ecopress
Επισφραγίζει για μία ακόμα φορά την οριστική απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί από τις 10 Δεκεμβρίου 2022 το δικαίωμα της κατά παρέκκλισης δόμησης σε... ΥΠΕΝ στη Βουλή: τελεσίδικη η κατάργηση δόμησης στα μικρά οικόπεδα

Επισφραγίζει για μία ακόμα φορά την οριστική απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί από τις 10 Δεκεμβρίου 2022 το δικαίωμα της κατά παρέκκλισης δόμησης σε εκτός σχεδίου γήπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων ο αρμόδιος υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς, απαντώντας σε ερώτηση 36 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που άσκησαν κοινοβουλευτικό έλεγχο για τα «μικρά οικόπεδα» και την πρόοδο του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Στην απάντηση του υφυπουργού ΠΕΝ στη Βουλή, που δόθηκε  στις 7 Δεκεμβρίου 2022, ο κ Ταγαράς δεν κάνει καμμία αναφορά στα θέματα που τέθηκαν με την κοινοβουλευτική ερώτηση για επανεξέταση είτε παράταση της καταληκτικής προθεσμίας, που λήγει στις 9 Δεκεμβρίου 2022 για την κατοχύρωση του δικαιώματος δόμησης στα μικρά οικόπεδα αλλά επιβεβαιώνει ότι αυτή η προθεσμία ισχύει οριστικά.

Πάνω στο νήμα της προθεσμίας  οριστικής κατάργησης της κατά παρέκκλιση δόμηση εκτός σχεδίου γηπέδων κάτω των 4 στρεμμάτων ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός στέλνει μήνυμα στην κυβέρνηση «να ξαναδεί το θέμα», τονίζοντας ότι  «απαξιώνονται περιουσίες πολιτών, που πιθανόν δεν το γνωρίζουν καν». Δείτε εδώ στο ecopress

Ο κ. Ταγαράς απαντωντας στην ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,   με επικεφαλής τους Σωκράτη Φάμελλο Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας  και Χάρη Μαμουλάκη Αν. Τομεάρχης Oικονομίας & Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,  αναφέρεται αναλυτικά στην νομοθετική ρύθμιση και πως αυτή θα εφαρμοστεί για την υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κατοχυρώσουν το δικαίωμα δόμησης μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2022.

Πως θα εφαρμοστεί η ρύθμιση

Συγκεκριμένα και αναλυτικά η απάντηση του υφυπουργού ΠΕΝ Νίκου Ταγαρά στην ερώτηση των βουλευτών του Σ΅ΥΡΙΖΑ στην οποία επισυνάπτει και στοιχεία για την πρόοδο των μελετών του χωροταξικού πολεοδομικού σχεδιασμού έχει ως ως εξής:

-«Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους αναφερόμενους στον πίνακα κοινοποιήσεων Βουλευτές, σας παραπέμπουμε στην από 21-11-2022 Ανακοίνωση Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως αναφέρεται, πρόκειται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή για ψήφιση διάταξη, με την οποία θα επιλυθούν προβλήματα, τα οποία έχουν προκύψει λόγω της κατάργησης των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση.

Η προς θεσμοθέτηση νομοθετική ρύθμιση θα παρέχει τη δυνατότητα για τις περιπτώσεις γηπέδων κατά παρέκκλιση άρτιων στις εκτός σχεδίου περιοχές, για τις οποίες έως και την 9η.12.2022 δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, να δύνανται να οικοδομηθούν, εάν οι πολίτες μέσω των μηχανικών τους έως και την 9η.12.2022:

>Είτε υποβάλουν αίτηση για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, εφόσον βεβαίως αυτή έχει πληρότητα ως προς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και μελέτες, ως αυτά εκ του νόμου καθορίζονται. Διευκρινίζεται ότι για την διάρκεια ισχύος της εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις, ως ισχύουν.

>Είτε υποβάλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η εναλλακτική αυτή δυνατότητα προβλέφθηκε, δεδομένου ότι πλέον η προέγκριση οικοδομικής άδειας έχει καταστεί προαιρετική. Ωστόσο, για αυτές τις περιπτώσεις χρήση της βεβαίωσης όρων δόμησης, που θα εκδοθεί, θα μπορεί να γίνει μόνο μέχρι και την 30.9.2023, καθώς έως και την ημερομηνία αυτή είτε θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για έκδοση οικοδομικής αδείας είτε προέγκρισης.

Απαντώντας στο σκέλος της ερώτησης των βουλευτών για κατάργηση της δόμησης στα «μικρά οικόπεδα» μετά την ολοκλήρωση του πολεοοδμικού σχεδιαμσού, ο αρμόδιος υφυπουργός ΠΕΝ αναφέρει ότι:

-«Επισημαίνουμε ότι η Κυβέρνηση υλοποιεί τη δέσμευσή της για την προώθηση ολοκληρωμένου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, με στόχο την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας με όρους αειφορίας των πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Παράλληλα, επενδύει στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, με παράλληλη ενίσχυση του επιτελικού ρόλου του Κράτους και των ελεγκτικών μηχανισμών της δόμησης. Τέλος, σε ότι αφορά στο θέμα της πορείας της εκπόνησης των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 96194/2429/3-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΝ».

Πρόοοδος πολεοδομικού σχεδιασμού

Ο υφυπουργός ΠΕΝ κοινοποιεί στους ερωτώντες βουλευτές υπηρεσιακό έγγραφο στο οποίο αναφέρεατι ότι «μέχρι σήμερα έχουν συμβασιοποιηθεί τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια των Δήμων Θήρας, Μυκόνου και Μινώα Πεδιάδας» και παρουσιάζονται οι αποφάσεις για προκήρυξη των νέων ΤΠΣ και ΕΠΣ. Στο έγγραφο σημειώνονται τα ακόλουθα:

-«Σε απάντηση της ως άνω Ερώτησης, με θέμα «Πότε θα ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός της χώρας και τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση με την εκτός σχεδίου δόμηση» και περιοριζόμενοι σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με Αποφάσεις του Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ν. Ταγαρά, εγκρίθηκαν:

-το  Α’ τμήμα   προγραμμάτων πολεοδομικού  σχεδιασμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/74435/2992 (ΦΕΚ 3589/Β/4-8-2021) Απόφαση,

-το Β’ τμήμα   προγραμμάτων πολεοδομικού  σχεδιασμού, σύμφωνα με την υπ’  αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/121492/1903 (ΦΕΚ 6046 Β/20-12-2021) Απόφαση,

– το Γ’ τμήμα   προγραμμάτων πολεοδομικού  σχεδιασμού, σύμφωνα  με την υπ’  αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/46758/1060 (ΦΕΚ 2406/Β/16-05-2022) Απόφαση

με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».

Μέχρι σήμερα έχουν συμβασιοποιηθεί τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια των Δήμων Θήρας, Μυκόνου και Μινώα Πεδιάδας».

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας