ecopress
Εντός του Σεπτεμβρίου προβλέπεται να κατατεθεί  στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που εκπληρώνοντας παράλληλα σχετική μνημονική υποχρέωση προβλέπει συγκρότηση νέου Νομικού Προσώπου... Το Εθνικό Κτηματολόγιο γίνεται ΟΕΚ και  …. «HELLENIC CADASTRE»

Εντός του Σεπτεμβρίου προβλέπεται να κατατεθεί  στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που εκπληρώνοντας παράλληλα σχετική μνημονική υποχρέωση προβλέπει συγκρότηση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, στο οποίο θα ενταχθούν όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας, που σήμερα υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και το Κτηματολόγιο, το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στο δημόσιο και έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας.

Στο κείμενο του νομοσχεδίου, συνολικά 96 σελίδων, στο οποίο έχει καταλήξει το ΥΠΕΝ, μετά από πολύμηνη συνεργασία του υπουργείου με εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων φορέων, στο πλαίσιο προπαρασκευαστικής επιτροπής, που συγκρότησε ο υπουργός ΠΕΝ Γ. Σταθάκης χαρακτηριστικά στο  «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ- ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΡΟΙ» του νομοσχεδίου, στο «Άρθρο 1- Σύσταση – Σκοπός – Αρμοδιότητες» προβλέπει ότι:

-«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία συστήθηκε με την, κατ` εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (Α΄114), απόφαση υπ` αριθμ. 81706/6085/1995 (Β΄872) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και μετονομάστηκε ως άνω με το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α΄156), μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με την επωνυμία « Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου» (εφεξής Ο.Ε.Κ. ή Οργανισμός) και λειτουργεί χάριν του γενικού συμφέροντος. Ο Οργανισμός έχει έδρα την Αθήνα, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή ο Οργανισμός χρησιμοποιεί την επωνυμία « HELLENIC CADASTRE».

Από πολλές πλευρές εκφράζονται ανησυχίες ότι η δημιουργία του νέου Οργανισμού Κτηματολογίου θα επιφέρει ή θα συνοδευτεί από νέες εμπλοκές και καθυστερήσεις στην πρόοδο του έργου του Κτηματολογίου, το οποίο παρά τις κατά καιρούς προόδους, σε συνολικό επίπεδο «καρκινοβατεί», ενώ έχουν αναληφθεί νέες υποχρεώσεις της χώρας έναντι των θεσμών να ολοκληρωθεί έως το 2020.

Γ. Σταθάκης: Οι δασικοί χάρτες οριστικοποιούν το Κτηματολόγιο

 

Η μεγαλύτερη και πιο βάσιμη ανησυχία για την πρόοδο και ολοκλήρωση του έργου του Κτηματολογίου έχει σημείο αναφοράς το ΣτΕ, το οποίο ζητά πρώτα ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και ακολούθως κύρωση των δασικών χαρτών. Με αυτά τα δεδομένα δεν είναι άσχετη η δήλωση του υπουργού ΠΕΝ Γ. Σταθάκη, ο οποίος μιλώντας την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017 στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ χαρακτηριστικά είπε:

Αυθαίρετα θα παράγονται όσο δεν ξέρουμε ποια είναι τα δάση, δεν έχουμε Κτηματολόγιο, δεν έχουμε πολεοδομικό σχεδιασμό για το σύνολο της χώρας. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει αποφασιστικότητα για να απαντήσει και στα τρία αυτά ζητήματα. Είναι η πρώτη Κυβέρνηση που αναρτά δασικούς χάρτες και οριοθετεί οριστικά και αμετάκλητα τα δάση. Οι δασικοί χάρτες οριστικοποιούν το Κτηματολόγιο. Εμείς ψηφήσαμε το νόμο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας, άρα οι Δήμοι της χώρας καλούνται να φτιάξουν καθολικούς πολεοδομικούς σχεδιασμούς. Συνεπώς, δημιουργούνται όλα τα κρίσιμα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε την αιτία του προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης».

 

Το ΣτΕ έχει θέσει προθεσμία ως τον Δεκέμβριο

Το ΣτΕ που έχει θέσει προθεσμία ως τις αρχές Δεκεμβρίου και απειλεί να τινάξει στον αέρα το Κτηματολόγιο αν δεν προηγηθούν οι δασικοί χάρτες. Η κατ’ αρχήν τοποθέτηση του ακυρωτικού δικαστηρίου αφορά τους 107 δήμους, τους μεγαλύτερους της χώρας, όπου οι καταγραφές έγιναν το 2008 και δεν προέβλεπαν παράλληλη εκπόνηση δασικών χαρτών Η παράλειψη αυτή δημιούργησε και άλλα προβλήματα, αφού την ίδια εποχή άλλαξε και μια ρύθμιση του αρχικού νομοθετικού πλαισίου με βάση την οποία οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΚΟ, δήμοι κ.λπ.) ήταν υποχρεωμένοι να καταθέτουν δηλώσεις για τις ιδιοκτησίες τους. Ως τότε δηλώσεις ιδιοκτησίας υπέβαλλαν μόνον οι πολίτες και όλα τα αδήλωτα ακίνητα περνούσαν στο Δημόσιο. Με αυτή την πρόβλεψη καλυπτόταν και το ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων, αφού για να διεκδικήσει ένας ιδιώτης ως ιδιοκτήτης όφειλε να προσκομίσει τίτλους και στοιχεία κατοχής από το 1833.
Η πρώτη μαζική ανάρτηση δασικών χαρτών ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο και καλύπτει 47,1 εκατ. στρέμματα, το 35,79% της χώρας.
Η διαδικασία των ενστάσεων προχωρά με πολλά εμπόδια και χρειάστηκαν αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις για να αντιμετωπιστούν ζητήματα που προέκυπταν από τη διαδικασία, ενώ η προθεσμία μετά από διαδοχικές παρατάσεις λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου. Έτοιμοι χάρτες υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, αλλά η δημοσιοποίησή τους καθυστέρησε γιατί χρειάστηκε να γίνουν διορθώσεις, ενώ εκπονούνται μελέτες για άλλα 15,55 εκατ. στρέμματα.
Ως το τέλος του χρόνου προβλέπεται να προκηρυχθούν νέες μελέτες για 58,62 εκατ. στρέμματα, που θα καλύψουν το υπόλοιπο 45% των δασικών εκτάσεων της χώρας. Με την ολοκλήρωσή τους το Δημόσιο θα γνωρίζει επακριβώς τις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και οι πολίτες θα πάψουν να ταλαιπωρούνται από τη γραφειοκρατία των δασικών υπηρεσιών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι  ορισμένοι κύκλοι  θέτουν θέμα αντισυνταγματικότητας και για την ένταξη στο Δημόσιο των υπαλλήλων των άμισθων υποθηκοφυλακείων, υποστηρίζοντας ότι παρακάμπτονται οι διαδικασίες προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Ο φορέας των εργαζομένων όμως επισημαίνει ότι η πρόσληψή τους έχει γίνει με απόφαση τριμελών επιτροπών, ενώ το υπουργείο μελετά την τακτοποίησή τους σε προσωποπαγείς θέσεις για να μη δημιουργηθούν προβλήματα νομιμότητας.

 

1300 θέσεις προσωπικού

 

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ προβλέπει ότι ο νέος  Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου θα διαθέτει 1.300 θέσεις προσωπικού, ώστε να απορροφηθούν οι 238 άμισθοι και οι 257 δικαστικοί υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων, καθώς και οι 368 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Κτηματολογίου, όπως ορίζει η μελέτη της Διεθνούς Τράπεζας. Την είχε παραγγείλει παλιότερα ο Κωστής Χατζηδάκης και ολοκληρώθηκε επί υπουργίας του Γ. Μανιάτη. 0 νέος δημόσιος φορέας προβλέπεται να ενισχυθεί με νομικούς και μηχανικούς, ώστε να καλυφθούν τα σημερινά κενά.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της «Εφ. Συν» έλεγχοι του ΣΔΟΕ έβγαλαν «λαβράκια» καθώς -υπό το ιδιότυπο καθεστώς αμισθίας στα μη κρατικά υποθηκοφυλακεία- προκύπτουν παράτυπες παρακρατήσεις εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να υπάρχουν παραστατικά, ορισμένες δε από αυτές τις «αταξίες» έχουν πάρει τον δρόμο προς τη Δικαιοσύνη.

 

 

Ξεκίνησαν τα Κτηματολογικά Γραφεία Πειραιά και Σάμου

Στο μεταξύ από την ΕΚΧΑ ΑΕ ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά (για το Δήμο Πειραιά) και του Κτηματολογικού Γραφείου Σάμου (για το τοπικό διαμέρισμα Σαμίων του Δήμου Βαθέος). Συγκεκριμένα από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση.

Από τις  31 Αυγούστου 2017, εντάσσεται σε λειτουργία Κτηματολογίου ο Δήμος Πειραιά. Ο Πειραιάς είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος της χώρας, σε καθεστώς λειτουργίας Κτηματολογίου, μετά το Δήμο Θεσσαλονίκης,  αφού έχουν καταγραφεί πάνω από 300.000 δικαιώματα. Οι υπηρεσίες των οικείων Κτηματολογικών Γραφείων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, υπάγονται στη διοικητική αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Παράλληλα, εχθές εντάχθηκε σε λειτουργία Κτηματολογίου και το Τοπικό  Διαμέρισμα  Σαμίων του Δήμου Βαθέος του Νομού Σάμου (νυν Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων της Δημοτικής Ενότητας Βαθέος του Δήμου Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) και το Υποθηκοφυλακείο Σάμου λειτουργεί πλέον ως Κτηματολογικό Γραφείο για την ίδια περιοχή. Οι δικαιούχοι ακίνητης περιουσίας στους ανωτέρω δήμους, στο εξής για όλες  τις συναλλαγές τους θα απευθύνονται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο αντί για το Υποθηκοφυλακείο, του οποίου, όλα τα στοιχεία επέχουν πλέον θέση αρχείου. Μέσα σε προθεσμία επτά (7) ετών, οι δικαιούχοι εγγραπτέων  δικαιωμάτων κάτοικοι εσωτερικού, κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, μπορούν να διορθώσουν τις αρχικές εγγραφές σε ακίνητα των περιοχών αυτών για μη δηλωθέντα  δικαιώματα κατά την κτηματογράφηση ή άλλα σφάλματα. Υπενθυμίζεται ότι η επταετία ισχύει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου. Μετά το πέρας της προθεσμίας  οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο γίνονται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στο Κτηματολόγιο, δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους.  Για τις εν λόγω περιοχές οι δικαιούχοι ένα μήνα μετά από την έναρξη λειτουργίας του γραφείου μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία της εγγραφής τους (ακίνητο, δικαίωμα, τίτλο κτήσης) μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Τελικά Στοιχεία Κτηματογράφησης – Αρχικές Εγγραφές» στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr)

Στοιχεία Επικοινωνίας Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά:

Υψηλάντου 170, Πειραιάς, TK: 18535,

Τηλ:  210-4297940, Fax: 210-4297949

Στοιχεία Επικοινωνίας Κτηματολογικού Γραφείου Σάμου:

Κόμβος Μαλαγαρίου, Σάμος,  TK: 83100,

Τηλ:  22730-81466, Fax: 22730 80804

 

Ώρες λειτουργίας για:

α) Παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων: 8:30 – 13:00

β) Παράδοση πιστοποιητικών: 8:30 – 14:00

γ) Έρευνα των βιβλίων: 10:00-14:00

 

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το site www.ktimatologio.gr ή καλέστε το 210 6505600

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας