες Θράκης
Άρθρο 143 Τοπική αρμοδιότητα Μουφτειών
Άρθρο 144 Οργάνωση και λειτουργία Μουφτειών Θράκης
Άρθρο 145 Κάλυψη δαπανών
Άρθρο 146 Στέγαση Μουφτειών
Άρθρο 147 Κανόνες λειτουργίας Μουφτειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΩΝ ΜΟΥΦΤΗΔΩΝ

ΘΡΑΚΗΣ

Άρθρο 148 Μουφτήδες Θράκης
Άρθρο 149 Μισθολογική κατάσταση
Άρθρο 150 Αποχώρηση Μουφτήδων
Άρθρο 151 Αρμοδιότητες και καθήκοντα Μουφτήδων Θράκης
Άρθρο 152 Θητεία
Άρθρο 153 Προσόντα
Άρθρο 154 Κωλύματα – Ασυμβίβαστα
Άρθρο 155 Τοποτηρητής Μουφτής
Άρθρο 156 Προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση κενωθείσας θέσης Μουφτή στις Μουφτείες Θράκης
Άρθρο 157 Κατάλογος υποψηφίων
Άρθρο 158 Συμβουλευτική Επιτροπή
Άρθρο 159 Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής
Άρθρο 160 Συνεδρίαση Συμβουλευτικής Επιτροπής
Άρθρο 161 Επιλογή και εγκατάσταση Μουφτή
Άρθρο 162 Παύση Μουφτήδων Θράκης
Άρθρο 163 Θέση του Μουφτή και Τοποτηρητή Μουφτή σε αυτοδίκαιη αργία και στέρηση αποδοχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 164 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 165 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 166 Τελικές διατάξεις – Γραμματείς Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή – Τροποποιήσεις περ. α) παρ. 1 άρθρου 17 και περ. α) παρ. 4 άρθρου 19 π.δ. 52/2019
Άρθρο 167 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Δ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 168 Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 242 ν. 3852/2010
Άρθρο 169 Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών – Παράταση προθεσμιών – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4623/2019
Άρθρο 170 Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού Ο.Τ.Α.
Άρθρο 171 Ρυθμίσεις για τα καταφύγια ζωών συντροφιάς – Τροποποίηση άρθρου 46 ν. 4830/2021
Άρθρο 172 Ρυθμίσεις για τη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4830/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 173 Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας στο Υπουργείο Εξωτερικών – Προσθήκη άρθρου 217Α στον ν. 4781/2021
Άρθρο 174 Εξουσιοδοτική διάταξη για τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας – Τροποποίηση άρθρου 218 ν. 4781/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 175 Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων e- Ε.Φ.Κ.Α. – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 3 ν. 4892/2022
Άρθρο 176 Λειτουργία Επιτροπής Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών – Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 81 ν. 4921/2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 177 Προληπτικές ιατρικές πράξεις σε μετακινούμενους πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες – Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 4 ν. 4675/2020
ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 178 Έναρξη Ισχύος

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας