ecopress
Η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), ανακοίνωσε ότι είναι «ανεφάρμοστες οι Υ.Α για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης των Πετρελαιοειδών και Ενεργειακών προϊόντων».... «Τρύπα» 300 εκ. ευρώ ετησίως στο σύστημα διακίνησης καυσίμων – Λαθρεμπόριο και στο υγραέριο κίνησης

Η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), ανακοίνωσε ότι είναι «ανεφάρμοστες οι Υ.Α για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης των Πετρελαιοειδών και Ενεργειακών προϊόντων».

Πέντε χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση των μέτρων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων, πολλά από αυτά παραμένουν ανεφάρμοστα, καθώς δεν έχουν εκδοθεί οι αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις ή κάποιες που εκδόθηκαν ήταν ελλιπείς ή ασαφείς. Έτσι, δεν έχει εγκατασταθεί σύστημα εισροών – εκροών στα πλωτά μέσα που τροφοδοτούν με καύσιμα τα πλοία. Αλλά και στα πρατήρια στα οποία έχει εγκατασταθεί, το σύστημα υπολειτουργεί, αφού η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δεν έχει το προσωπικό για να αξιοποιήσει τα στοιχεία και να κάνει διασταυρώσεις. Επιπλέον, στην τελευταία κοινή υπουργική απόφαση δεν περιελήφθη η πρόβλεψη για δημιουργία Μητρώου Δεξαμενών, με αποτέλεσμα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους να μη γνωρίζουν ούτε καν πόσες είναι οι νόμιμες δεξαμενές καυσίμων και πού βρίσκονται. Εκτιμάται ότι, εξαιτίας του λαθρεμπορίου στα καύσιμα, το Δημόσιο χάνει έσοδα 300 εκατ. ευρώ ετησίως. Το ζήτημα έφερε στη δημοσιότητα την Τρίτη 22 Αυγούστου 2017,  με σχετική ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), η οποία κάνει λόγο για ανεφάρμοστες υπουργικές αποφάσεις.

 

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) έχει ως εξής:

 

«ΘΕΜΑ: «Ανεφάρμοστες οι Υ.Α για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης των Πετρελαιοειδών και Ενεργειακών προϊόντων».

Τον Δεκέμβριο του 2015 εξεδόθησαν και δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ Β 2722) δύο Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούσαν την εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος εισροών-εκροών,

α) με την ΚΥΑ 4169 ΕΞ 2015  στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και

β)  ΚΥΑ 4170 ΕΞ 2015 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφοράς πετρελαιοειδών.

γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Για τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση εισροών/εκροών ενεργειακών προϊόντων (υγρά καύσιμα, υγραέρια, κ.λπ.) είναι απολύτως απαραίτητη η καταγραφή και δημιουργία ενός Μητρώου δεξαμενών στις οποίες φιλοξενούνται Πετρελαιοειδή και Ενεργειακά προϊόντα. Οι τύποι δεξαμενών που συμμετέχουν στην αλυσίδα διακίνησης Πετρελαιοειδών και Ενεργειακών προϊόντων, είναι κατά βάση τρεις: 1. Υπέργειες 2. Υπόγειες 3. Κινητές δεξαμενές επί χερσαίων και θαλάσσιων μέσων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) αμέσως μετά την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων, διατύπωσε κατ’ επανάληψη συγκεκριμένες επιφυλάξεις ως προς την εφαρμογή τους, λόγω πολλών ασαφειών που τις καθιστούσαν ανεφάρμοστες.

Η τροποποίηση της ΚΥΑ 4170 ΕΞ 2015 , με καθυστέρηση 1,5 έτους με την νεότερη ΚΥΑ ΓΔΤΕΦΚ 111758 ΕΞ 2017(ΦΕΚ 2852 Β/16.8.2017) , επιβεβαιώνει την ορθότητα των τότε διατυπωμένων επιφυλάξεων μας.

Οι επιφυλάξεις μας παραμένουν και σήμερα, μετά την καθυστερημένη τροποποίηση της ΚΥΑ 4170/2015, αφού π.χ. δεν γίνεται καμία αναφορά στην εφαρμογή του παραρτήματος με το οποίο απαιτείται η  απογραφή σε κεντρική βάση, των δεξαμενών αποθήκευσης Πετρελαιοειδών και Ενεργειακών προϊόντων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), θα συνεχίσει με κάθε τρόπο να συμβάλει με την πολυετή γνώση και εμπειρία της, στον αποτελεσματικό έλεγχο για την  καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων (λαθρεμπόριο, δασμοφοροδιαφυγή, κλοπή, νοθεία κ.λπ.),   παραμένοντας  στη διάθεση των αρμόδιων Υπουργείων, για την εφαρμογή ουσιαστικών και αποτελεσματικών μέτρων».

 

Αξίζει  να σημειωθεί ότι ακόμη δεν έχουν εκδοθεί οι υπουργικός αποφάσεις που απαιτούνται για την εγκατάσταση συστήματος εισροών – εκροών στα ιδιωτικά πρατήρια (αυτά που βρίσκονται σε μεγάλες επιχειρήσει, όπως για παράδειγμα στη ΔΕΗ), στις εγκαταστάσεις των μεγάλων καταναλωτών, αλλά και στις εγκαταστάσεις του στρατού. Η ολιγωρία της δημόσιας διοίκησής ως προς την έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας αποτελεί μία πηγή «διαρροών» στον έλεγχο της αγοράς καυσίμων, όχι όμως και τη μοναδική. Όπως κατήγγειλε, μιλώντας στην «Καθημερινή», ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ Γ. Ασμάτογλου, ακόμη και στα πρατήρια καυσίμων, το σύστημα εισροών – εκροών λειτουργεί ελλιπώς. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει ενιαίο λογισμικό, αλλά κάθε σύστημα λειτουργεί με λογισμικό του εγκαταστάτη. Δεύτερον, το σύστημα δίνει το ίδιο σήμα συναγερμού στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είτε επιχειρείται αποσύνδεση σκόπιμα είτε λόγω απρόοπτης διακοπής ρεύματος. Και τα δύο αυτά στοιχεία έχουν ως αποτέλεσμα, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα υποστηρίζουν οι ίδιοι οι άνθρωποι της αγοράς, εκτός από τις «πειραγμένες» αντλίες, να υπάρχουν τουλάχιστον ενδείξεις και για «πειραγμένα» συστήματα εισροών – εκροών.

 

Λαθρεμπόριο και στο υγραέριο κίνησης

Μετά τη βενζίνη και το πετρέλαιο, το φαινόμενο του λαθρεμπορίου καυσίμων αγγίζει πλέον και το υγραέριο κίνησης, με τις απώλειες για το κράτος να ανέρχονται, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της αγοράς, σε περίπου 15 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής» οι βασικοί λόγοι είναι δύο: πρώτον, η χρήση του από ολοένα και περισσότερους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, καθώς παραμένει φθηνότερο σε σύγκριση με τη βενζίνη και το ντίζελ. Δεύτερον, η απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που επιβαρύνει το υγραέριο κίνησης από τα 330 ευρώ/μετρικό τόνο σε 430 ευρώ/μετρικό τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2017, ενώ στο υγραέριο βιομηχανικής χρήσης ο ΕΦΚ είναι 60 ευρώ/μετρικό τόνο. Για την εκτέλεση της παράνομης δραστηριότητας απαιτείται η σύμπραξη μεταφορέα ή ακόμη και εταιρείας εμπορίας υγραερίου, πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης και επαγγελματία με εγκατάσταση υγραερίου, δηλαδή βιομηχανία, βιοτεχνία κ.λπ. Ο μεταφορέας φορτώνει το προϊόν που προορίζεται για πρατήριο (υγραέριο κίνησης) και για πελάτη επαγγελματικής χρήσης (υγραέριο λοιπόν χρήσεων). Επισκέπτεται τους δύο πελάτες του, αλλά παραδίδει ποσότητες που δεν αντιστοιχούν με τα παραστατικά. Δηλαδή, στο πρατήριο παραδίδει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που αναφέρεται στο παραστατικό, ενώ στον επαγγελματία τη μικρότερη ποσότητα, ώστε τα παραστατικά και το φορτίο να συμφωνούν στο σύνολό τους. Για να συμφωνούν με τα αποθέματα του πρατηρίου καυσίμων σε πιθανό έλεγχο του τελωνείου, ο πρατηριούχος παρεμβαίνει στον μετρητή συνολικής πωληθείσας ποσότητας, ώστε να αποκρύψει την επιπλέον ποσότητα που παρέλαβε και πούλησε. Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα είτε από τον πρατηριούχο είτε από το συνεργείο συντήρησης του διανομέα.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας